پایان نامه با واژگان کلیدی كارآفرینی، کارآفرینی، ارزش افزوده، نیروی انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ.
4
سياست‌هاي كلي نظام در بخش مالي
12/10/83
• قطع اتكاء هزينه‌هاي جاري به نفت و تامين آن از محل درآمد مالياتي و ساير درآمدها حداكثر تا پايان برنامه پنجم
• اصلاح نظام مالياتي به منظور توسعه‌ي رفاه عمومي، رونق توليد و سرمايه‌گذاري و برقراري عدالت مالياتي از طريق ترويج فرهنگ مالياتي، ارتقاء اعتقاد عمومي، ساده‌سازي و شفافيت، با تاكيد بر ماليات بر ارزش افزوده و به حداقل رساندن معافيت‌هاي مالياتي
• ساماندهي، گسترش و ارتقاء بازار مالي ايران (سرمايه، پول و بيمه) با تاكيد بر كارايي، شفافيت سلامت، با بهره‌مندي از فناوري‌هاي نوين، هم‌چنين ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه‌گذاران و موسسات فعال در بازارهاي مالي با حفظ مسؤوليت پذيري آنان، تشويق رقابت و ابتكارات، پيشگيري از وقوع بحران‌ها و مقابله با تخلف‌هاي حقوقي و كيفري مالي.
• اصلاح ساختار سازماني بانك‌ها در جهت افزايش كارآيي، كاهش هزينه‌ها و روان‌تر شدن عمليات و خدمات. اصلاح ساختار مالي در جهت كفايت سرمايه با توجه به استانداردهاي جهاني و كاهش بدهي‌هاي دولت. عادلانه كردن سود تسهيلات با رعايت موازين بانكداري اسلامي، رقابتي كردن فعاليت‌ها با هدف رونق سرمايه‌گذاري، اشتغال و توليد.
5
 سياست‌هاي كلي نظام در بخش صنعت
22/05/84
• افزايش ارزش افزوده و سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي با انتخاب فرآيندهاي صنعتي دانايي محور و ارتقاء منزلت كار، تلاش و كارآفريني
• اصلاح ساختار صنعتي در جهت افزايش توان رقابت پذيري صنعت ملي بر اساس گسترش مالكيت و مديريت بخش غير دولتي، رعايت اندازه اقتصادي بنگاه و لغو امتيازات خاص و انحصارات غير ضرور
• افزايش بهره‌وري كل عوامل توليد به ويژه نيروي كار و سرمايه.
• ارتقاء سطح فناوري صنايع كشور و دستيابي به فناوري‌هاي پيشرفته و استراتژيك از طريق گسترش تحقيق و توسعه، ايجاد قدرت طراحي، تقويت همكاري مراكز علمي، آموزشي، پژوهشي و صنعتي كشور،‌ تعامل سازنده با مراكز پيشرفته علمي و صنعتي جهان، بهره‌گيري از مزيت‌هاي نسبي موجود و كشف و آفرينش مزيت‌هاي جديد نسبي و رقابتي.
• دستيابي به رشد مطلوب سرمايه‌گذاري صنعتي به وسيله حمايت‌هاي حقوقي و قضايي، تامين امنيت اقتصادي، ايجاد شرايط سودآوري مناسب،‌ تسهيل ورود مردم به فعاليت‌هاي توليدي، تقويت توسعه و رقابتي نمودن بازار سرمايه، بهبود فضاي كسب‌وكار و جذب سرمايه‌گذاري خارجي با تاكيد بر سرمايه‌گذاري مستقيم و سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از كشور
• توسعه‌ي تشكل‌هاي تخصصي كارآفريني، مديريتي و صنفي و افزايش نقش آن‌ها در تصميم‌سازي و سياست‌گذاري و نيز نهادينه‌سازي داوري‌هاي تخصصي و حرفه‌يي
• افزايش صادرات صنعتي كشور با ارتقاي كيفيت كالاها و شناسايي و تحصيل بازار و حمايت‌هاي موثر مالي،‌ سياسي و مقرراتي از صادرات صنعتي
• ايجاد خوشه‌هاي صنعتي از طريق تقويت صنايع كوچك و متوسط و برقراري پيوند آن‌ها با صنايع بزرگ به منظور هم‌افزايي صنعت و ارتقاي توان رقابتي.
6
سیاست‌های کلی نظام اداری
مصوب 15/02/86

ابلاغي
01/02/89

•  عدالت محوري در جذب، تداوم خدمات و ارتقاي منابع انساني.
•  ايجاد زمينه‌ي رشد معنوي منابع انساني و به‌سازي و ارتقاي سطح دانش، تخصص و مهارت‌هاي آنان.
• توسعه نظام اداري الكترونيكي و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارايه‌ي مطلوب خدمات عمومي.
• دانش بنيان كردن نظام اداري از طريق به كارگيري اصول مديريت دانش و يكپارچه سازي اطلاعات، با ابتناء بر ارزش‌هاي اسلامي.
• كارآمد سازي و هماهنگي ساختارها و شيوه‌هاي نظارت و كنترل در نظام اداري و يكپارچه سازي اطلاعات.
• حمايت از روحيه‌ي نوآوري و ابتكار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پويايي نظام اداري.
7
سیاست‌های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات
29/11/89
• ارتقاء سطح دانش و ظرفیتهای علمی، پژوهشی، آموزشی و صنعتی کشور برای تولید علم و فناوری مربوط به امنیت فضای اطلاعاتی و ارتباطی (افتا)
• تکیه بر فناوری بومی و توانمندیهای تخصصی داخلی در توسعه زیرساخت‌های علمی و فنی امنیت شبکههای الکترونیکی و سامانههای اطلاعاتی و ارتباطی
• تعامل موثر و سازنده‌ي منطقه‌يی و جهانی و همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های دانش، فناوری و امور مربوط به امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی با حفظ منافع و امنیت ملی

2-3-3-3- مروري بر برنامه‌ي پنجم توسعه
در ادامه‌ي بررسي اسناد بالادستي به بررسي موارد مرتبط با كارآفريني و فناوري اطلاعات در برنامه‌ي پنجم توسعه‌ي كشور پرداخته مي‌شود.
جدول ‏25- بررسي موارد مرتبط با كارآفريني و فناوري اطلاعات در برنامه‌ي پنجم توسعه
رديف
فصل
عنوان فصل
بخش
ماده
بند
بندهاي مرتبط
1
2
علم و فناوري

20
الف
• زمینه‌سازی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دانش‌مدار، خلاق و كارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرم‌افزاری با استفاده از
o تامين هزينه‌ي سرانه‌ي تربیت نیروی انسانی متخصص مورد تقاضای كشور
o حمايت مالي از توسعه‌ي علم و فناوري، دانشگاه‌هاي برتر و انجمن‌هاي علمي
2
4
نظام اداري و مديريت
فناوري اطلاعات
46
الف
• بسط صنعت فناوري اطلاعات با استفاده از توان و ظرفيت بخش‌هاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني از طريق
o ايجاد و توسعه‌ي شبكه‌ي ملي اطلاعات
o ايجاد و توسعه‌ي مركز داده داخلي امن
• حمایت از بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور به ویژه بخش نرم‎افزار و امنیت باید به گونه‎ای ساماندهی شود که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه به دو درصد (2%) برسد.
3
4
نظام اداري و مديريت
فناوري اطلاعات
46
ج
• واگذاري کلیه خدمات قابل ارایه توسط دستگاه‌هاي كه امكان ارايه در خارج از محیط اداری دارند و قابل واگذاری یا برونسپاری به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخش‌های غیردولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت می‎شود

4
5
اقتصادي
بهبود فضاي كسب‌وكار
69- 78

• اختصاص 9 ماده در خصوص بهبود فضاي كسب‌وكار، ل از بخش غيردولتي، حمايت از توليد داخل (3.8% كل برنامه)
• تدوين ضوابط و سیاست‌های تشویقی لازم از جمله اهداء جوایز یا اعطاء تسهیلات یا كمك‌های مالی، برای استفاده كالاها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خرده‌فروشی و عمده‌فروشی با حفظ حقوق معنوی صاحب نشان
• ايجاد پنجره‌ي واحد مدیریت یكپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تكمیل و صدور مجوز
• ارایه‌ي خدمات بیمه‌يی براي نوسانات قیمت‌ها و نرخ ارز
• اصلاح قانون كار و قانون تأمین اجتماعی و روابط كار
• تشكيل شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی
• شناسایی قوانین، مقررات و بخش‌نامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران
• خريد كالاها و خدمات موردنیاز خود را با اولویت از تولیدكنندگان داخلی در جهت حمایت از تولید داخلي
5
5
اقتصادي
اشتغال
80

• انجام اقدامات زير در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه كارآفرینی، كاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو:
o حمایت مالی و تشویق توسعه شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌های تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه‌های كوچك، متوسط، بزرگ (اعطاء كمك‌های هدفمند)
o انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی، مهندسی، تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه‌های كوچك و متوسط
o توسعه مراكز اطلاع‌رسانی و تجارت الكترونیكي
o رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه بنگاه‌های كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبدیل آن‌ها به بنگاه‌های بزرگ و رقابت‌پذیر
o گسترش كسب‌وكار خانگی و مشاغل از راه دور و طرح‌های اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی
o حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاست‌های تشویقی در جهت تبدیل فعالیت‌های غیرمتشكل اقتصادی خانوار به واحدهای متشكل
o حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزش‌های كسب‌وكار، كارآفرینی، فنی و حرفه‌يی و علمی ـ كاربردی
o اعمال تخفیف پلكانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم كارفرمایان كارگاه‌هایی كه در جهت به كارگیری نیروی كار جدید مبادرت می‌نمایند

6
5
اقتصادي
توسعه‌ي تعاون
124
ب
• ارتقاي سهم بخش تعاوني به 25% اقتصاد ملي
• اعطاي تسهیلات بانكی و پوشش خطرپذیری (ریسك) تعاونی‌های فراگیر ملی با اولویت تعاونی‌های كشاورزی، روستایی و عشایری
7
6
توسعه‌ي منطقه‌يي
توسعه‌ي روستايي
194
ز
• ساماندهی و استقرار فعالیت‌های كارآفرینی و اشتغالزای كوچك و متوسط تولید و خدماتی در مناطق روستایی از طریق ارایه‌ي مشوق‌های مالی و اعتباری
8
6
توسعه‌ي منطقه‌يي
توسعه‌ي روستايي
194
ك
• حمایت مالی از طریق اعطاء تسهیلات، وجوه اداره شده، یارانه‌ي سود و كارمزد جهت توسعه‌ي اشتغال خانوارهای روستایی و عشایری
2-3-3-4- مروري بر نقشه جامع توسعه‌ي كارآفريني
نقشه‌ي جامع توسعه‌ي كارآفريني يكي از اسناد بالادستي در حوزه‌ي كارآفريني است كه در اين بخش به بررسي موارد مرتبط با موضوع پژوهش در نقشه‌ي فوق پرداخته شده است.
جدول ‏26- بررسي موارد مرتبط با فناوري اطلاعات در نقشه‌ي جامع توسعه‌ي كارآفريني
رديف
سياست اجرايي
خلاصه و نتايج و برنامه‌هاي اجرايي
1
یکپارچه‌سازی مدیریت جامع و سیستمی توسعه امور کارآفرینی
• ایجاد درگاه الکترونیکی اطلاع‌رسانی در عرصه‌ي کارآفرینی به صورت برخط
• ايجاد بانك اطلاعاتي كارآفرينان داخل و خارج كشور
2
توسعه بنگاه‌هاي کارآفريني
• حمایت و توسعه‌ي مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری
3
بسترسازی برای توسعه زیرساخت‌های نوآوری، فناوری و تکنولوژی‌های مدرن

• تهیه تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی به منظور انتقال تکنولوژی مدرن
• شرکت و بهره‌گیری از نمایشگاه‌های فناوری بین‌المللی
• برگزاری نمایشگاه‌های فناوری و نوآوری در کشور
• کمک به ایجاد واحدهای انتقال تکنولوژی و فناوری
• ایجاد پیوند بین شرکت‌های کوچک دانش‌بنیان با شرکت‌های بزرگ سنتی
4
توانمندسازي كارآفرينان ارزش‌آفرين
• بهره‌گيري از تجربيات ساير كشورها در رابطه با توانمندسازي كارآفرينان
5
روانسازي و سرعت‌بخشي به فرآيند پرداخت تسهيلات مالي به كارآفرينان
• ايجاد و توسعه صندوق‌هاي خرد نوآوري و فناوري حمايت از كارآفرينان
• تهيه و تصويب آيين‌نامه‌های اجرايي صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر
6
بهبود فضاي كسب‌وكار

• تهيه و تصويب لايحه ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب‌وكار
• بازنگري و اصلاح قوانين و مقررات كار، تامين اجتماعي، واردات،‌ صادرات، تجارت، ماليات،‌ بيمه اتكايي فعاليت‌هاي ريسك پذير و حقوق مالكيت فكري
• کوتاه‌سازی فرآیند اخذ مجوز و ایجاد بنگاه‌های کارآفرین
• کوتاه‌سازی فرآیند انحلال بنگاه‌ها و شرکت‌ها حسب ضرورت هنگام ادغام و یا مالکیت جدید

2-3-3-5- سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات كشور
در آخرين بخش از بررسي اسناد بالادستي به بررسي سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات كشور در خصوص موارد مرتبط با توسعه‌ي كارآفريني پرداخته مي‌شود
جدول ‏27- بررسي موارد مرتبط با كارآفريني در سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات
رديف
حوزه
راهبرد
خلاصه‌ و نتایج (راهكار)
1
شهروندان ايراني اسلامي
فراهم کردن فرصت‌هاي برابر، عادلانه و امن فناوري اطلاعات براي همه شهروندان
• گسترش شبکه‌هاي ارتباطي امن، پايدار، آسان و ارزان براي استفاده عموم
• ايجاد نظام اطلاع رساني صحيح، سريع و به موقع براي عموم مردم
2
منابع انساني
سازماندهی مشاغل و توسعه‌ي تشکل‌هاي صنفي، علمي و مهندسي در حوزه‌ي فناوري اطلاعات
• ساماندهي مشاغل مورد نياز فناوري اطلاعات و طبقه‌بندي آن‌ها

آموزش و به‌سازي تخصصي و حرفه‌يي منابع انساني
• تقويت خلاقيت فکري و قدرت ذهني و تفکر منطقي براي نوآوري در حوزه‌ي فناوري اطلاعات
3
تحقيق و توسعه
تقويت فرهنگ و روحيه‌ي تحقيق و توسعه‌ي فناوري اطلاعات با صيانت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کارآفرینی، فناوری اطلاعات، بازار الکترونیک، نگرش سیستمی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی فناوری اطلاعات، کارآفرینی، جامعه اطلاعاتی، دسترسی به اطلاعات