پایان نامه با واژگان کلیدی فناوری اطلاعات، کارآفرینی، انتقال اطلاعات، منابع انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

از اين طريق بتوان به توسعه دست يافت. (یداللهی و همکاران 1388) بنابراين ارايه‌ي سياست‌هاي مناسب توسعه‌ی کارآفريني‌هاي مبتني بر فناوري اطلاعات در افق ايران 1404 به عنوان یک ابزار کارآمد در ایجاد کسب‌وکارهای جدید، با دو هدف ايجاد اشتغال مولد و پايدار در کشور و هم‌چنين نيل به اهداف سند ضروری است. در يک سياست‌گذاري مناسب توسعه‌ي کارآفريني به دو روش صورت ميگيرد. اول، با تأمین مهارتها و آموزش لازم براي کارجويان دوم با استفاده از خود ارتباطات و فناوري اطلاعات، تکيه بر سرمايه‌ي انساني و اجتماعي (Urquhart C., Liyanage SH., MO Kah M, 2008). از اين‌رو تدوين سياست‌هاي مشوق شکل‌گيري کارآفريني در بستر فناوری اطلاعات بسيار ضروري است لذا بر اين مبنا ضرورت دارد که سياست مناسب توسعه‌ي كارآفريني مبتني بر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ايجاد کسب‌وکار‌هاي جديد معين و مؤلفه‌هاي تأثيرگذار بر آن شناسايي شود تا متوليان و سياست‌گذاران بتوانند اقدامات بعدي اساسي براي اين مهم را انجام دهند.
بنابراين مطابق بر آنچه گفته شد اين سؤال مطرح مي‌شود سیاست‌های مناسب توسعه‌ی کارآفرینی‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات در کشور چیست؟
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق
فناوري اطلاعات و ارتباطات به مثابه‌ي فناوري‌هاي نوين با قابليت کاربرد و استفاده در همه‌ي عرصه‌هاي حيات بشري، در طي سال‌هاي اخير مورد توجه سیاست‌گذاران توسعه قرار داشته است و وجود الگوهاي موفقي از استفاده از اين فناوري‌ها در حوزه‌ی توسعه‌ی اجتماعي- اقتصادي- سياسي مؤيد اين ادعاست. استفاده از اين فناوري‌ها در عرصه‌هاي مختلف حيات بشري موکول به تشخيص فرصت‌هاي کاربرد فناوري‌هاي مذکور توسط کارآفرينان است.
همان‌طور که می‌دانیم كارآفريني و كارآفرينان نقش كليدي در روند توسعه و پيشرفت اقتصادي جوامع ايفا مي‌كنند، ديدگاه‌هاي تئوريك اقتصاددانانی مانند شومپيتر، اشميتز و غيره و نيز مدل‌هایی مانند مدل ونيكر و ثرويك، مدل سازمان همکاری‌های اقتصادي و توسعه – يورو استات و مدل ديدبان جهاني كارآفريني همگي بر اين نكته توافق دارند كه كارآفريني بر توسعه‌ی اقتصادي تأثیر مثبت دارد (یداللهی و همکاران 1388).
وجود نمونه‌هاي موفقي از اجراي استراتژي‌هاي جامع توسعه‌ی مبتني بر ارتباطات و فناوري اطلاعات در جوامعي نظير آمريکاي شمالي، اروپاي غربي و آسياي جنوب شرقي نشان مي‌دهد که فناوري‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات مي‌توانند و بايد در حل و فصل چالش‌هاي توسعه‌ی اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به کار گرفته شوند. (Sharifi M. Manian, A. 2010)
دانشکده‌ی کارآفريني به عنوان اولين دانشکده‌ی تخصصي کارآفريني در ايران بايد در زمينه‌ي تهيه‌ي دانش و تدوين منابع علمي در عرصه‌هاي مختلف کارآفريني و توسعه‌ي آن‌ها به ويژه در زمينه‌ي تدوين سياست‌هاي راهبردي ملي نقش جدي داشته باشد. اين پژوهش محققان و علاقه‌مندان را در ايفاي نقش مذکور، از طريق فراهم آوردن مبناي علمي و دانش مورد نياز در زمينه‌ي استفاده از يکي از مهم‌ترين فناوري‌هاي روز دنيا يعني فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه‌ي کارآفريني ياري مي‌نمايد و مي‌تواند راهگشاي پژوهشگران بعدي اين عرصه در کشور باشد و تأثير به‌سزايي در توسعه‌ي کارآفريني در کشور فراهم سازد.
1-4- اهداف تحقيق
1-4-1- هدف اصلي
• شناسایی سياست‌هاي مناسب توسعه‌ي کارآفريني مبتني بر فناوري اطلاعات در ايران
1-4-2- اهداف فرعي
• شناسايي نقش توسعه‌ی زیرساخت‌ها در توسعه‌ی کارآفريني مبتني بر فناوری اطلاعات
• شناسايي نقش توسعه‌ی منابع انسانی در توسعه‌ی کارآفريني مبتني بر فناوری اطلاعات
• شناسايي نقش توسعه‌ی محتوا و کاربرد در توسعه‌ی کارآفريني مبتني بر فناوری اطلاعات
1-5- سوال‌های تحقيق
1-5-1- سوال اصلي
• سياست‌هاي مناسب توسعه‌ي کارآفريني مبتني بر فناوري اطلاعات در ايران چيست؟
1-5-2- سوال‌هاي فرعي
• نقش توسعه‌ی زیرساخت‌ها در توسعه‌ی کارآفريني مبتني بر فناوری اطلاعات چیست؟
• توسعه‌ی منابع انسانی در توسعه‌ی کارآفريني مبتني بر فناوری اطلاعات چه نقشی دارد؟
• توسعه‌ی محتوا و کاربرد در توسعه‌ی کارآفريني مبتني بر فناوری اطلاعات چه نقشی دارد؟
1-6- تعريف مفاهيم و اصطلاحات تحقيق
در ادامه به تعريف برخی از سازه‌های موجود پژوهش می‌پردازیم:
1-6-1- فناوری اطلاعات
برای فناوری اطلاعات تعاریف گوناگونی را ذکر نموده‌اند و از مناظر مختلف تعریف کرده‌اند که در ادامه با بررسی برخی از آن‌ها تعریف جامعی برای فناوری اطلاعات ذکر شده است:
• بنابر تعریف اتحادیه فناوری اطلاعات آمریکا فناوری اطلاعات به معنای مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده‌سازی، حمایت یا مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه به خصوص برنامه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزارهای رایانه‌یی است. (ITAA)
• فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد فناوری اطلاعات را به صورت شاخه‌یی از فناوری راجع به انتشار، «فرآیند ذخیره‌سازی اطلاعات» تعریف می‌کند.
• فرهنگ لغت انگلیسی راندمن هاووس «تئوری فناوری» را تئوری راجع به محتوا و ارسال اخبار و ذخیره‌سازی و بازیابی اطلاعات می‌داند.
• دایره‌المعارف جدید بریتانیا «فرآیند اطلاعات» را سازمان‌دهی، ذخیره‌سازی، ارسال و استفاده نظام یافته اطلاعات» معرفی می‌کند و برای توجه بیش‌تر چنین ادامه می‌دهد که «علم اطلاعات» عبارت است از «پرداختن به روند ذخیره‌سازی و انتقال اطلاعات به طور «آکادمیک حرفه‌یی» در حالی که «تئوری اطلاعات» عبارت است از بازنمایی ریاضی‌وار حالت‌های پارامتری مؤثر بر ارسال یا فرآیند اطلاعات.
• سازمان همكاري اقتصادي و توسعه ( (OECD1 از فناوري ارتباطات و اطلاعات تمايز مناسبي را ميان ابعاد توليدي و خدماتي فناوري ارتباطات و اطلاعات ارايه می‌نماید. در سال 1998 كشورهاي عضو OECD براي تعريف فناوري ارتباطات و اطلاعات به عنوان تركيبي از صنايع توليدي و خدماتي كه داده‌ها و اطلاعات را به صورت الكترونيكي دريافت، انتقال و ارايه مي‌نمايد به توافق دست يافتند. عامل مهم در اين تعريف اين است كه همان‌گونه که فناوري ارتباطات و اطلاعات دوگانگي سنتي ميان توليد و خدمات را درهم مي‌ريزد، فعاليت‌هايي را كه منجر به توليد و پخش محصولات فناوري ارتباطات و اطلاعات مي‌شود را مي‌توان در هر جايي از اقتصاد يافت. (Kelles 2003)
• فناوری اطلاعات به طور کلی به عنوان اصطلاحی پذیرفته شده که به طور سریع دامنه گسترده‌يي از تجهیزات و کامپیوترها، ابزارها، ذخیره‌سازی داده‌ها، ابزارهای ارتباطات و شبکه‌يی، کاربردها و خدمات که توسط سازمان‌ها استفاده شده، تا داده و اطلاعات و دانش را ایجاد کنند، گفته می‌شود. (Luftman & Lewis, 1993)
• شيوه‌هاي ايجاد و نگهداري اطلاعات رايانه‌يي به منظور مديريت و پردازش آن‌ها را فناوري اطلاعات گويند.
• فناوري اطلاعات تلفيقي از دستاوردهاي مخابراتي، روش‌ها و راهکارهاي حل مساله و توانايي راهبري با استفاده از دانش رايانه‌يي است.
• فناوري اطلاعات شامل موضوعات مربوط به مباحث پيشرفته علوم و فناوري‌هاي رايانه‌یي، طراحي رايانه‌یي، پياده‌سازي سيستم‌هاي اطلاعاتي و کاربرد‌هاي آن است.
•  فناوري اطلاعات تلفيقي از دانش سنتي رايانه‌ و فناوري ارتباطات به منظور ذخيره، پردازش و تبادل هرگونه داده (اعم از متن، صوت، تصوير و غيره) است.
• فناوري اطلاعات واژه‌يي کلي است که براي وسعت بخشيدن به محصولات و خدمات الکترونيکي حاصل از نوآوري‌هاي مخابراتي و رايانه‌يي استفاده مي‌شوند.
• فناوري اطلاعات مجموعه‌یي از سخت‌افزار، نرم‌افزار و فکرافزار است که گردش و بهره‌برداري از اطلاعات را امکان‌پذير مي‌کند.
• فناوری اطلاعات عبارت است از همه اشکال فناوري که براي ايجاد، ذخيره‌سازي و استفاده از شکل‌هاي مختلف اطلاعات شامل: اطلاعات تجاري، مکالمات صوتي، تصاوير متحرک، داده‌هاي چند رسانه‌یي و… به کار مي‌رود.
• فناوري اطلاعات شاخه‌یي از فناوري است که با استفاده از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه‌افزار، مطالعه و کاربرد داده و پردازش آن را در زمينه‌هاي: ذخيره‌سازي، دستکاري، انتقال، مديريت، کنترل داده آمايي خودکار امکان‌پذير مي‌سازد. (فتحيان، مهدوي نور، 1387، ص 71)
• فناوري اطلاعات مجموعه‌يي از فعاليت‌ها كه دريافت، ذخيره، پردازش، ارسال و نمايش اطلاعات را با استفاده از ابزارهاي الكترونيكي تسهيل مي‌كند (World Bank, 2002).
• فناوري اطلاعات فناوري‌هايي هستند كه ارتباطات و پردازش و انتقال اطلاعات را به وسيله‌ي ابزارهاي الكترونيكي تسهيل مي‌كنند. اين تعريف، طيف كاملي از ابزارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات را، از راديو و تلويزيون تا تلفن (ثابت و همراه)، رايانه و اينترنت، در بر مي‌گيرد. (Marker, McNamara, & Wallace, 2002)
با جمع‌بندي موارد فوق مي‌توان تعريف زير را به عنوان تعريف جامعي از فناوري اطلاعات در نظر گرفت:
• فناوري اطلاعات شامل تمام فنوني است که در آن‌ها از رايانه و فناوري ارتباطات براي ايجاد، ذخيره‌سازي، نمايش، تبادل، پردازش، كنترل و مديريت اطلاعات استفاده مي‏شود.
1-6-2- سیاست‌گذاری یا تدوین سیاست
• اتخاذ سياست‌هاي مناسب در مورد نحوه‌ي دست‌يابي به فناوری اجتناب ناپذير است. سياست فناوری، نحوه‌ی استفاده از منابع محدود براي تحقق اهداف مطلوب را مشخص مي‌‎کند و به تعيين قدم‌هاي لازم براي رسيدن به اهداف، کمک مي‌کند. (APCTT, 1988 به نقل از طباطباییان 1387)
• اصطلاح «سیاست» توسط دامنه‌ي گسترده‌یی از هویت‌ها استفاده می‌شود: (Colebatch, 2002 به نقل از طباطباییان 1387)
o داخل سازمان
o بین سازمان‌ها
o راهی برای تغییر توسط افرادی که خارج از کانال‌های قدرت قرار دارند.
• معنای سیاست ‌(Colebatch, 2002 به نقل از طباطباییان 1387)
o برای برخی تداعی‌کننده «کنترل» مانند مانیفست رهبران منتخب مردم در مقابل بوروکرات‌ها.
o برای گروهی دیگر «ابزاری برای چالش نظم حاکم و گرفتن حق مشارکت» مانند سیاست محیط زیست.
o تغییر تمرکز از فرایند (نحوه انجام کارها) به نتایج (تاثیر این‌ها).
o یک روند مسأله‌مدار (مانند کنترل سیل و تصادفات جاده‌ی‍ی).
1-6-3- سیاست‌گذاری کارآفرینی
• نکات ضروری در سیاست‌گذاری کارآفرینی (جعفری مقدم، 1388)
o هماهنگی و انسجام سیاست‌های توسعه‌ی کارآفرینی و سیاست‌های کلان توسعه‌ی ملی
o هماهنگی و انسجام سیاست‌های توسعه‌ی کارآفرینی با یک‌دیگر
o هماهنگی و انسجام اجزاء هر یک از سیاست‌های توسعه‌ی کارآفرینی
o هماهنگی و انسجام سیاست‌های توسعه‌ی کارآفرینی در طول زمان
• در چارچوب کارآفرینانه دو نوع سیاست کارآفرینانه تعریف می‌شود. (hart, 2003)
o سیاست‌های جامع2 که موانع را برای ورود و خلق فرصت‌ها در کل اقتصاد کاهش می‌دهد.
o سیاست‌های محدود3 کارآفرینی فناورانه که به دنبال ترویج رشد درون یک خوشه‌ي هدف از صنایع مرتبط با فناوری هستند.

• سیاست‌های جامع کارآفرینانه
o سیاست‌های جامع کارآفرینی توانایی‌های بهینه افراد برای جست‌وجو، خلق و موفقیت در مخاطره‌جویی‌های کارآفرینی را دنبال می‌کنند. (hart, 2003) سیاست‌های کارآفرینانه کارایی اقتصادی برای ارتقای رقابت و از بین بردن موانعی که از پیشبرد فرصت‌های کسب‌وکار ممانعت می‌کنند را افزایش می‌دهد. نقشه جامع توسعه‌ی کارآفرینی در کشور که مدل آن در زیر آمده است از این نوع می‌باشد.

شکل ‏11- نقشه‌ی جامع توسعه‌ی کارآفرینی در کشور
• سیاست‌های محدود کارآفرینی فناورانه
o سیاست‌های محدود کارآفرینی فناورانه افزایش و تسریع فرایند تبدیل یک اختراع علمی به یک محصول نوآورانه آماده برای فروش در بازار را دنبال می‎‌کنند. این سیاست‌ها برای رشد کشفیات جدید از یافته‌های R&D و برنامه‌هایی که به دنبال توسعه و سپس تامین مالی فناوری‌های نوظهور کار می‌کنند. هدف این سیاست‌ها، پیشبرد رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و کمک به کشور برای طلایه‌دار ماندن در اقتصاد دانش محور بین‌المللی است. پژوهش حاضر از نوع تدوین سیاست‌های محدود کارآفرینی فناورانه در عرصه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

1-6-4-

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک، یادگیری الکترونیک، بانکداری الکترونیک Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کارآفرینی، فناوری اطلاعات، بازار الکترونیک، نگرش سیستمی