پایان نامه با واژگان کلیدی سرمایه در گردش، دارایی ها، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

گردش هستند. براي يك شركت ميزان بهينه ي سرمايه در گردشي كه بايد نگهداري كند تا به بيشترين سودآوري برسد، از اهميت زيادي برخوردار است. اگر سرمايه در گردش بيش از حد نياز نگهداري شود؛ آنگاه شركت بيش از حد در داراييهاي جاري سرمايه گذاري كرده است و در نتيجه يك نوع هزينه فرصت از دست رفته به وجود مي آيد. همچنين اگر شركت كمتر از مقدار مورد نياز سرمايه در گردش نگهداري كند، ممكن است قادر به انجام تعهداتش نباشد مديريت كاراي نقدينگي شامل برنامه ريزي و كنترل دارايي ها و بدهي هاي جاري به گونه اي است كه خطر عدم توانايي برآوردن تعهدات كوتاه مدت را از بين برده و از سرمايه گذاري اضافي در اين داراييها جلوگيري به عمل آورد(راماچاندران و جاناكيرامان ، 2009 ).
اسمیت معتقد است مديريت سرمايه در گردش به خاطر تاثيری که بر روي ريسك و سودآوری شركت و در نتيجه در ارزش شركت دارد از اهميت ویژه ای برخوردار است. چرا که سرمایه گذاری در سرمایه در گردش مبادله بین سود آوری و ریسک را شامل می شود و تصمیماتی که به افزایش سودآوری گرایش دارد منجر به افزایش ریسک نیز می شود و بر عکس، تصمیماتی که بر روی کاهش ریسک متمرکز است به کاهش سود آوری بالقوه منجر می شود(فتحی و توکلی ،1388).
سرمایه گذار با توجه به ارزش شرکت، اولویت خود در سرمایه گذاری را مشخص می کند. تعیین ارزش شرکت از جمله عوامل مهم در فرآیند سرمایه گذاری است.
سوالی که در این تحقیق قصد پاسخ دادن به آن را داریم عبارتست از اينكه آيا بين مدیریت سرمايه درگردش و عملکرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد ؟

1-3 ضرورت انجام تحقیق
اهمیت روز افزون مدیریت سرمایه در گردش باعث شده است که این موضوع به صورت یک رشته تخصصی مدیریت مالی درآید. در شرکت های بسیار بزرگ، تعدادی مدیر اجرایی متخصص حضور دارند که تمام وقت و انرژی خود را به طور انحصاری صرف اداره سرمایه در گردش شرکت می کنند. دلایل اهمیت این موضوع به شرح زیر است:
مطالعات نشان می دهند که بیشتر وقت مدیریت مالی صرف عملیات داخلی روزانه شرکت می شود،‌ عملیاتی که به سادگی در تحت عنوان، مدیریت سرمایه در گردش، میگنجد. از آنجا که آنقدر وقت صرف تصمیمات مربوط به سرمایه در گردش می شود، مطالعه کامل موضوع در طول دوره های مدیریت مالی صحیح به نظر می رسد.
شاید با توجه به تغییراتی که در میزان دارایی های جاری رخ داده است، مدیران مجبور شوند در تصمیماتی که قبلاً برای تأمین مالی گرفته اند تجدید نظر کنند، مثلاً اگر برای تأمین مالی دارایی های جاری از مبالغ سنگین وام کوتاه مدت استفاده شده است، گرفتن وام های اضافی و تمدید وام هایی که به سررسید می رسند مستلزم صرف وقت و انرژی بیشتر مدیریت شرکت خواهد بود.
سطوح واقعی و مطلوب دارایی های جاری، (با توجه به تغییراتی که در فروش واقعی و پیش بینی شده رخ می دهد) دستخوش تغییرات دائمی است. این وضع باعث می شود که درباره سطح مطلوب یا مورد انتظار از دارایی های جاری، به صورت مستمر (روزانه)، تصمیماتی گرفته شود.
معمولاً دارایی های جاری بیش از نیمی از کل دارایی های یک مؤسسه را تشکیل می دهند. از آنجا که این دارایی ها سرمایه گذاری عمده ای به حساب می آیند، و از آنجا که این سرمایه گذاری ها نسبتاً فرارند، دارایی های جاری ارزش توجه کامل مدیر مالی را دارد. میزان منابع و مصارف وجوهی که به سرمایه در گردش تخصیص داده می شود باید مشخص شود. دارایی های جاری حدود 75 درصد کل دارایی های شرکت و بدهی های جاری حدود 60 درصد ساختار سرمایه هستند. این بدان معناست که به عنوان مثال اگر کل دارایی های یک شرکت 500 میلیارد ریال باشد، مبلغ 375 میلیارد آن ممکن است به صورت دارایی های جاری باشد و بدهی های جاری هم حدود 300 میلیارد ریال خواهد شد.
مدیریت سرمایه در گردش به ویژه برای شرکت های کوچک پر اهمیت است. یک مؤسسه کوچک می تواند با اجاره کارخانه و تجهیزات میزان دارایی های ثابت خود را به حداقل برساند، اما راهی برای اجتناب از سرمایه گذاری در صندوق، حساب های دریافتنی و یا موجودی ها ندارد. بنابراین، دارایی های جاری برای مدیر مالی شرکت های کوچک از اهمیت بیشتری برخوردار است. بعلاوه، به علت عدم دسترسی مدیر مالی شرکت های کوچک به بازار های سرمایه و اعتبارات بلند مدت، شرکت باید به طور جدی بر اعتبارات تجاری و وام های کوتاه مدت بانکی تکیه کند. این هر دو بر خاص سرمایه در گردش اثر می کنند.
رابطه بین رشد فروش نیاز به تأمین مالی دارایی های جاری نزدیک و مستقیم است. افزایش فروش باعث ایجاد نیاز های مشابه سرمایه گذاری در موجودی های اضافی و احتمالاً مانده صندوق می گردد. کلیه این احتیاجات باید تأمین مالی شود و چون آنها سریع افزایش می یابند، مدیر مالی باید از تحولات بخش سرمایه در گردش مؤسسه خود را کاملاً آگاه نگهدارد.البته افزایش های مداوم فروش، دارایی های بلند مدت بیشتر نیز لازم دارد که باید تأمین شود.به هر حال سرمایه گذاری در دارایی های ثابت (در عین اهمیتش در مفهوم بلند مدت استراتژیک) معمولاً از همان درجه فوریت که سرمایه گذاری در دارایی های جاری دارا می باشند، برخوردار نیستند.
اگر مدیریت سرمایه درگردش صحیح نباشد، احتمال دارد فروش و سود شرکت کاهش یابد و چه بسا شرکت در پرداخت به موقع دیون و تعهدات خود ناتوان بماند.
مدیریت سرمایه در گردش نه تنها در پویایی رابطه بین مؤسسه با نهادهای خارجی مؤثر است بلکه بر ارکان و بخش های داخل مؤسسه نیز اثرات با اهمیتی از خود باقی می گذارد. اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت وام کوتاه مدت یا بلند مدت به کارکنان یکی از این نوع اقدامات است. به نظر می رسد که یک مدیر مالی خوب آن نیست که تمام سرمایه و امکانات را فقط در ارتباط با خارج از مؤسسه خود بسنجد بلکه به این امر نیز واقف است که رفع نیاز پرسنلی نیازمند به وام های کوتاه مدت و بلند مدت، می تواند در میزان کارایی و بهره وری آنان مؤثر باشد. افزایش کارایی در حفظ تولید و در واحد های صف و ستاد حکایت از انسجام درونی مؤسسه اقتصادی داشته و آمادگی مؤسسه را برای مواجهه با مشکلات بیرونی به طور چشمگیری افزایش می دهد (پیشکاری، 1375).
اهمیت سرمایه در گردش را نیز می توان در نسبت سرمایه در گردش خالص به فروش که بیانگر حدود تغییراتی که (بر اثر فروش) در حساب های جاری شرکت خود به خود رخ می دهد یافت. این نسبت در صنایع مختلف متفاوت است ولی اکثراً دارای عدد بالایی است که معمولاً این نسبت رقمی کمتر از 30 است. این بدین معناست که برای فروش به 30 ریال سرمایه در گردش نیاز است. از این جاست که اهمیت سرمایه در گردش مشخص می شود و شرکت ها مجبور می شوند آن را تأمین و مدیریت کنند. به طور کلی، اگر مدیریت سرمایه در گردش صحیح نباشد احتمال دارد فروش و سود شرکت کاهش یابد و چه بسا شرکت در پرداخت دیون و تعهدات خود ناتوان بماند(اردکانیان، 1388).

1-4 سوال تحقیق
سوال اساسی تحقیق به صورت زیر است:
آيا بين مدیریت سرمایه در گردش و معيارهاي عملکرد مالی شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد ؟

1-5 فرضیه‌ های تحقیق
در این تحقیق فرضیه هایی به شرح زیر وجود دارد:
فرضیه اول: بین دوره وصول مطالبات و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین دوره نگهداري موجودي كالا و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین دوره پرداخت بدهی جاری و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین چرخه عملیاتی و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه پنجم: بین چرخه نقدینگی و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه ششم: بین دوره وصول مطالبات و سود ناخالص عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه هفتم: بین دوره نگهداري موجودي كالا و سود ناخالص عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه هشتم: بین دوره پرداخت حسابهاي پرداختني و سود ناخالص عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه نهم: بین چرخه عملیاتی و سود ناخالص عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دهم: بین چرخه نقدینگی و سود ناخالص عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

1-6 اهداف اساسی پژوهش
با توجه به جایگاه و اهمیت سرمایه در فرایندهای سازمانی، مدیریت آن از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. در این میان سرمایه در گردش به طور کلی در همه سازمان ها و به خصوص در سازمان های با اندازه های کوچکتر، بخش عظیمی از سرمایه سازمان را به خود اختصاص می دهد، و مدیریت آن بر اساس مکانیزم های مدیریت عناصر زنجیره تامین نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. با توجه به مطالب گفته شده در این تحقیق دو هدف اساسی مد نظر محقق می باشد که عبارتنداز:
بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سود ناخالص عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1-7 متغیرهای تحقیق
در این تحقیق متغیرهای مورد استفاده به سه دسته تقسیم می شوند؛

1-7-1 متغیر وابسته
متغیر وابسته متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود(دلاور، 1391). در این پژوهش به طور کلی ارزش شرکت و سود ناخالص عملیاتی در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متغیرهای وابسته به کار رفته است.
ارزش شرکت1:برای محاسبه ارزش شرکت در این تحقیق از شاخص Q توبین استفاده می‌شود. از این نسبت بیشتر به عنوان یک معیار ارزش استفاده می‌شود. نسبت مذبور از حاصل تقسیم ارزش بازار دارایی‌ها بر بهای تمام شده جایگزینی آن‌ها بدست می‌آید. در اینجا از مدل ساده شده Q ( تامسون، 2003)2 استفاده شده که به شرح زیر قابل محاسبه می‌باشد.
TobinQ=(Mve+Bvd)/Bva
: ارزش بازار حقوق صاحبان سهامMve
: ارزش دفتری بدهی‌هاBvd
: ارزش دفتری دارایی‌هاBva
سود ناخالص عملیاتی(GP)3: دیگر متغیر وابسته مورد استفاده در این تحقیق می باشد که از طریق رابطه زیر بدست می آید:
GP=(فروش-رفته فروش کالای شده تمام بهای)/(ها دارایی کل-مالی دارایی)
1-7-2 متغیر مستقل
متغیر مستقل همان محرک است و محرک به هر جنبه ای از محیط فیزیکی، اجتماعی، و مانند اینها اطلاق می شود که بر نوع به خصوصی از رفتار تاثیر می گذارد( هومن، 1384، ص 114). متغیر های مستقل در این تحقیق شاخص های مدریت سرمایه در گردش می باشد که عبارتنداز:
سرمايه در گردش را با معيارها و مؤلفه هاي مختلفي مي سنجند كه در اينجا تحت عنوان شاخص هاي مديريت سرمايه در گردش ذكر مي گردد.

AR 4: دوره وصول مطالبات كه از طريق رابطه1-3 محاسبه مي شود برابر ميانگين تعداد روزهايي است كه شركت مطالبات خود را از مشتريانش جمع آوري مي كند. طبق نظر لانگ و همكاران(Long & et al, 1993) معاملات اعتباري و فروش هاي نسيه، وسيله اي براي جذب مشتريان جديد است و بسياري از شركتها در تلاش هستند تا استانداردهاي اعتباري خود را در جهت جذب مشتريان جديد تغيير دهند . به علاوه اعطاي امتيازات به مشتريان باعث تحريك فروش مي گردد چرا كه به مشتريان اين اجازه را مي دهد، كيفيت محصول را قبل از پرداخت ارزيابي نمايند .در نتيجه با توجه به سرمايه گذاري هاي مهم در حسابهاي دريافتني به وسيله بسياري از شركتهاي بزرگ، مديريت اعتبارات مي تواند تاثير مهمي بر روي سودآوري شركت و در نتيجه ارزش آن داشته باشد.
(1-3)

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع ميلي، 0.1، 0.5 Next Entries دانلود تحقیق با موضوع نيترات، تغييرات، لوبيا