پایان نامه با واژگان کلیدی تحریم اقتصادی، شورای امنیت، حقوق بین الملل، اتحادیه اروپا

دانلود پایان نامه ارشد

1394.
10. ظریف، محمد جواد و میرزایی، سعید، «تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران»، سیاست خارجی، شماره 41، ۱۳۷۶.
11. عبداللهی، عشرت، «پیامدهای تحریم اقتصادی ایران»، مجله بانک و اقتصاد، شماره 73، 1385.
12. عسگرخانی، ابومحمد، «رژیم تحریم‌های بین المللی»، مجموعه سخنرانی‌های سمپوزیوم تحریم امریکا علیه ایران، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1375.
13. کاجیان، امید، «رونمایی از هم پیمانان جدید ایران»، روزنامه آفتاب یزد، شماره 4297، 18 فروردین 1394.
14. کاظمی، مصطفی، «تحریم‌ها از نگاه حقوق بین الملل و موضوع هسته ای ایران»، روزنامه کیهان 1392.
15. لاپز، جرج و کارت رایت، دیوید، «عصر تحریم: جایگزینی برای مداخله نظامی»، ترجمه علی اکبر رضایی، نظریه‌های تحریم اقتصادی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، 1376.
16. مافی، همایون، «تاملی بر تحریم اقتصادی آمریكا علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل»، پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی، شماره یک، 1385.
17. مرکز تحقیقات استراتژیک، «احتمال تحریم و پیامددهای آن برای ایران»، معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی، 10 آبان 1385.
18. مروم، ژیل، «دموکراسی، وابستگی و بی ثبات سازی: متزلزل ساختن حکومت آلنده»، ترجمه اصغر صارمی شهاب، نظریه‌های تحریم اقتصادی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، 1376.
19. ممتاز، جمشید، «تحریم اقتصادی و حقوق بین الملل عمومی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 22، تیر 1360.
20. ممتاز، جمشید، «انطباق تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت با حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه»، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 38، شماره 4، زمستان 1387.
21. میرزایی ینگچه، سعید، «اعمال تحریم توسط شورای امنیت علیه عراق»، مجله سیاست خارجی، سال 11، شماره 2، تابستان 1376.
22. ولیزاده، اکبر، «رهیافت‌ها و نظریه‌های کارایی تحریم در اقتصاد سیاسی بین المللی»، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 41، شماره 1، بهار 1390.
23. هافباور، گری و الیوت، کیمبرلی، «تحریم‌های مالی و سیاست خارجی (موفقیت مشروط)»، ترجمه شهرام پیشکاری، نظریه‌های تحریم اقتصادی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، 1376.
24. یو کاناندا، فرانکلین، «تحریم‌های اقتصادی و روابط بین الملل»، ترجمه محسن علی سبحانی، نظریه‌های تحریم اقتصادی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، 1376.
25. Amuzegar, Jahangir, “Adjusting to Sanction”, Foreign Affairs, May/ June 1997.

منابع اینترنتی
1. آفتاب، چین، ‌» چالشی بالقوه برای منافع ملی آمریکا»، در تاریخ 27/1/1385، به آدرس اینترنتی:
http://aftabnews.ir/vdce7z8e.jh8nni9bbj.html
2. اتحادیه اروپا و ج.آ.ایران، «تحریم‌های اتحادیه اروپا بر علیه برنامه هسته ای ایران»، بی تا، به آدرس اینترنتی:
http://eeas.europa.eu/delegations/iran/eu_iran/restrictive_measures/index_fa.htm
3. اسفندیار، شهرام، «بررسی ابعاد و اثرات تحریم ایالات متحده آمریکا و غرب علیه ایران»، هراز نیوز، در تاریخ 24/12/1391، به آدرس اینترنتی:
http://haraznews.com/63295/
4. اسلامی فر، مرجان، «روابط تجاری ایران و اروپا اوج می‌گیرد»، پایگاه تحلیلی خبری اندیمشک، در تاریخ 10/8/1393، به آدرس اینترنتی:
http://andimeshkjavan.ir/
5. اطلاعات، «بازار ایران عرصه رقابت امریکا و اروپا»، در تاریخ 2/10/1392، به آدرس اینترنتی:
http://www.ettelaat.com/etiran/2013/12/23/
6. اطلاعات، «روند قیمت جهانی نفت با لغو تحریم ایران منطقی می‌شود»، در تاریخ 3/11/1393، به آدرس اینترنتی:
http://www.ettelaat.com/etiran/2015/01/23/
7. ایرنا، «پس از 35 سال تحریم؛ تیم هسته ای دولت روحانی تاریخ را ورق زد»، در تاریخ 20/1/1393، به آدرس اینترنتی:
http://www.irna.ir/fa/News/81114422/
8. ایرنا، دغدغه کاسبان خارجی تحریم‌های ضدایرانی، 27/7/1392، به آدرس اینترنتی:
http://irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=80864750
9. باشگاه خبرنگاران، «سیاست‌های روحانی موجب بهبود اوضاع اقتصادی ایران شده»، در تاریخ 12/8/1393، به آدرس اینترنتی:
http://www.yjc.ir/fa/news/5030284/
10. برخوردار، محمدحسین، «فصلی نو در مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا»، همشهری آنلاین، در تاریخ 24/9/1392، به آدرس اینترنتی:
http://hamshahrionline.ir/print/242512
11. بولتن نیوز، «تمام تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت علیه ایران»، در تاریخ 14/4/1391، به آدرس اینترنتی:
http://www.bultannews.com/fa/news/90832/
12. بولتن نیوز، «تمام تحریم‌های امریکا علیه ایران»، در تاریخ 14/4/1391 به آدرس اینترنتی:
http://www.bultannews.com/fa/news/90832/
13. بی نا، «تحریم‌های جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران»، در تاریخ 9/6/2010 به آدرس اینترنتی:
http://iipdigital.usembassy.gov/st/persian/texttrans/2010/06/20100609165218bob0.5884363.html
14. پایگاه اینترنتی چیانا، «اوج سفر گردشگران غربی به ایران بر اثر کاهش تحریم غرب»، در تاریخ 20/11/2014، به آدرس اینترنتی:
http://persian.china.com/home/Interactionlist/4308/20141120/209938.html
15. پرتال مرکزی ارتش ج.آ.ایران، «سياست خارجي چگونه مي‌تواند در كاهش تحريم‌ها»، بهبود وضع اقتصادي و اوضاع داخلي تأثير داشته باشد؟، بی تا، به آدرس اینترنتی:
http://siasi.aja.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=Faq&CategoryID=54e4a94c-4046-4ac3-a2c9-8ea19863fe7d&WebPartID=c6bcea67-9d6f-4d13-b247-6c7e5209d86c&ID=2bd2e039-c24d-42b5-9134-425ced2d5435
16. پریشان، فتح الله، «سیر تاریخی تحریم‌های امریکا علیه جهان و ایران»، خبرگزاری فارس، در تاریخ 5/7/1391 به آدرس اینترنتی:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910703000144
17. پژویان، جمشید، «رشد ۴ درصدی اقتصاد دستاورد نرم شدن تحریم‌ها»، اقتصاد ایرانی، در تاریخ 14/10/1393، به آدرس اینترنتی:
http://www.ireconomy.ir/fa/page/17054/
18. تابناک، جزئیاتی از روند کاهش تحریم‌های امریکا علیه ایران، در تاریخ 1/11/1392، به آدرس اینترنتی:
http://www.tabnak.ir/fa/news/372831/
19. تاجیک، حمید، «کاهش تحریم‌ها و استقبال شرکت‌های بیمه گر اتکایی خارجی از بازار ایران»، ایرنا، در تاریخ 28/7/1393، به آدرس اینترنتی:
http://www.irna.ir/fa/News/81355669/
20. جام نیوز، «جزئیات تحریم‌های جدید علیه ایران»، در تاریخ 14/11/1391 به آدرس اینترنتی:
http://www.jamnews.ir/detail/News/146502
21. جعفری، اصغر، خلاصه درس سازمان‌های بین المللی، در تاریخ 21/11/1390، به آدرس اینترنتی:
http://jaafari.blogfa.com/post-23.aspx
22. جعفری، مریم، «چین، روسیه و اوباما، برندگان تحریم ایران / شهروندان اروپا از جیب می‌دهند»، عصر ایران، در تاریخ 7/8/1391، به آدرس اینترنتی:
http://www.asriran.com/fa/news/238732/
23. خبرگزاری اقتصادی ایران، «لغو تحریم‌ها و هجوم سرمایه گذاران به ایران»، در تاریخ 3/11/1392، به آدرس اینترنتی:
http://www.econews.ir/fa/c1_227688/
24. خبرگزاری دانشجو، «همه تحریم‌های اقتصادی امریکا علیه ایران»، در تاریخ 13/8/1391، به آدرس اینترنتی:
http://snn.ir/print/213943
25. خبرگزاری مهر، آمریکا 4.3 میلیارد دلار از دارایی بلوکه شده ایران را امروز آزاد کرد، در تاریخ 3/9/1392، به آدرس اینترنتی:
http://www.mehrnews.com/news/2181555/
26. خرم، علی، «ایران و چین بعد از تحریم‌ها»، خبر آنلاین، در تاریخ 5/3/1393، به آدرس اینترنتی:
http://www.khabaronline.ir/detail/356958/Economy/commerce
27. دادخواه، کامران، رابطه ایران و چین پس از برداشته شدن تحریم‌ها، خبرآنلاین، در تاریخ 13/1/1393، به آدرس اینترنتی:
http://www.khabaronline.ir/detail/347089/Economy/political-economy
28. دیپلماسی ایرانی، «12 پیامد عظیم تحریم‌ها علیه ایران»، در تاریخ 17/2/1392، به آدرس اینترنتی:
http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1915725/12
29. دیپلماسی ایرانی، «چرا لغو تحریم‌های ایران به ضرر چین است؟»، در تاریخ 25/2/1393، به آدرس اینترنتی:
http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1932599/
30. رضایی، مسعود، «توافق هسته‌ای چه آثاری بر روابط ایران و چین خواهد گذاشت؟»، دیپلماسی ایرانی، در تاریخ 28/11/1393، به آدرس اینترنتی:
http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1944380/
31. سرکنسولگری ایران- شانگهای، تاریخچه روابط، بی تا، به آدرس اینترنتی:
http://shanghai.mfa.ir/index.aspx?siteid=70&pageid=24760
32. شهروندان، «تاریخچه تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت علیه ایران»، در تاریخ 14/4/1392 به آدرس اینترننتی:
http://www.shahrwandan.ir/news/5669
33. طاهری، میثم، «رقابت شرکت‌های آمریکایی و اروپایی بر سر بازار ایران»، ایرنا، در تاریخ 25/9/1392، به آدرس اینترنتی:
http://www.irna.ir/fa/News/80952990/
34. عابدینی، وحید، «نگاهی به تأثیر و کارآمدی تحریم‌های اقتصادی»، دیپلماسی ایرانی، در تاریخ 8/11/1386، به آدرس اینترنتی:
http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1417/
35. عادلی، محمدحسین، «بررسي تحریم‌ها در بدنه اقتصادي ايران»، سایت خبری تحلیلی هم صدا، در تاریخ 17/1/1387، به آدرس اینترنتی:
http://www.hamseda.ir/fa/news/100/
36. عادلی، محمدحسین، «تحریم اقتصادی چیست؟ چرا؟ و چگونه؟»، بی تا، به آدرس اینترنتی:
http://www.fums.ac.ir/_DouranPortal/documents/
37. عباسی، فائزه و آقاربی، پریا، «اثرات کاهش تحریم‌ها بر تعدیل نرخ تورم و رونق اقتصادی»، شبکه خبر دانشجویان البرز، در تاریخ 30/2/1393، به آدرس اینترنتی:
http://www.asna-alborz.ir/vdca.onyk49no05k14.html
38. عباسی فرد، زکریا، «تعریف تحریم اقتصادی، هدف‌ها و شیوه‌ها»، مردم سالاری، در تاریخ 27/11/1386 به آدرس اینترنتی:
http://mardomsalari.com/template1/News.aspx?NID=20752
39. عباسی فرد، زکریا، «تعریف تحریم اقتصادی، هدف‌ها و شیوه‌ها»، ویستا، به آدرس اینترنتی:
http://vista.ir/article/366631
40. عصر ایران، «از ملی شدن صنعت نفت تا به امروز»، در تاریخ 14/4/1391 به آدرس اینترنتی:
http://www.asriran.com/fa/news/221822/
41. فارس، «نیم نگاهی به ۶ قطعنامه‌ شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای ایران»، خبرگزاری فارس، در تاریخ 25/8/1393، به آدرس اینترنتی:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930824000562
42. فرارو، «ساینس مانیتور موضع چین در قبال تحریم ایران»، در تاریخ 9/7/1388، به آدرس اینترنتی:
http://fararu.com/fa/news/32548/
43. فرمانیان، علی، «تحریم‌های یکجانبه امریکا از منظر حقوق بین الملل»، مؤسسه مطالعات امریکا، شهریور 1392، به آدرس اینترنتی:
http://www.asipress.ir/vdcgnw9w.ak93z4prra.html
44. قاسمی، مصطفی، «تحریم‌ها از نگاه حقوق بین الملل و موضوع هسته ای ایران»، بی تا، به آدرس اینترنتی:
http://vista.ir/article/345373
45. قربانی ولنجک، کتایون، «تحریم اقتصادی ایران از منظر حقوق بین الملل»، خرد، در تاریخ 15/5/1393، به آدرس اینترنتی:
http://www.kherad.info/index.php/3/481
46. کریمی کیا، اسما، «تاريخچه تحريم اقتصادي در جهان و ايران»، شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران، بی تا، به آدرس اینترنتی:
http://www.shada.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=f63f4314-4015-40a0-8feb-f75dc362479b&WebPartID=7849e1ea-ff6a-42a8-878e-1abd060c5880&CategoryID=9650a194-2da5-40f1-9120-36116ed4f0a0
47. لاله، بسیم، «چینی‌ها نفت پولی نمی‌خواهند/کاهش واردات نفت چین از ایران»، خبرگزاری کار ایران، در تاریخ 1/7/1393، به آدرس اینترنتی:
http://ilna.ir/news/news.cfm?id=207213
48. لامع زاده، کتایون، «پس از 35 سال تحریم؛

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سیاست خارجی، وزارت امور خارجه، منافع اقتصادی، ایران و چین Next Entries دانلود پایان نامه درمورد عوامل خطر، ارتکاب جرم، افراد بزهکار، بهداشت روان