پایان نامه با واژگان کلیدی ایران و چین، حقوق بین الملل، تحریم نفت

دانلود پایان نامه ارشد

تیم هسته ای دولت روحانی تاریخ را ورق زد»، آفتاب، در تاریخ 20/1/1393، به آدرس اینترنتی:
http://aftabnews.ir/fa/news/238778/
49. محمدیان، سعید، ایران و چین؛ در مسیر روابط راهبردی، تابناک، در تاریخ 25/11/1393، به آدرس اینترنتی:
http://www.tabnak.ir/fa/news/475344/
50. مشرق، «اشتیاق اروپا برای گسترش روابط با ایران»، در تاریخ 14/11/1392، به آدرس اینترنتی:
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/282372/
51. موسسه مطالعات امریکا، «تحریم‌های امریکا علیه ایران از منظر موازین حقوق بین الملل»، در تاریخ 21/2/1392، به آدرس اینترنتی:
http://www.asipress.ir/vdcftmd0.w6dvxagiiw.html
52. موسویان، حسین، «12 پیامد عظیم تحریم‌ها علیه ایران»، فرارو، در تاریخ 14/2/1392، به آدرس اینترنتی:
http://fararu.com/fa/news/148583/12
53. میزانی، احسان، «کاسبان تحریم چرا نگران شده‌اند؟/ فعالان بخش خصوصی به بهبود روابط همچنان امید دارند»، تجران نیوز، در تاریخ 29/2/1393، به آدرس اینترنتی:
http://www.tejaratnews.com/Pages/Printable-News-12613.aspx
54. ناطقیان‌فر، سارا، «تحریم نفت ایران توسط انگلیس»، روزنامه جام جم، در تاریخ 7/7/1390، به آدرس اینترنتی:
http://gozarestan.ir/show.php?id=663
55. وحیدی، فرید، «مناقشه هسته ای و سود و زیان ایران و چین»، دویچه وله فارسی، در تاریخ 18/11/2014، به آدرس اینترنتی:
http://www.dw.de/a-18071969

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تحریم اقتصادی، شورای امنیت، حقوق بین الملل، اتحادیه اروپا Next Entries دانلود پایان نامه درمورد مفهوم فضا، عوامل خطر، اعمال مجرمانه، حقوق بشر