پایان نامه با واژگان کلیدی اوقات فراغت

دانلود پایان نامه ارشد

پس از ادغام سازمان ميراث فرهنگي و سازمان‌ ايرانگردي و جهانگردي توريسم درماني به صورت مستقل در ايران ايجاد شد و مورد توجه بيشتري قرار گرفت.
اما در ميان تعريف هاي سازمان جهاني گردشگري، اصطلاحات ديگري هم وجود دارند که دامنه گردشگري سلامت را گسترده تر مي کنند .

1-1-1گردشگري تندرستي1
يکي از همين واژه هاست که به مسافرت توريست به دهکده هاي سلامت و مناطق داراي چشمه هاي آب معدني و آب گرم (اسپاها) اشاره مي کند. در اين نوع سفر توريست براي رهايي از تنش هاي زندگي روزمره و تجديد قوا بدون مداخله و نظارت پزشکي راهي سفر مي شود. معمولا اين توريست ها

شکل 1-1
بيماري جسمي مشخصي ندارند و بيشتر در پي بهره مندي از طبيعت شفابخش مناطق ديگر هستند.

1- WellnessTourism

1-1-2 گردشگري درماني1
هم به معناي مسافرت توريست به منظور استفاده از منابع درماني طبيعي(آبهاي معدني، نمک، لجن و غيره) است که معمولا براي درمان برخي بيماري ها ياگذران دوران نقاهت تحت نظارت و مداخله پزشکي صورت مي گيرد.
اين نوع از گردشگري هم اين روزها مورد توجه مسئولان گردشگري کشور قرار گرفته است. به خصوص
لجن درماني که طبيعت ايران را درميان کشورهاي همسايه به شدت محبوب کرده است.
1-1-3 گردشگري پزشکي
هم نوع ديگري از گردشگري سلامت است که در آن مسافرت به منظور درمان بيماري هاي جسمي يا انجام نوعي از عملهاي جراحي تحت نظارت پزشکان دربيمارستان ها و مراکز درماني را گردشگري پزشکي گويند. در اين نوع از گردشگري سلامت، بيمارممکن است پس از درمان و معالجه نيازمند استفاده از
فضاها و خدمات گردشگري درماني(مانند آبگرمها) باشد که در اين صورت ممکن است گردشگري او با
سفر به نقاطي که اين امکانات را دارند تکميل شود.

CurativeTourism 2- MedicalTourism -1-

1-2 فرضيه ها :
1-2-1 طراحي اين مرکز براي سرويس دادن به بيماران و همراهان جهت درمان ، استراحت و تفريح مناسب است،و در مساله گردشگري موثر مي باشد.
1-2-2 اين پروژه ميتواند در بالا بردن جايگاه ايران در ميان کشورهاي منطقه موثر باشد .
1- 2-3 در صورت اجراي اين قبيل پروژها در کشور درآمد ارزي قابل توجهي عايد کشور ميشود .
1-3 سوال هاي اصلي تحقيق :
با توجه به ضرورت امر توجه به سلامت و درمان در کشور و راه هاي جذب گردشگر و توريست ، اين سوالات مطرح مي شود :
1-3-1 به طور کلي نقش مراکز توريست درماني در کشورها چگونه است ؟
1-3-2 مراکز توريست درماني پاسخگوي نيازهاي چه کساني خواهد بود؟ ( جامعه هدف چه کساني هستند ؟)
1-3-3 مرکز توريست درماني تا چه حد ميتواند جوابگوي نيازهاي درماني باشد ؟
1-3-4 مرکز توريست درماني سالانه چه مبلغي در آمد زايي دارد ؟
1-3-5 از اين مرکز تا چه اندازه مي توان به براي مطرح کردن کشور در عرصه علمي جهاني سود برد؟
1-3-6 آيا اين مرکز ميتواند تعاملات دو يا چند جانبه بين ايران و ساير کشورها را بالا ببرد ؟
1-3-7 چگونه ميتوان با احداث چنين مراکزي ميزان اشتغال زايي در بخش سلامت و خدمات و گردشگري را افزايش داد ؟
1-4 اهداف
قرض از انجام اين تحقيق و پروژه ايجاد يک مجموعه گسترد ه از قبيل مراکز درماني ، توانبخشي ، درمان هاي تکميلي
و بازتواني جسمي ،به همراه مراکز اقامتي جهت اقامت کوتاه و بلند مدت بيمار و همراهان در کنار سالنهاي ورزشي
و تفريحي و توريستي ميباشد که استفاده کنندگان از اين مجموعه هم ميواند افرادي از داخل کشور به خصوص
سران مملکتي و حکومتي و هم از کشور هاي همسايه يا خارجي باشند .
اين مجموعه در سايتي در بين دو شهر ميناب و سيرجان در نظر گرفته شده .
معرف فرهنگ بومي ايراني – اسلامي باشد .
ميتواند معرف توان علمي بسيار بالاي پزشکان ايراني باشد.
1-5 روش تحقيق :
از آنجا که روش پژوهش به نوع و ماهيت آن بستگي دارد و با توجه به نوع موضوع که مرکز توريست درماني است ،
روش تحقيق استفاده شده در اين رساله ميداني ( کتابخانه ايي ) مي باشد . از منابع کتب لاتين که در اين زمينه
نوشته شده بود و آمار مدون آنها استفاده شد .
همين طور جستجو در شبکه جهاني اينترنت ….

فصل دوم
مباني نظري

2-1معناي لغوي توريست :
واژه توريست به معناي جهانگرد ، سياح و گردشگر مي باشد .( فرهنگ فارسي معين )
توريست : کسي که به منظور سياحت و شناخت مکاني به آنجا سفر مي کند ، گردشگر ، جهانگرد . ( فرهنگ لغت عميد )
2-2 توريسم و انواع آن
گردشگري معادل فارسي و كاملاً دقيق واژه در زبانهاي انگليسي، فرانسه و آلماني است كه بصورت مصطلح در زبان فارسي بصورت جهانگردي ترجمه شده است. ريشه اين واژه از اصطلاح تورنوس يوناني و لاتين گرفته شده كه يكي از معاني آن گردش كردن و يا گشتن است و با پسوند ايسم يا گري بصورت اسم مصدر توريسم يا گردشگري در آمده است.

اصطلاح “توريست از قرن نوزدهم معمول شده است. در آن زمان اشراف زادگان فرانسه مي بايست براي تکميل تحصيلات و کسب تجربه هاي لازم زندگي، اقدام به مسافرت مي نمودند. اين جوانان در آن زمان توريست ناميده مي شدند و بعدها در فرانسه اين اصطلاح در مورد کساني به کار مي رفت که براي سرگرمي ، وقت گذراني و گردش به فرانسه سفر مي کردند و بعداً با تعميم بيشتر به کساني اطلاق مي شد که اصولاً به اين منظور به سفر مي رفتند. کم کم کلمه توريست به بعضي زبانهاي ديگر نيز وارد شد و از آن واژه توريسم بوجود آمد. از همان زمان توريسم و توريست به بعضي از مسافرتها و مسافريني گفته مي شود که هدف آنها استراحت و گردش و سرگرمي و آشنايي با مردم بود و نه کسب درآمد و اشتغال به کار.

2-3 تعريف توريست يا گردشگري
در شناخت توريست يا گردشگر تعاريف مختلفي از سوي سازمانها و افراد مختلف ارائه شده است که ذيلاً به بخشي از آن اشاره مي گردد.
واژه توريسم به مجموعه مسافرتهايي گفته مي شود كه بين مبدأ و مقصدي با انگيزه هاي استراحتي، تفريحي، تفرجي، ورزشي، ديداري، تجاري، فرهنگي و يا گذران اوقات فراغت انجام مي گيرد و در آن شخص توريست در مقصد اشتغال و اقامت دائم ندارد.

در سال 1925 کميته مخصوص آمارگيري مجمع ملل افراد زير را توريست شناخت:

2-3-1 کساني که براي تفريح و دلايل شخصي با مقاصد پزشکي و درماني سفر مي کنند.

2-3-2 کساني که براي شرکت در کنفرانسها، نمايشگاهها، مراسمات مذهبي، مسابقات ورزشي و از اين قبيل به کشورهاي ديگر سفر ميکنند.

2-3-3 کساني که به منظور بازار يابي و امور بازرگاني مسافرت مي کنند.

2-3-4 افرادي که با کشتي مسافرت مي کنند و در بندري در مسير راه تا 24 ساعت اقامت مي نمايند.
منبع سايت مديکال توريسم اينديا
2-4 طبقه بندي انواع توريسم

توريسم داراي انواع مختلفي بوده که بر اساس عوامل متعدد مي توان تقسيم بنديهايي را براي آن قائل شد. مهمترين عواملي که مي توان بر اساس آن انواع مختلفي از توريسم را تعريف و طبقه بندي نمود عبارتند از :

از نظر زماني :
فعاليتهاي گردشگري را بشكل كوتاه مدت (كمتر از يك روز) ، ميان مدت ( يك تا سه روز) و دراز مدت ( بيش از سه روز) از يكديگر تفكيك مي كند.
از نظر مكاني :
گردشگري را بصورت فعاليتهاي گردشگري در حوزه نزديك، حوزه مياني و حوزه خارج يا دور تقسيم بندي مي كند.

از نظر تابعيت :
گردشگران به دو گروه گردشگران خارجي و بين المللي و گردشگران داخلي تقسيم مي گردد.

– از لحاظ انگيزه سفر :
بر اساس آن گردشگري با انگيزهاي استراحتي، تفريحي، درماني، زيارتي، فرهنگي، اقتصادي، ورزشي و … از يكديگر تفكيك مي شوند.
– از نظر فصل گردشگري :
موسم گردشگري را بر اساس فصول مختلف سال طبقه بندي مـي گردد. در اين طبقه بندي دو فصل تابستان و زمستان از اهميت بالاتري نسبت به فصول بهار و پائيز مي يابند.

– از نظر شكل و سازمان دهي سفر :
مانند سفرهاي انفرادي، گروهي، خانوادگي و … كه تركيب گردشگري را تعيين مي كند.

– از نظر وسيله نقليه مورد استفاده :
بر اساس نوع وسيله نقليه مورد استفاده براي انجام سفر طبقه بندي مي شود.

– از لحاظ نوع و محل اقامت :
گردشگران را بر اساس نوع و محل اقامت، هم از نظر كيفي و هم كمي طبقه بندي مي كند1. مانند گردشگران مقيم در هتلها ، مهمانپذيرها ، خانه هاي ويلايي و يا پانسونيهاي خانگي، گمپينگ و… .
و شکل کامل اين تقسيم بندي با جزئيات بيشتر به شکل زير است :
2-5 انواع توريسم
2-5-1 توريسم تندرستي (توريسم سلامت)
مسافرت به دهکده هاي سلامت بدون دخالت پزشک معمولاً براي فرار از ازدحام شهرها يا از بين بردن تنشها و استرس و حتي براي استفاده بيشتر از نور خورشيد مي باشد.
2-5-2 توريسم درماني (توريسم سلامت)
استفاده از آب هاي معدني ،نمک ، لجن هاي طبيعي ،مناطق آفتاب گير تحت نظارت و مداخله پزشک
2-5-3 توريسم پزشکي (توريسم سلامت)
مسافرت به منظور درمان بيماري و انجام جراحي زيرنظر پزشکان در مراکز درماني که علاوه بر معالجه پيگيري بيمار را شامل مي شود و درموارد زير کاربرد دارد :

-1medical tourism.com(
ـ اموري که در کشور فرد غير قانوني است مثل سقط جنين .
ـ مراقبت هاي ويژه که در کشور فرد امکان پذير نيست.
ـ در مواردي که ليست انتظار براي معالجه فرد در کشورش طولاني مدت است.
ـ براي استفاده از خدمات بهداشتي ارزان يا رايگان .
2-5-4 توريسم ورزشى
گردشگرى را كه حداقل ?? ساعت در منطقه مورد بازديد بماند و هدف سفرش شركت در فعاليت هاى مرتبط با ورزش باشد را گردشگر ورزشى گويند درواقع سفر كردن از خانه و محل كار براى ورزش كردن، تماشاى رويداد هاى ورزشى، تماشاى جاذبه هاى ورزشى و شامل فعاليت هاى رقابتى و غير رقابتى . تجهيزات ورزش هاي مورد علاقه افراد از جمله اسکي، گلف و غواصي براي گذراندن تعطيلات در اين سفرها فراهم مي باشد.
2-5-5 توريسم ماجراجويي
شامل سفر به نواحي کوهستاني و ناهموار يا ورزش هاي ماجراجويانه مثل پانجو،کوهنوردي، صخره نوردي و پياده سفر کردن از راه هاي ناهموار.
2-5-6 توريسم کشاورزي
شامل بازديد از مزارع و زمينهاي کشاورزي مي باشد که به نوعي اقتصاد داخلي کشاورزي را حمايت مي کند.
2-5-7 توريسم مجازي
سفر به طور فيزيکي انجام نمي شود بلکه کشف دنيا از طريق اينترنت، کتاب و تلوزيون صورت مي گيرد.
2-5-8 توريسم زيست محيطي
توريسمي دائمي که ازمحيط زيست تأثيرمي پذيرد نظير گردش درپارکهاي ملي.
2-5-9 توريسم فروشگاه کتاب
تلاش عامه مردم براي حمايت از فروشگاه هاي مستقل با تبليغ آنها به عنوان مقصد سفر و جذب گردشگران مي باشد.
2-5-10 توريسم آموزشي
شامل سفر به يک کشور جهت عضويت در يک مؤسسه آموزشي يا شرکت در کلاسهايي که مورد علاقه شخصي مي باشد مثل کلاسهاي آشپزي با حضور سرآشپزهاي نام آور يا کلاسهاي صنعتگري.
2-5-11 توريسم آثار باستاني
شامل بازديد از مکانهاي تاريخي يا صنعتي که از قدمت باستاني برخوردارند از جمله کانالهاي قديمي، راه آهن، ميدان نبرد و … مي باشد.
2-5-12 توريسم تفنني
توريست به صورت انفرادي يا گروهي در سرگرمي هاي مورد علاقه خود شرکت مي کند و با افرادي که علايق مشابهي يا تجربياتي متناسب با آنها دارند همسفر مي شوند که معمولاً به صورت گردش در باغ و گشت و گذار در پارک ها مي باشد.
2-5-13 توريسم فراگير
توريسم فراگير يا (توريسم براي همه) براي کليه افراد بويژه افرادي که محدوديت هايي دارند يا ازناتوانايي هاي جسمي رنج مي برند، مي باشد که در بعضي مناطق با استفاده از طرحهاي دانشگاهي يا اصول توسعه اهداف دانشگاهي مطرح مي شود.
2-5-14 توريسم دائمي
شامل افراد معمولي مي شود که هميشه در تعطيلات با اهداف مالياتي يا اجتناب از مقيم شدن در يک کشور به آنجا سفر مي کنند.
2-5-15 توريسم سفري
نوعي خاص ازگشت وگذارکه شخص ازسفر کردن بيش ازرسيدن به مقصد لذت ميبرد.
2-5-16 توريسم فضايي
احتمالاً شامل سفر به کرات و سيارات ديگر در آينده مي باشد.
2-5-17 توريسم فرهنگي
طي اين سفرها از ميراث فرهنگي شهرها بازديد مي شود. اين نوع توريسم تجربيات خاص فرهنگي را نظير

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی دياگرام، گردشگري، جسمي Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی بازار کالا، فرهنگ عامه، مواد مخدر