پایان نامه با واژه های کلیدی کسب و کار، بازاریابی، تلفن همراه، مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه ارشد

مختلف مفید باشد. راه اندازی تجربی برای شرکت ها جالب است، زیرا (1) دانش در مورد تنها تعداد کمی از اتصالات از مشتریان بالقوه مورد نیاز است، (2) شناخت شدت رابطه لازم نیست، و (3) اطلاعات مربوط به متغیرهای سن، جنس و اینکه آیا یک شخص دوست دارد با کامپیوتر کار کند ، مورد نیازنیست . از این رو، شرکت ها می توانند بر اطلاعات در دسترس عموم در روابط اجتماعی مشتریان خود تکیه کنند. طبقه مبتنی بر شبکه ، که تمایل به خرید به خصوص کالا و خدمات با دوام دارند برای تعدادی از مشتریان ، رزرو آنلاین صورت گیرد.( توماس وربراکن54 ، 2014 )

مدل
سال
عوامل
ارايه دهندگان
ارائه مدلي جهت بررسي عوامل مؤثر بر رفتار خريد ناگهاني
1390
موقعيتي ، روان شناختي ،آميخته بازاريابي، جمعيت شناختي
محسن نظري ، اميرحسين قادري عابد
بررسي و شناسايي عوامل کليدي و حياتي در پذيرش همراه بانک توسط مشتريان
1390
کيفيت خدمات ، اعتماد به بانک ، عملکرد مورد انتظار،تطبيق وظيفه – فناوري ، تلاش مورد انتظار، شرايط تسهيل کننده ، آگاهي از خدمات ، خودکارآمدي و نوآوري شخصي
مژده هاشميان ، محمد تقي ايسايي
بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش خدمات همراه با استفاده از روش تحليل مسير
1389
مفيد بودن ، سهولت كاربرد، هنجارهاي ذهني ، احساس لذت بخش بودن ، كنترل رفتاري ادراك شده، سازگاري، هزينه واعتماد
مريم محامدپور، زهره مطمئن فعال ، مهديفسنقري
عوامل مؤثر بر به كارگيري خدمات موبايل بانك توسط مشتريان ورتبه بندي آنها
1389
ويژگي فناوري موبايل بانک – روان شناختي – جمعيت شناختي
محمد تقي تقوي فرد ، مصطفي ترابي
مدل یکپارچه مصرف کننده از قصد خرید آنلاین
2015
نگرش ، سازگاری ، خطر درک شده
Suzanne Amaro, Paulo Duarte
پذیرش خرید الکترونیکی توسط مشتریان
2015
اعتماد ، ریسک درک شده ، لذت ، تأثیر اجتماعی
JohnIngham, JeanCadieux,Abdelouahab Mekki Berra
جدول 6-2 ، گرد آوری پژوهش های داخلی و خارجی در مورد عوامل مؤثربر رفتار خرید خدمات همراه :

2-2-7-2-وفاداري مشتريان:
واقعيت وفاداري مشتريان :
مشتريان وفادار در سه راه ، سود ايجاد مي کنند . هرکدام از اين راه ها ، نيازمند سرمايه گذاري کوچک بر فروش وبازاريابي از سمت شرکت شماست. (روهیت دسپاند55، 2011)
نظرات کليدي:
مطالعات نشان مي دهد که مشتريان بلند مدت ، وفادار هستند و بيشتر سودآور هستند.
اولين R56مشتري وفادار ، نگهداري است . يک ارتباط جاري با مشتري ، درآمد جاري در طول زمان ايجاد مي کند که مشتري را به ادامه خريد محصولات ترغيب مي کند.در بسياري از اوقات ، هزينه هاي مرتبط به بازار، جذب مشتري جديد را رد مي کند. بنابراين بسياري از هزينه هاي واقعي خدمت رساني به مشتريان ، کساني که با رويه و محصولات شرکت آشنا بشوند را انجام مي دهند .
دومين R57 ، همچنين مشتريان وفادار ، فروش هاي مرتبط را توليد مي کنند. سود توليد شده توسط فروش محصولات و خدمات جديد براي مشتريان موجود ، بزرگتر از فروش همان محصولات ، براي مشتريان جديد است(کسب و کار هاروارد58 ، 2011 ).
شرکت پيشرو نگر ، محصولات جديد را ترقي مي دهد با گوش دادن به مشتريان وفادارش. بنابراين ، مشتريان وفادار بيشتر مشتاق به خريد هستند زيرا محصول جديد ، براي برآورده شدن نيازهايشان ، طراحي شده است و آنها قبلاً ، به درجه اي از ايمان ، در مورد شرکت رسيده اند.در واقع، محصول اصلي ، ممکن است ، يک سود کوچک درمقابل با فروش هاي مرتبط در طول زمان توليد کند. فروش هاي جديد براي مشتريان موجود ، کم هزينه تر هستند، زيرا آنها ، نيازمند بازاريابي کم تري هستند. نه چک کردن اعتبار جديد، کار اداري کمتر و زمان کمتر.بنابراين ، مشتريان وفادار اغلب ،کمتر حساس به قيمت نسبت به مشتريان جديد هستند.سومين 59R، مراجعه هاي مثبت، بهترين نوع بازاريابي هستند که به صورت مجاني انجام مي شود.مراجعه هاي مثبت مشتريان ، براي سود آوري و رشد شرکت ضروري است.تحقيقات نشان مي دهد که مشتريان راضي مشتاقند که به پنج نفر ديگر در مورد تجربه هاي خوب خود در رابطه با محصول بگويند در حالي که مشتريان ناراضي ، مشتاقند در مورد تجربه بد خود در رابطه با محصول به 11 نفر ديگر بگويند.از نظر تجربه خودتان ، مي دانيد که مراجعه هاي شخصي ، وزن بيشتري نسبت به بازاريابي سنتي را در بر دارد .
سه تا R هم زمان اجرا مي شوند زماني که کار شما درگير ، خدمت رساني به مشتريان داخلي ، افراد ديگر ، گروه ها و تيم ها دردرون سازمان است .يک ارتباط بلند مدت مثبت ، زماني با يک مشتري داخلي به انجام مي رسدکه هردو باهم ، بيشتر در ارتباط باشند. زماني که ارتباط بلند مدت با مشتريان داخلي رشد مي کند ، ارتباط بيشتر و بيشتر ، مؤثر مي شود که بر سود شرکت تأثيرگذار است. دو گروه در يک سازمان ، براي توليد محصولات جديد و خدمت به مشتري ، به صورت نوآورانه و خلاق مي توانند باهم کار کنند.
بازاريابي گمراه کننده:
تخمين هاي گوناگون نشان مي دهد که هزينه جذب مشتريان جديد ، پنج برابر يا بيشتر ، نگهداري مشتريان موجود است(کسب و کار هاروارد ، 2011) .
امروزه ، بسياري از شرکت ها ، در مورد پيشرفت يک ارتباط بلند مدت با مشتريان ، سخت کار نمي کنند. آنها ، تمام انرژي و پول زياد را تمرکز برجذب مشتري جديد مي کنند. آنها ، ميليون دلار در بازاريابي و تبليغات محصولات جديد خرج مي کنند و پول را بر اساس کوتاهي ، از دست مي دهند.
ساختار پاداش دهنده درون شرکت ، منحصراً ايجاد شده است که تقريباً ، مشتريان جديد را به طمع اندازد. بزرگترين تشويق ، از آن کارمنداني است که مشتريان جديد را جذب مي کنند ، نه آن کارمنداني که تلاش بسيار سخت براي نگه داشتن مشتريان داخلي وفادار و مشتريان خارجي راضي مي کنند.
بودجه هاي بازاريابي ، با اين مفهوم اشتباه ، پيش مي رود که اگر مي خواهيد ، سود ايجاد کنيد بايد سهم بازار را افزايش دهيد. اين روش بازاريابي سنتي ، تمرکز بر چهار P( محصول ، قيمت ، فعاليت ارتقاء، مکان ( کانال هاي توزيع ) دارد و منجر به مفهوم گمراه کننده مي شود که هر مشتري ، يک مشتري خوب است.
شناختن مشتري:
هيچ چيزي بهتر از تماشا کردن مشتريان ، زماني که از محصول و خدمات شما ، استفاده مي کنند نيست . به سمت و سوي آنان ، با نگاه خوب ، برويد ومشاهده کنيد که چه طور ، مشتريانتان از محصول شما در زندگي واقعي شان استفاده مي کنند ، شما متوجه مي شويد که چه چيزي آنها دوست دارند و چه چيزي دوست ندارند و راه هايي که باعث ، پيشرفت محصول شما ، شود. متعجب خواهيد شد از شنيدن مواردي که حتي فکرش را نمي کرديد.زماني که با پس زمينه و مهارت متفاوت به سمت شناخت مشتري مي رويد ، نگرش هاي متفاوت ، اطلاعات ارزشمند فراهم مي کنند((کسب و کار هاروارد ، 2011).
مدیریت مشتری سودمند: مدیریت مشتری سودمند با کاهش هزینه با اثرگذاری رفتار مشتری صورت می گیرد. در این مقاله ، به منظور بالا بردن سود از گروه مشخصی از مشتریان،با استفاده از تنظیمات به دست آمده در رفتار مشتری که منجر به کاهش هزینه های خدمات شده است ، پرداخته است . نتیجه ی به دست آمده نشان دهنده ی، استراتژی های کمک به اصلاح رفتار مشتری در حالت مثبت به طور مؤثری هزینه های مرتبط با مشتریان را کاهش می دهد و هم زمان ، نرخ بازگشت درآمد و نگهداری مشتریان را افزایش می دهد. مدیران و بازاریابان کسانی که استراتژی ها را در راستای تغییر رفتار مشتری به سوی کاهش هزینه ها سوق می دهند در جهت افزایش چرخه زندگی مشتریان ، استراتژی تقویت وفاداری و درآمد سنتی را توسعه می دهند.(آندرس پرسن60، 2013)
8-2- استراتژی کسب و کار دیجیتالی :
در سه دهه اخیر، دیدگاه استراتژی فناوری اطلاعات ، یک استراتژی سطحی – وظیفه ای بوده است که می بایستی با استراتژی انتخابی کسب و کار هم سو باشد. با وجود چنین نگرشی ، می توان استراتژی کسب و کار را استراتژی فناوری اطلاعات نامید. در طول دهه اخیر ، با افزایش ارتباط میان محصولات و فرآیندها ، ساختار کسب و کار تبدیل به کسب و کار دیجیتال شده است . در میان شرکت ها و صنایع و بخش های متفاوت ، فناوری دیجیتال ( ترکیبی از اطلاعات ، محاسبات ، ارتباطات ، فناوری ارتباطات ) ، اساساً ، انتقال دهنده ی استراتژی کسب و کار ، فرآیند کسب و کار ، توانایی محصولات و خدمات شرکت است . 4 کلید واژه زیر راهنمای تفکر ما به سوی کسب و کار دیجیتال است و فراهم کننده ی یک ساختار برای تعیین نسل بعدی کسب و کار:
• حوزه محتوای استراتژی کسب و کار دیجیتال
• مقیاس استراتژی کسب و کار دیجیتال
• سرعت استراتژی کسب و کار دیجیتال
• منابع ایجاد ارزش در کسب و کار
عوامل جلو برنده چهار کلید واژه استراتژی کسب و کار دیجیتال که در شکل نشان داده شده است و به واسط ( حوزه ، مقیاس ، سرعت ، منابع ) استراتژی کسب و کار دیجیتال ، عملکرد بالقوه از خرید یک استراتژی کسب و کار دیجیتال را پیشنهاد می کند.(انانهی ، عمر الساوی61 ، 2013)

شکل 2-2: عوامل جلو برنده چهار کلید واژه استراتژی کسب و کار دیجیتال:
(.(انانهی ، عمر الساوی، 2013)

9-2- پنج استراتژی برای فروش بازار موبایل
تأسیس یک خرده فروشی محرک ، می تواند یک چیز مدرن زیبا باشد. زمانی که تجارت همراه و خدمات بازاریابی موبایل، پیشرفت کرده اند، یک چالش برای تجار تأمین کننده خدمات است که وضوح ترسیم و بیان مزایای این الگوی جدید ، بازرگانان را مردد ساخته است . خیلی از بازرگانان ، هنوز آشنا با مفهموم تجارت الکترونیکی نیستند که بتوانند ، به خوبی خدمات و محصولات را به فروش برسانند. همچنین فرض بر این است که انواع فروش خدمات جدید با بسته بندی و موقعیت جدید در نظر گرفته شود. اینجا به پنج استراتژی اثبات شده اشاره شده است که به مصرف کنندگان و درخواست کنندگان کمک می کند که از فرصت ها ، مزایا به دست آورند و بازرگانان را به سمت فروش الکترونیکی خدمات تلفن همراه و بازاریابی خدمات همراه سوق دهد. ( کلارک بیل62 ، 2014)
1- درآمد را بیش از هزینه صحبت کنید: نقطه ای از فروش ، فناوری پردازش کارت است که از دیدگاه بازرگانان ، به عنوان مرکز هزینه یاد می شود. بازاریابی تلفن همراه کاملا، متفاوت از دنیای واقعی است که در مورد حل مشکلات ویژه ، پوشش فرصت ها ، تولید درآمد مازاد و مهم تر از همه ، ایجاد ارزش افزوده برای مصرف کنندگان متحرک به کار می رود.این ها همه ، در مورد ایجاد تاکتیک جهت تمرکز بر کسب و حفظ مشتری است. توزیع زمان واقعی مبتنی بر مکان و ردیابی کوپن ها.مدیریت برنامه های وفاداری مشتریان با دادن پاداش های معنی دار. این تاکتیک ها برای افزایش ترافیک و فروش ، طراحی شده اند ، بنابراین آنها باید به عنوان ابزار ساخت کسب و کار در نظر گرفته شوند نه به عنوان هزینه های لازم.( کلارک بیل ، 2014 )
2- تمرکز بر بازاریابی: مشکل با این رویکرد این است که تمایز نیست ، اساسا رقبای شما ، علایق متفاوت ازهمان معامله را پیشنهاد می دهند.متأ سفانه بازرگانان این موضوع را شنیده اند و با دید بسته به آن نگریسته اند و لی این خدمات هنوز جدید هستند و با رقبا با دید باز می توان رقابت کرد ، مخصوصأ ، خدمات ارزش افزوده ، چیزی که خرده فروشان مشتاق به برنامه های سرگرمی هستند.( کلارک بیل ، 2014)
3- پرس و جو در مورد فعالیت های متحرک : بپرسید که چگونه چیزها با مصرف کنندگان تلفن همراه جلو می رود . آیا شما احساس می کنید که به طور کافی به آنها دست یافته اید ؟ آیا پیشنهادات ویژه برای آنان را به تصویر کشیده اید؟ آیا آنان پاسخ دادند؟(کلارک بیل ، 2014 )
4- گفت و گو بااستفاده از تجزیه و تحلیل واقعی : در تماس بعدی فروش ، بازرگانان را با امکان تحت تأثیر قراردادن ، مشارکت و درک کردن مشتری ، حاضر نمایید. کجا مصرف کنندگان خرید می کنند؟ چه چیزی می خرند؟ چه مقدار و از چه کسی خرید می نمایند؟ امروزه ، تمام این اطلاعات قابل توجه هستند.(کلارک بیل ، 2014)
5- سفارش سازی را برجسته نمایید: تبلیغات را چاپ نمایید. برنامه های بازاریابی تلفن همراه متفاوت هستند و حتی می توانند ، به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی بانکداری همراه، تلفن همراه، پذیرش فناوری، بانکداری اینترنتی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تلفن همراه، ارزش افزوده، خدمات ارزش افزوده، استفاده از تلفن همراه