پایان نامه با واژه های کلیدی پولشویی، مواد مخدر، وجوه نقد

دانلود پایان نامه ارشد

.پولشوها می توانند با خرید یک کالا و فروش آن و صرفا دادن کمیسیونی به کارگزاران ،پولهای خود را شستشو می کنند. (ماهنامه تدبیر71،66:1384)
2-12-انواع مکانیزم های مورد استفاده از خدمات بانکداری برای پولشویی به شرح زیر می باشد:
2-12-1- تکثر سپرده ای (اسمورفینگ)کارلوس روکا و لویس ساودرا در تحقیقات خود به نتیجه یکسانی رسیده و اظهار نظر داشته اند که نخبگان پولشویی راهی معقول برای این کار پیش میگیرند که پول عظیم را در شعبه های مختلف بانک ها به چند قسمت تقسیم کرده و وارد سیستم مالی می کنند(مبالغ بالای 100000) دلار در یک روز به مبلغ های کوچکتر نهایتا 2000 دلاری تقسیم میشوند) به طوریکه ردیابی آن برای بانک ها و امور مالی بسیار سخت می شود. یکی از روش ها بدین صورت است که ابتدا پول را در بانک ها به ودیعه می گذارند سپس همدستان آن ها قادر می شوند هرماه حدودا ًمبلغ 2 میلیون دلار به طور منظم از بانک دریافت کنند و از سود حاصله در جهت عملی کردن اهداف سازماندهی قاچاق مواد مخدر استفاده کنند . این شیوه ی ساختاری بسیار ریز و دقیق درحقیقت یکی از پایه ای ترین راه ها برای پول شویی است که اسمورفینگ نام دارد. این عنوان توسط چاک اسفوس، مدیر اجرایی گرین بانک2 که اولین بار اظهار داشت افرادی که از پولشویان برای ایجاد سرمایه های خرد پول قرض می کنند وی برا به یاد شخصیتهای کارتونی اسمورفینگ می اندازد. زیرا این شخصیتها کاملا ًغیرقابل پیش بینی و غیرقابل شناسایی ( مرموز) و تقریبا ًمردم آزاد هستند.
مثلا ًدربخشی از این کارتون، اسمورفی های کوچک تلاش می کند که رمز سیستم امانت ها و سپرده ها را بشکنند و کاملا ً زیر کانه و موزیانه تمام رمزهای نرم افزارهای مربوط را مب شکنند.
روش اسمورفینگ و تمام زیر مجموعه های زیر ساختاری این روش یکی از معمول ترین راههای سوددهی برای سازماندهی قاچاق مواد مخدر و فرآیند های غیرقانونی و جرائم برای پول شویان می باشد.
البته شایان ذکر است که این عملیات ریز و ظریف پولشویان به راستی خیلی سخت مشخص می شود یعنی بانکداران به سختی قادر به کشف و جلوگیری آن می شوند. (مارچ 9:2008- 8)
انتقال قانوني  مجدد از حسابهاي  جدا شده و تجميع آنها به منظور تأمين مالي  فعاليت‏هي  نامشروع در اين مرحله كه پايان فرآيند پولشويي  است، درآمدهي  غير قانوني  در يك نظام موجه مالي  و اقتصادي  ادغام مى‏شود و همانند ديگر دارايي هاي  موجود، شكل مشروع پيدا مى‏كند .( تذهيبي  15:1381)
2-12-2-حساب های وابستگان؛
الزامات مربوط به تشخیص هویت، اغلب جنایتکاران را از افتتاح حساب تحت اسامی جعلی بر حذر می دارد. برای این منظور اغلب مواقع از حسابهایی که به نام منسوبین، وابستگان، و آشنایان و سایرین ( که از طرف جنایتکران عمل می کنند) افتتاح شده است استفاده می شود از سایر روشهایی که معمولاً برای مخفی نگهداشتن هویت مالک ذینفع یک دارایی استفاده می گردد می توان به استفاده از شرکت های مجازی که اغلب در یک حوزه قضایی دیگر تاسیس می گردد و نیز استفاده از نام وکیل جنایتکار ( برای نگهداری حساب) اشاره نمود این فنون معمولا ً با چندین لایه از معاملات و بکارگیری انوع حسابها ترکیب می گردد تاهرگونه تلاش برای پیدا کردن درحسابرسی دشوار گردد.
2-12-3-حسابهای دسته جمعی3؛
حسابهای دسته جمعی عبارت از تکنیکی است که بیشتر توسط گروههای قومی از قاره آفریقا و آسیا مورد استفاده قرار میگیرد. مهاجرین به کشور انگلیس مبالغ اندکی را به یک حساب واحد واریز می کنند. که بعدا ًمبلغ موجود در حساب مذکور به خارج از کشور ارسال می گردد اغلب مواقع حساب خارجی از تعدادی حسابها که ظاهرا ً با یکدیگر ارتباطی ندارند و در کشور مبدا قرار دارند وجوهی را دریافت می کنند. اگر چه این روش یقینا ًتوسط مهاجران و برای مقاصد قانونی ( ارسال پول به کشور خود) مورد استفاده قرار می گیرد، اما مشاهده شده است که گروههای تبهکار برا شستشوی ثروتهای غیر مشروع خود از این روش استفاده می نمایند. (زرین قلم و حاج نوروزی 8:1388)
2-12-4-حسابهای انتقالی واسط2؛
حسابهای انتقالی واسط عبارت است از حسابهای سپرده دیداری که توسط یک بانک یا شرکت خارجی نزد یک بانک محلی افتتاح می گردند. بانک یک شرکت خارجی کلیه سپرده ها و چکهای مشتریانش ( معمولا ًاشخاص و شرکت های واقع در خارج از کشور) را به آن حساب نزد بانک محلی، واریز می نماید و یا بصورت تبعی حسابهای فرعی برروی آن حساب برای مشتریان خود در نظر می گیرد. مشتریان خارجی به عنوان صاحبان فرعی این حسابها از حق امضاء برخوردار هستند و می توانند برای انجام فعالیت های بانکی بین المللی خود ازاین حسابها استفاده نمایند. حسابهای انتقالی واسط ازمنظر دستورالعمل های مربوط به شناخت مشتریان و رهنمودهای مربوط به تهیه گزارش های فعالیت های مشکوک آسیب پذیر هستند . بررسیهای نشان می دهد بسیاری از بانک هایی که اینگونه حسابها را عرضه می کنند قادر به تعیین هویت و ارئه اطلاعات مشتریان استفاه کننده ازاین حساب نمی باشند که این امر تهدیدات بسیار جدی از جانب پولشویی را به سیستم وارد می نماید.
2-12-5- حواله های بانکی وغیره؛
حواله های بانکی، حواله نقدی و چکهای صندوق که معمولا ً در قبال پرداخت وجه نقد خریداری می شوند اغلب به عنوان ابزارهای متداول مورد استفاده پولشویان قرارمیگیرند دلیل استفاده از این ابزارها این است که معمولا ابزارهای مذکور در وجه یک بانک معتبر ویا موسسه مالی معتبر کشیده می شوند و از این لحاظ امکان ردیابی منشاء پول از میان می رود. (رحیمی مقدم 9:1387)

12-12-6- ترتیبات وثیقه وام؛
این تفکیک اغلب در مرحله ادغام مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش، شوینده پول معمولا عواید غیرقانونی را به کشور دیگری منتقل می نماید و سپس عواید حاصله را به عنوان وثیقه یا تضمین وام بانکی مورد استفاده قرارمی دهد. و وام دریافتی را به کشور منشأ یا کشور ثالث منتقل می کند. این روش علاوه براینک به پول غیرقانونی سیما و ظاهر یک وام اصیل بانکی را می بخشد همچنین امکان بهره برداری از مزایای مالیاتی را نیز فراهم می آورد.
2-12-7- حسابهای غیرفعال4؛
در این روش پولشویان جهت استفاده از حسابهای غیرفعال، ابتدا سابقه ای ایجاد می نمایند تا بتوانند تخلفات بیشتری رااز این طریق مرتکب شوند. از حسابهای راکد برای دریافت پول از اعضای هوادار در خارج از کشور نیز می توان استفاده نمود. با توجه به توضیحات بالا و آشنایی با روشهای استفاده از خدمات بانکی برای پولشویان حال به نمونه هایی واقعی که از این خدمات برای پولشویی استفاده شده است می پردازیم:
2-12-7-1- نقل وانتقال پول
شخصی توسط پلیس به جرم نگهداری مواد روان گردان وانواع مختلف مواد مخدر بازداشت شد. متعاقب تحقیقات بعدی مشخص گردید مظنون بخشی ازعواید غیرقانونی را قبلا ًبه خارج از کشور ارسال نموده بود. این کار توسط سه بانک به حساب برادر ویدر شعبه مرکزی یک بانک بین المللی دردبی واریز شده بود. نقل و انتقال وجوه طی 5 دوره و با مبالغ متغیر بود، سپس برادرش پول ها را دریافت و پس از مراجعه به ایران به صورت نقدی به بانک برده و آنها را با دلار معاوضه و پس از آن اقدام به ارسال وجوه نموده است. انجام هرکدام از معاملات حدودا ً یک ساعت به طول انجامیده و علت ارسال وجوه تأمین هزینه های معاش عنوان شده است. به این ترتیب تمامی درآمدهای حاصله شسته شده است. مورد بررسی شده یک نمونه بارز از طرح ساده پولشویی است و در عین حال مثال خوبی است که پی بردن به آن از طریق گزارش معاملات مشکوک صورت نگرفته است بلکه نتیجه پیگیری یک فعالیت تحقیقاتی عادی پلیس می باشد.
2-12-7-2-استخدام اشخاص برای استفاده از حساب بانکی آنها
چندین نفر به عنوان جمع آوری کننده پول برای یک سازمان قاچاق کوکائین عمل می کردند، وظیفه اشخاص مذکور شناسایی و استخدام متخصصان با سابقه در حوزه های خدماتی و بازرگانی مختلف بود. که مایل بودند در ازاء کسب پول بیشتر اجازه دهند از حسابهای بانکی آنها درطرحهای پولشویی استفاده گردد. وظیفه متخصصان مذکور این بود که وجوه را به حساب خود واریز نمایند و سپس آن وجوه را به حسابهای معین شده توسط جمع آوری کنندگان پول منتقل نمایند. متخصصانی که درگیر این امر بودند در چندین زمینه مختلف از جمله آژانس مسافرتی، صادرات و واردات کالاها و امور رایانه ای به کار اشتغال داشتند. افراد مذکور در قبال خدماتی که انجام می دادند مبلغی را به عنوان حق کمیسیون دریافت می کردند و انتقال وجوه ازحساب متخصصان مذکور با صدور فاکتوهای ساختگی در حوزه های شغلی آنها، صورت می گرفت.
طرح پولشویی مورد اشاره نشان می دهد که چگونه باید اقدامات امنیتی بیشتری به مرحله اجرا گذارده شود تا عملیات پولشویی در قاچاق مواد مخدر را متوقف نمود. همانطوریکه مشاهده شد دراین مورد وجوه نقد توسط دلالان مواد مخدر جمع آوری می شود، سپس شخصی که وجوه جمع آوری شده را به متخصصان اجیر شده می سپارد تا پس از طی پاره ای عملیات آنها را به خارج از کشور منتقل نماید. (تجلی 47-48 :1390)
2-12-7-3-استفاده از صندوق امانات بانک ها
یک مشتری که به نظر می رسید اسکناس های کهنه و قدیمی را با سری جدید اسکناس های نو معاوضه می نمود اسکناس های قدیمی را در صندوقهای امانت یک بانک نگهداری می کرد. تنها ممر درآمد مظنون حقوق تأمین اجتماعی ( بیمه بیکاری) بود و هیچ درآمد قابل شناسایی مشروعی نداشت،تحقیقات بیشتر نشان داد که مظنون دارای سوابق کیفری سنگینی است که اخیرا ً اتومبیل گران قیمتی خریداری نموده و چندین مورد خانه مجلل را مالک است.
تحقیقات نشان داد که مظنون به امر کاشت مواد مخدر در خانه های خود که از محل عواید قاچاق مواد مخدر خریداری کرده است مشغول بود. مظنون از امکانات صندوق امانات بانک برای نگهداری وجوه نقد حاصل از فروش مواد مخدر و جواهراتی که از این طریق بدست آورده بود می نمود.
هدف از گنجاندن این مثال نشان دادن این واقعیت است که برای به جریان انداختن عواید و درآمدهای غیرقانون همیشه نیاز به طرحهای پولشویی پیچیده وجود ندارد.
2-12-7-4-پولشویی از طریق حسابهای بانکی موقت ( حساب بدهکاران و بستانکاران موقت)
عواید یک طرح فرار از مالیات بر ارزش افزوده، ازطریق یکسری حسابهای بانکی موقتی پولشویی می گردد. شوینده پول وجوه مذکور را به یک موسسه مالی معینی منتقل نموده از آن مؤسسه درخواست می نمود تا وجوه مذکور را در حساب موقتی نگهداری نمایند تا بعدا ً مشخص گردد که به چه حسابی واریز شوند. چند روز بعد، شوینده پول به بانک مراجعه نموده و درخواست وجه نقد یا چک معادل مبلغ اولیه را می نمود این معامله در دفاتر قانونی شوینده پول ثبت نمی گردید. شوینده پول، البته نه به عنوان یک عمل عادی و دائم، از حساب موقت بانک برای بیش از یک معامله استفاده نموده است. پس از مدتی شوینده پول از بانک درخواست نموده است که وجوه مذکور را به حساب موجود نزد آن بانک یا بانک دیگر واریز نمایند. بار توجیه معامله نیز از صورت حسابهای ساختگی شرکت های تحت کنترل شوینده پول استفاده به عمل آمده است.
تجزیه و تحلیل و انجام تحقیقات در مورد معاملاتی که در آن حسابهای موقتی بانکی درگیر می باشد امر بسیار پیچیده و دشواری است در این گونه موارد،اغلب لازم است تحقیقات به صورت دستی در بانکی که معاملات در آن انجام شده است صورت گیرد که این امر توأم با تأخیر طولانی مدت برای ارائه اطلاعات لازم به مقامات می باشد. به همین علت بانکها باید نظارت دقیقی برروی حساب های بدهکاران و بستانکاران موقت شعب تحت پوشش خود داشته باشند.
2-12-7-5-اسمورفینگ:
پولشویان بار وارد کردن پول های نامشروع و غیرقانونی خود به داخل سیستم بانکی باید آن را به قسمتهای کوچکتری و مبلغ کمتر از 10000 واحد پول رایج کشور تبدیل کنند که گزارشات دقیق بانکی موجب شناسایی آنها نشود. (مارچ 2008-9-8)
خود این عمل نیازمند کمی هوشیاری و زیرکی و ابتکار است، البته گفتنی است پولشویان اگر ذکاوت و هوش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی پولشویی، افغانستان، بانک مرکزی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی پولشویی، مواد مخدر، ورشکستگی