پایان نامه با واژه های کلیدی پست مدرنیسم، بهرام بیضایی، فراداستان

دانلود پایان نامه ارشد

روابط قدرت، نهاد های اجتماعی (از خانواده تا کلیت یک اجتماع) روابط بین‌فردی و هنجارهای فرهنگی مطرح کند. این آثار به گونه‌ایست که در دل طرحی دراماتیک، باورهای تثبیت شده ما را نسبت به تاریخ و فرهنگ خود برای قضاوت مجدد و البته امروزی ما ، به چالش می کشد.
مهمترین تمهیدات بررسی شده در آثار بیضایی همچون به کارگیری نوعی فراداستان تاریخی در طرح درام، طرح چند سطحی (از طریق ایجاد راوی و بازی در بازی برای نمایش سطح ثانویه و یا اجرا نمایش یا رشته کنش‌های روایی در میان سطح اصلی نمایش)، صناعات و شگردهای زبانی در گفتارها و دیگر موارد عمده بررسی شده در فصل چهارم؛ همگی برای ایجاد نوعی فاصله گذاری و فراهم آوردن بستر مناسب در برای تفکر وتعمیق مخاطب و افزایش آگاهی او در نتیجه این تفکر و تعمیق است. همانطورکه مصادیق فوق یک به یک در فصل چهارم بررسی و ارجاع داده شده است.
چنانکه در فصل دوم ذکر شد آثار مدرن با به کارگیری انواع صناعات پیچیده زبانی و ادبی در خلق جهان داستانی سعی در بازنمایی جنبه‌هایی از زندگی، روابط، و لایه های درونی ذهن و روح انسان داشتند که با قراردادها و فلسفه واقع‌گرایی قابل بیان نبود. صناعات پیچیده به کار رفته درآثار مدرن بر اساس باور به پیچیدگی انسان و لزوم بازنمایی آن در فرم اثر، و نیز اهمیتی که آگاهی انسان، شناخت او نسبت به خود و جهان داشت شکل گرفت. این امر تفاوت زیادی با اندیشه پست مدرن که در آن انسان و آگاهی و هویت او قابل شناسایی و بازنمایی نیست، دارد. به همین دلیل است که تمهیدات پست مدرن اغلب تقلید کمرنگی از شگردهای مدرنیسم و گاه در راستای هجو آنهاست.
در باور به شناخت انسانی و نیز اثر هنری به عنوان مهمترین ابزار این امر بود که پیچیدگی‌های فرمی و بیانی در آثار مدرن به بالاترین حد خود رسید. نویسندگان مدرن در آفرینش آثاری با ویژگی‌های ذکر شده از تمامی تجربه انسانی مکتوب ماقبل خود (تاریخ ادبیات، اسطوره، فولکلور) و نیز شیوه های نوشتاری مرتبط با آن بهره بردند. و همین امر آثار ادبی دوران مدرن را کاملا خود ارجاع و متکلف نسبت به دیگر دوران‌های هنری ساخت. براساس موارد ذکر شده در بالا، آثار بیضایی کاملا در چارچوب اندیشه مدرن و تلاش آن در جهت شکل گیری آگاهی انتقادی برای انسان امروزی قرار می گیرد.
نگارنده امیدوار است در این پژوهش با پیش کشیدن دانش روایت شناسی برای تحلیل عناصر درام، الگویی برای تفسیر بررسی متون پیچیده دراماتیک به دست داده باشد.

فهرست منابع
کتاب‌ها:
– آستن، آلن( 1388)، نشانه شناسی متن و اجرای تئاتری،ترجمه ی داود زینلو، تهران: سوره مهر
– آشوری، داریوش(1376)، فرهنگ علوم انسانی، تهران: مرکز
– احمدی، بابک(1381)، از نشانه های تصویری تا متن، تهران: مرکز
– _______(1384)، ساختار و تاویل متن، تهران: مرگز
– اخوت، احمد(1371)، دستور زبان داستان، اصفهان: فردا
– ارسطو(1386 )، بوطیقا، ترجمه ی هلن اولیای نیا، اصفهان: فردا
– اسلین، مارتین(1382)، نمایش چیست، ترجمه ی شیرین تعاونی، تهران: نمایش
– الام، کر(1384)، نشانه شناسی تئاتر و درام، ترجمه ی فرزان سجودی، تهران: قطره
-امیری، نوشابه(1388)، جدال با جهل، تهران: ثالث
– بوت (بوث)، وین و [دیگران] ( 1389)، نقب هایی به جهان داستان، ترجمه ی حسین صافی، تهران:
رخداد نو
– بوردول، دیوید( 1385)، روایت در فیلم داستانی(جلد اول)، ترجمه ی سید علاء الدین طباطبایی، تهران: فارابی
– بیضایی، بهرام(1391)، مرگ یزدگرد، تهران: روشنگران
– ـــــــــــــ(1390)، پرده خانه، تهران: روشنگران
– ـــــــــــــ(1388)،شب هزار و یکم، تهران: روشنگران
– پاینده، حسین(1386)، نظریه های رمان، تهران: نیلوفر
– ـــــــــــــ(1383)، مدرنیسم و پست مدرنیسم در رمان، تهران: روزنگار
– پلووسکی، آن(1369)، دنیای قصه گویی، ترجمه ی ابراهیم اقلیدی، تهران: سروش
– پین، مایکل( 1386)، فرهنگ اندیشه انتقادی، ترجمه‌ی پیام یزدان‌جو، تهران: مرکز
– تودوروف، تزوتان(1382)، بو طیقای ساختار گرا، ترجمه ی محمد نبوی، تهران: آگه
– ___________( 1388 )، بوطیقای نثر، ترجمه ی انوشیروان گنجی پور، تهران: نی
– تولان، مایکل( 1383)، در آمدی نقادانه-زبان شناختی بر روایت، ترجمه ی ابوالفضل حری، تهران: فارابی
– چایلدز، پیتر(1389)، مدرنیسم، ترجمه ی رضا رضایی، تهران: ماهی
– چتمن، سیمور( 1390)، داستان و گفتمان، ترجمه ی راضیه سادات، قم: مرکز پژوهش های صدا و سیما
– چندلر، دانیل( 1387)، مبانی نشانه شناسی، تهران: سوره مهر
– جعفری نژاد، شهرام(1379)، بهرام بیضایی، تهران: قصه
– خلج، منصور(1381)، نمایشنامه نویسان ایران، تهران: اختران
– داوسن، س. و .(1382) درام، ترجمه ی، فیروزه مهاجر، تهران: مرکز
– دیپل، الیزابت( 1389)، پیرنگ، ترجمه ی مسعود جعفری، تهران: مرکز
– ریمون کنان، شلومیت( 1387)، روایت داستانی: بوطیقای معاصر، ترجمهی ابوالفضل حری، تهران: نیلوفر
– ساسانی، فرهاد( 1389)،معناکاوی: به سوی نشانه شناسی اجتماعی، تهران: علم
– سجودی، فرزان(1390)، نشانه شناسی: نظریه و عمل، تهران : علم
– صافی، حسین(1388)، داستان از این قرار بود، تهران: رخداد نو
– فاولر، راجر(1386)، زبان شناسی و نقد ادبی، ترجمه ی حسین پاینده ، تهران: نی
– فورستر، ای ام( 1369)، جنبه های رمان، ترجمه ی ابراهیم یونسی، تهران: نگاه
– فیستر، مانفرد(1387)، نظریه و تحلیل درام، ترجمه ی مهدی نصر اله زاده، تهران: مینوی خرد
– کالر، جاناتان( 1388)، بوطیقای ساختارگرا، ترجمه ی کوروش صفوی، تهران: مینوی خرد
– _______(1382)، نظریه ادبی( معرفی بسیار مختصر)، ترجمه ی فرزان طاهری، تهران: مرکز
– گرانت، دیمیان(1379)، رئالیسم، ترجمه ی حسن افشار، تهران: مرکز
– له مان، هانس- تیس(1383)، تئاتر پست دراماتیک، ترجمه ی ناد علی همدانی، تهران: قطره
– لینت ولت، ژپ(1390)، رساله در باب گونه شناسی روایت نقطه ی دید، ترجمه‌ی علی عباسی، تهران: علمی فرهنگی
– مارتین، والاس(1386)، نظریه های روایت، ترجمه ی محمد شهبا، تهران: هرمس
– مکاریک، ایرنا ریما(1388)، دانشنامه ی نظریه ادبی، ترجمه ی مهران مهاجر، تهران: آگه
– مکوئیلان، مارتین( 1388)، گزیده مقالات روایت، ترجمه ی فتاح محمدی، تهران، مینوی خرد
– میر شکار، فرید(1387)،متادرام، تهران: نمایش
– میلز، سارا، گفتمان( 1382)، ترجمه ی فتاح محمدی، زنجان: هزاره سوم
– مینیون، پل لویی(1383)، چشم اندار تئاتر در قرن بیستم، ترجمه ی قاسم صنعوی، تهران: قطره
– نوذری، حسین علی (1380)، مدرنیته و مدرنیسم، تهران: نقش جهان
– وارد، گلن(1384)، پست مدرنیسم، ترجمه ی قادر فخر رنجبری، تهران: ماهی
– وردانک، پیتر( 1389)، مبانی سبک شناسی، ترجمه ی محمد غفاری، تهران: نی
– وو، پاتریشیا(1390)، فراداستان، ترجمه ی شهریار وقفی پور، تهران: چشمه
– هولتن، اورلی(1389)، مقدمه بر تئاتر، ترجمه ی محبوبه مهاجر، تهران: سروش
– یزدانجو، پیام(1381)، ادبیات پسامدرن، تهران: مرکز

مقالات
– ا. لاوزن، سارا(1380)، فراداستان، ترجمه ی امید نیک فرجام، فارابی، شماره 40، صص 57- 71
– اسکراتن، راجر(1380)، مدرنیته ومدرنیسم: ریشه شناسی و مشخصه های نحوی، نوذری، حسین علی ، مدرنیته و مدرنیسم، تهران: نقش جهان
– امجد، حمید(1386)، سینما و تئاتر بدون تجربه کردن می میرند، فصلنامه سیمیا، شماره 2 (ويژه بهرام بیضایی)، صص 199- 216
– براهنی، رضا(1386)، پرسشی به نام «مرگ یزدگرد»، فصلنامه سیمیا، شماره 2 (ويژه بهرام بیضایی)، صص 189- 198
– جعفری، شهرام، شب هرارو یکم ملتی که تا قصه می گوید زنده است، فصلنامه سیمیا، شماره 2 (ويژه بهرام بیضایی)، صص 265- 286
– حسینی، فاطمه( 1385)،«مرگ یزد گرد» و نشانه هایش، دو ماهنامه رودکی، شماره 4، صص 9-10
– کانور، استیون(1381)، نظریه ادبی پست مدرن، در یزدانجو، پیام، ادبیات پسامدرن، تهران: مرکز
– کیانیان، رضا(1386)، بازی برای بیضایی، فصلنامه سیمیا، شماره 2 (ويژه بهرام بیضایی)، صص 89-98
– لوئیس، بری (1383)، پسامدرنیسم و ادبیات، در پاینده، حسین، مدرنیسم و پست مدرنیسم در رمان، تهران: روزنگار
– مک هیل، برایان (1381)، عشق و مرگ در نوشتار پست مدرنیستی، در یزدانجو، پیام، ادبیات پسامدرن، تهران: مرکز
– ــــــــــــــ (1383)، گذار از مدرنیسم به پست مدرنیسم، در پاینده، حسین، مدرنیسم و پست مدرنیسم در رمان، تهران: روزنگار
– میر شکار، فرید(1388)، متادرام در تعزیه،ماهنامه صحنه، شماره 67، صص 89 تا 92
– هاچن، لیندا، فراداستان تاریخ نگارانه، در پاینده، حسین، مدرنیسم و پست مدرنیسم در رمان، تهران: روزنگار
– هاشم زاده، سعید(1388)، تحلیلی بر تاثیر پرداخت روایت در بازیگری آثار بهرام بیضایی، ماهنامه نقد سینما، شماره 66، صص 28-29
– هانیول، آرتور (1383)، طرح در رمان مدرن، در پاینده، حسین، مدرنیسم و پست مدرنیسم در رمان، تهران: روزنگار
– هلپرین، جان(1386)، نظریه ی رمان، در پاینده، حسین، نظریه های رمان، تهران: نیلوفر
– چینی فروشان، صمد (1382)، پیوند افسانه تاریخ و روایت، ماهنامه صحنه، شماره 33، صص 54- 57
– محبی، پرستو( 1390)، فراداستان نگاری در نمایشنامه ی داستان دور و دراز سفر سلطان . . . اثر محمد چرمشیر، فصلنامه نقد ادبی، شماره 16، صص 127-147

نمایش نامه

لیلی
و
ماجد

نقش ها:
لیلی
ماجد
لینا
نوید
امینی (سمسار)
اصلاحی (پدر لینا)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی فراداستان، روایت شناسی، نمایشنامه Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی فراداستان، نمایش نامه، روایت شناسی