پایان نامه با واژه های کلیدی مواد مخدر، پول نامشروع، وزارت امور خارجه

دانلود پایان نامه ارشد

مجرمين بسيار آسان تر مي توانند عوايد حاصله را مورد شست و شو قرار دهند چرا كه با پشتوانه اي كه دارند به راحتي مي توانند از تكنيك هاي مختلف و متنوع استفاده كنند و همچنين پارامترهاي ديگري از جمله ميزان آمادگي اعضاء سازمان جهت پذيرش عواقبي كه از فعاليت هاي آن ها ناشي مي شود، قوانين ضد تطهير در آن كشورها چقدر جدي است يا ميزان مجازات آن چقدر است؟ و يا اساساً قوانين ضد تطهير در آن كشورها وجود دارد يا خير؟ بر اتخاذ شيوه متناسب از سوي مجرمين تاثير خواهد گذاشت.” 144
مبحث اول : روشهاي پولشويي مرتبط با بانكها و موسسات مالي
بي شك متداول ترين روش پولشويي استفاده از نظام بانكي است. به واسطه ي امكان دسترسي آسان به بانك، سهولت نقل و انتقال وجوه از يك نقطه به نقطه ديگر، محفوظ بودن پول ها در مقابل سرقت و بلاياي طبيعي، واريز و برداشت وجوه توسط افراد متعدد، پايبندي بانك ها به ضوابط مربوط به حفظ اسرار مشتريان حتي در مقابل مقامات قانوني و به ويژه عدم تلاش بانك ها نسبت به احراز هويت مشتريان، سبب تشويق پولشويان به استفاده از اين نظام در روند پولشويي شده است. علي رغم افزايش روشهاي پولشويي، در سالهاي اخير، روشهاي جديد پولشويي توسط ماموران مبارزه با پولشويي، كمتر كشف گرديده است و بر اين اساس پولشويان بيشتر سعي كردند از روشهاي سنتي و به ويژه نظام بانكي براي پولشويي استفاده كنند.
“ضوابط مربوط به حفظ اسرار مشتريان، بانك ها را از آشكار نمودن اسرار مشتريان منع مي كند. آن ها فقط حق دارند اطلاعات را در اختيار ماموران ماليات بگذارند. بنابراين تقريباً غير ممكن است كه بتوان منشاء پولي را كه قانوني يا غير قانوني است و به سيستم بانكي وارد شده را پي گيري كرد.”145
علاوه بر اين، بانك ها بطور طبيعي و حسب وظيفه، خدمات گوناگوني را ارائه مي دهند و از آنجا كه اغلب براي شناسايي پول تميز و كثيف، معيار كاملاً مشخصي وجود ندارد، مجرمين نيز از خدماتي نظير انتقال پول، گشايش اعتبار اسنادي، صدور ضمانت نامه و … براي اجراي طرح هاي پاك سازي خود بهره مي برند. از سويي ديگر، “انجام معامله تحت شهرت و اعتبار نيك يك بانك خوش نام ، سبب مي گردد كه معامله ي انجام شده ، معتبر تلقي گردد و كمتر در معرض شناسايي و كشف قرار گيرد. هم چنين پس از ورود پول ناپاك به سيستم بانكي، انجام معامله با اشخاص و موسسات با حسن نيت با استفاده از اين پول، آسان تر صورت مي پذيرد.” 146
“بانك ها با اقداماتي همانند تصفيه ي پول، معاوضه ي پول نامشروع از طريق افتتاح يك حساب بانكي تحت نامي كاذب، ارائه ي صندوق امانات، ارائه ي تسهيلات انتقال به گونه اي كه بتوان پول نامشروع را به يك مقصد مناسب منتقل نموده، به ويژه ارائه ي تسهيلات انتقالات الكترونيكي ارزي با سپردن وجوهي كمتر از آنچه گزارش آن ها الزامي است، در صحنه ي پولشويي نقش آفريني مي كنند. فعاليتهاي بانكي، بهترين زمينه را براي پولشويي فراهم مي آورد. به ويژه در مواردي كه بانك ماهيت حقوقي بين المللي داشته باشد ، به سبب دشواري نظارت و سرپرستي، استعداد بيشتري براي ارائه خدمات به پولشويان پيدا مي كند. در مجموع مي توان گفت، در صورتي كه يك نهاد بانكي يا برخي مقامات اصلي آن به فعاليت پولشويي كمك كنند، اين فعاليت با سهولت بسيار زيادي انجام خواهد شد.”147
خط مشي جرايم سازمان يافته اغلب، اما نه هميشه، اين است كه درآمدهاي غير قانوني خود را از طريق بخش مالي قانوني به طرز ماهرانه اي به كار گيرند تا در چنين روشي، درآمدهاي شان را تحصيل شده از منبع قانوني نشان دهند.
مجرمان در استفاده از نظام بانكي، لازم است ابتدا پول هاي خود را به يك حساب بانكي واريز كنند. البته در مواردي كه قانوناً گزارش مبالغ بالا به مسئولين اجباري است، براي گريز از اين تكليف قانوني كه مي تواند به كشف فرآيند پولشويي منتهي شود، افراد متعدد به كار گرفته مي شوند تا به بانك هاي مختلف مراجعه كرده و هر يك مبالغي كمتر از مبلغي كه گزارش آن الزامي است را به حساب هاي شخصي واريز يا از آن حساب ها برداشت كنند.
“پس از واريز وجه به حساب هاي بانكي، پولشويان با توسل به امكانات و تسهيلات گوناگون، مبادرت به انتقال وجوه كه اغلب به وسيله ي چك هاي ارزي و يا حواله هاي ارزي صورت مي پذيرد، مي نمايند. براي شستن پولي كه به اين طريق انتقال يافته است، در كشور خارجي آن را در داد و ستدهاي مشروع سرمايه گذاري مي كنند يا به عنوان ضمانت وام تجاري مورد استفاده قرار مي دهند.”148
“عليرغم اين كه برخي از كشورها، براي جلوگيري از مشاركت بانك ها در عمليات پولشويي مقرراتي را وضع كرده اند اما در برخي بانك ها براي طفره رفتن از قوانين بانكي داخلي و بين المللي، ساختار شركت گونه اي اتخاذ مي شود تا بدين وسيله اعمال نامشروع و غير قانوني آن از انظار دور مانده و كشف نشود.” 149
بانك هاي خصوصي جهت كسب درآمد بيشتر و به علت عدم مديريت و نظارت دولتي در روند آن ها، در روند پولشويي، بيشتر ديدگان پولشويان را به خود معطوف مي نمايند. به طوري كه ادعا مي شود عوايد ناشي از جرم، منشاء سرمايه ي بعضي از بزرگترين و آبرومندترين بانك هاي خصوصي است.
“در مواردي كه بانكي تمايل به شركت در روند پولشويي نداشته باشد، شخص پولشو براي اجبار بانك به همكاري در عمليات پولشويي، حساب سپرده اي در بانك مورد نظر باز مي كند و مبلغ قابل توجهي را در آن به وديعه مي گذارد، بعد بانك را تهديد مي كند كه اگر تقاضاهاي خاص او برآورده نشود، پول خود را از حساب خارج مي كند. اين تقاضاها شامل نگهداري اموال آلوده و تامين مالي بنگاه هاي تبهكاري است.” 150
همانگونه كه ذكر شد از ويژگي هاي مهم و قابل توجه ي بهره گيري از نظام بانكي در روند پولشويي، سهولت نقل و انتقال پول مي باشد. در اين راستا “پولشويان با افتتاح حساب هاي بانكي متعدد در كشورهاي مختلف اين نقل و انتقالات را تسهيل مي كنند. آقاي هس(Hess) مشاور عالي وزارت امور خارجه ي آمريكا كه رياست كميته ي اجرايي گروه 7 را در مورد مسئله ي شستن پول بر عهده دارد، مي گويد: “مسئولين كشف كردند يكي از اربابان مواد مخدر كلمبيا 86 حساب بانكي در 14 كشور جهان داشته است.”151
“نظام هاي بانكي اروپاي شرقي، نظر پولشويان را بيش از هر جاي ديگر به خود معطوف مي كنند. زيرا از يك سو قابليت تبديل ارز اين كشورها روز به روز افزون تر شده و از ديگر سو، حلقه ي تعقيب پولشويان در بانكهاي غربي، روز به روز تنگ تر مي شود.” 152
“در سال 1992 جورجيج ماتركين رئيس بانك روسيه گزارش داد، معادل 200 ميليون روبل به طور غير قانوني توسط سنديكاهاي تبهكاري غرب،از آن كشور خارج گرديده است.”153
“يكي از شيوه هاي كه بانك ها و موسسات مالي فعال در زمينه ي پولشويي براي شست و شوي پول مورد استفاده قرار مي دهند، شيوه ي اعطاي وام موازي است. در اين روش، بانك ها و موسسات مالي كه پول هاي نامشروع حاصل از ارتكاب اعمال مجرمانه را در اختيار دارند، مايلند آن را با شرايط سهل به افراد وام دهند. در اين روش شخصي كه به ظاهر حرفه ي او ساختمان سازي است، مي خواهد 10.000.000 دلار پول جهت خريد و بازسازي ساختماني وام اخذ نمايد. موسسه اي كه وي جهت اخذ وام به آن مراجعه مي كند، پول را به نرخي كمي پايين تر از حد معين، در اختيار وي قرار مي دهد. زيرا پول هايي كه در اختيار دارد از ارتكاب جرم حاصل شده و سعي در يافتن راهي براي شست و شوي آن دارد. تنها شرط اعطاي وام اين است كه متقاضي وام، بيش از ميزان مورد نياز خود وام اخذ نمايد و مبلغ مازاد را براي خريد اوراق قرضه مصرف نمايد كه بعداً بالغ بر ميزان وام ماخوذه خواهد شد. اين سهام به نام وام گيرنده در حسابي به اعتبار وام دهنده نگهداري مي شود. وام گيرنده پس از آن نسبت به خريد اعتبار اسنادي قابل تجديد، بطور ساليانه و معادل پرداخت سود هر سال اقدام مي نمايد و ساختمان خريداري شده را در مقابل اعتبار اسنادي، گرو مي گذارد. وام گيرنده بعد از تعمير ساختمان، آن را به فروش رسانده، سود خود را بر مي دارد و مخارج بانكي ناشي از اعتبار اسنادي را پرداخت مي كند و موسسه پولشو با اين عمل توانسته است از طريق معامله ي مذكور، مبالغ عظيم پول را وارد سيستم بازرگاني مشروع، بنمايد در حالي كه كليه ي بهره هاي متعلقه و اصل وام را نيز اخذ نموده است.” 154
“نظام بانكي تجاري روسيه با كمترين سابقه ي فعاليت، به جديدترين مركز شست و شوي پول در دنيا، بدل شده است. به نحوي كه ميلياردها دلار براي ورود به بانك ها و بنگاه هاي مالي روسيه و خروج از آن، راه خود را در اين كشور مي جويند. منشاء اين پول ها چه داد و ستد مواد مخدر، فروش اسلحه، فحشاء و چه ساير فعاليتهاي غير قانوني باشد، به هر حال پس از سرمايه گذاري در بانك ها، با آن ها صنايع پير دولتي زنده نگه داشته مي شوند و براي خريد و فروش دوباره ي كالاهاي خام روسيه، از الوار گرفته تا طلا به كار مي روند. اين پول ها در واقع منبع اصلي بازار سرمايه ي ساخت موشك و منبع اوليه ي داد و ستدهاي مشروع مثلاً خصوصي سازي اموال دولتي است.” 155
“وقتي وجه نقد، يكبار به حساب بانكي واريز گردد، مي تواند به سهولت به بانك هاي ديگر انتقال يابد. مامورين تحقيق كه تنها بررسي يك مورد از پولشويي را بر عهده داشتند، در يك معامله ي موادمخدر توانستند رد دارايي قاچاقچيان را از بانك مونرال تا سوئيس دنبال نمايند. در آنجا نيز پول ها از طريق تلكسي به حساب هايي در بانك هاي كاراكاس و حساب هايي ديگر در سوئيس واريز گرديد.”156 “ويژگي هاي روش استفاده از بانك ها در امر پولشويي سبب توسعه ي روز افزون بانك هاي پولشو شده است . در سال 1964 جزاير تمساح آمريكايي، تنها داراي 2 بانك بود. اما در سال 1981 در اين جزاير 360 شعبه ي بانك آمريكايي و خارجي مشغول فعاليت بوده است. استفاده از بانك هاي سوئيس وسيله اي مناسب براي پولشويان است تا با توسل به حيله ي وام گيري كه با تباني بانك هاي خارجي صورت مي گيرد، پول هاي بدست آمده از راه هاي غير قانوني را تحت پوشش وام، دوباره وارد كشور محل وقوع جرم مبناء نموده و بدين گونه به آن مشروعيت بخشند.”157
يكي از نگران كننده ترين ابعاد فرآيند تطهير پول، حداقل از ديد مقامات سوئيس، اين است كه كارمندان بانك هاي اين كشور بدون هرگونه مقاومت و تحقيق پول هاي مشكوك را به حساب ها واريز مي كنند و درباره ي كارهاي خود به مقامات مسئول هيچگونه گزارشي نمي دهند.
“طبق گزارش كميته ي بازرسي پارلمان سوئيس، روزانه 25 تا 100 ميليون دلار در عمليات تطهير پول كثيف شبكه ي سوئيسي “كپ و شكرچي” در گردش بود. شبكه كپ فقط براي برادران ماغاريان، طي مدت 9 ماه، مبلغ 4/1 ميليارد دلار پول حاصل از معاملات كوكائين در بازار نيويورك را از طريق بانك “كرديت آنشتالت” تطهير نمود. در يك عمليات ديگر مبلغ 600 ميليون دلار پول ناشي از معاملات كوكائين در بازار نيويورك براي همين گروه مافيايي از طريق بانك سوئيسي “گز لشافت” توسط كپ و شكرچي به صورت معاوضه با طلا تطهير شد.” 158
“گروههاي تبهكار تشخيص دادند كه موثرترين راه براي فرار از موانع و محدوديت هاي قانوني، به دست گرفتن كنترل بانك هاست. در روسيه به خصوص گرفتن كنترل بانك ها بسيار آسان است. زيرا هيچ مقررات كنترل كننده اي روي مالكيت بانك ها وجود ندارد. حتي براي تبهكاران داراي سابقه ي محكوميت كيفري نيز، خريد يا گشايش اعتبار ممنوعيتي ندارد.” 159
“پليس مسكو تخمين مي زند حدود 25 درصد بانكهاي محلي توسط جنايتكاران سازمان يافته كنترل مي شود.” 160
به كارگيري خدمات بانك ها جزء اساسي و سري ترفندهايي است كه براي ارتكاب جرايم در زمينه هاي مالي به كار مي رود در اين قسمت سعي شده است برخي از روشهاي مورد استفاده در بانكداري كه توجه پولشويان را نيز به خود جلب كرده است، بررسي شود.
گفتار اول: بانكداري نوين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مواد مخدر، سازمان ملل، اعمال مجرمانه Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ناخودآگاه، مواد مخدر، وجوه نقد