پایان نامه با واژه های کلیدی قرآن کریم، رسول خدا (ص)، امیرالمومنین، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

نزدیکی با او حرام گشته است. از تعریف زنا خارج می شود، بنابراین اگر چه عملی حرام است ولی بر انجام آن حد مترتب نمی گردد. به همین دلیل ذکر قید هفتم پس از بیان حرام بودن زن، ضروری است چون اگر این قید نباشد نزدیکی مرد با همسر یا کنیزش در موارد یاد شده زنایی خواهد بود که باعث حد می شود. البته قید هفتم ما را از ذکر قید ششم بی نیاز می کند ولی این امر موجب لغو و زائد بودن قید ششم نیست، زیرا سابق بودن این قید بر قید هفتم ذکر آن را سودمند می کند.
8- داخل کردن به اندازه ختنه گاه و بیشتر باشد بنابراین اگر کمتر از این مقدار داخل کند. زنا تحقق نمی یابد چنانچه نزدیکی نیز تحقق نمی شود. چون این دو (وطی و زنا) در باب حد با هم ملازمت دارند. حال اگر سر آلت صحیح باشد لازم است تمام حشفه داخل گردد و اگر سر آلت یا قسمتی از آن بریده شده باشد، به مقدار حشفه داخل گردد هر چند تلفیقی از بعض حشفه و قسمتی دیگر باشد.
9- زنا کننده علم به تحریم عمل داشته باشد لذا اگر به دلیل تازه مسلمان شدنش از حرمت این عمل آگاه نباشد. یا شبهه ای که موجب توهم حلال بودن عمل شدن است وجود داشته باشد مثل آنکه زن اجنبیه ای خود را در اختیار او گذاشته وبرای او حلال نموده باشد. اگر چنین چیزی در حق آن مرد امکان داشته باشد، او زناکار به شمار نمی آید.
10-فاعل زنا مختار باشد، لذا اگر کسی بر زنا اکراه شود بر فاعل بنابر قول صحیح تر و به قابل اجماع فقهاء حد جاری نمی شود. 25
که در تعریف زنا اقوال دیگری نیز ذکر گردیده است که بیان آن خالی از لطف نیست.
زنا عبارت است از انکه انسان مکلف، ذکرش را به اندازه ختنه گاه در فرج زنی که بر وی حرام است داخل کند. بی آنکه عقد یا شبهه ای در میان باشد و ایلاج با پنهان شدن حشفه در قُبُل یا دُبُر تحقق می یابد. بنابراین اگر کسی با یکی از محارم خود عهدی ببندد و با عمل به حکم یا موضوع با وی نزدیکی کند مورد حد قرار نمی گیرد26. چه در تعلق حد، علم به حکم (حرمت) و موضوع شرط می باشد. نیز اگر نزدیکی ناشی از شبهه باشد حد ساقط می شود. البته اگر شبهه تنها از طرف یکی از آن دو باشد، حد تنها از کسی ساقط می شود که امر بر وی مشتبه شده باشد، زیرا ثبوت حد بر هر یک از آن دو تابع تحقق موضوع زناست. 27

2-2-2- لواط
لواط نیز از گناهان بزرگ است و بنا به نص صریح قرآن این عمل قبل از قوم لوط نبوده و اولین بار قوم لوط مرتکب این عمل شده است. در قرآن کریم خداوند متعال مي فرمايد:« ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ »« لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ»28معني آيات شريفه «باز وقتي كه بلا ازسرشما رفع كرد، گروهي ازشما به خداي خود شرك مي‌آوريد»«وبا وجود آن همه نعمت كه به آنها داديم بازبه راه كفروكفران مي‌روند. باري به كامراني حيواني بپردازيد كه به زودي خواهيد دانست.»
خداوند متعال درآيه شريفه ديگري مي‌فرمايد: «وَ لُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَ تَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ »« إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ »29 معني آيه شريفه«ولوط رابه رسالت فرستاديم كه به قوم خود گفت:آيا عمل زشتي كه پيش ازشما هيچكس بدان مبادرت نكرده بجا مي آوريد»«شما زنان را ترك كرده وبامردان سخت شهوت مي رانيد. آري كه شما قومي فاسق ونابكاريد»
اين آيات دلالت بر حرمت عمل لواط دارد: ولی مجازاتی در قرآن برای عمل مزبور تصریح نشده است. در روایت نقل شده از امیرالمومنین علیه السلام که فرموده است: « اگر شایسته بود که یکی را دوبار سنگسار نمود آن لواط کننده بود»30 مقصود از لواط، جماع کردن دو مرد با یکدیگر است، خواه حشفه در دُبُر پنهان شود یا نشود31 و از کتاب قواعد علامه نقل شده است که وی پنهان شدن حشفه را شرط دانسته است.32

2-2-3- تفخیذ
فخذ به معنی ران است و عبارت از مالیدن ذکر است میان دو ران، فقها، لواط را اعم از تفخیذ و لواط به معنای واقعی می دانند: یعنی اطلاق لواط بر تفخیذ بر وجه مجاز می باشد. و لواط یا ایقابی است یا غیرایقابی که همان تفخیذ است. و حد تنفیذ، آنگاه که بدون ایقاب یعنی بدون پنهان شدن حشفه در دُبُر باشد صد تازیانه است. در این حکم فرقی میان مسلمان و کافر و محصن و غیرمحصن، فاعل و مفعول نیست. و حتی صاحب جواهر بر تعیین یکصد تازیانه به عنوان حد شرعی تفخیذ ادعای اجماع نموده است. ایشان دلیلی که بر این نظر آورده است روایتی است از امام صادق (ع) که فرموده اند: « اگر مرد با مرد دیگری فعلی انجام دهد، اگر دخول نکرده باشد حد زده می شود و اگر دخول نماید بصورت ایستاده نگه داشته می شود سپس با شمشیر یک ضربه زده می شود»33

2-2-4- از روی شهوت پسری را بوسیدن
هر کسی پسربچه ای را از روی شهوت ببوسد به هر نحو که حاکم صلاح بداند تعزیر می شود. و نیز گفته شده است کسی که پسری را از روی شهوت ببوسد، اگر در حال احرام باشد، بر وی صد تازیانه لازم می شود وگرنه، حاکم به مقتضای مصلحت، وی را تادیب و تعزیر می کند. محقق در شرایع الاسلام، استحقاق تعزیر را مقید به عدم محرومیت نموده است. بلکه حکم در محارم شدیدتر است. 34

2-2-5- مساحقه
عملی که زنان متبلی به حکه شرمگاه به هم کنند و به گونه ای به روی هم بیفتند که پشت شرمگاه یکی به روی پشت شرمگاه دیگری واقع شود. 35

2-2-6- قیادت
در حدیث معراج رسول خدا (ص) آمده که فرمود: « زنی را دیدم که چهره و دستهایش همی سوخت و امحاء خود را می خورد. سوال کردم؟ گفتند: وی زنی بوده که در زنا وساطت نمود» قیادت رسانیدن زنان به زنان، مردان به مردان و زنان به مردان برای انجام فجور است. 36 و یا بعبارتی دیگر، به هم رساندن مرتکبین فحشاء مانند: زنا، لواط و مساحقه. صاحب جواهر دراین خصوص می فرماید: « کسی اعم از مرد یا زن اگر بین مردان و زنان برای عمل زنا واسطه شود یا بین مردان و مردان اگر چه بچه باشد، برای عمل لواط واسطه شود بلکه حتی بین زنان و زنان برای عمل مساحقه واسطه شود. به آن عمل قوادی گفته می شود». ایشان در مورد حرمت این عمل ادعای اجماع نموده است. 37 برخی از فقها، قوادی را جمع بین مردان با زنان برای زنا و یا مردان با مردان برای لواط بیان داشته اند. و حتی برخی از فقها، آنرا جمع بین دو فاعل عمل فحشاء ذکر کرده اند.

2-2-7- قذف
از جمله جرایمی که در قرآن کریم هم حرمت و هم مجازات آن تصریح شده جرم قذف می باشد. 38
علاوه بر مستند قرآنی در روایات متعددی به حد قذف اشاره و در قضاوت های حضرت علی (ع) نیز به همین شیوه عمل شده است. قذف نسبت زنا یا لواط دادن است، مثل آنکه کسی به دیگری دشنام دهد که تو زنا کردی یا لواط می کنی و یا هر لفظی دیگر که از حیث معنی، بدین الفاظ شبیه باشد. حد قذف اقامه نمی شود، مگر آنکه قذف شده اقامه ی آن را مطالبه کند. 39
چه این حد، حق وی است و در حقوق آدمی، استیفای حقوقی منوط به مطالبه است. قذف کننده ای که حد بر او جاری می شود باید اهلیت ناشی از بلوغ و عقل را داشته باشد، بنابراین بسته به صلاحدید حاکم، کودک فقط تعزیر و مغبون تادیب می شود.
قذف شونده باید دارای احصان باشد و مراد از احصان، بلوغ، عقل، حریت، اسلام و عفت است. بنابراین هرگاه این اوصاف در کسی جمع گردد. به سبب قذف شدن او حد واجب می شود، در غیر این صورت قذف کننده تعزیر می شود.

فصل سوم
ديدگاه ها ومستندات فقها

3- فصل سوم : ديدگاه ها و مستندات فقها
3-1-بخش اول : دلايل ومستندات
3-1-1-کتاب
قرآن کریم معجزه جاودان پیامبر ما، محمد (ص) است. آنچه در میان دو مجلد در دسترس مردم است همان کتابی است که بر پیامبر خدا به حق نازل شده، هیچ تردیدی در آن نبوده و هدایت و رحمت است و آیاتی از آن که بیانگر قوانین خداوند برای بشر است. مصدر و منبع اصلی استنباط احکام شریعت اسلامی می باشد. حجیت و اعتبار منابع دیگر، مانند سنت و اجماع و عقل به قرآن می رسد و از آن سرچشمه آبیاری می گردد.40
خداوند متعال قرآن كريم مي‌فرمايند:
«قَد أفلَحَ مَن تَزَکَّی »41« و ذَکَرَ اسمَ رَبِّهِ فَصَلَّی »42
معني آيات شريفه :«به یقین کسی که پاکی جست ( و خود را تزکیه کرد) رستگار شد و ( آنکس) نام پروردگارش را یاد کرد سپس نماز خواند.»
خداوند متعال درآيه ديگري مي فرمايد:
«وَ لَقَد آتَینَا لُقمَانَ الحِکمَۀَ أنِ اشکُرلِلّهِ وَمَن یَشکُر فَإنَّمَا یَشکُرُ لِنَفسِهِ وَمَن کَفَرَ فَإنَّ اللهَ غَنِیٌّ حَمِیدٌ»43
معني آيه شريفه :«به لقمان حکمت (ایمان و اخلاق) آموختیم (و به او گفتیم) شکر خدا را به جا آور! و هر کس شکر حق گوید به نفع اوست و هر که ناسپاسی و کفران کند خدا بی نیاز و ستوده صفات است.»
و آیه 2 سوره جمعه44 که یکی از اهداف اصلی برانگیختن پیامبران و فرستادن پیام های آسمانی، پرورش اخلاق و تزکیه و تهذیب جانها می داند در باب اخلاق قابل امعان نظر است.
شاید بتوان محکم ترین مبنای جرایم خلاف اخلاق و عفت عمومی را در سوره نور بیابیم. این سوره شصت و چهار آیه دارد و در مدینه نازل شده است. علت نامگذاری این سوره به «نور» آیه ی سی و پنج آن است که خداوند را به عنوان نور آسمانها و زمین معرفی می کند. از آنجا که در این سوره سفارش های بسیار در مورد رعایت عفت و پاکدامنی صورت گرفته، در روایات نسبت به فراگیری و قرائت این سوره توسط زنان، تاکید شده است. ضمناً احکام مجازات مردان و زنان زناکار و کسانی که به زنان پاکدامن تهمت زنا بزنند، همچنین ماجرای معروف « افک» حکم حجاب و رعایت پاکدامنی برای جلوگیری از انحرافات، دیگر موضوعاتی است که در این سوره به آنها می پردازد. علی ایحال آیات شریفه مذکور بیان می گردد.
خداوند متعال درقرآن مجيد مي فرمايد:
«سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَ فَرَضْنَاهَا وَ أَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ »45
معني آيه شريفه:«این سوره ای است که آن را نازل کردیم و (عمل به) آن را واجب کردیم و در آن آیاتی روشن فرستادیم. شاید شما متذکر شوید.»در ابتدای این سوره پنج پیام با صراحت بیان گردیده 1-احکام، به دستور خداوند واجب شده است 2-قرآن، قانون الزامی و اجرایی دین است 3- آیات قرآن، روشن و قابل فهم است. 4- انسان به پند و تذکر نیازمند است. 5- اصول و معارف قرآن در فطرت انسان ریشه دارد و با تذکر پرده ی غفلت برداشته می شود.46
خداوند در آيه ديگري ازاين سوره مي فرمايد:
«الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»47
معني آيه شريفه :«هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، در اجرای حکم خدا نسبت به آن دو گرفتار دلسوزی نشوید و هنگام کیفر آن دو، گروهی از مومنان حاضر و ناظر باشند.»48
از این آیه نیز چنین استنباط می گردد که آزادی جنسی و روابط نامشروع، در اسلام ممنوع است. نقش زنان در ایجاد روابط نامشروع و فراهم آوردن مقدمات آن، از مردان بیشتر است. تنبیه بدنی زانی، برای تأدیب او و حفظ عفت عمومی لازم است. در روابط نامشروع هر دو طرف به یک میزان تنبیه می شود (مگر در مواردی که حکم خاصی دارد) حدود کیفر باید از طرف خداوند معین شود. در مجازات مجرمان ترحم روا نیست. محبت و رأفت باید مدار شرع باشد.
اجرای حدود الهی از دین است. صلابت و قاطعیت در اجرای حدود الهی، در سایه ی ایمان به مبدا و معاد به دست می آید. مجازات باید مایه عبرت دیگران شود. زنا کار باید علاوه بر شکنجه جسمی، از نظر روحی نیز بایستی زجر ببیند. در مراسم اجرای حد الهی، گروهی از مومنان حضور داشته باشند.
البته بیان آیه 68 سوره فرقان مبنی بر حرمت فعل زنا خالی از لطف نیست:
«وَ الَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلٰهاً آخَرَ وَ لاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع جزای نقدی، نیروهای مسلح، مقررات قانونی، وظایف سازمانی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع معاونت در جرم، عنصر مادی