پایان نامه با واژه های کلیدی فرهنگ عامه

دانلود پایان نامه ارشد

معنويت هنري در محيطهاي شهري فراحم باشد.» مجسمه‌ها ميتوانند نقش بسزايي در غني ساختن زندگي شهري از طريق بيان و هنري داشته باشند اين امر به ويژه در ميدان ها و فلكه هاي نقاط عطف شهر كه كانون توجه شهروندان هستند، از اهميت بيشتري برخوردار است. عملكرد اصلي مجسمه ها ايجاد حس مكان و هويت تعريف شده و القا روحيه خاص در فضا يا تقويت روحيه يك فضا است تعريف اين عنصر و متمايز ساختن از ساير عناصر مبلمان شهري و آثار حجمي چندان ساده نيست و هر تعريفي در اين زمينه نسبي است چرا كه مجسمه سازي يك رشته هنري است و هنر نيز تعاريف محدود و مشخص را برنميتابد و خلاقيت هنري مرزهاي هر تعريفي را در مينوردد. www.iransculpture.ir

2-7-4- انواع مجسمه شهري:

مجسمه در شهر، تنها محدود به يك مورد نمي‌شود، تنوع در عملكرد مجسمه‌هاي شهري از گذشته تا به امروز وجود داشته است. بطور كلي مي‌توان چهارگونه مجسمه شهري را در نظر گرفت.
1) ابتدا مجسمه‌هايي كه براي يادبود افراد و شخصيت‌هاي ادبي و فرهنگي، اجتماعي، سياسي و نظامي ساخته مي‌شوند.
2) دوم مجسمه‌هايي كه به ياد روزها و رويدادهاي تاريخي معيني، در شهر نصب مي‌شوند.
3) سوم مجسمه‌هايي كه به منظور تلطيف فضاهاي شهري طراحي شده و نگاهي امروزين به بحث مجسمه‌ شهري دارند، مانند مجسمه‌هايي كه در پاركها يا اماکني که به باغ‌موزه‌ها، معروفند نصب مي شوند.
4) چهارم مجسمه‌هايي كه از آثار هنرمندان مطرح همان كشور و يا كشورهاي ديگر جهان خريداري شده و در فضاي عمومي شهر قرار مي‌گيرند.
http://urbansculpture.javanblog.com

2 – 7 – 5- مجسمه‌ي يادبود يا يادبود مجسمه :
5)

مجسمه‌هاي يادبودي، بخشي از مجسمه‌سازي است كه از ديرباز مورد توجه مجسمه‌سازان قرار گرفته و كاربرد وسيعي در تاريخي هنر داشته است. شايد بتوان گفت اغلب كاربرد مجسمه در گذشته براي يادبود يك واقعه، يك شخص …، ارائه مي‌شده است. همان‌طوري كه در ديكشنري آكسفورد هم، معناي monument چيزي كه يادآور خاطره‌اي باشد، عنوان شده است.
آلدو روسي، معمار ايتاليايي، درباره‌ي مجسمه‌ي يادماني مي‌گويد: «نوعي از هنر كه از سوي كليسا ابداع شد و اغلب براي يادبود و يا داستان‌هاي مذهبي استفاده مي‌شد و تحت كنترل كليسا بود.»
در اواخر 1960 در امريكا، در شورايي كه جهت برنامه‌ريزي شهري در ايالت‌هاي مختلف امريكا تشكيل شد، تصميم گرفتند در برنامه‌ريزي شهرسازي، علاوه بر ساختمان‌هاي جديد، مكان‌هايي را براي كارهاي هنري ـ نقاشي و مجسمه ـ در نظر بگيرند. اين انجمن با عنوان «جي اس آ» فعاليت مي‌كند. برنامه‌ريزي اين انجمن براي آوردن هنر به فضاي عمومي و هم‌گام ساختن فضاي شخصي با طراحي‌هاي هنري بود. اولين شهري كه روي آن، اين قوانين اجرا شد، فيلادلفيا بود. در اين شهر سعي شد مجسمه‌هايي براي بزرگداشت چهره‌هاي حماسي و آرمان‌هاي ميهن‌پرستانه و ارجاعات تاريخي در نظر گرفته شود. به همين منظور، اغلب مجسمه‌هاي استفاده شده در اين شهر، عظيم و با كيفيتي متفاوت از ديگر شهرهاي جهان ساخته شد. حتي مواد و مصالحي كه در آن‌ها به كار رفته متفاوت بود و تحولي عظيم در مجسمه‌هاي يادماني ايجاد كرد.
فضاهاي عمومي و كاربرد آن‌ها و استفاده‌ي به‌جا از مجسمه، از مواردي بود كه اين انجمن به آن توجه ويژه‌اي داشت، تا حدي كه اگر مجسمه‌اي براي فضايي خاص ساخته مي‌شد، بايد حتي از جهت نوع متريال و فرم به فضايي كه استفاده شده بود، غنا مي‌بخشيد و در عين حال فضاي متفاوت مجسمه‌هاي يادبودي را حفظ مي‌كرد. امروزه مجسمه‌ي يادماني، فضايي متفاوت‌تر و تعريفي جداي از تعريف رسمي پيدا كرده است؛ چون اتفاقاتي كه در قرن بيستم افتاده ـ جنگ جهاني، هولوكاست، رخدادهاي زيست‌محيطي و بر سر كار آمدن فاشيسم، … ـ بسيار متفاوت‌تر از وقايع قبل بود و باعث شد يك حافظه‌ي تاريخي مشترك براي انسان‌ها به وجود بياورد، گاه ديگر مجسمه‌هاي يادماني روايتگر نبودند و تنها اشاره‌اي مينيمال از آدم‌ها نبودند، بلكه اتفاق پيش آمده، مسأله‌ي مهمي شده بود. يكي از كساني كه مجسمه‌هاي زيادي حتي در فيلادلفيا دارد كلاوس الدنبرگ27 است كه نوع برخوردش با مجسمه‌هاي يادماني كاملاً متفاوت از تجربه‌هاي قبلي است كه تا آن زمان شاهدش بوديم. (تصاويرصفحات234و235)
پل مك‌كارتياز ديگر هنرمنداني است كه هم براي فضاي داخلي و هم براي فضاي خارجي كارهايي ساخته است. (تصاوير صفحه236) او امريكايي است و كارهايش نوعي گروتسك همراه با طنز دارد. وي با فيبرگلاس و انواع پلاستيك كار مي‌كند. شخصيت‌هاي مك‌كارتي به مجسمه‌هايي كه در پارك بازي استفاده مي‌شود نزديك است. رنگ آن‌ها تند و مهيج است؛ و اين شخصيت مجسمه را ويژه مي‌كند. تعدادي از كارهاي او، كه در فضاي باز ارائه شده‌اند، مجسمه‌هاي بادي هستند. يكي از كارهاي وي پينوكيويي است كه در طراحي آن از مكعب استفاده شده و جلوي موزه‌ي تيت نصب شده است. اين پينوكيو، تن و پا و سرِ مكعبي دارد؛ بيني او بلند و گردن آن پاپيوني بزرگ است كه از همان فرم مكعبي تبعيت مي‌كند. اين پينوكيو براي فروش آبنبات طراحي شده بود و مي‌شد به پاهاي آن وارد شد. پينوكيو، كه به نوعي مظهر گول خوردن يك بچه است، با آبنبات هماهنگي داشت و اگرچه فضاي بيروني، به دليل هماهنگي با فضاي ساختمان گالري تيت، سياه است، داخل آن فضايي شاد و سرشار از انرژي دارد. يكي ديگر از هنرمندان، كه فضاي فانتزي در كارهايش زياداست، تام اترنس است كه عمده‌ي كارهايش در فضاي عمومي است. شخصيت‌هاي او اغلب بامزه و خنده‌دارند و فضايي مثل كارتون‌هاي والت‌ديسني دارد. آثار وي اغلب در ابعاد بزرگ است و جزو اولين هنرمنداني است كه از انجمن «جي اس آ»، بعد از يك نمايشگاه انفرادي، سفارش‌هايي گرفته است. شخصيت‌هاي اترنس از اشكال هندسي تبعيت و داستان‌هايي بامزه را روايت مي‌كنند. اغلب كارهاي او در فضاي پاركي نصب شده است. اما بخشي از مجسمه‌هاي يادماني آثاري است كه به فرهنگ عامه به‌طور مستقيم مي‌پردازد. ريموندميسون28 ،مجسمه‌ساز انگليسي،از اين دسته مجسمه‌سازان است(تصاويرصفحات237و238 ). او اغلب نقش‌برجسته‌هايي از مردم و زندگي روزمره‌ي شهري مي‌سازد؛ مردمي كه خريد مي‌كنند، سوار اتوبوس مي‌شوند، به مهماني مي‌روند، … اغلب كارهاي او رنگ دارد، ولي عمق نقش‌برجسته‌ها زياد است. حتي اگر شخصيت‌ها خوشحالند، به نوعي مغمومند. رنگ‌ها تُن‌هايي از خاكستري‌هاي رنگي هستند و آدم‌ها و شخصيت‌هايي هستند كه در طول روز با آن‌ها سروكار داريم؛ نه قهرمانند و نه ابرمرد. او به دليل معلوليت اغلب در خانه بوده و با شرايط خاصي با مردم ارتباط داشته است. شايد قهرمان زندگي وي انسان‌هاي سالمي هستند كه به راحتي كارهاي روزانه‌شان را انجام مي‌دادند.
يكي ازهنرمنداني كه مجسمه‌هاي يادبود او به نوعي يك كانسپت ميان محيط زيست است، مايا لين29 نام دارد(تصاويرصفحات239و240). او هنرمندي چيني ـ امريكايي است. پروژه‌هاي وي اغلب با مواد طبيعي اجرا مي‌شوند و بسيار ساده و مينيمال هستند. مايا لين نيز كارهايي در فضاي داخلي و خارجي اجرا كرده است. در پروژه‌اي كه در پارك واشنگتن امريكا اجرا شد، ديواري به طول 75 متر و ارتفاع 3 متر از نسگ سياه براق گرانيت ساخت كه روي آن اسامي سربازان ويتنامي، كه در جنگ با امريكا كشته شده‌اند، نوشته شده است. اين بناي يادبود فضاي پارك را به دو نيم تقسيم و فضاي شاد پارك را دلگير مي‌كند. در اولين برخورد اين سؤال مطرح مي‌شود كه آرامش زندگي مردم امريكا با وجود اين همه كشته در ويتنام چگونه ممكن است؟
اين برخورد اگرچه كاملاً مينيمال است، اما پرمعناست؛ چون سنگ براق آن حالتي آينه‌وار به آن مي‌دهد و بيننده خود را در مواجهه با اين همه اسم كشته شده مي‌بيند. مجسمه‌هاي يادماني گاه به فضاي معمارانه نزديك مي‌شوند و خاطره‌اي از مكان را بزرگ مي‌دارد.
اميلي جاكير، هنرمند فلسطيني، نيز به نوعي از فضاي خانه براي بناي يادبود خاطراتش استفاده كرد. او در كارش از چادرهايي كه فلسطينيان به مدت طولاني به‌خاطر جنگ با اسرائيل در آن زندگي مي‌كردند، استفاده كرده است؛ چادرهايي سفيد كه روي آن‌ها اسامي مكان‌هايي كه در آن‌ها فلسطينيان چادر زده‌اند، با رنگ سياه بر سفيدي چادر نوشته شده و در فضاي داخلي گالري ارائه شده است. اين شكل ارائه باعث مي‌شود چادري كه محل زندگي است و خانه‌ي موقتي، خود خانه‌اي شود كاملاً امن، و موقتي نباشد. مجسمه‌هاي يادماني ـ آن‌هايي كه خاطره‌ي شخصي هنرمندند يا آن‌هايي كه يك خاطره‌ي جمعي هستند از مردم يك كشور يا آن‌هايي كه حافظه‌ي تاريخي يك ملت را به نمايش مي‌گذارند ـ بزرگداشت يك ياد و خاطره يا فرد هستند و به نوعي با بزرگي اندازه يا شكل ارائه، شكوه و جلال خاص دارند و از جايگاهي خاص بهره مي‌برند؛ به‌خصوص بخشي كه خاطره‌ي شخصي است بايد آن‌چنان ارج نهاده شود كه بيننده اهميت آن را درك كند. مجسمه‌هاي يادماني در يك چيز مشترك هستند و آن اهميت موضوعي است كه هنرمند به آن پرداخته است. گاه مي‌تواند مثل كاري از توماس شوت، هنرمند آلماني، گيلاسي در ظرف ميوه باشد كه بر سرستوني قرار گرفته است.
اگرچه رنگ مجسمه و موضوع آن پاپ است، اما شكل ارائه‌ي آن به نحوي است كه جايگاهي ويژه براي موضوعي كم‌اهميت تعريف مي‌كند. اين اثر در وسط ميدان نصب شده كه به محل نصب آن نيز كاملاً فكر شده و به نوعي ضديادمان است. نمونه‌هاي زيادي از موضوعات پاپ را در ابعاد بزرگ از الدنبرگ نيز مي‌توان ديد. اما در اغلب كارها شكوه و جلال و ارتباط با فضايي كه در آن ارائه مي‌شود حائز اهميت است.

2-7-6- طاقهاي يادماني :

طاقهاي يادماني معمولا براي گراميداشت وقايع بزرگ تاريخي ساخته شدهاند بيشترين آن را طاقهاي پيروزي كه يادمان پيروزيهاي نظامي بزرگ است و طاقهايي كه به ياد سربازان گمنام كشته شده در جنگها برپا ميشوند، تشكيل ميدهند. يك نمونه از اين طاقها را ميتوان در ميدان اتوال ۴ پاريس مشاهده كرد. اين طاق براي يادآوري پيروزيهاي ناپلئون ساخته شده است.

2-7-7- ستونهاي يادماني :

سرمنشا اين ستونها به شهرهاي يونان باستان باز ميگردد اين ستونها كه از طاقهاي يادماني قديميتر هستند، بيشتر براي گراميداشت يك شخص يا يك رويداد مهم تاريخي به كار برده شده اند. در بسياري از موارد مجسمه يك فرد مهم بر فراز اين ستونهاي بلند نصب ميشد. اين تركيب نشاندهنده اهميت بسيار زياد آن فرد بود.
نوع ديگري از ستونها كه به تنهايي و بدون مجسمه به كار برده ميشوند ستونهاي هرمي شكل هستند كه منشا مصري دارند و براي مصريان باستان نمادي مذهبي به شمار ميآمد. اين ستونها براي نشان دادن مركز به كار ميآمد و نمادي از هندسه گرايي، نظم و قدرت بود از جمله مواردي كه اين نوع ستون مورد استفاده قرار گرفته، ميدان مهم بيضي شكل مقابل كليساي سنت پيتر در رم است كه در آغاز نيمه دوم قرن ۱۷ ساخته شده است (تصاوير صفحه241 ) . اين ستونها براي بيان ثبات، پايداري و همبستگي نيز به كار ميآمد و گاهي نيز نمادي از آغاز عصري جديد بود.

2-7-8- ساعتهاي تزئيني :

ساعتهاي تزئيني، زينتبخش بسياري از ميادين هستند و اشكال متنوعي دارند كه يكي از آنها برج ساعت است، اين ساعتها اثر قوي بر چشم، فكر و ذهن رهگذر دارد و اگر به دقت مكانيابي و با حساسيت جايگاه آن طراحي شود، نشانه قوي در شهر محسوب ميشود و تاثير بصري قوي خواهد گذاشت. اين نوع اثر حجمي فرم باستاني ندارد و در قرنهاي اخير به كار گرفته شده است.
از سوي ديگر موضوعات، مضامين و مفاهيمي كه دستمايه ساخت مجسمه هاي شهري ميشوند به طور عمده در مقولات زير قابل طبقه بندي است:
1. مشاهير و شخصيتهاي تاريخي، فرهنگي، ادبي، هنري، سياسي، علمي و… نظير فردوسي، ابوريحان بيروني، ميرعماد
2. . مبارزان، دلاوران و شهدا، نظير ميرزا كوچكخان جنگلي، امام قلي خان، رييسعلي دلواري، شهيد بابايي.
3. . ورزشكاران نظير تختي.
4. . روايتها و شخصيتهاي اسطورهاي نظير روايت مبارزه گرشاسب و اژدها
5. . موجودات اسطورهاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی انتقال اطلاعات، توسعه شهر Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی شهري، هنري، نظير، اين‌رو