پایان نامه با واژه های کلیدی صنعت گردشگری، جاذبه‌های گردشگری، اولویت‌بندی

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………… 105
نمودار (4-7) وضعیت نمونه گردشگران بر اساس سن ………………………………………………………………………. 106
نمودار (4-8) وضعیت نمونه گردشگران بر اساس ملیت……………………………………………………………………… 106

فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل (1-1): مدل بازیگران اصلی صنعت گردشگری ……………………………………………………………… 6
شکل (1-2): مراحل کلی انجام پژوهش ……………………………………………………………………………. 10
شکل (2-1) مدل بازیگران اصلی صنعت جهانی گردشگری هادسون……………………………………………….. 28
شکل (2-2): نیازهای هتل‌های شریعت محور ……………………………………………………………………… 35
شکل (2-3): ویژگی‌های هتل شریعت محور ………………………………………………………………………. 38
شکل (2-4): دسته‌بندی سرمایه‌گذاری‌های مهمان‌نوازی بر اساس مشخصات مشتری ………………………….. 72
شکل (2-5): مدل توصیفی مقدماتی اجزای گردشگری حلال در بخش عرضه ……………………………………. 78
شکل (5-1 ) مدل توصیفی اجزای گردشگری حلال در بخش عرضه ………………………………………………121

فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه
امروزه به دلیل جمعیت بسیار زیاد مسلمانان جهان و همچنین تمایل این افراد برای گردشگری با رعایت موازین اسلامی گردشگری حلال رونق بسیاری پیدا کرده است. تا جایی که حتی کشورهای غیر اسلامی نظیر ایتالیا و روسیه نیز در زمینه‌ی این نوع از گردشگری برنامه‌ریزی‌های بسیاری انجام داده‌اند. مسأله‌ی حلال در بیشتر صنایع امروزی از قبیل مواد غذایی، مواد آرایشی، حمل و نقل و غیره نفوذ کرده است. صنعت گردشگری نیز می‌تواند با رعایت پاره‌ای از قوانین شرعی اسلام بازار بزرگ مسلمانان جهان را جذب کند. پس از حوادث یازدهم سپتامبر و مسائل ناشی از آن بیشتر مسلمانان دنیا گرایش به سفر به سمت کشورهای اسلامی دیگر پیدا کردند. از آن‌جایی که ایران کشوری اسلامی است و قوانین آن مطابق با موازین دینی اسلام است، می توان گردشگری حلال را در این کشور با سهولت بیشتری رونق داد.
در فصل اول ابتدا به طرح مسأله و ضرورت و اهمیت آن پرداخته می‌شود و سپس پرسش‌ها، اهداف، فرضیات، متغیرها و روش پژوهش آورده می‌شود. در نهایت پس از بیان محدودیت‌های پژوهش واژگان پرکاربرد پژوهش تعریف می‌شوند.

1-1 طرح مسأله
در حال حاضر حدود یک‌‌و‌‌نیم میلیارد مسلمان در جهان زندگی می‌کنند. همانطور که می‌دانیم زندگی مسلمانان بر اساس دستورات کتاب مقدس قرآن، سنت و حدیث جهت‌دهی می‌شود. بنابراین برای گذران زندگی خود با قوانینی متفاوت از دیگران مواجه هستند. یکی از جنبه‌های مهم زندگی افراد تفریح و سفر است. مسلمانان دنیا نیز با رعایت موازین دینی خود می‌توانند به سفر بپردازند (زمانی فراهانی و هندرسون، 2010: 79). گردشگری حلال نوعی از گردشگری است که مطابق با موازین دینی مسلمانان گسترش می‌یابد (مؤسسه‌ی حل بیس، 2009: 1).
از آن‌جایی که ایران کشوری اسلامی است، می‌تواند در جهت توسعه گردشگری حلال بسیار موفق عمل کند. اما متأسفانه کشور ما تاکنون نتوانسته است به اندازه‌ی ظرفیت‌های خود مسلمانان زیادی را به سوی خود جذب کند. حتی ایران بر طبق آمار سازمان جهانی جهانگردی در شمار ده کشور اول جهان از لحاظ جذب مسلمانان نیز جایی ندارد1. بدین جهت سعی ما بر این است تا در این تحقیق ابتدا به شناخت اجزای گردشگری حلال در ایران پرداخته و سپس از آن برای جذب گردشگران مسلمان استفاده کنیم. لازم به ذکر است که ما در این تحقیق، اجزای گردشگری حلال را تنها در بخش عرضه گردشگری بررسی می‌کنیم.

1-2 ضرورت و اهمیت پژوهش
جمعیت رو به افزون مسلمانان (7/1 میلیارد نفر) در سراسر دنیا موجب ایجاد بازار جدیدی به نام “بازار حلال” شده است. این بازار شامل غذای حلال، محصولات آرایشی و دارویی و همچنین خدمات گوناگون از جمله گردشگری است ( بن محمد نور2، 2012).
سازمان کنفرانس اسلامی بر این باور است که هرگاه جمعیت مسلمان یک کشور به بالای 50 درصد بالغ گردد به آن کشور اسلامی اطلاق می گردد (سازمان کنفرانس اسلامی، 1373). بنا‌بر‌این ایران نیز با توجه به جمعیت مسلمان بالای خود کشوری اسلامی است. از‌این‌رو می‌توان با استفاده از پتانسیل‌های موجود در این کشور اسلامی به جذب بازار بزرگ مسلمانان سرتاسر جهان پرداخت.‌‌
بنابر گزارش سازمان جهانی گردشگری 3/12 درصد از کل مبلغ هزینه‌شده توسط گردشگران بین‌المللی در سال 2011 میلادی مربوط به گردشگران مسلمان بوده است و با توجه به رقم کل 1034 میلیارد دلاری درآمد صنعت گردشگری طی این سال مالی، سهم مسلمانان در تولید درآمد گردشگری حدود 126 میلیارد دلار است. بنابراین اگر ایران بتواند تنها 5 درصد از این درآمد را به خود اختصاص دهد، به رقم قابل‌توجهی دست پیدا خواهد کرد.
از طرفی با توجه به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور و همچنین برنامه پنجم توسعه (1389)، جذب گردشگران مسلمان به ایران اسلامی، علاوه بر توسعه گردشگری کشور، به توسعه الگوی اسلامی- ایرانی در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کمک فراوانی خواهد کرد.

1-3 پرسش‌های پژوهش
این پژوهش دارای دو دسته پرسش‌های اصلی و فرعی است.

1-3-1 پرسش‌های اصلی
• مؤلفه‌های گردشگری حلال در ایران چیست؟
• نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان به ایران چیست؟

1-3-2 پرسش‌های فرعی
• مؤلفه‌های گردشگری حلال در بخش حمل‌و‌نقل چیست؟
• مؤلفه‌های گردشگری حلال در بخش غذا و نوشابه چیست؟
• مؤلفه‌های گردشگری حلال در بخش اقامتگاه‌ها چیست؟
• مؤلفه‌های گردشگری حلال در بخش جاذبه‌های گردشگری و رویدادها و کنفرانس‌ها چیست؟
• اولویت‌بندی مؤلفه‌های گردشگری حلال در بخش عرضه چگونه است؟
• اولویت‌بندی مؤلفه‌های گردشگری حلال در بخش عرضه برای گردشگران ورودی مسلمان به ایران چگونه است؟
• چه رابطه‌ای میان گردشگری حلال در جمهوری اسلامی ایران و جذب گردشگران مسلمان وجود دارد؟

1-4. فرضیه‌های پژوهش
• گردشگری حلال رابطه‌ی مستقیم با جذب گردشگران مسلمان به ایران دارد.

1-5 اهداف پژوهش
این پژوهش دارای دو دسته اهداف اصلی و اهداف کاربردی است.

1-5-1 اهداف اصلی
• تبیین مؤلفه‌های گردشگری حلال در بخش‌های مختلف عرضه‌ی صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران؛
• ارائه‌ی مدل گردشگری حلال در بخش عرضه‌ی گردشگری؛
• تبیین نقش گردشگری حلال بر جذب گردشگران مسلمان؛

1-5-2 اهداف کاربردی
• شناسایی آن دسته از عواملی که بر جذب گردشگران مسلمان به ایران نقش بسزایی دارند و اولویت‌بندی این عوامل بر حسب اهمیت آنها؛
• کمک به مسئولین امر جهت جذب تعداد بیشتر و با کیفیت بهتر گردشگران مسلمان به ایران؛
• ارائه‌ی پیشنهادات و راهکارهایی جهت ارتقای کیفیت زیرساخت‌های مناسب برای جذب گردشگران مسلمان به ایران؛

‌1-6 چارچوب‌ کلان ‌نظری ‌تحقیق:
در تحقیق حاضر اجزای بخش عرضه گردشگری از مدل بازیگران اصلی صنعت گردشگری از هادسون3 استخراج گردیده که در شکل 1-1 نشان داده شده است.

شکل (1-1): مدل بازیگران اصلی صنعت گردشگری
منبع: هادسون، 2008

1-7 متغیرها
1. گردشگری حلال: گردشگری حلال محصولی جدید در صنعت گردشگری است که برای مسلمانان با رعایت موازین دینی آنان خدمات گردشگری ارائه می‌دهد ( پروهیک4، 2011).
2. حمل و نقل: حمل ‌و ‌نقل شامل خطوط هوایی، کشتیرانی و راه آهن می‌شود (هادسون، 2008: 17).
3. اقامتگاه‌ها: بر طبق مدل هادسون (2008) اقامتگاه‌ها شامل هتل، متل، مسافرخانه، منازل و خانه‌های روستایی، کمپ‌ها، آپارتمان‌ها، مزارع و دامداری‌ها می‌شود.
4. غذا و نوشابه: بر طبق مدل هادسون (2008) خدمات غذا و نوشابه شامل رستوران‌های با خدمات کامل، رستوران‌های با خدمات سریع، عرضه‌کنندگان غذا و نوشابه و گردشگری غذا و نوشیدنی می‌شود.
5. جاذبه‌ها و رویدادهای گردشگری: جاذبه‌های گردشگری به دو دسته طبیعی و ساخته دست بشر طبقه‌بندی می‌شوند و مشتریان به طور فزاینده‌ای به منظور فراهم آوردن سرگرمی جذب این اماکن می‌شوند. طبق دسته‌بندی هادسون (2008: 21) جاذبه‌های گردشگری شامل سرگرمی، جاذبه‌های فرهنگی، جاذبه‌های تاریخی، جاذبه‌های طبیعی و رقابت‌ها می‌شود. یک رویداد خاص رویدادی است که یک بار یا گاهی اوقات خارج از برنامه یا فعالیت‌های عادی می‌افتد. برای مشتریان یا مهمانان، یک رویداد خاص، فرصتی برای گذراندن اوقات فراغت، کسب تجربه‌ی فرهنگی و اجتماعی خارج از انتخا‌ب‌ها و تجربه‌های عادی و روزمره است (سوفوکلیس5، 2007: 1).
6. گردشگر مسلمان: طبق تعریف سازمان جهانی جهانگردی (1995) فردی است که به مکانی دور از محل زندگی خود برای مدت کمتر از یک سال به منظور تفریح، تجارت و اهداف دیگر سفر می‌کند. بنا بر آنچه از آیه‌ی 85 سوره‌ی آل‌عمران (هر کس غیر از اسلام را دین خود برگزیند، از او پذیرفته نیست) و همچنین آیه‌ی 3 سوره‌ی مائده (امروز دین شما را به کمال رساندم …و اسلام را دین شما برگزیدم) استفاده می‌شود، مسلمان به پیروان دین اسلام اطلاق می شود.

1-8 روش پژوهش
1-8-1 نوع پژوهش
روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی با راهبرد پیمایشی است. برای شناسایی مؤلفه‌های گردشگری حلال در بخش عرضه از پرسش و مصاحبه با خبرگان استفاده شده و برای بررسی نقش این مؤلفه‌ها در جذب گردشگران مسلمان از توزیع پرسشنامه بین گردشگران مسلمان بازدیدکننده از ایران، استفاده شده است.

1-8-2 قلمرو زمانی پژوهش
این پژوهش و جمع‌آوری داده‌های آن از ابتدای تیر ماه 92 تا شهریورماه ماه 93 انجام پذیرفته است.
1-8-3 جامعه و نمونه آماری پژوهش
در این پژوهش جامعه‌ی آماری به منظور تعیین مؤلفه‌های گردشگری حلال شامل خبرگان صنعت گردشگری اعم از اساتید گردشگری دانشگاه، مدیران هتل و آژانس، مسئولین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین کارشناسان مذهبی است. جامعه‌ی آماری برای تعیین نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان شامل کلیه گردشگران ورودی مسلمان به ایران است.
نمونه‌ی ‌جامعه‌ی نخست شامل اساتید گردشگری دانشگاه‌های علامه طباطبایی تهران و شیخ بهایی اصفهان، مدیران هتل‌های عالی‌قاپو و ملل و آژانس رویای پرواز در اصفهان، مدیران هتل‌های هرند و جواد در مشهد و کارشناسان مذهبی حرم مطهر امام رضا (ع) و سازمان‌های تبلیغات اسلامی در شهرهای اصفهان و مشهد است. تعداد 30 پرسشنامه در میان این افراد توزیع شد که به 17 پرسشنامه پاسخ داده شد.
نمونه‌ی جامعه دوم شامل گردشگران مسلمان ورودی به ایران در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد است. پرسشنامه‌ی تهیه شده در شهر تهران در هتل‌های 3 ستاره‌ی منطقه‌ی 6، در شهر اصفهان در هتل‌های 2 ستاره و 3 ستاره منطقه‌ی 1 و 3 و جاذبه‌های گردشگری از جمله باغ پرندگان و باغ گلها و در شهر مشهد بین زائرین خارجی حرم مطهر امام رضا توزیع گردید. تعداد 450 پرسشنامه در میان این افراد توزیع شد که به 408 پرسشنامه پاسخ داده شد.

1-8-4 روش‌های گردآوری داده‌ها و ابزار مورد استفاده
به منظور سنجش شاخص‌های مدل نظری پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. در این راستا ابتدا از طریق مطالعه مقالات و کتب، اجزای گردشگری حلال در هر یک از بخش‌های عرضه شناسایی شدند و سپس با نظارت استاد راهنما پرسشنامه‌ای جهت تعیین مؤلفه‌های گردشگری حلال تهیه شد. پس از توزیع پرسشنامه‌ی خبرگان و تعیین مؤلفه‌ها، پرسشنامه‌ی دوم تهی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی آزمون فریدمن، تحلیل داده، سازمان همکاری اسلامی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تقاضای گردشگری، شورهای اسلامی، عرضه و تقاضا