پایان نامه با واژه های کلیدی (صلى، وسلم)، ايمان، ديگرى

دانلود پایان نامه ارشد

كه در مدينه بر پيامبر نازل شد ، آمده است حال چگونه ممكن است خداوند اجازه دهد پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) بيش از ده سال بر ابوطالب استغفار و ترحم كند و پس از اين همه مدت ، او را نهى كند317. و اين در حالى است كه مدّت ها قبل از آن در جريان غزوه بنى المصطلق با نزول آيه 6 سوره منافقون ، بى اثر بودن استغفار براى مشركان بر پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) آشكار گرديده بود و در آيه 22 مجادله از دوستى و مودت مشركان نهى كرده بود. و اگر از همه اين موارد صرف نظر كنيم و حديث ابن مسيّب را بپذيريم سخن ابوطالب (على ملّة عبد المطلب) دلالت بر كفر ندارد، زيرا پدر و اجداد پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) همگى مؤمن بوده اند318. و مقصود ابوطالب همان كلمه توحيد بوده كه در برابر ابوجهل توريه و تقيه كرده است.
2. مسلم319 و بخارى320 و عده ديگرى آيه 56 سوره قصص: (إِنّكَ لا تَهْدى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكنّ اللّه يَهْدى مَنْ يَشاء وَهُوَ أَعْلَم بِالْمُهتَدين)321 ; در حقيقت تو هر كه را دوست دارى نمی توانى راهنمايى كنى، ليكن خدا است كه هر كه را بخواهد راهنمايى می كند و او به راه يافتگان داناتر است. را نيز مربوط به ابوطالب دانسته اند كه در وقت مرگ ، بنى هاشم را جمع كرده و آنها را امر به اطاعت از پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) كرد تا رستگار شوند و پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم فرمود: اى عمو آنها را نصيحت می كنى و خود را رها می كنى ، امّا ابوطالب گفت نمی توانم از دين پدر و اجدادم دست بردارم.
در پاسخ اين استدلال گفته شده كه شأن نزول ديگرى براى اين آيه نقل شده و آن مربوط به جنگ اُحُد است كه وقتى دندان پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) شكسته و صورتش با شمشير شكافته می شود براى هدايت قومش دعا می كند كه اين آيه نازل می شود. علاوه بر اين كه از نوع گزارش مسلم و بخارى برمی آيد اين آيه و آيه قبلى هر دو در وقت مرگ ابوطالب نازل شده و اين در حالى است كه اين دو آيه با فاصله حدود ده سال ، اوّلى در مكه و دومی در مدينه نازل شده است322 و بر فرض صحت حديث ، آيه دلالت بر عدم ايمان ابوطالب ندارد، بلكه نشان می دهد ايمان ابوطالب به اراده مستقل پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم نيست بلكه به خواست خداوند است ، و سخن ابوطالب (على ملّة عبدالمطلب) نيز چنان كه ذيل آيه قبل گفته شد توريه بوده و اشاره به كلمه توحيد و دين حق است.
3. حبيب بن ابوثابت از فردى كه از ابن عباس شنيده نقل می كند323 كه ابن عباس گفت آيه : (وَهُمْ يَنْهَونَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلاّ أَنْفُسَهُمْ وَما يَشْعُرُون) «و آنان ] مردم را [ از آن باز می دارند و ] خود نيز [ از آن دورى می كنند و ] لى [ جز خويشتن را به هلاكت نمی افكنند و نمی دانند» ،در حقّ ابوطالب نازل شد كه مردم را از اذيت رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى می كرد ولى خود داخل در اسلام نمی شد324
اين حديث از چند جهت ضعيف است ، اوّل به دليل مرسل بودن آن ، دوم عدم وثاقت حبيب ابن ابوثابت چنان كه ابن حبّان او را مدلّس خوانده325 و منفرد بودن وى در نقل اين حديث ، سوم: طبرى326 به چند طريق به نقل از ابن عباس آيه را در شأن مشركانى دانسته اند كه مردم را از ايمان به پيامبر (صلى

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی امام صادق Next Entries منابع پایان نامه درمورد جبران خسارت، سازمان جهانی تجارت، تجارت آزاد، جهانی شدن