پایان نامه با واژه های کلیدی روش تحقیق، پرسش نامه، سبک رهبری، پژوهش علمی

دانلود پایان نامه ارشد

ملي با سرمايه 15 ميليون (30 كرور) قابل افزايش به ۵۰ ميليون تومان با وجد و شعف عموم ملت روبرو شد.
از طرفي ديگر، تغييرات ناگهاني در اوضاع سياسي و انعقاد قرارداد 1907 ميلادي، بين دولت‌هاي روسيه و انگليس و تقسيم ايران، و نيز آغاز جنگ جهاني اول، و ورود نيروهاي اشغالگر به ايران، تمام كوشش‌ها و تلاش‌هاي تشكيل بانك ملي را نقش بر آب كرد، و اين آرزوي بزرگ مردم سال‌ها به تعويق افتاد. پس از پايان جنگ جهاني اول و خروج اشغالگران از ايران، سرانجام قانون تاسيس بانك ملي ايران در جلسه مورخ 14 ارديبهشت 1306 به تصويب مجلس رسيد، و اساسنامه بانك در 14 تير ماه 1307 مورد تصويب كميسيون ماليه مجلس قرار گرفت، و در روز سه شنبه20 شهريور 1307 بانك ملي ايران در تهران رسماً كار خود را آغازكرد.
اولين مدير عامل بانك ملي دكتر كورت لنيدن بلات و معاون او فوگل به همراه 70 كارشناس از كشور آلمان به ايران آمدند. بر حسب اساسنامه بانك، بانك ملي ايران بصورت يك شركت سهامي داراي شخصيت حقوقي شناخته شد و تابع قوانين تجاري تلقي گرديد .
سرمايه اوليه بانك 20 ميليون ريال بود، كه فقط 8 ميليون آن پرداخت شد. و در سال ۱۳۱۴ سرمايه بانك به 300 ميليون ريال و در سال 1331 به دو ميليارد ريال افزايش يافت. كه تمام آن پرداخت شده است . اين سرمايه در حال حاضر با افزايشي كه در سال 91 داشت حدود 100 هزار ميليارد ريال مي باشد .
با توجه به اينكه در آن تاريخ، متخصصين بانكي در ايران وجود نداشت، بموجب قانوني اجازه استخدام اتباع سويسي يا آلماني بمنظور اداره بانك داده شد. تعداد كاركنان بانك در روز افتتاح، اعم از ايراني و آلماني از 27 نفر تجاوز نمي‏كرد. در حال حاضر تعداد كاركنان بانك ملي ايران بالغ بر 45 هزار نفر است. در ابتداي تاسيس بانك، علاوه بر شعبه مركزي دو شعبه در بازار تهران و بندربوشهر كه مهم‌ترين بندر بازرگاني آن روز ايران بود تاسيس گرديد. نخستين نمايندگي بانك در خارج از كشور در سال 1327 در ‌هامبورگ تاسيس شد .
تاسيس بانك كارگشايي: در سال 1305 بنگاهي بنام موسسه رهني دولتي ايران، از محل وجوه صندوق بازنشستگي كاركنان دولت براي رفع حوائج مردم بوجود آمد، كه تا سال 1307 تحت نظر وزارت دارايي اداره مي گرديد، پس از تاسيس بانك ملي به اين بانك واگذار و در سال 1318 اين موسسه بنام بانك كارگشايي مرسوم و يكي از سازمان‌هاي تابعه بانك ملي محسوب شد .
در تاريخ 22 اسفند ماه 1310 حق نشر اسكناس از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت، و رسماً به مدت 10 سال به بانك ملي ايران اعطا شد، كه به خودي خود قابل تمديد بود، و در فروردين ماه 1311 نخستين اسكناس بانك ملي ايران انتشار یافت.
صندوق پس انداز: در سال ۱۳۱۸ بموجب قانوني بمنظور تشويق و ترغيب مردم به پس‌انداز، صندوق پس‌انداز بانك ملي ايران تاسيس شد كه پس از استقرار نظام بانكداري اسلامي بصورت قرض‌الحسنه پس‌انداز، يكي از واحدهاي فعال بانك به شمار مي رود .
نخستين مجله اقتصادي كشور در سال 1313 انتشار يافت، كه اولين نشريه آماري، اقتصادي و مالي در ايران بود. كه به تهيه شاخص قيمت‌ها، شاخص عمده فروشي و تحول وقايع اقتصادي مبادرت و توانست گام موثري براي تهيه زمينه مطالعات اقتصادي در كشور را فراهم آورد. اين نشريه به همت دكتر لوتس گيلهامر31 اولين رئيس اداره بررسي‌هاي اقتصادي و احصائيه (آمار) بانك منتشر شد.
بانك كشاورزي تفكيك بانك فلاحتي از بانك: در قانون اجازه تأسيس بانك مقرر شده بود چنانچه دامنه معاملات شعبه فلاحتي بانك، توسعه يابد به بانك مستقلي تبديل گردد. در تاريخ 25 تير ماه ۱۳۱۲ شعبه فلاحتي بانك ملي ايران تفكيك و به بانك مستقلي نام بانك كشاورزي تبديل شد .
بانك مركزي: تا قبل از سال 1338 بانك ملي ايران وظايف بانك مركزي مانند حق انحصاري انتشار اسكناس و تنظيم جريان پول كشور را بعهده داشت. در سال 1338 لايحه اساسنامه بانكي و پولي ايران به تصويب مجلس رسيد، و از هجدهم مرداد 1339 وظايف بانك مركزي از بانك ملي منتزع، و با سرمايه 6/3 ميليارد ريال فعاليت خود را آغاز نمود.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار حاكميت جمهوري اسلامي، ‌تغيير سيستم بانكداري و حذف ربا و ايجاد بانك بر مبناي تعاليم و احكام اسلامي مورد توجه قرار گرفت. كه پس از تصويب لايحه قانوني عمليات بانكي بدون ربا در سال 1362 و ابلاغ آن به بانك‌ها، دستورالعمل‌ها و آئين نامه‌هاي اجرايي تهيه و از اول فروردين ماه 1363 اين قانون در بانك ملي ايران مورد اجرا گذاشته شد .

2-3-2- وضعیت شعب بانک ملی
در حال حاضر بيش از 3330 شعبه فعال در داخل، 13 شعبه فعال و 4 سابسيدري در خارج كشور و 180 باجه مشغول بكارند، كه باعث شده اين بانك يكي از قوي‏ترين مؤسسات مالي چه در ايران حتي در دنيا باشد.

جدول (2-1) وضعیت شعب بانک ملی تا سال 1393

2-3-3- وضعیت کارکنان بانک ملی
بانك ملي ايران در حال حاضر با بالغ بر 40 هزار كارمند فعال، آماده خدمت رساني به ملتي است كه با همت خود پايه‌هاي تشكيل اين بانك را استوار نمودند.
جدول (2-2) وضعیت کارکنان بانک ملی تا سال 1393
وضعیت خدمت
خانم
آقا
جمع
شاغل
۲۶۳/۳
۰۴۲/۳۶
۳۰۵/۳۹
حالت اشتغال 105 ازکارافتاده
۰
۴۶۰
۴۶۰
شهيد (شاغل: 9، بازنشسته:50)
۲
۵۷
۵۹
بازنشسته پیش از موعد
۶۱۶
۴۰۲/۳
۰۱۸/۴
سایر بازنشستگان
۶۱۸/۱
۵۰۵/۱۴
۱۲۳/۱۶
فوتي(وظیفه بگیر:7536)
۶۷
۱۴۶/۵
۲۱۳/۵
جمع
۵۶۶/۵
۶۱۲/۵۹
۱۷۸/۶۵

2-4- جمع بندی
در ادبیات بهره‌وری، عمده عوامل اثرگذار بر بهره‌وری را تجربه، آموزش، تحصیلات و مشارکت می‌داند. در مطالعات انجام شده نیز چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی، عواملی موثر بر بهره‌وری در سازمان‌ها و دستگاه‌ها را آموزش، کنترل، رهبری، عوامل فرهنگی، امکانات رفاهی و غیره برشمردند. در مطالعه‌ایی که در بانک سامان توسط طالقانی و همکاران انجام شده، عوامل موثر بر بهره‌وری را نیازهای اساسی، مشارکت در تصمیم‌گیری و سبک رهبری مشارکتی دانسته و لذا در این پژوهش نیز عوامل اثرگذار بر بهره‌وری نیروی انسانی در بانک ملی را سه عامل نیازهای اساسی، مشارکت در تصمیم‌گیری و سبک رهبری مشارکتی برشمردند.

فصل سوم
روش پژوهش

3- مقدمه
هدف از انجام هر نوع تحقیق و پژوهش علمی کشف یک واقعیت است. و واقعیت بر مبنای کاوش و کشف روابط منطقی مربوط به ویژگی‌های اجزای موضوع، قرار دارد.
منظور از یک پژوهش علمی، متابعت از رویه‌های منظم و منطقی است، که در جریان استفاده از روش‌ها و ابزارهای علمی و مرتبط ساختن عوامل موضوع پژوهش باید رعایت گردد.
شناختی که بوسیله تحقیق نسبت به محیط ایجاد می‌شود، در واقع شناختی است، که متکی به مشاهده و تجربه انسانی است، که وقتی صحت آن مورد آزمون واقع شود، می‌تواند به تحقیقی مقرون به واقعیت تبدیل گردد، که به آن دانش یا علم انسانی گویند. شناخت یا معرفت نسبت به محیط و مخصوصاً در رشته‌های علوم انسانی، هر کدام با روش خاص خود انجام می گیرد، که به آن متدولوژی یا روش شناسی تعبیر می گردد.
یک محقق پس از انتخاب موضوع، باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق به هدف‌ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن بستگی دارد، بنابراین هنگامی می‌توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت، که ماهیت، موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز کند، تا او را هر چه دقیق‌تر، آسان‌تر و سریع‌تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ‌هایی که برای پرسش تحقیق در نظر گرفته شده، یاری نماید.
در ادامه این فصل روش تحقیق توضیح داده می‌شود و در این راستا روش‌های نتیجه گیری و آزمون اطلاعات پرسشنامه تشریح می‌گردد. البته قبل از آن روش‌های فاصله کردن و علت انتخاب لیکرت، و در نهایت با استفاده از آمار استنباطی بکار رفته، معادلات ساختاری به عنوان روش مورد استفاده در این پژوهش، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

3-1- روش تحقیق
اين پژوهش از نوع توصيفي پيمايشي – همبستگي است. و در جريان آن، براي بررسي فرضيه‌ها از روش مطالعات ميداني و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. و بر اساس داده‌هاي حاصل از مطالعات ميداني، فرضيه‌هاي پژوهش در معرض آزمون قرار خواهد گرفت. در مدل این تحقیق، بهره‌وری متغییر وابسته و نیاز اساسی، مشارکت و رهبری مشارکتی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته می شوند.
در ابتدا ادبیات موضوع جمع‌آوری شده و سپس حجم نمونه بر اساس جامعه آماری، تعیین شده است. همزمان، پرسشنامه مورد نیاز طراحی شده و سپس بعد از پاسخگویی پرسشنامه از سوی نمونه آماری، داده‌های تحقیق با استفاده از نرم‌افزار SPSS به لحاظ همبستگی، رگرسیون و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

3-2- روش جمع‌آوری داده‌ها
این تحقیق از نظر جمع‌آوری داده‌ها از نوع توصیفی پیمایشی است. و روش گردآوری مطالب قسمتی به صورت کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. مباحث تئوری در این پایان نامه به صورت کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده و مبحث تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس اطلاعاتی که از روش میدانی به صورت پرسشنامه استخراج شده است، تکمیل گردید.

3-3- پرسشنامه
پرسشنامه يك طرح پژوهشي، مقاله يا پايان‌نامه، مي‌تواند به دو صورت باشد. نوع اول پرسش نامه استاندارد است، به اين معنا كه اين نوع پرسشنامه قبلا توسط پژوهشگران و يا صاحبنظران مورد استفاده قرار گرفته است، و پايايي و روايي آن مورد تاييد قرار گرفته است. نوع دوم از پرسشنامه‌ها پرسش نامه محقق ساخته است، كه در آن خود محقق اقدام به طراحي سوالات پرسشنامه براي اولين بار مي نمايد.
در اينجاست، كه ابتدا بايد روايي و پايايي پرسشنامه را مورد تاييد قرار داد، و سپس نسبت به تكميل كامل پرسشنامه‌ها توسط مخاطبان اقدام نمود. پرسشنامه محقق ساخته مي‌تواند تمام از نو مورد تدوين و طراحي قرار گيرد، و يا با تركيب و ويرايش چند پرسشنامه استاندارد در مواردي كه موضوع تحقيق تلفيقي از چند موضوع قبلي است، مورد طراحي قرار گيرد. پرسشنامه در این تحقیق توسط محقق تدوین شده است.

3-3-1- روایی پرسشنامه
به منظور سنجش روایی ابزار از روش روایی قضاوتی استفاده شده است، بدین ترتیب که پرسشنامه اولیه بین 5 نفر از اساتید و خبرگان بانک ملی توزیع و با اعمال نظرات اصلاحی ایشان پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

3-3-2- پایایی پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ32
ضريب آلفاي کرونباخ توسط کرونباخ ابداع شده، و يکي از متداول‌ترين روش‌هاي اندازه‌گيري اعتمادپذيري و يا پايایي پرسشنامه‌هاست. منظور از اعتبار يا پايايي پرسشنامه اين است که، اگر صفت‌هاي مورد سنجش با همان وسيله و تحت شرايط مشابه و در زمان‌هاي مختلف مجددا اندازه‌گيري شوند، نتايج تقريبا يکسان حاصله شود.
ضريب آلفاي کرونباخ، براي سنجش ميزان تک بعدي بودن نگرش‌ها، عقايد و … بکار مي‌رود. در واقع مي‌خواهيم ببينيم تا چه حد برداشت پاسخگويان از سوالات يکسان بوده است. اساس اين ضريب بر پايه مقياس‌هاست. مقياس عبارتند از دسته‌اي از اعداد که بر روي يک پيوستار به افراد، اشيا يا رفتارها در جهت به کميت کشاندن کيفيت‌ها اختصاص داده مي‌شود. رايج ترين مقياس که در تحقيقات اجتماعي بکار مي رود مقياس ليکرت است. در مقياس ليکرت اساس کار بر فرض هم وزن بودن گويه‌ها استوار است. بدين ترتيب به هر گويه نمراتي (مثلا از1 تا 5 براي مقياس ليکرت 5 گويه‌اي) داده مي‌شود که مجموع نمراتي که هر فرد از گويه‌ها مي‌گيرد نمايانگر گرايش او خواهد بود (افشانی و همکاران، ۱۳۸۴).
آلفاي کرونباخ بطورکلي با استفاده از يکي روابط زيرمحاسبه مي‌شود.
(۳-۱)

یا

که در اين روابط k تعداد سوالات، واريانس سوال i ام، واريانس مجموع کلي سوالات، ميانگين کواريانس بين سوالات، و واريانس ميانگين سوالات مي باشند .
با استفاده از تعريف آلفاي کرونباخ مي توان نتيجه گرفت:
(1) هرقدرهمبستگي مثبت بين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق و دستمزد، افزایش بهره‌وری، مدیران و کارکنان، درآمد سرانه Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی سوگیری، رگرسیون، تحلیل مسیر، متغیر مستقل