پایان نامه با واژه های کلیدی خلیج فارس، رگرسیون، حمل و نقل، نیروی کار

دانلود پایان نامه ارشد

مفاهیم نادقیق که در زبان طبیعی بکار می روند مربوط است و همیشه با یک رویداد همراه نیست. در واقع نظریه فازی، عدم قطعیت غیرتصادفی را پیش بینی می کند. (کیان، 1388)
تئوری فازی در مسیر راه خود طرفدارانی پیدا کرد. در ابتدا به کندی ولی بعداً با سرعتی بی نظیر رشد کرده و فراگیر شد. پیش قدمی ژاپنی ها در به کارگیری منطق فازی در سیستم کنترل (از جمله تجهیزات صنعتی، مترو، لوازم خانگی و …) نقش مهمی در جلب توجه جهانیان و به ویژه متخصصان و مهندسان غربی به کارآیی و اثربخشی این تئوری داشت. (بزرگمهرنیا، 1387)

روش AHP فازي
پس از معرفي روش AHP فازي توسط ساعتي در دهه 1970، مدل هاي بسياري در زمينه AHP فازي توسط پژوهشگران مختلف ارائه شده است. در اين روش ها از مفاهيم فازي و سلسله مراتبي به صورت تركيبي استفاده شده است. با توجه به اينکه ارائه قضاوت ها به صورت كلامي براي تصميم گيرندگان آسان تر از ارائه يك پاسخ به طور قطعي است، بنابراین استفاده از مفاهيم فازي در تصميم گيري ها از اهميت بسیاری برخوردار شده است. به همين دليل پژوهش های بسياري در سال هاي اخير در اين زمينه انجام گرفته است.
در سال 1983 دو پژوهشگر هلندي به نام هاي لاهورن و پدريك روشي را براي فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي پيشنهاد كردند كه بر اساس روش حداقل مجذورات لگاريتمی17 بنا نهاده شده بود. ميزان محاسبات و پيچيدگي مراحل اين روش باعث شد مورد استقبال قرار نگيرد. در سال 1996 روش ديگري تحت عنوان روش تحليل توسعه ای18 توسط يك پژوهشگر چيني به نام چانگ ارائه شد.

رگرسیون
روشی برای مدل سازی و تحلیل داده های عددی است. داده ها شامل مقادیری برای متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل می باشد. هدف از تحلیل رگرسیون، بیان متغیر وابسته به شکل تابعی از متغیرهای مستقل، ضرایب است در این روش، ضرایب به گونه ای تعیین می شوند که بهترین برازش را به داده ها داشته باشند. تحلیل رگرسیون برای پیش بینی مقادیر آینده متغیر وابسته، آزمون نظریه ها و تحلیل پدیده شناختی به کار می رود. این تحلیل تنها وقتی معتبر است که پیش فرض هایش برآورده شوند.
برای تخمین مدل پیش بینی و هم زمان رابطه متغیرهای مستقل و وابسته، از رگرسیون چند متغیره استفاده می شود. در برخی مسائل پژوهشی به ویژه آن هایی که هدف پیش بینی دارند، تعیین همبستگی بین متغیر ملاک و ترکیب متغیرهای پیش بینی کننده، که هر کدام از آنها تا حدودی با این متغیر همبستگی دارند، دارای اهمیت زیادی است. روشی که از طریق آن متغیرهای پیش بینی کننده ترکیب می شوند، رگرسیون چند متغیره است. در این روش یک معادله رگرسیونی چند متغیری محاسبه می شود که ارزش های اندازه گیری شده پیش بینی را در یک فرمول خلاصه می کند. ضرایب معادله برای هر متغیر بر اساس اهمیت آن در پیش بینی متغیر ملاک محاسبه و معین می شود. درجه همبستگی بین متغیرهای پیش بینی کننده در معادله رگرسیون چند متغیری و متغیر ملاک، بوسیله ضرایب رگرسیون نشان داده می شود. (کاویان، 1391)

تاریخچه کشتیرانی
مقدمه
از سالیان بسیار دور، شاید با شروع حمل و نقل و تجارت از طریق دریاها به ویژه تبادل کالاها در کشورهای اروپایی، با تردد و فعالیت کشتی های بزرگ و کوچک که در امور مختلف جابجایی کالا و مسافر، فعالیت های نظامی، ماهیگیری و … در کرانه های پهناور آبی جهان مشغول به کار بودند. کارگاه ها و واحدهای کوچک ارائه دهنده انواع خدمات دریایی به صورت ابتدایی شکل گرفت و این خدمات برآورده کردن تمام یا قسمتی از نیازمندی های صاحبان و یا اجاره کنندگان شناورها به صورت خرد و کلان بوده است. (یکتایی، 1378)
با بررسی اسناد و شواهد تاریخی و تاریخ دو هزار و پانصد ساله و اندی و ایران و قدمت ایران در مقایسه با کشورهای دیگری که دارای صنعت دریانوردی بوده اند کاشف بعمل آمده که ایرانیان قبل از پیدایش خط، یعنی چند هزار سال قبل از میلاد با کشتی سازی، دریانوردی و علی الخصوص پراداختن به امر حمل و نقل کالا توسط کشتی آشنایی داشته اند. تاریخ دریانوردی ایران بدون اغراق به 25 قرن پیش می رسد چرا که همانگونه که در کتب تاریخی ثبت شده لشگرکشی های دریایی شاهان هخامنشی علیه یونانیان آن زمان پیرو ساخت سفاهین دریایی صورت گرفته است و نه تنها این ناوگان ها جنبه صرف نظامی نداشته اند بلکه برای حمل کالاها نیز مورد استفاده قرار می گرفته است و در زمان اسکندر مقدونی خلیج فارس و اقیانوس هند به سوی افریقا مسیر حرکت کشتی های تجاری برای حمل کالا بوده است. در دوره ساسانیان با پیدایش ابریشم ایرانیان تا دریای چین، بحرالجزایر و اندونزی را نیز درنوردیده اند و در قرن هشتم هجری با تجاوز مغولان به ایران جزیره هرمز مرکز تجارت خلیج فارس با هندوستان و عربستان شد. از قرن دهم هجری پای پرتقالی هابه خلیج فارس باز شد و تا مدت ها به لحاظ افول نیروی دریایی ایران سیادت دریایی در خلیج فارس را تصدی می کنند و تا دو دهه نخست قرن 17 تداوم یافته و در این سال ها با آمدن قدرت های اروپایی به خلیج فارس کم کم سیادت پرتقالی هایرو به افول گذارده و با تأسیس دفاتر نمایندگی کمپانی های حمل و نقل اروپایی در ایران عملاً قضایای نمایندگی های کمپانی های خارجی در ایران باب می گردد. این روند ادامه می یاید تا در سال 1339 قوانین راجع به تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی و قانون دریای ایران مصوب 1343 و آئین نامه تأسیس شرکت ها و مؤسسات کارگزاری ترابری دریایی مصوب جلسات 47 تا 51 اوت سال 1924 تدوین می یابد. (عظیمی، 1379)
در ابتدای دهه ۱۳۴۰ خورشیدی، افزایش حجم واردات کالا به ایران و ورود و خروج بی‌رویه کشتی‌های خارجی در بنادر داخلی، از گذشته موجب بروز حساسیت در کشور می‌شد. بدین ترتیب اندیشه تاسیس یک شرکت مستقل کشتیرانی در محافل بانکی و بازرگانی کشور قوت گرفت و برخی از مسئولان را به مطالعه و بررسی طرح تاسیس نخستین شرکت کشتیرانی ایرانی واداشت.
در سال 1346 که کشتیرانی آریا با استفاده از دو فروند کشتی کوچک با ظرفیت های 1000 و 1500 تن در خلیج فارس و 4 فروند کشتی اقیانوس پیما با مجموع ظرفیت 40 هزار تن شکل گرفت. نیاز به تأسیس شرکت
و مؤسسات خدماتی نوین که بتوانند تمام یا بخشی از نیازمندی های ناوگان را تأمین کنند به خوبی احساس شد. از این رو تأسیس و راه اندازی واحدهای خدماتی انجام شد که تعدادی از آنها در زمینه امور نمایندگی خطوط کشتیرانی و برخی در امر انجام تعمیرات جزئی و برخی دیگر نیز در زمینه تأمین مایحتاج شناورها به خصوص تدارک و تحویل مواد غذایی شروع به فعالیت کردند. در این میان سازمان هایی نیز به ارائه خدمات در زمینه تخلیه و بارگیری کشتی ها پرداختند.( آتی نگر، ۱۳۸۷)
با افزایش روند رو به رشد ظرفیت سازی ناوگان ملی کشتیرانی و چند برابر شدن تعداد کشتی های دولتی و بالا رفتن آمار تردد کشتی های اجاره ای خارجی به ویژه در بنادر جنوبی کشور، عملاً ایجاد موازنه معقول و هم سطح در امر تأمین و تدارک خدمات متناسب با کشتی ها بیش از پیش احساس شد. (روشندلی، 1383)
فعالیت کشتیرانی آریا در سال ۱۳۴۷ با دو فروند کشتی کوچک، با ظرفیت‌های هزار و یک هزار و ۵۵۰ تن، در حوزه خلیج فارس و ۴ فروند کشتی اقیانوس پیما با نام‌های آریاسپ، آریافر، آریاناز و آریاگام با ظرفیت ۶۱ هزار و ۲۵۲ تن در مسیر خلیج فارس – اروپا، خلیج فارس – آسیا و خلیج فارس – آمریکا و بالعکس شروع شد. تا پایان سال ۱۳۵۶ تعداد کشتی‌های ناوگان آریا به ۴۲ فروند و به ظرفیت کل ۵۲۵ هزار تن افزایش یافت.
با وقوع انقلاب ۱۳۵۷ ایران و تغییر ساختار اقتصادی و سیاسی کشور در ۱۵ دی ماه ۱۳۵۸، شرکت کشتیرانی آریا، به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، تغییر نام یافت و به‌عنوان یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت بازرگانی به فعالیت تجاری خود ادامه داد. (همشهری، 1386)
در آغاز جنگ ایران و عراق در حدود ۱۶ فروند از ناوگان این شرکت از قبیل آریابوم، آریاجهان، آریاشاد و آریاامید مورد اصابت قرار گرفت و خسارات عمده‌ای به ناوگان عملیاتی این شرکت، وارد شد.
هم اکنون شرکت کشتیرانی ایران، دارای ۱۱۵ فروند کشتی با ظرفیت بالغ بر ۳٫۳ میلیون DWT است، که با بهره‌گیری از ۶ هزار نفر کادر دریایی و هزار نفر پرسنل بخش خشکی موجبات حمل بیش از ۲۲ میلیون تن کالا در سال را فراهم کرده است. با احتساب ناوگان‌های شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه شرکت کشتیرانی ایران، در سال ۱۳۹۲ دارای ۱۷۰ کشتی در کلاس‌های مختلف می‌باشد.
شرکت های تابعه
شناور متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در آبهای آلمان
شرکت کشتیرانی جنوب
شرکت کشتیرانی والفجر
شرکت کشتیرانی دریای خزر
شرکت کشتیرانی ایران و هند
شرکت کشتیرانی ایران و مصر
شرکت اوسیس فریت
شرکت ایرینوست شیپ
شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی
شرکت ایرایتال
شرکت حمل و نقل ریلی
شرکت خدمات ماشینی کشتیرانی
شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
موسسه آموزشی کشتیرانی
موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی
شرکت سرمایه‌گذاری کشتیرانی

برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های کشتیرانی
فرآیندی است که بندر را ملزم می کند وظایفش را مشخص، خود و محیطش را مطالعه و شناسایی، اهداف را تعریف و اولویت بندی و برنامه استراتژیک را اجرا کند. برنامه ریزی استراتژیک فرآیندی است که به سازمان امکان می دهد تا دستور العمل هایی را برای تخصیص منابع (زمین، نیروی کار، سرمایه) تنظیم نماید.
فرآیند برنامه ریزی استراتژیک مشابه اغلب فرآیندهای تصمیم گیری است. فرآیند تصمیم گیری است. فرآیند تصمیم گیری معمولاً از مراحل زیر تشکیل شده است.
تعریف و درک مشکل. 2. جست و جوی راه حل ها. 3. ارزیابی راه حل. 4. انتخاب یک راه حل و اجرای آن. 5. کنترل نتایج. 6. در صورت لزوم بازگشت به مرحله 3.
محصول اصلی برنامه استراتژیک درک بیشتر نکات قوت و ضعف، فرصت و چالش هایی است که کشتیرانی با آن مواجه می باشد.
سرفصل های مربوط به تحقق اهداف در بازار حمل و نقل دریایی
شناسایی نقاط قوت و ضعف رقبای منطقه
شناسایی موانع سهم ممکن در بازار منطقه
شناسایی راههای عملی رفع موانع
شناسایی راه های تسهیل تحقق سهم ممکن در بازار منطقه
تجهیزات و امکانات بندری
شبکه ارتباطی جاده ای و ریلی
شبکه ارتباطی و مخابراتی
زیر ساخت های بندری
تهیه الگوی پویای تعیین قیمت خدمات بندری و هزینه حمل در راستای تحقق اهداف
تهیه الگوی پویای آموزش نیروی کار کیفی و متناسب با بازار رقابتی
تعیین سازمان مطلوب مدیریت بازاریابی متناسب با بازار رقابتی

تحقیقات انجام شده
برنت و وود (1975) در مقاله خود تابع هزینه ای با چهار نهاده نیروی انسانی، سرمایه، انرژی و مواد اولیه را برآورد می کنند.
در پژوهشی که توسط بالکریشنان (1996) انجام گردید با بررسی 154 بیمارستان عنوان می کند که هرچه دپارتمان های یک بیمارستان خدمات پیجیده تری ارائه دهند، میزان هزینه های عملیاتی آنها بیشتر می شود. اما با افزایش تعداد مراجعان به بیمارستان تغییر چندانی در هزینه های عملیاتی ایجاد نمی شود. در واقع این تحقیق تأثیر پیچیدگی خدمات ارائه شده توسط سازمان را بر روی هزینه ها نشان می دهد.
چوآ (2003) در پژوهشی بیان می دارد که اتحاد شرکت های هواپیمایی باعث کاهش هزینه های این شرکت ها می شود اما این کاهش اندک می باشد. این پژوهش تأثیر شرکت های هواپیمایی را بر هزینه های این شرکت ها بررسی می کند.
کوهن (2004) عنوان می کند که متوسط هزینه های مؤسسات بزرگ پستی با کاهش سطح فعالیت ها افزایش چندانی ندارد اما در مؤسسات کوچک پستی با کاهش سطح فعالیت ها متوسط هزینه ها افزایش می یابد.
فریدن بری (2004) در مقاله خود بیان می کند که هزینه های نیروی کار عنصر اساسی در فرآیند کشتیرانی می باشد و این هزینه ها را به دو بخش هزینه های نیروی کار مستقیم و غیر مستقیم تحت بکارگماری دائم یا موقت و یا زیر پیمانکاری تقسیم می کند و بیان می دارد، مجموعاً دو عامل تعیین کننده هزینه نیروی زمان در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی فناوری اطلاعات، آلاینده ها، ساختار سرمایه، منطق فازی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جامعه آماری، پیش آزمون، رتبه بندی، قابلیت اعتماد