پایان نامه با واژه های کلیدی بهینه سازی، کسب و کار، سودآوری، نیروی انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

دستگاه.
هزینه های سری که شامل هزینه هایی است که در موارد ضروری طبق دستور مقامات صلاحیتدار پرداخت می شود.
هزینه های سرمایه ای
این فصل از هزینه های جاری شامل هزینه های زیر است: (زمانی، 1380)
مطالعه برای ساختمان و تأسیسات شامل هزینه های مربوط به مطالعات و تهیه نقشه ها و نظارت در امر ایجاد ساختمان و تجهیزات زیربنایی توسط دستگاه.
خرید زمین و ساختمان، حق سرقفلی، حق انشعاب آب و برق و تلفن و کلیه حق امتیازها.
اعتبارات مربوط به خرید خدمات یا کالاها برای احداث انواع ساختمانهای مورد نیاز و سایر تأسیسات زیربنایی احداثی.
اعتبارات خرید دستگاه ها و ماشین آلات ثابت و متحرک
سایر کالاهای مصرف نشدنی شامل اثاثیه و تجهیزات اداری غیرمصرفی، کتب و نشریات

هزینه بندر و حقوق و عوارض
هزینه حقوق و عوارض بندری به کشتی ها شامل موارد زیر می باشد:
حق ورود کشتی به دهانه بندر
حق ورود کشتی به بندر
حق تخلیه و بارگیری در اسکله
حق تخلیه و بارگیری در لنگرگاه
عوارض فانوس دریایی
هزینه‌های بندری متعلقه به کشتی نیز شامل موارد زیر می باشد:
 هزینه‌های بندری متعلق به کشتی
هزینه راهنمایی شامل:
لنگراندازی و لنگربرداری
هدایت کشتی
پهلو دهی و جداسازی از اسکله
هزینه لایروبی
هزینه توقف کنار اسکله
هزینه یدک کشی
هزینه جمع آوری زباله از کشتی
دیماند اضافه‌کاری
هزینه نگهداری 
شامل هزینه هایی به منظور نگه داشت کارکردهای تأسیسات بنادر و لنگرگاه ها در یک سطح رضایت بخش خدماتی و نیز برای جلوگیری از زوال ایمنی چنین تأسیساتی، در ارتباط با مشخصات ویژه بندر یا لنگرگاه مورد بررسی باید نگهداری جامع شامل بررسی ها، ارزیابی ها، تعمیرات و… صورت گیرد.
داده های جامعی در ارتباط با نگهداری (ویژگی شناسی، بررسی ها، کنترل ها، ارزیابی ها، ترمیم، کارهای تقویتی و…) باید ثبت شده و در شکل استاندارد ذخیره شود. داده های نگهداری ذخیره شده به صورت سیستماتیک، اطلاعات ضروری پایه برای انجام ارزیابی مناسب از سطح سلامت تأسیسات مورد نظر و اجرای نگهداری و ترمیم آنها می باشد. همچنین این داده ها ابزار مفیدی برای ارزیابی کلی خرابی تأسیسات بوده و برای بررسی امکان کاهش هزینه دوره عمر تأسیسات مناسب می باشند.

هزینه بیمه های دریایی
بیمه های دریایی، به تفکیک موارد زیر می باشند. که کشتیرانی موظف است هزینه بیمه ها را پرداخت و خود را بیمه نماید.
بيمه نامه شامل ارزش موضوع بيمه
در اينگونه بيمه نامه ارزش كالاهاي بيمه شده در زمان انعقاد قرارداد تعيين و مشخص مي شود. به طوري كه در صورت خطر اين مبلغ به بيمه گر شود. بايد توجه داشت كه وقوع خسارت، بيمه گر بيش از مبلغي كه در بيمه نامه به عنوان ارزش كالاهاي بيمه شده ملحوظ است مسئوليتي ندارد.
بيمه نامه فاقد ارزش موضوع بيمه
در اين گونه بيمه نامه ارزش كالاي بيمه شده تعيين نمي گردد. بلكه به ارزيابي مؤخري كه بر اساس مبلغي كه براي بيمه نمودن موضوع بيمه پرداخت شده است واگذار مي شود. اين ارزيابي با توجه به كشتي، كرايه حمل و كالاي بيمه شده صورت مي پذيرد.
بيمه با پوشش باز
بيمه با پوشش باز بيمه نامه نيست بلكه توافقي است كه با بيمه گر به عمل مي آيد كه بيمه نامه اي مناسب در قالب شرايط بيمه صادر كند. در اين صورت مي توان آن را شبيه بيمه نامه شناور دانست با اين تفاوت كه در بيمه با پوشش باز شركت بيمه صرفاً تعهد مي كند بيمه نامه را براساس شرايط توافق شده صادر كند نه اينكه در آغاز بيمه نامه اي صادر كرده باشد.
بيمه نامه شناور
در اين نوع بيمه نامه كشتي يا مقدار كالاي حامل در زمان تنظيم بيمه نامه ذكر نمي شود لكن بعداً به اطلاع بيمه گر خواهد رسيد كه قابل تعيين در زمان تلف خواهد بود. اين نوع بيمه نامه در مورد هر كشتي يا كالاي حامل آن مورد استفاده قرار مي گيرد. مشروط بر اينكه قبل از آغاز سفر دريايي نام آن به اطلاع بيمه گر برسد.

بيمه نامه سفري
در اين گونه بيمه نامه موضوع بيمه براي يك سفر خاص بيمه مي شود. يعني براي سفري كه بين دو بندر صورت مي گيرد. زمان و مدتي كه اين سفر ممكن است طول بكشد مورد توجه نمي باشد. اين بيمه نامه موضوع بيمه از يك مكان به مكان ديگر را مورد پوشش قرار مي دهد.

بيمه نامه زماني
بر اساس اين نوع بيمه نامه موضوع بيمه براي يك مدت زمان خاصي كه نبايد از دوازده ماه بيشتر باشد بيمه مي شود. بيمه سفري ممكن است داراي شرايط استمرار باشد كه كه موضوع بيمه را در قبال خطراتي كه وراي تاريخ تعيين شده در بيمه نامه ممكن است واقع شوند در صورتي كه كشتي در زمان مقرر به مقصد نرسد بيمه كند. به عبارت ديگر در صورتي كه كشتي در پايان مدت بيمه هنوز در دريا باشد بيمه نامه تا زماني كه كشتي به بندر مقصد نرسد و براي يك زمان معقول استمرار پيدا مي كند.
بيمه نامه مختلط
اين بيمه نامه تركيبي از بيمه نامه هاي سفري و زماني است كه موضوع بيمه هم براي سفري معين و هم براي زماني معين بيمه مي شود.

بهینه سازی
مسائل بهینه سازی در زمینه های مختلف علوم و تکنولوژی به صورت گسترده ای به کار گرفته می شوند. در برخی موارد چنین مسائلی در نتیجه پیچیدگی تابع هدف یا محدودیت های بسیار پیچیده می شوند. روش های بهینه سازی موجود به دو دسته کلی روش های کلاسیک و روش های تکاملی تقسیم می شوند. روش های بهینه کلاسیک از جامعیت بیشتری برخوردارند زیرا به صورت تحلیلی و کامل، مشخصات تابع هدف را ارائه می دهند.در این روش ها از تکنیک های مشتق گیری استفاده می شود. این تکنیک ها در حل بسیاری از مسائل بهینه سازی، قدرت بسیار زیاد و تأثیرات اثبات شده ای دارند. روش های بهینه سازی تکاملی از سادگی بیشتری در اجرا و مدل سازی برخوردارند.
بهينه سازي فرآيندي است كه براي بهتر كردن چيزي دنبال مي شود. فكر، ايده و يا طرحي كه به وسيله يك دانشمند يا يك مهندس مطرح می شود، طي روال بهينه سازي بهتر می شود. (سید اسفهلان، 1387)
در هنگام بهينه سازي، شرايط اوليه با روش هاي مختلف مورد بررسي قرار مي گيرد و اطلاعات به دست آمده، براي بهبود بخشيدن به يك فكر يا روش مورد استفاده قرار مي گيرند. بهینه سازي ابزاري رياضي است كه براي يافتن پاسخ بسياري از پرسش ها در خصوص چگونگي راه حل مسايل مختلف به كار مي رود. (هاوپت، 2004)

کنترل هزینه
از عوامل اساسی که در یک سازمان بایستی مورد بررسی قرار گیرد، نحوه صرف بودجه و هزینه در سازمان است. همواره این سؤال مطرح است که آیا هزینه صرف شده، نسبت به حجم کار انجام شده، از مقداری که پیش بینی شده، فراتر رفته یا در این مورد تعدیل لازم وجود دارد؟
عواملی مانند تورم بیش از حد و یا کاهش نیروی انسانی که پیش بینی نشده اند امکان دارد باعث افزایش هزینه ها یا احیاناً کاهش هزینه ها شوند. چنین نارسایی هایی ممکن است نتیجه ضعف در مدیریت فنی، مدیریت انسانی، مدیریت مالی و یا روش های نظارت بر نحوه اجرای کار در سازمان باشد. (طلوعی، 1380)

عدم کارایی قطع هزینه ها در سازمان
گروه مشاوران مدیریت Mercer بین سال های 1987 تا 1992 با تجزیه و تحلیل اطلاعات 800 شرکت که از روش قطع هزینه استفاده کرده بودند، دریافتند که فقط 120 شرکت از این شرکت ها موفق شده اند هزینه های خود را تا حدی کاهش دهند، 68% آن ها نیز هیچ موفقیتی کسب نکرده بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که تمرکز روی کاهش هزینه ها، با قطع هزینه ها نه تنها مفید نخواهد بود بلکه توان شرکت برای توسعه فعالیت ها و بهبود فعالیت ها را نیز خدشه دار می کند. (اردکانیان، 1390)

قابلیت های کلیدی در شرکت
اکثر هزینه های ارزشمند اختیاری را موجب می شود.
تعدادشان محدود است و قابلیت ردیابی دارند.
از هرگونه برنامه کاهش هزینه بایستی مبرا باشند.
تعیین کننده ترکیب پرتفلیوی کسب و کار با سبد محصولات و خدمات هستند.
باعث توازن بین مزیت ها می شوند.
تمایز بین آنچه مهم است و مهم نیست را نشان می دهند.
عمل راهبردی در زمان مناسب:
بایستی رویکردی را پیشنهاد کرد که با حفظ راهبرد شرکت هزینه ها را کاهش داد و در عین حال قابلیت ها را بی هیچ کم و کاستی حفظ کرد. (شاکرین، 1388)

کاهش هزینه ها
درعرصه بازار رقابتی تنها راه افزایش درآمد و بقای سازمان و ماندن در حوزه کسب و کار، نگاه استراتژیک به کاهش هزینه هاست و بر این اساس کاهش هزینه یک تهدید نیست، بلکه یک فرصت است که ظرفیت های ناشناخته سازمان و بنگاه را در مسیر حذف اتلاف ها و ایجاد بهبود، فعال می کند.
توانایی کاهش مداوم هزینه ها از مؤلفه های اصلی رقابت پذیری است و این کار از عهده سازمان های یادگیرنده برمی آید. ( ارون تاج، 1383)
اهمیت کاهش هزینه ها بعنوان ابزاری برای افزایش سودآوری بسیار زیاد است. طرح ریزی هزینه ها، مدیریت هزینه ها و کاهش هزینه ها ضرورتاً می بایست همواره در سازمان انجام گیرد تا بتواند در هزینه های سازمان کاهش حاصل شود. (احقی، 1387)
این ایده که کاهش هزینه ها به نوبه خود باعث تضعیف و یا ایجاد محدودیت ها برای کسب و کار می شود رد شدنی است چرا که اگر مدیر خرج ها و هزینه های شرکت را بدون راهبرد مشخصی کاهش دهد، صدمه زیادی به رقابت پذیری شرکت خود می زند، ولی اگر این کار را با تمرکز بر اولویت ها و یا پتانسیل خود در آینده انجام دهد، کاهش هزینه ها به مثابه شتاب دهنده ای برای تحولی که شرکت دقیقاً به آن احتیاج دارد، خواهد بود. برخی از شرکت ها کاهش هزینه ها را به نحو غیر اثربخشی انجام می دهند. آنها یا به طور یکنواخت و در تمام بخش های کسب و کار کاهش هزینه را اعمال می کنند و یا ابتدا به سمت بخش هایی که هزینه بالا دارند، نشانه روی می کنند و به دنبال کاهش هزینه ها در کوتاه مدت بدون در نظر گرفتن تأثیر آن بر موقعیت و افق کاری شرکت در بلندمدت هستند. روش صحیح برخورد با هزینه ها، این است که مدیران باید به قابلیت هایی که شرکت بیشتر از همه به آن ها احتیاج دارد، توجه داشته باشند و تنها در بخش هایی سرمایه گذاری کنند که مزیت محسوسی در جلب رضایت مشتریان داشته باشد. این رویکرد نگرشی جدید به قابلیت ها را می طلبد. (بانرجی، 2009)

ابعاد نگرش به کاهش هزینه
زماني كه ما ازطريق صرفه جويي در مصرف منابع ، مي خواهيم به كاهش هزينه برسيم.
وقتي كه از طريق ارزان كردن منابع به دنبال كاهش هزينه هستيم، يعني همان منابع را با قيمت ارزان تر استفاده مي كنيم.
مورد اول از مقوله بهره وري است، يعني ما دنبال اين هستيم كه با صرف منابع كمتر همان ارزش يا ارزش بيشتري توليد كنيم و در واقع بهره وري مان را مي خواهيم بالا ببريم. وقتي سازمان خلاق و يادگيرنده باشد، روي محيط داخلي سازمان هم تاثير مي گذارد. اگرسعي ما برجلب مشاركت باشد مي توانيم هزينه ها راكاهش دهيم. گاهي دربخش كاهش هزينه نيز علي رغم هزينه هاي زيادي كه براي كاهش هزينه متحمل مي شويم به علت صحيح اجرا نكردن استراتژي نه تنها هزينه هارا كاهش نمي دهيم بلكه هزينه اضافي را نيز تحميل مي كنيم. دربسياري از سازمانها تركيبي از كاهش هزينه ها و گسترش خدمات به مشتريان براي فعاليت بلندمدت ضروري است. بخش تدارکات می‌تواند نقشی کلیدی در کارایی و اثربخشی سازمان ایفا کند و تاثیر مستقیم روی کاهش هزینه‌ها سودآوری و انعطاف پذیری یک شرکت داشته باشد. (قدسی پور و همکاران، 2001).
در محیط پرچالش و دائماً در حال تغییر امروزی، کاهش هزینه ها بعنوان عامل کلیدی موفقیت و بقای سازمان ها، شرکت ها و موتور رشد پایدار و سودآوری تلقی خواهد شد. در هر سازمانی تصمیمات مربوط به کاهش هزینه ها باید بر اساس شناخت و درک عمیق از تمام مراحل و فعالیت های سازمان باشد.مدیران باید هزینه هایی را که خلق ارزش می کنند و همچنین هزینه هایی که ارزش نمی آفرینند را شناسایی کنند.
مهم ترین حوزه هایی که آن ها را باید شناسایی و به خوبی مدیریت نمایند، عبارتند از: (برارنیا، 1386)
حوزه فن آوری
2. حوزه نیروی انسانی
3. حوزه تأمین کنندگان
4. راهبرد
5. حوزه مشتریان
6. حوزه دارایی ها

روش های کاهش هزینه
بهترين روش كاهش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی بهینه سازی، رگرسیون، سازمان خدماتی، محدودیت ها Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی خلیج فارس، رگرسیون، حمل و نقل، نیروی کار