پایان نامه با واژه های کلیدی بهبود عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

در تعهد هنري نسبت به مردم با يکديگر شريک‌اند. (نراقي ، 1358 ،4-5 )

فصل پنجم

پروژه عملي

مقدمه:
توجه من به حجم از سال دوم دوره کارشناسي در کلاسهاي سرکار خانم معصومه مظفري شروع شد و از آن تاريخ تاکنون در کنار نقاشي از دغدغه هاي کار هنري من مي باشد.
البته تجسم سه بعدي خوبي داشتم و لذتي که از لمس کردن سطوح مختلف در نوک انگشتان حس مي کنم قابل بيان نيست.
موضوع ديگري که در کار حجم وجود دارد ديدن اثر از زواياي مختلف است. بي نهايت زاويه ديد و اين يعني بي نهايت تصوير و اين بي نهايت وسوسه انگيز و رمز آلود و هيجان انگيز است.
بارها اتفاق افتاده بعد از تکميل شدن کاري در آتليه اثر در مرکز قرار گرفته و ساعتها به مشاهده آن از زواياي گوناگون پرداخته ام و گذشت زمان را حس نکرده ام .
بيشتر حواث انسان در کار حجم درگير اثر مي باشد و امکان هم زيستي آن در کنار انسان در جوامع شهري و اثرات متقابل آن دو از هم بي نظير است .يک جامعه مدني تلاش در توليد حجم هاي شهري مي کند و در مقابل اين اثر هنري است که در اولين برخورد همچون آينه اي تمام نما فرهنگ ومدنيت آن جامعه را به مخاطبان خود ارائه ميکند.
اين يکي از راز هاي قديمي انسانها ميباشد ( ساختن مجسمه …..)

هفت آسمان:
مجموعه هفت آسمان از مجسمه اي که براي شرکت در نمايشگاه( معراج ومولوي)(تصوير صفحه 259 ) به مناسبت بزرگداشت هشتصدمين سال تولد حضرت مولانا در موزه امام علي تهيه کرده بودم شروع شد و تا حال به تعداد آثار اين مجموعه اضافه شده است.
يکي از اين آثار(تصاوير صفحه 260 ) در اولين مسابقه حجم رضوي در سال 1390 جهت نمايش وبعدأ براي اجرا در شهر مشهد انتخاب شد .متريال مورد نظر براي اجرا ورق آهن 12ميل بود که به دليل حجم بالاي کار مي بايست در کارگاه تبريز ساخته شده وبعدأ جهت نسب به مشهد منتقل مي شود.
ابعاد کار به طول8 متر ،عرض 6 متر و ارتفاع 5 متر بود که در روي پايه اي به ابعاد 9 متر در 7 متر نصب مي شد.
ساخت اثر از 28 قطعه ورق آهن 12 ميل به طول 5 متر و به وزن 4000 کيلو در کارگاه تبريزشروع شد و بعد از برشکاري و خم کاري و نورد آماده حمل به شهر مشهد گرديد.
به علت عوض شدن محل نصب ،اثر 1 ماه در انبار تبريز ماند و بعدأ توسط 2 دستگاه تريلي به مشهد حمل شد .اجراي پايه بتني در سرماي زمستان وبعدأاجراي کار در دماي زير صفر مانع از کار نبود ولي عدم هماهنگي مسئولان شهرداري مشهد با آستان قدس رضوي مانع اتمام کار شد. اثر در کنار ديوار باغ ملک که يکي از مجموعه هاي آستان قدس رضوي در مقابل دانشگاه مشهد مي باشد در حال نصب بود وفقط 4 قطعه براي اتمام کار مانده بود که خبر توقف اجرا ودر پي آن جمع کردن کار نا شب به ما ابلاغ شد .اثر در مدت 2 روز به انبار شهر داري مشهد منتقل شد و از آن تاريخ منتظر مشخص شدن محل جديد براي نصب مجدد آن هستيم . (تصاوير صفحات 261 الا 265 )

فصل ششم

نتيجه گيري وپيشنهاد

6-1- چه بايد کرد!
گسترش و تغيير چهر شهرها، ايجاد مسائل جديد شهري، طرح مباحث تازه پيرامون خودآگاهي محيطي، رشد مستمر کيفيت محيط شهري، انساني شدن طراحي محيط و مصنوعات انساني همگي نگاه تازه به مباحث فعاليت‌هاي کيفي انساني را طلب مي‌کند. در اين رهگذر فرمهاي محيطي معنا و ابعاد تازه يافته‌اند و مباحث چگونگي استفاده از آن در نيازمندي‌ها و ضرورت‌هاي شهرهاي کنوني را با اهميت‌تر و همچنين پيچيده‌تر مي‌نمايد. در اين مقوله مجسمه‌سازي محيطي روزبه‌روز جايگاه متفاوت‌تري را کسب مي‌کند در حاليکه در کشور ما دامنه استفاده ده از مجسمه‌هاي شهري از رفتار سنتي فراتر نرفته و تنها دو عرصه تزئين محيط و يا به عنوان ابزار بيان فرهنگي را در بر مي‌گيرد.
مجسمه‌سازي نه به عنوان تزئين شهري بلکه به مثابه ضرورتي ناگزير در ارتقاء و بهبود کيفيت بصري محيط در نظر قرار مي‌گيرد. امروزه تحول شگرفت در مسائل و نيازمنديهاي شهري، رشد سريع و بي‌رويه‌ي گسترش شهرها، منجر به تغيير يکباره چهره شهرها انجاميده است و بکلي چهره و منظر شهرها را دگرگون نموده است. تغيير سيماي شهري مشکلات عديده‌اي را دامنگير چهره شهرهاي نوين نموده است که اهم آن عبارتند از:
الف) شلوغي و بي‌نظمي بصري
ب) آلودگي بصري
ج) عدم هويت بصري
هر چه فضاي شهري فشرده‌تر و ملموس‌تر مي‌گردد بي‌نظمي و عدم هويت بصري بيشتر رخ مي‌نمايد و پيامدهاي نامطلوب ناشي از چهره بيمار شهري، عدم سهولت در ارسال و دريافت پيامهاي بصري محيط، تحريک بعدي و فرسودگي رواني و سلب آرامش، عدم ايجاد ارتباط مناسب و احساس تعلق با محيط و عدم ايجاد انگيزه فعاليت و بيشتر احساس مي‌شوند.
با توجه به تأثير شگرف محيط زندگي بر روان و فعاليت انسان و اهميت نياز به انساني کردن هر چه بيشتر سيماي فضاي زندگي، کوشش در جهت بهبود چهره شهرها هم راستا با تلاش جهت بهبود عملکرد شهرها در جهت انساني شدن زندگي انسان ضروري است. لذا مجسمه‌سازي محيطي بايستي سويه عمل خود را در جهت حل اين معضلات قرار دهد تغيير يکباره چهره شهر بواسطه دگرگوني بنيادين در معماري و شهرسازي از يک سو و کشف گستره‌ي نوين در عرصه تفکر و عمل مجمسه‌سازانه از سوي ديگر، ارتباط محيط معماري و مجسمه‌سازي را کاملاً دگرگون کرده است.
مفهوم حجم به منزله فضاي سازمان يافته، عرصه‌اي پيوسته بين مجسمه‌سازي، معماري و طراحي محيط است. از اين نظر شهر قبل از هر چيز از پويش و آميزش فضا و ساختارها شکل مي‌يابد.
سازماندهي محيط شهري به منزله فرم و فضاي سازمان يافته، تقليل آلودگي‌هاي بصري، ايجاد وحدت بيشتر در ساختار فضا و احجام شهري، هويت بخشي به ع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی آزمون و خطا، جامعه مدرن Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد امام خمینی، انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره)، حکومت اسلامی