پایان نامه با واژه های کلیدی بازاریابی، تصویر ذهنی، مقصد گردشگری، تصویر مقصد

دانلود پایان نامه ارشد

فیلم‌ساز یا پخشکنندهی فیلم بر اساس میزانی که فیلم یا برنامهاش بتواند لوکیشنهای سنگاپور را نشان دهد موردحمایت مالی قرار میگیرد (روتراکانفایبون، 2009).
از تورهای فیلم موفق در حال اجرا میتوان به چندین تور در بریتانیا اشاره کرد که به لوکیشنهای فیلمهایی مانند “هری پاتر”، “شجاع دل165 ” و داستانهای تلویزیونی مانند “ضربان قلب166 ” اختصاص پیدا نمودهاند (بیتون، 2005). در سیدنی استرالیا تورها اغلب به لوکیشنهایی در حوالی شهرهایی که در بسیاری از فیلمها به نمایش درآمده اختصاص یافتهاند، مانند فیلمهای “ماتریکس167 “، “مأموریت غیرممکن2168 ” و “سوپرمن بازمیگردد169 “. در این تورها (استرالیا) گردشگران تشویق میشوند که در طول تور به ایفای نقش پرداخته تا احساس بودن در فیلمها را به دست آورند.
2-8-6- گردشگری فیلم در ایران
به نظر میرسد ایران، رنگین کمان اقوام، کشور چهار فصل، سرزمین پدیدههای طبیعی با منظرههای بهشتگونه نه تنها چیزی در جذب گردشگر کم ندارد بلکه به خودی خود پتانسیل بسیار مناسب و قوی برای رشد و توسعه گردشگری در دهکده نوین جهانی را داراست؛ اما همهی این قابلیتها زمانی به سرمایههای ارزآور و پولساز برای کشور تبدیل میشوند که حضوری چشمگیرتر در بازارهای بین‌المللی داشته باشد و توجه گردشگران سراسر دنیا را به خود جلب کند. هرچند ضعف و ناکارآمدی روشهای بازاریابی قدیمی در بازار پررقابت گردشگری جهان امروز مشهود است اما هنر هفتم در این زمینه میتواند بسیار مفید بوده و به کار گرفته شود. علیرغم اینکه صنعت سینما هم اکنون جایگاه ویژهای در زندگی قرن بیست و یکمی ما دارد، کشورمان ایران با تمدنی چند هزار ساله از جایگاه این هنر در گردشگری غافل مانده و اقدامی مفید در زمینه به کارگیری پتانسیل سینما در جذب گردشگر نکرده است.
شاید بتوان به جرات ادعا کرد که شهرک سینمایی غزالی مهم‌ترین و تنهاترین نهادی است که در زمینه گردشگری فیلم فعالیت دارد. احداث شهرک سینمایی درسال ۱۳۵۸، به طرح و پیشنهاد شادروان علی حاتمی، کارگردان شهیر سینمای ایران، آغاز شد که هدف از آن بازسازی شرایط شهری دوران اوایل قرن چهاردهم شمسی برای سریال هزاردستان بود. از مکان‌های سریال هزار دستان می‌توان به میدان توپخانه، ساختمان شهرداری، لاله زار، اکباتان، گراند‌هتل، جواهر فروشی قازاریان، ساختمان شاه‌آباد، چاپخانه مظفر و کافه پارس تهران قدیم اشاره کرد که همگی در شهرک غزالی بازسازی شدند (وبسایت جامجم آنلاین، 29 مهر 1391). این مجموعه که شامل دکورها و بناهای قبل و بعد از اسلام و همچنین دوران معاصر است در طول هفته برای بازدید علاقمندان و گردشگران سینمایی باز است و از مهم‌ترین سریالها و فیلمهای سینمایی که در این مجموعه فیلم‌برداری شدهاند میتوان به مریم مقدس، ابراهیم خلیل الله، ولایت عشق، شب دهم، مدار صفر درجه، کیف انگلیسی، کلاه پهلوی، سرزمین کهن و غیره اشاره کرد (مجابی، میراحمد، 1390) که البته به نظر میرسد با توجه به استقبال مخاطبین این فیلمها و سریالها در طول اکران و نمایش تلویزیونی میتوان از این لوکیشنها برای جذب گردشگران داخلی و گردشگری فیلم استفاده کرد.
در کنار این مجموعه میتوان به سریالهایی اشاره کرد که به واسطه پخش بلند مدت و محبوبیت خود توانستند در مقاطع مختلف زمانی مختلفی در گردشگری فیلم موفق عمل کنند که از آن دست میتوان به سریال مختارنامه (شهرستان شاهرود)، پس از باران (تالش)، تبریز در مه و شهریار (تبریز)، شب دهم (قزوین) اشاره کرد. البته در کنار این سریالها نبایست از کنار فیلمهای سینمایی موفق ایرانی در عرصههای بین‌المللی به سادگی گذشت که معرف فرهنگ ایرانی و بعضاً جاذبههای ایران زمین بودند، فیلمهای جدایی نادر از سیمین (تهران)، خیلی دور خیلی نزدیک (روستای مصر)، رنگ خدا (تالش)، زمانی برای مستی اسبها (کردستان)، یه حبه قند (میبد) از این دست به شمار میروند. در این میان میتوان به فیلم “تهران، طهران” نیز اشاره کرد که به طور خاص به معرفی شهر تهران و جاذبههای گردشگری آن میپردازد.
از آنجا که جشنوارههای فیلم یکی از موضوعات مطرح شده در گردشگری فیلم است (کونل170، 2012) جشنوارههای سینمایی بین‌المللی و ملی ایرانی را نیز میتوان در امر گردشگری فیلم دخیل دانست. جشنواره بین‌المللی فیلم و تئاتر فجر، جشنواه بین‌المللی فیلم کودک و جشنواره فیلم رشد مواردی هستند که میتوانند در این حوزه با برنامهریزی مدونتر موفق عمل کنند.
2-8-7- زمینههای مطالعات انجام‌شده در گردشگری فیلم
هادسون و ریچیه (ب2006) چهار دستهبندی برای تحقیقات مرتبط با گردشگری فیلم ارائه دادهاند:
تأثیر فیلم بر تصمیم به سفر
گردشگران فیلم
تأثیرات گردشگری فیلم بر تعداد بازدیدکنندگان و بر ساکنان
فعالیتهای بازاریابی مقصد در رابطه با گردشگری فیلم
این در حالی است که روئش (2010) مطالعات انجام‌شده در زمینهی گردشگری فیلم را این چنین بیان کرده است:
مطالعات با رویکرد کمی
تأثیرات بر جامعهی میزبان
شکلگیری تصویر ذهنی مقصد
استراتژیهای بازار زدایی
روابط میانبخشی ذینفعان فیلم و گردشگری
گردشگران لوکیشن فیلم
تجربیات گردشگران لوکیشن فیلم
2-9- پیشینه تحقیق گردشگری فیلم
2-9-1- پیشینه تحقیق در ایران
در مطالعهای که حیدری (1384) با عنوان “بررسی نقش رسانهها در شناسایی مقاصد گردشگران ایرانی و خارجی” انجام داده است، به بررسی نقش توصیهی آشنایان و دوستان، اینترنت، پوستر و بروشور، ماهواره، تلویزیون و روزنامهها و مجلات تخصصی و همچنین رابطهی مدت‌زمان اقامت و انتخاب رسانه و نیز نظر افراد دربارهی واقعی بودن مطلب ارائه‌شده از سوی رسانهها در بین گردشگران داخلی و خارجی پرداخته است. نتایج نشان داد توصیهی دوستان و آشنایان بیشترین نقش را در انتخاب مقصد داشته است و به دنبال آن اینترنت در انتخاب مقصد گردشگران خارجی تأثیرگذار بوده است. در خصوص واقعی بودن مطالب ارائه‌شده از سوی رسانهها حدود نیمی از گردشگران به میزان متوسط معتقد به واقعی بودن مطالب رسانهها بودهاند و 17 درصد آن را کم و 13 درصد خیلی کم واقعی دانستهاند. 18 درصد از گردشگران خارجی و 4/20 درصد از گردشگران ایرانی مطالب رسانهها را واقعی دانستهاند. نتایج بررسی مدت‌زمان اقامت و انتخاب رسانه برای مسافرت نشان داد که 5/5 شب، میانگین پایینترین مدت‌زمان اقامت از طریق ماهواره و 10 شب میانگین بالاترین مدت‌زمان اقامت از طریق بروشور، پوستر و کاتالوگ بوده است.
رضا قلیزاده (1389) در تحقیقی با عنوان “مروری بر اثرات رسانهها بر گردشگری” به شیوهی اسنادی به مطالعهی نقش رسانهها در بازنمایی مناطق مقصد و همچنین پیوند بین گردشگری و رسانه از دیدگاههای مختلف پرداخته است. او در بحث توسعهی چارچوب برای مطالعهی گردشگری و رسانه، روزنامهنگاری گردشگری و مفاهیم کلیدی آن شامل: زمانبندی، قدرت، هویت، تجارب و پدیدارشناسی را موردتوجه قرار داده است. وی همچنین در بخش دیگری رویکردهای بررسی گردشگری و رسانه را از دیدگاههای بازاریابی، تأثیرات رسانهای، جامعه‌شناختی و فرهنگی – انتقادی مطرح نموده و سپس به بحث دربارهی فیلمهای محرک گردشگری به عنوان جنبهای از گردشگری فرهنگی پرداخته است. درنهایت نیز برای توسعهی صنعت گردشگری در ایران پیشنهادهایی ارائه داده است.
کروبی (1390) در مطالعهی خود تحت عنوان “رسانههای ارتباط جمعی و انتخاب مقصد گردشگری” که با هدف بررسی رابطهی بین منابع اطلاعاتی گردشگران و انتخاب مقصد و همچنین ارتباط بین پوشش رسانهها، تصویر ذهنی مقصد و انتخاب مقصد انجام داده است، مشخص شد هر یک از عناصر منابع اطلاعاتی و رسانهای بر شکل گیری تصویر شناختی مقصد گردشگری تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین یافتهها نشان داد که تصویر کلی مقصد تحت تأثیر هر دو بعد منطقی و احساسی تصویر ذهنی مقصد است. این بررسی مشخص کرد که بعد شناختی تصویر مقصد (بعد منطقی و فیزیکی) اهمیت بیشتری نسبت به بعد احساسی تصویر مقصد دارد.
منصوری و سلیمانی (1391) پژوهشی تحت عنوان “ابزارهای بازاریابی و تصویر ذهنی گردشگران از مقصد” انجام دادهاند. هدف این پژوهش مقایسه تصویر ذهنی گردشگرانی است که از ابزارهای مختلف بازاریابی به عنوان منبع اطلاعاتی استفاده نمودهاند. یافتههای این تحقیق نشان داده است که اینترنت، که از نظر گردشگران مهم‌ترین ابزار برای کسب اطلاعات در مورد مقصد است، بر تصویر عاطفی گردشگران تأثیر بسزایی دارد. به‌این‌ترتیب که تصویر عاطفی گردشگرانی که از اینترنت به عنوان منبع اطلاعاتی خود استفاده میکنند و کسانی که از اینترنت استفاده نمیکنند، کاملاً متفاوت است. با توجه به نتایج کتابچههای راهنما و مجلات بیشترین تأثیر را بر تصویر ذهنی گردشگران از ایران داشتند.
در مطالعهای که آزادوار و جعفری (1393) با عنوان “گردشگری فیلم و بازاریابی مقصد گردشگری: مطالعه موردی سریالهای شهریار و تبریز در مه” انجام دادهاند، مشخص شد ميانگين تشویق سریال‌های تلویزیونی و فیلم‌ها به دیدن لوکیشن آن‌ها از سطح كفايت قابل‌قبول به‌طور معناداري بالاتر است. یافتههای این پژوهش نیز به‌وضوح نشان داد که تصویر مناسبی که سریالهای شهریار و تبریز در مه از شهر تبریز در میان مخاطبین فراهم آورده است موجب افزایش علاقه 49/21% در میان آنان شده است. این تصویر از تبریز همچنین موجب تهییج 48/19% از گردشگران و افزایش انگیزه در بین مخاطبین شده است.
اکبرنتاج (1393) در پایاننامه ارشد خود با عنوان “تصویر مقصد گردشگری ایران از منظر گردشگران خارجی” که باهدف بررسی تصویر مقصد گردشگری ایران از دیدگاه گردشگران خارج انجام داده است مشخص شد که جاذبههای گردشگری و منابع اطلاعاتی بر روی تصویر استنباط شده گردشگران از مقصد تأثیر میگذارد. با توجه به یافتههای آنان بیشترین تصویر مثبت مربوط به تاریخ و میراث غنی و سپس مکانهای مذهبی فراوان و در رتبههای بعدی آثار و جاذبههای ثبت‌شده ایران در یونسکو و همچنین تجربه فرهنگی و اقوام محلی گوناگون را در مرتبههای بعدی است.
2-9-2- پیشینه تحقیق در خارج از ایران
1) هام (2004) در پایاننامهی کارشناسی ارشد خود با عنوان “تأثیر فیلم بر شکلگیری تصویر ذهنی اشخاص از یک مقصد معین” که در کشور امریکا و بر رویی یک نمونهی 247 نفری از دانشجویان مدیریت مهمانپذیری و با ابزار پرسشنامه به روش پیش‌آزمون و پس‌آزمون انجام داده است سعی نموده که پدیدهی گردشگری فیلم را موردبررسی قرار دهد. این مطالعه بر این تمرکز دارد که تفاوت سنجهها، قبل و بعد از مشاهدهی یک فیلم از یک مقصد به چه صورت است و نتایج این پایاننامه بدین‌صورت است:
الف) تصاویر ذهنی ادراک‌شده‌ی مقصد، قبل و بعد از مشاهدهی فیلم با یکدیگر تفاوت دارند.
ب) سطح علاقه‌مندی به بازدید از مقصد قبل و بعد از مشاهدهی فیلم با هم تفاوتی ندارند.
ج) تصویر ذهنی مقصد با سطح علاقه به بازدید از مقصد رابطه مثبتی دارد.
د) ویژگیهای فرد بینندهی فیلم بر شکلگیری تصویر ذهنی مقصد و علاقه به بازدید از لوکیشن فیلم تأثیر میگذارد.
2) هادسون و ریچیه (ب2006) در مقالهای با عنوان “ترویج مقصدها از طریق گردشگری فیلم: یک تعریف تجربی از ابتکارات حمایتی بازاریابی” مدلی برای بهرهبرداری قرار دادن فرصتهای بازاریابی گردشگری فیلم ارائه کردهاند. در این مدل عوامل بازاریابی که به‌صورت بیشینه گردشگران فیلم را ترغیب به بازدید از مقصدهای به نمایش داده شده در فیلم میکنند را مشخص نمودهاند. در مطالعه ایشان مشخص شد همکاری مقاصد با تولیدکنندگان فیلم شامل منافعی از قبیل تقویت تصویر ذهنی و برند مقصد، رشد تعداد گردشگران و تأثیرات مثبت اقتصادی است. هادسون و ریچیه در این پژوهش یک برنامهی بازاریابی شامل 31 فعالیت را پیشنهاد دادهاند که سازمانهای متولی مقصد گردشگری فیلم میتوانند قبل و بعد از اکران فیلم انجام دهند.
3) میشینیس (2008) در رسالهی دکترای خود با عنوان “گردشگری القایی فیلم: نقش فیلم به عنوان عاملی مؤثر در انگیزش سفر به یک مقصد” بررسی نموده است که تماشای فیلم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اثرات گردشگری، بازاریابی، مقصد گردشگری، مطالعه موردی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی آذربایجان شرقی، تصویر مقصد، مقصد گردشگری، مبانی نظری