پایان نامه با واژه های کلیدی ایالات متحده، کره جنوبی، ادبیات تحقیق، بعد شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

با تجزیه و تحلیل های همبستگی (Schaefer 1997) و واریانس (Akaah & Yaprak 1993 ، Chao 1998، Maheswaran 1994). در این میان سؤال اینجاست که چه نوع رویکردی، تحت چه شرایطی و با چه تجزیه و تحلیل هایی قادر است تا اثرات COO را آشکار ساخته و اندازه ی واقعی آن را تخمین بزند؟
زمان
در پایان، هانگ و وایر197 (1990) بطور ویژه ای بر روی عامل زمان تمرکز کرده اند. آنها قادر به توصیف و تشریح اثرات تعدیل کنندگی فاصله ی زمانی بین دانش فرد درباره ی COO یک محصول و دیگر اطلاعات درباره ی ویژگیهای آنها بوده اند. در واقع آنها دریافتند زمانی که COO، قبل از اطلاعات دیگر درباره ی ویژگیهای محصول ارائه شود، اثر بزرگتری دارد.
نگاهی به مطالعات انجام شده
همانطور که در بخش های پیشین اشاره شد، مطالعات زیادی در زمینه ی تصویر کشور محل ساخت محصول، انجام گرفته است که رشد فزاینده ای را نیز در سالهای اخیر داشته است. در یکی از بررسی های انجام شده، راث و دیامانتوپولس (2008)، 30 مطالعه در زمینه ی COO را دسته بندی کرده اند که در قالب جدول (2-4)، در پیوست الف آمده است.
مروری بر مطالعات کلیدی کشور محل ساخت (پیوست الف)

در این دسته بندی مطالعات شاخصی در این حوزه بر مبنای برخی ویژگی ها از جمله؛ کشورهای مورد بررسی، کالاهای مورد بررسی، ویژگی های محصول، ابعاد تصویر کشور، روش شناختی و غیره ارائه گشته است. حدود یک سوم از این مطالعات تنها بر روی بعد شناختی سازه تمرکز کرده اند (مانند Ittersum et al., 2003, Martin et al., 1993, Weber et al., 1991, Wang et al., 1980). اما مطالعات زیادی هم انجام شده است، که بر روی هر سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری کار کرده اند (مانند Ger, 1991, Lebrenz, 1996, Brijs, 2006). اکثر مطالعات انجام شده در کشورهای توسعه یافته بوده است که از این حیث می تواند یک نقطه ی ضعف برای ادبیات تحقیق به حساب بیاید. زیرا همانطور که می دانیم کشورهای در حال توسعه ی زیادی هستند که هم اکنون به موقعیت های بسیار خوبی در تجارت بین الملل دست پیدا کرده اند و بطور جدی، رقیب کشورهای توسعه یافته می باشند (مانند چین، هند و مالزی). بنابراین تمرکز بیش از حد بر روی کشورهایی همچون ایالات متحده، آلمان و ژاپن نوعی یکسو نگری را در مطالعات انجام شده به وجود می آورد.
از آنجایی که دسته بندی یاد شده، از جامعیت مناسبی برخوردار بوده و آیتم های زیادی را از مطالعات مورد نظر بر شمرده است، ما نیز در تکمیل این بررسی، یکسری مطالعات دیگر را به آن اضافه کرده ایم که از سال 2008 به بعد می باشد. این مطالعات در دو دسته ی مطالعات داخلی و خارجی آورده شده اند (جداول 2-5 و 2-6). همانطور که در مطالعات یاد شده نیز مشاهده می شود، باز هم بیشتر مطالعات، بر بعد شناختی بررسی ها تمرکز کرده اند و کمتر به ابعاد عاطفی و رفتاری پرداخته اند. البته در این میان، مطالعاتی همچون کرمی و دیگران (2011)، در میان مطالعات داخلی، نیز وجود دارند که در چارچوب دیدگاه سه جزئی نگرش ها انجام شده و همه ی ابعاد تصویر محصول- کشور را مورد بررسی قرار داده اند.

مروری بر مطالعات کلیدی کشور محل ساخت (خارجی)
ردیف
نویسندگان
کشورهای مورد بررسی
COO
طبقه بندی محصول
ابعاد محصول
ابعاد کشور
نگرش نسبت به کشور
متدولوژی
آزمون پایایی
آزمون روایی
نمونه
موارد منبع و شکل گیری
1
Ghazali et al 2008
مالزی
ژاپن، آلمان، ایالات متحده، انگلستان، کره جنوبی، مالزی، تایوان، چین، مکزیک و تایلند
محصولات بطور کلی
کیفیت، قیمت، تکنولوژی و … .
تصویر کشور شامل پیشرفتهای فناوری، اعتبار، طرز ساخت محصول، قابلیت تعمیر و اقتصاد.
شناختی
موجود نمی باشد
موجود نمی باشد
موجود نمی باشد
300 نفر بصورت نمونه گیری در دسترس
هان و ترپسترا 1988
2
d’Astous et al 2008
استرالیا، کانادا، ایتالیا، سوئیس و ایالات متحده
فرانسه، ایالات متحده، ایتالیا، چین، سوئیس، مکزیک، بلژیک، کانادا، مراکش، استرالیا، کره جنوبی، انگلستان، روسیه، ژاپن، برزیل و اتریش
تئاتر، اپرا، موسیقی کلاسیک، موزه های هنری، فیلم سینمایی، رمان، کارتون و موسیقی جاز
دانش و علاقه مندی نسبت به محصولات نامبرده.
تصویر کشور شامل شهرت در تولید محصولات فرهنگی، آشنایی و گشودگی نسبت به آن کشور
شناختی و رفتاری
تحلیل واریانس چند متغیری و اندازه های تکراری، تحلیل همبستگی، principal components analysis
موجود نمی باشد
موجود نمی باشد
875 نفر بصورت نمونه گیری در دسترس در بین 5 کشور نامبرده.
Oliver and Bearden (1985) Zaichkowsky (1985) Sharma et al. (1994(
3
Drozdenko & Jensen 2009
ایالات متحده
ایالات متحده، آلمان، چین و هند
اسباب بازی، غذای حیوانات خانگی، لاستیک ماشین، شامپو، mp3 پلیر، گوشی موبایل، کفش ورزشی، لباس، تلویزیونHD، خمیر دندان و نوشیدنی های انرژی زا
قیمت
تصویر کشور شامل باور نسبت به آن و ملی گرایی
شناختی
MANOVA, Factor analysis, one-sample t-test, linear regression, تحلیل همبستگی
Cronbach’s alpha
موجود نمی باشد
767 نفر بصورت نمونه در دسترس
Drozdenko & Jensen 2005
4
Josiassen & Assaf 2010
استرالیا
کشورها بطور کلی
خودرو، وسایل الکترونیک، ساعت و ابزار الکتریکی خانوار
کیفیت، برتری نسبت به برندهای دیگر، اهمیت و … .
جزء شناختی تصویر کشور
شناختی
CFA, slope analysis ,تحلیل واریانس و همبستگی
موجود نمی باشد
موجود نمی باشد
388 نفر بصورت تصادفی
Chao (2001), Lim et al (1994), Cronin et al (2000), Josiassen et al (2008), Zaichkowsky (1994)
5
Magnusson et al 2011
ایالات متحده
ایلات متحده، آلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئد، سوئیس، ژاپن، چین، کره جنوبی، هلند و انگلستان
LCD TV ، اتومبیل و مد
دوست داشتن و پسندیدن برند محصولات
PCI متعلق به COO درک شده
شناختی
مدلسازی خطی سلسله مراتبی
موجود نمی باشد
موجود نمی باشد
544 نفر بصورت نمونه گیری در دسترس
Bitner et al. (1990), Samiee et al. (2005)
مروری بر مطالعات کلیدی کشور محل ساخت (داخلی)
ردیف
نویسندگان
کشورهای مورد بررسی
COO
طبقه بندی محصول
ابعاد محصول
ابعاد کشور
نگرش نسبت به کشور
متدولوژی
آزمون پایایی
آزمون روایی
نمونه
موارد منبع و شکل گیری
1
میرکیایی تمیجانی 1385
ایران
ایران، کره جنوبی، ژاپن، انگلستان
شیرآلات بخار
برند، قیمت، گارانتی، شهرت
PCI متعلق به آن
شناختی
Conjoint analysis
موجود نمی باشد
موجود نمی باشد
33 نفر بصورت تصادفی از بین مهندسین مشاور
Okechuku 1994
2
مظهری 1385
ایران
ژاپن، فرانسه، ایتالیا و ایران
غذاساز، جاروبرقی، همزن دستی و پلوپز
گارانتی، قیمت و برند
شهرت و اعتبار
شناختی
آزمون های t یک جامعه، فریدمن، همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک طرفه
آلفای کرونباخ
اعتبار محتوا
262 نفر بصورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای
راث و رومئو 1992
3
حیدرزاده و خیری 1387
ایران
کشور محل برند و تولید بطور کلی
بطور کلی
11 شاخص از محصولات
11 شاخص از کشورها
شناختی و احساسی
آزمون هایt، کای دو
آلفای کرونباخ
اعتبار محتوا
604 نفر بصورت تصادفی
Parameswaran,Yaprak 1987
4
رنجبریان و قلی زاده 1387
ایران
ایران، چین، ژاپن و کره جنوبی
موجود نمی باشد
مدارک این دو مطالعه در دسترس نبوده است.
5
مرادی 1389
ایران
موجود نمی باشد
لپ تاپ و گوشی تلفن همراه

6
Karami et al 2011
ایران
چین
بطور کلی
کیفیت و قیمت
4 مورد شناختی، 4مورد عاطفی و 4 مورد رفتاری
شناختی، عاطفی و رفتاری
EFA, CFA, T-test
آلفای کرونباخ
 
191 نفر بصورت نمونه گیری در دسترس
 

همانطور که در جدول مطالعات خارجی (2-5) نیز دیده می شود، اکثر این مطالعات دامنه های وسیع تری را از محصولات و کشورهای محل ساخت آنها در بر گرفته اند. این واقعیت، بیانگر جامعیت بیشتر مطالعات اخیر بوده و برای سیر تکاملی ادبیات تحقیق در این حوزه، یک نقطه ی قوت به حساب می آید. به عنوان مثال داستوس و دیگران (2008) در مطالعه ی خود طیف وسیعی از محصولات فرهنگی را در بین کشورهای مختلف دنیا مورد بررسی قرار داده اند. بررسی محصولاتی همچون تئاتر، موسیقی، فیلم و رمان، که از تلاش های جدید محققان در این حوزه بوده است.
یکی دیگر از مزایای مطالعات اخیر، بررسی اثرات کشور محل ساخت درباره ی محصولات دو رگه198 است. برای مثال در مطالعه ی غزالی199 و دیگران (2008)، اثرات کشور محل تولید (COM)، از کشور محل طراحی (COD) یا کشور محل مونتاژ (COA) کاملا از یکدیگر جدا دانسته شده و بر روی تفکیک این اثرات تأکید شده است. همچنین در برخی مطالعات دیگر، اثر کشور محل برند گذاری (COB)، از بقیه ی اثرات مهم تر دانسته شده و آن را از پیامدهای جهانی شدن و برونسپاری به حساب آورده اند (Prendergast et al 2010).
در جدول دیگری که در مورد مطالعات داخلی (جدول 2-6) تدوین شده است، نیز شاهد هستیم که از سال 1385 تا کنون، تلاشهای ارزشمند، اما انگشت شماری در زمینه ی ایجاد و گسترش ادبیات COO در کشورمان انجام گرفته است. در اکثر این مطالعات مقیاسهای محدودی برای بررسی محصولات و کشورهای محل ساخت آنها به کار رفته و تنها بر روی بعد شناختی تصویر محصول- کشور تمرکز شده است. برای مثال در مطالعه ای که توسط چهارسوقی و میر کیایی (1385) انجام شده، اثرات COO در مورد یک کالای صنعتی (شیرآلات بخار) مورد بررسی قرار گرفته و در این بررسی ها، محصول مورد نظر از لحاظ برخی ویژگی ها، در بین کشورهای انتخاب شده مورد مقایسه قرار گرفته است. این مطالعه از معدود مطالعاتی است که برای گردآوری اطلاعات خود از مصاحبه های رو رد رو با خبرگان صنعت استفاده کرده است و نه توزیع پرسشنامه در بین مصرف کنندگان.
در مطالعه ی دیگری که توسط رنجبریان و قلی زاده (1387) انجام شده است، ارزش اجتماعی، کیفیت و اصالت محصول، عوامل اصلی تبیین کننده ی اطلاعات کشور مبدأ در جامعه معرفی شده و در این زمینه کشور ایران با سه کشور آسیای شرقی یعنی چین، ژاپن و کره جنوبی در رابطه با چهار نوع محصول مورد مقایسه قرار گرفته است. تقریباً در بین مطالعات یاد شده، تنها مطالعه ی کرمی و دیگران (1390) است که بر مبنای دیدگاه سه جزئی نگرش ها انجام گرفته است.
حال بعد از مروری تفصیلی بر مباحث ادبیات تحقیق، این فصل را به پایان برده و در فصل های آتی سعی می کنیم تا با معرفی بیشتر و دقیق تر فرضیه ها و مدل مفهومی، ابعاد روش شناختی تحقیق را مورد بررسی قرار داده و نتایج تحلیل های انجام گرفته برای این پایان نامه را ارائه کنیم.

روش تحقيق
مقدمه
در این فصل به معرفی و بحث درباره ی روش اجرای تحقیق می پردازیم. این حوزه شامل مباحثی همچون جامعه، نمونه، روش نمونه گیری، ابزار اندازه گیری و نحوه ی اجرای آن و طرح تحقیق می شود. بدین منظور ابتدا با معرفی روش و طرح کلی تحقیق، تطابق آن با اهداف تحقیق و شیوه ی اجرا را مورد بررسی قرار می دهیم. هدف و شیوه ی اجرای تحقیق متناسب با سؤالاتی است که ما به دنبال یافتن جوابی برای آنها هستیم. بنابراین قبل از هر چیزی به بیان فرضیات تحقیق و ارتباط آنها با مدل مفهومی تحقیق می پردازیم.
مدل مفهومی و فرضیه ها
هدف اصلی ما در این قسمت، بسط و تدوین فرضیه های اساسی تحقیق است. فرضیه هایی که در پی تأیید و یا عدم تأیید اثرات سازه ی تصویر محصول- کشور200 (PCI) بر روی نگرش نسبت به محصول می باشند. بدین منظور با استفاده از مفاهیم برگرفته از مرور ادبیات تحقیق و چارچوبهای پیش گفته به تدوین و توسعه ی یک مدل نظری پرداخته ایم که می تواند راهنمای ما در این زمینه باشد. همانطور که دیدیم، برچسب Made in … بوجود آورنده ی یک سازه ی مؤثر بر رفتار مصرف کننده بود که آن را تصویر محصول- کشور نامیدیم. همچنین مشاهده شد که این سازه، خود بوجود آورنده ی مکانیسم هایی است که نگرش مصرف کننده نسبت به یک محصول مشخص را شکل می دهند. هم سازه ی محصول- کشور، هم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مصرف کنندگان، تحلیل داده، کالاهای صنعتی، کالاهای مصرفی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مصرف کننده، نگرش مصرف کننده، مدل مفهومی، متغیر مستقل