پایان نامه با واژه های کلیدی اندازه بازار، افغانستان، اقتصاد کشور، بازار کالا

دانلود پایان نامه ارشد

اول عرب هستند و بعد شيعه . علاوه بر اين، شيعه‌هاى ايرانى قبل از هر چيز فارس هستند. به اين دليل بود که شيعه‌هاى عراقى به صورت فعال همراه با رژيم بعثى عراق در جنگ تحميلي شرکت کردند و مقابله با ايران را در آن زمان يک وظيفه ملى مي‌دانستند. حتى امروزه، علي‌رغم حمايت ايران، رهبري گروههاي سياسي شيعه عراق، از تند روترين تا معتدل‌ترين جناح‌ها بطور طبيعي ديدگاه‌هاى مستقل خود را درباره نحوه اداره حکومت در عراق دارند. اگر چه يک حس وظيفه مذهبى و فرهنگى دو طرفه در سفر به کربلا و نجف و از اين طرف به مشهد و قم در نزد ايرانيان و عراقي ها وجود دارد که براى هردو طرف بسيار محترم است، اما تصوير ديگرى نيز وجود دارد. براى مردم ايران با سوابق تاريخى و اجتماعى ـ فرهنگى معين، ايجاد يک ائتلاف بين ايراني‌ها يا نخبگانى با هر مليت عربى ديگر سخت است .البته اين احساس تمايز فرهنگى و داشتن هويت بي‌همتا در طرف‌هاي عربى حتي شايد با شدت بيشتر وجود دارد. اين مسئله شايد بيشتر به دليل فقدان طولانى تعاملات در سطح مردم و همچنين وجود سياست گمراه کننده نخبگان سني و محافظه کار حکومتي در جهان عرب و قدرت‌هاى بيرونى است که امروزه نيز ايران را به عنوان يک تهديد اصلى منطقه‌اى براي ملتهاي خود معرفي مي‌کنند..
دور نماى واقعى ايجاد ائتلاف ايدئولوژيک شيعى هنوز در جوامع عرب يا ايرانى نهادينه نشده است و بنابراين وزن کمى در تنظيم سياست خارجى ايران دارد. اگر چه ايدئولوژى يک بخش مهمي از ديدگاه جهانى جمهورى اسلامى ايران را شکل مي‌دهد، ولي حقايقى زيادي نيز وجود دارد که نشان مي دهند اقدامات ايران در منطقه بيشتر از ملاحظات واقع‌گريانه نشأت مي‌گيرند. نخبگان حاکم در ايران موضوع شيعه ـ سنى را بيشتر در حوزه گسترده‌تر در چارچوب جهان اسلام مي‌بينند. امام خمينى (ره) رهبر فقيد انقلاب اسلامى، براى اجتناب از هرگونه تنشى “هفته وحدت” را در تقويم ايران قرار داد. در سالهاي بعدي انقلاب نيز، مقامات جمهوري اسلامي اين خط فکرى را دنبال کردند. براى مثال، آيت‌الله هاشمى رفسنجانى در سفر خود (ژوئن 2008) به عربستان سعودى، به ضرورت حفظ وحدت بين شيعيان و سني‌ها در منطقه اشاره کرد.( برزگر ، 13 اسفند 1389) اما انتقاد مهمي که بر سياست خارجي کشورمان وارد است ،عدم استفاده از شخصيتهاي فرهنگي و ديگري ناديده گرفتن قوت فرهنگ ملي است . چرا که حوزه فرهنگ ملي ما در آسياي مرکزي وآسياي غربي است درآنجا قوت فرهنگ ملي ما بر فرهنگ صرفا ديني مي چربد. اين غفلت موجب زيانهاي زياد و عدم ايجاد رابطه مطلوب با پاکستان و بطور کلي در شبه قاره هند ،افغانستان ،تاجيکستان و بطور کلي در آسياي مرکزي شده است .(ضمن آنکه اين امر حتي مورد سوءاستفاده آذربايجان يا بهتر بگوييم “اران “هم شده است. ) درنهايت ،شکست سياستهاي فرهنگي ما مي تواند به تحولات فرهنگي داخلي يا دست کم تحولات رواني بيانجامد.موضوعي که مسئولان از آن با عنوان تهاجم فرهنگي ياد مي کنند .(نقيب زاده ،1388:ص258)

بخش چهارم

رقابت بين ايران و عربستان

مقدمه
در اين بخش به ابعاد رقابت دو کشور در زمينه هاي مختلف پرداخته مي شود. در بخش اول وضعيت دو کشور را از نظر اقتصادي و علمي و نظامي بررسي کرده و از يکسو به تواناييها و از سوي ديگر به کاستي هاي هر دو کشور در اين ابعاد توجه مي شود .که در هر بعد ابتدا ايران و سپس عربستان بررسي ميشودو که با مقايسه اين دو کشور در اين زمينه ها از هر دو کشور تا حدودي مي توان شناخت بدست آورد . ودر بخش دوم به رقابت سياسي دو کشور در افغانستان ،عراق ،بحرين ،لبنان و سوريه ضمن توجه به حوادث اخير خاورميانه پرداخته شده است. ودر آخر جنبش افراطي القاعده به دليل تاثير بسزاي فعاليتهاي آن از سال 2001 در منطقه خاورميانه که از جمله پيامدهاي آن اشغال افغانستان و عراق توسط آمريکا و متحدانش و همينطور حضور جدي تر آمريکا در منطقه خاورميانه بود ،مورد توجه قرار گرفته است.
فصل اول
1-4 نظري به وضعيت اقتصادي،علمي ونظامي ايران و عربستان و نقش اين عوامل در رقابت ميان دو کشور
1-1-4 گفتار اول ، ايران
1-1-1-4 رتبه ايران در رقابت پذيري اقتصادي
مجمع جهاني اقتصاد براي نخستين‌بار به ارزيابي رتبه رقابت‌پذيري اقتصاد ايران روي آورده است که براساس نتايج گزارش اين مجمع، ايران در جمع 139‌کشور بررسي شده در ميانه جدول رقابت‌پذيري اقتصاد جا خوش کرده است اما نبايد از نظر دور داشت که رتبه ايران به نسبت 17‌کشور منطقه، ضعيف است.بر اساس گزارش اين نهاد معتبر بين المللي رتبه جهاني ايران با نظر گرفتن جميع پارامتر ها در سطح منطقه چشم انداز 1404 در مکان يازدهم و در سطح جهان در مکان 69 جهان قرار دارد.
مجمع جهاني اقتصاد براي نخستين‌بار به ارزيابي رتبه رقابت‌پذيري اقتصاد ايران روي آورده است که براساس نتايج گزارش اين مجمع، ايران در جمع 139‌کشور بررسي شده در ميانه جدول رقابت‌پذيري اقتصاد جا خوش کرده است اما نبايد از نظر دور داشت که رتبه ايران به نسبت 17‌کشور منطقه، ضعيف است؛درحالي‌که انتظار مي‌رود با توجه به اهداف سند چشم‌انداز 20‌ساله که بر ارتقاي جايگاه اقتصادي ايران به رتبه نخست تأکيد دارد و همچنين ضرورت توجه به ابلاغ سياست‌هاي آزادسازي و خصوصي‌سازي‌ برخاسته از سياست‌هاي کلي اصل‌44 قانون اساسي، دست‌کم رتبه ايران در ميان کشورهاي منطقه يک‌رقمي باشد اما اينگونه نيست و از اين منظر ضرورت دارد تا در جريان بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه، رقابت‌پذيري اقتصاد و رفع انحصارات آشکار و نهان در ساختار اقتصاد ايران جدي‌تر گرفته شود. گزارش سالانه مجمع جهاني اقتصاد درخصوص رقابت‌پذيري کشورهاي جهان (Global Competitiveness Report) در واقع ارزيابي بيش از 110‌متغير مختلف در 12‌رکن بين کشورهاي مختلف است. البته نزديک به دو سوم از متغيرها در نتيجه نظر‌سنجي از مديران بنگاه‌هاي اقتصادي و يک سوم هم با اتکا بر داده‌هاي آماري رسمي کشورها ارزيابي مي‌شود و منظور مجمع جهاني اقتصاد از رتبه‌بندي کشورها از حيث رقابت‌پذيري، ارزيابي مجموعه‌اي از نهادها، سياست‌ها و عواملي است که سطح بهره‌وري در اقتصاد کشورهاي منطقه و البته سطح رفاه اقتصادي مردم هر کشور را به تصوير مي‌کشد. در گزارش سالانه مجمع جهاني اقتصاد از محاسبه رقابت‌پذيري اقتصاد کشورها، ارکان 12‌گانه رقابت‌پذيري براساس ساختار اقتصادي کشورها سنجيده مي‌شود که بر اين اساس در ارزيابي رقابت‌پذيري کشورهايي که داراي نظام اقتصادي مبتني بر عوامل توليد هستند، متغيرهاي اثرگذار بر نهادهاي اقتصادي، زيرساخت‌ها، ثبات در سياست‌هاي کلان اقتصادي و بهداشت و آموزش مقدماتي جدي‌تر سنجيده مي‌شود و در نظام‌هاي اقتصادي مبتني بر کارايي، عوامل مؤثر بر افزايش کارايي نظير آموزش عالي و حرفه‌اي، کارايي بازار کالا، کارآمدي بازار نيروي کار، پيشرفته بودن بازارهاي مالي آمادگي تکنولوژيکي و اندازه بازار، عميق‌تر مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. براساس سطح‌بندي مجمع جهاني اقتصاد، در نظام‌هاي اقتصادي مبتني بر نوآوري متغيرهاي چون پيشرفته بودن بنگاه‌هاي تجاري و مولفه‌هاي نوآوري محاسبه مي‌شود. البته هر يک از متغيرهاي يادشده شامل متغيرهاي ديگري هم مي‌شوند که در نتيجه محاسبه آنها شاخص رقابت‌پذيري هر کشوري به دست مي‌آيد و بر‌اين اساس اقتصاد ايران در گروه کشورهاي داراي نظام اقتصادي مبتني بر کارايي قرار دارد.( کربلايي،30شهريور 1389)
2-1-1-4بهترين و بدترين شاخص‌هاي رقابت اقتصادي در ايران
گزارش مجمع جهاني اقتصاد نشان مي‌دهد که رتبه ايران از حيث شاخص‌هايي چون اندازه بازار، ثبات اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش مقدماتي، نوآوري، زيرساخت‌ها، نهادها ، آموزش‌عالي و حرفه‌اي، پيشرفته بودن بنگاه‌ها ، آمادگي تکنولوژيک ، کارايي بازار کالا ، پيشرفته بودن بازار مالي و کارايي بازار نيروي کار برآورد کرده است. اين گزارش نشان مي‌دهد که ايران از حيث متغيرهايي چون گستره نرخ بهره، نرخ ثبت نام در تحصيلات ابتدايي، کنترل توزيع بين‌‌المللي، بدهي دولت اندازه بازار داخلي، اندازه بازار خارجي، نرخ پس انداز ملي‌ و زمان لازم براي شروع يک کسب و کار ارزيابي شده که ايران را در جايگاه 30 کشور برتر قرار مي‌دهد.
اما جايگاه کشور در متغيرهايي نظير تورم‌، استفاده از مديريت حرفه‌اي‌، تمايل به تفويض اختيار، در دسترس بودن آخرين تکنولوژي‌ها ، شفافيت سياستگذاري در دولت‌، محدوديت بر جريان سرمايه‌، کيفيت تأمين‌کنندگان داخلي‌، مشارکت زنان در نيروي کار‌، حمايت از سرمايه‌گذاري‌، انعطاف‌پذيري تعيين دستمزد‌، اثرات قوانين سرمايه‌گذاري خارجي بر کسب و کارها ، مقرون به‌صرفه‌بودن خدمات مالي‌، کيفيت زيرساخت حمل‌ونقل هوايي‌، سطح آموزش کارمندان، در دسترس‌بودن خدمات مالي‌، در دسترس بودن منابع مالي براي کارآفرينان ، وجود موانع تجارت‌، تعرفه‌هاي واردات و صادرات‌، سهولت دسترسي به وام‌ها‌ و رواج مالکيت خارجي‌ ارزيابي شده و در رديف‌30 کشور آخر قرار دارد.(کربلايي،30شهريور1389)
3-1-1-4 پانزده ‌مانع بلند پيش روي بخش خصوصي
گزارش مجمع حهاني اقتصاد تصريح دارد که فعالان بخش خصوصي ايران 15‌مانع را به‌عنوان مهم‌ترين مشکلات فراروي کسب و کار را مهم دانسته‌اند که شامل دشواري‌هاي ناشي از دسترسي به تأمين منابع مالي، عدم‌ثبات در سياست‌هاي دولت، تورم، ديوانسالاري دولتي، عدم‌وجود زيرساخت‌هاي کافي، مقررات دست‌و‌پاگير نيروي کار، کمبود نيروي کار تحصيل کرده، عدم‌رعايت اصول اخلاقي توسط نيروي کار، فساد، مقررات ارزي، مقررات مالياتي، نرخ ماليات، عدم‌ثبات در دولت، دزدي و جنايت و پايين بودن سلامت مي‌شود.جايگاه ما در 12‌پله رقابت منطقه‌اي مجمع جهاني اقتصاد در گزارش خود به ارائه گزارشي از وضعيت رقابت‌پذيري کشورها در 12‌رکن کرده است که از حيث شاخص ثبات در سياست‌هاي اقتصاد کلان ايران در بين 17کشور منطقه در پله نهم قرار دارد و کشورهاي کويت، عمان، بحرين، قطر، آذربايجان، امارات، قزاقستان و عربستان در جايگاه اول تا هشتم جاي گرفته‌اند و کشورهاي سوريه، ترکيه، اردن، قرقيزستان، لبنان، مصر، تاجيکستان و پاکستان وضعيت بدتري نسبت به ايران دارند. در اين گزارش رتبه ايران از حيث زيرساخت‌هاي لازم براي رقابت‌پذيري دهم ارزيابي شده و کشورهايي چون امارات، قطر، بحرين، عربستان، عمان، ترکيه، کويت، اردن، و مصر بالاتر و آذربايجان، قزاقستان، سوريه، پاکستان، تاجيکستان، قرقيزستان و لبنان پايين‌تر از کشور ما جا خوش کرده‌اند. از حيث پيشرفته بودن نهادهاي اثر‌گذار بر رقابت‌پذيري کشورها ايران در پله‌12 قرار مي‌گيرد و 11 کشور قطر، عمان، امارت، عربستان، بحرين، اردن، کويت، مصر، آذربايجان، تاجيکستان، و سوريه رتبه‌هاي اول تا يازدهم را به‌خود اختصاص داده‌اند و تنها 5‌کشور قزاقستان، ترکيه، لبنان پاکستان و قرقيزستان پايين‌تر از ايران قرار دارند.
رتبه ايران دست‌کم از حيث 3‌شاخص اندازه بازار، بهداشت و آموزش مقدماتي و نوآوري اميدوار‌کننده است چه اينکه پس از ترکيه، ايران در پله دوم از لحاظ اندازه بازار قرار دارند و کشورهاي عربستان، مصر، پاکستان، امارات، قزاقستان، کويت، سوريه، قطر، عمان، آذربايجان، لبنان، اردن، بحرين، قرقيزستان و تاجيکستان در رتبه‌هاي بعدي جاي دارند. براساس گزارش مجمع جهاني اقتصاد 4 کشور قطر، بحرين، لبنان و امارات در شاخص بهداشت و آموزش مقدماتي وضعيت بهتري نسبت به ايران دارند و پس از کشور ما، سوريه، کويت، اردن، ترکيه، عربستان، قزاقستان، آذربايجان، مصر، تاجيکستان، قرقيزستان، عمان و پاکستان قرار مي‌گيرند. همچنين از لحاظ شاخص نوآوري ايران پس از کشورهاي قطر، عربستان، امارات، عمان، آذربايجان، بحرين و ترکيه در پله هشتم قرار دارد و پس از ايران کشورهايي چون اردن پاکستان، مصر، کويت، قزاقستان، تاجيکستان، لبنان، سوريه و قرقيزستان جاخوش کرده‌اند.
گزارش مجمع جهاني اقتصاد از لحاظ آموزش عالي و حرفه‌اي، رتبه ايران را 13‌در جمع کشورهاي منطقه ذکر کرده است که اندکي جاي تأمل دارد چرا که کشورهايي چون امارات، قطر، لبنان، بحرين، عربستان،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جهان اسلام، سازمان ملل متحد، سازمان ملل، حوزه نفوذ Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی بازار کالا، دانشگاه تهران