پایان نامه با واژه های کلیدی افغانستان، صدور انقلاب

دانلود پایان نامه ارشد

فلسطين و احمدي نژاد ……………………………………………………………………. 164
2- 5 – فصل دوم ، نگاهي اجمالي به مهمترين موارد تنش در روابط ايران- ……………………….. 167-165
و کشورهاي خليج فارس

3- 5 فصل سوم، ابعاد نوين رقابت ايران و عربستان و نظري بر نقش آمريکا در اين رقابت با توجه به تحولات اخير درمنطقه خاورميانه ………………………………………………………………………………………………………… 168-167
1 – 3 – 5 رقابت رسانه اي ايران و عربستان ………………………………………………………………. 169-168
1 – 1 – 3 – 5 سياستهاي شبکه العربيه در قبال ايران ……………………………………………….. 170-169
2 – 1 – 3 – 5 دليل رويکرد ضد ايراني العربيه …………………………………………………………… 170
3 – 1 – 3 – 5 العالم و مقابله با جنگ رواني سعوديها ………………………………………………… 172-170
4 – 1 – 3 – 5 نقش شبکه العربيه و شبکه هاي ايراني در قبال تحولات- ……………………… 173-172
و جنبشهاي اخير خاورميانه
5 – 1 -3 – 5 شبکه هاي بين المللي خبري ايراني ……………………………………………………… 175-174
2- 3 – 5 موضع آمريکا در قبال ايران ………………………………………………………………………. 176-175
3 – 3 – 5 چالشهاي عربستان براي ايفاي نقش مهم منطقه اي ……………………………………. 177-176
4 – 3 – 5 موضع عربستان و ديگر کشورهاي عربي در مورد رابطه ايران و آمريکا ………….. 179-178
5 – 3 – 5 واکنش عربستان در مواجه با بهار عربي چالشهاي داخلي ، روابط خارجي ……….. 182-179
6- 3 – 5 ديدگاه ايران در مورد انقلابهاي عربي ………………………………………………………….. 183-182
7 – 3 – 5 موضع آمريکا در قبال تحولات خاور ميانه …………………………………………………….. 185-183
8 – 3 – 5 نقش مذهب در ديپلماسي ايران ………………………………………………………………… 186-185
9 – 3 – 5 نگاه ويژه به شيعيان پس از انقلاب ايران …………………………………………………….. 187-186
10 – 3 – 5 نقش مذهب در ديپلماسي عربستان ………………………………………………………….. 189-188
4 – 5 فصل چهارم
1- 4 – 5 ظرفيتهاي همکاري مشترک بين ايران و عربستان ………………………………………….. 190-189
1 – 1- 4 – 5 ظرفيت سياسي ……………………………………………………………………………………. 191
2 – 1- 4 – 5 ظرفيت اقتصادي و ارتباطي …………………………………………………………………… 191
3- 1- 4 – 5 ظرفيت تاريخي و مذهبي ……………………………………………………………………….. 192-191
2 – 4 – 5 تاثيرات همگرايي در روابط ايران و عربستان ……………………………………………….. 193-192
3 – 4- 5 ضرورت توجه به راهکار منافع ملي مشترک و موازي با همسايگان ………………. 193
5 – 5 نتيجه گيري ……………………………………………………………………………………………………. 195-194
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………. 206-196

بخش اول

کليات تحقيق

1-1- بيان مسا له :
موضوع روابط ميان ايران وعربستان ،اهميت خاصي دارد زيرا همواره از يک رقابت پنهاني ميان اين دو کشور متاثر بوده است. وقوع انقلاب اسلامي ايران در سال 1979 وطرح موضوع صدور انقلاب اسلامي از سوي ايران شيعي مذهب موجب نگراني وحتي واکنش نظام سلطنتي عربستان شدکه برپايه وهابي گري بنياد نهاد شده بود چنانکه خاندان آل سعود، خود را در به قدرت رسيدن،وامدار اين گروه مي دانستند. اين گروه قرائتي سخت گيرانه از دين دارند ومذهب شيعه را بدعتي در دين مي دانند . واکنش عربستان به انقلاب ايران، تشکيل شوراي همکاري خليج فارس با همکاري پنج کشور ديگر حاشيه خليج فارس، شامل کويت، قطر،امارات،بحرين ،عمان وهمچنين خود عربستان بود. در حقيقت از زمان پيروزي انقلاب اسلامي در ايران،اين دو کشور وارد دوره هايي از خصومتهاي سياسي و ايدئولوژيک شدند که دامنه اين خصومتها بسيار فراتر از مرزهاي هر دو کشور بوده است. با آغار جنگ ايران وعراق،عربستان سعودي به حمايت صريح واز تهاجم عراق عليه ايران پرداخت.پس از پايان اين جنگ واشغال کويت توسط عراق، ايران و عربستان همکاريهاي دوستانه اي را با هم آغاز کردندکه شروع واوج آن را در دوره هاي رياست جمهوري آقايان هاشمي وخاتمي مي بينيم که منجر به انعقاد يک توافقنامه ي امنيتي ميان دو کشوردر سال 2001 شد. حملات تروريستي 11سپتامبر وسپس اشغال افغانستان توسط آمريکا ومتحدانش وسرکوب نيروهاي طالبان درآنجاوسپس اشغال عراق وسرکوب صدام حسين توسط آمريکا ونيروهاي ناتو به نوعي منجر به احياي قدرت ايران واز سويي مانور بيشترايران در منطقه، موجب نگراني عربستان وديگر کشورهاي منطقه شد.پس از سال 2003و اوج گيري مساله ي هسته اي ايران ،اين دو کشور وارد يک رقابت استراتژيک شدند به گونه اي که دامنه اين رقابت را در عراق ،لبنان،افغانستان،پاکستان واخيرا در تونس،مصر، يمن و سوريه وبحرين و کشورهايي که اصطلاحا” با بهار عربي مواجه شده اند ،شاهد هستيم. عربستان پس از سال 2003سياست رقابت وتحديد و تضعيف ايران را به عنوان يک قدرت منطقه اي در پيش گرفته است و براي پيشبرد مقاصدش به آمريکا واسرائيل نزديک شده است. همچنين در 26 ارديبهشت سال 91 در اجلاسي در رياض، پيشنهاد تشکيل اتحاديه کشوهاي حاشيه خليج فارس را داد.هدف اين کشور ايفاي نقش کليدي ومحوري ودر نهايت رهبري کشورهاي اين منطقه مي باشد اگرچه اختلافات مهم ومتعددي با برخي از کشورهاي منطقه نظير قطر دارد .از جمله موضوعات ارضي و اقتصادي با اين کشورها وهمچنين سوء ظن نسبت به دخالت در امورداخلي يکديگر از جمله اين موارد مي باشد. اما عربستان در رقابت با ايران براي خود نقش و جايگاه ويژه اي قائل است و اميدوار است که بتواند بر موانع پيش رويش در مقابل ايران فائق آيد . رفتار عربستان پس از ادامه و تسري حرکتهاي انقلابي در کشورهاي شمال آفريقا و خاور ميانه که آغاز آن سال 2011بود در مواجهه با ساير قدرتهاي منطقه حالت تهاجمي به خود گرفته است .اين کشور نگران تسري اين بحران به درون مرزهاي خود مي باشد. ساختار بسته ووراثتي قدرت در عربستان وسرکوب ابتدايي ترين آزاديهاي سياسي اجتماعي، اين کشور را مستعد هر نوع اعتراض در داخل کرده است. پيش از اين تحولات،نظم سياسي بيشتر کشورهاي خاورميانه وشمال آفريقا شباهت به الگوي عربستان داشت اما با آغاز اين حرکات ، در داخل مرزهاي اين کشور ودر درون کشورهايي که همپيمان عربستان محسوب مي شدند،اعتراضات گسترده اي صورت گرفت که منجر به تضعيف جايگاه عربستان در منطقه شد. تحولات يمن از همان آغاز خواب را از چشم سعوديها ربود اعتراضات در بحرين منجر به ورود نيروهاي سعودي به اين کشور گرديد تا از سقوط يک متحد مهم در منطقه خليج فارس جلو گيري به عمل آيد. از سوي ديگر قرائت ايران از تحولات دمکراسي خواهانه در منطقه خاور ميانه به عنوان بيداري اسلامي که آن را حاصل انقلاب اسلامي ايران مي داند ،مويد اين امر است که ايران تلاش دارد مشروعيت اهداف وارزشهاي خود را در سه دهه گذشته به اثبات برساند. بنظر مي رسد که در روزهاي بعد از بهار عرب،رقابت امنيتي ايدئولوژيکي بين ايران و عربستان تشديد شده است. در چنين شرايطي ،زمينه براي افزايش مداخلات منطقه اي آمريکا نيز فراهم شده و ادامه اين روند منجر به گسترش بحران در منطقه مي شود . بحران سوريه و پرونده هسته اي ايران دو رويدادي هستند که عربستان بر عليه افزايش سطح تاثير گذاري ايران در منطقه خليج فارس از آن بهره برداري مي کند. جمهوري اسلامي ايران نيز از ابزارهايي چون بحران بحرين ، تشديد اعتراضات داخلي در شرق عربستان ،آسيب پذيري اين کشور به عنوان الگوي نظامهاي سياسي غير دمکراتيک در منطقه و مساله يمن ، براي پاسخ دهي به اقدامات عربستان استفاده مي نمايد. بنظر مي رسد اين سطح از تنشها در آينده نيز ادامه داشته باشد و منجر به بي ثباتي فزاينده در خاور ميانه گردد. در اين ميان نقش وعملکرد آمريکا وديگر قدرتهاي بزرگ واز سوي ديگر تغيير ديدگاههاي هر کشور در امور داخلي و خارجي خود مي تواند نقش بسزايي در آينده روابط دو کشور و ايجاد ثبات در منطقه داشته باشد. اين تحقيق به ابعاد مختلف روابط دو کشور خصوصا ماهيت ساختارهاي هنجاري دو کشور در طول سه دهه ي گذشته مي پردازد.
2-1- سوال اصلي تحقيق:
ساختارهاي هنجاري چه نقشي در رقابت ايران وعربستان داشته اند؟
فرضيه اصلي:
تضاد در ساختارهاي هنجاري مهمترين دليل تشديدرقابت ايران وعربستان در منطقه خاور ميانه است.
3-1- سوال فرعي: آيا ساختارهاي هنجاري ، نقش تعيين کننده اي در رقابت ايران وعربستان داشته اند؟
فرضيه فرعي:
تاکيد بر ساختارهاي هنجاري ،يکي از عواملي است که هر دو کشور براي کسب قدرت ونفوذ بيشتر در منطقه از آن استفاده مي کنند.
4-1- متغير مستقل: تضاد در ساختارهاي هنجاري ايران وعربستان.
شاخصهاي متغير مستقل:
تفاوت ها ومقايسه فرهنگ وجهان بيني و وضعيت جامعه ي مدني و سير تکاملي آن در هر دو کشور.
تفاوت هاي مذهبي و ارزشهاي مربوط به آن.
مقايسه سياست هر دو کشور در نوع تعامل با کشورهاي خاورميانه و نظام بين الملل.
5-1- متغيروابسته: رقابت ايران وعربستان در منطقه خاورميانه
شاخصهاي متغير وابسته:
رقابت دو کشور در عرصه اقتصادي
رقابت دو کشور در عرصه علمي
رقابت دو کشور در عرصه نظامي
رقابت دو کشور در عرصه سياسي و گسترش نفوذ خود در کشورهاي خاور ميانه
6-1-اهميت وضرورت تحقيق:
هر دو کشور ايران وعربستان تحصيل منافع خود را از راه افزايش نفوذ سياسي خود در منطقه خاورميانه و در ميان کشوهاي اسلامي دنبال مي کنند ودر نتيجه گسترش نفوذ هر يک از دو کشور به معناي کاهش نفوز کشور مقابل در همان حوزه تعبير ميشود. اين رويکرد نگراني هايي را در ميان تصميم گيران و راهبران سياست خارجي هر کدام از کشوها بوجود مي آورد اما همجواري ايران وعربستان از يکسو وتوانايي باالقوه وباالفعل دو کشور در تاثيرگذاري بر روندها وشکل دهي و تعيين معادلات منطقه اي از سوي ديگر ،ضرورتهايي را براي نزديکي تهران رياض بوجود آورده است.با اين حال اين ضرورتها گاه تحت تاثير ،برخي از رخدادها سوء تفاهم ها و يا مجادلات اختلافات ايدئو لوژيک به حاشيه رانده شده است و دوره اي از سردي روابط ميان دو کشور رقم خورده است . همچنان که در سالهاي اخير مناسبات دو کشور از وضعيت مطلوب فاصله گرفته است.
از قرن گذشته ،برجسته ترين وظيفه نخبگان سياسي ايران

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی افغانستان، دولت اصلاحات، صدور انقلاب Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی افغانستان