پایان نامه با موضوع هخامنشیان، دوره ساسانی، دین زرتشتی، فارسی میانه

دانلود پایان نامه ارشد

بررسی قرار خواهد گرفت.

4-6- جمع بندی و نتیجه گیری

قداست به عنوان پایه و مبنای ادیان است و معمولا در تعريف دين به معناي جوهر و درون مايه ي اصلي دين آورده مي شوند. موثر ترین شیوه تجلی امر قدسی در قالب ناسوتی را می توان در هنر یافت و بارزترین تجلی گاه معنویت و هویت متعالی انسانی را می توان در لایه های پنهانی هنر قدسی جستجو کرد. در اینجا مقصود از هنر قدسی هنری با موضوع دینی (مرتبط با آیین و مناسک دینی خاص) است که صورت و قالب اجرای آن نیز بر وجود منشاء روحانی آن گواهی می دهد.
معماری مفهومی است که قوام و دوام خویش را از ماده و شکل و فرم، و زیبایی اش را از روح و ذوق و شهود آدمی می گیرد. در معماری قدسی، انسان و تمامی عناصر حاضر ، بازتابی آشکار از ذات احدیتی مقدس هستند و زیبایی این هنر به واسطه ی وابستگی به همین جمال و کمال مطلق و برقراری پیوندی منطقی میان آسمان و زمین متجلی گشته است. مکان مقدس به عنوان مخلوق معماری مقدس مکانی است ناهمگون، برای تجلی ذات الهی و عالم برتر که زمینه حیات معنوی بشری را فراهم می آورد. این مکان نشات گرفته از منشایی معنوی است که معمار آن معنا را با بیانی مختص به همین حوزه در صورتی به نمایش می آورد که دارای صفاتی همچون مرکزیت، تقارن، سادگی و … و عناصری همچون نقطه عطف، فضای ورود و قوس به عنوان نمادی از آسمان و وملکوت است.
در تاریخ ادیان عبادتگاه ها هموراه محلی بودند برای ارتباط با خدایان و لذا کمال معماری قدسی هر یک از ادیان را می توان در معماری ابنیه عبادتگاهی آنان یافت. با توجه به تمرکز این پروژه بر چهار دین توحیدی، به منظور شناخت بیشتر و اختصاصی معماری قدسی در این ادیان، فصل بعد به بررسی اجمالی معابد آنان اختصاص خواهد یافت.

فصل پنجم

5- عبادتگاه در ادیان توحیدی
5-1- مقدمه

از قدیم تا به امروز مکان‌هایی برای نیایش در نظر گرفته می‌شد که این مکان‌ها، ابتدا غارها بودند و بعدها کم‏کم به معابد، کنیسه و کلیسا تبدیل شدند. انسان‌ها از ابتدا مکانی را برای نیایش در معماری‌های خود در نظر می‌گرفتند،گرچه باید این نکته را خاطرنشان شد که با هرچه انسان‌ها متمدن‌تر شدند، از خدا هم دورتر شدند. در هر حال بشر از ابتدا دغدغه‏ی نیایش و ارتباط معنوی را داشته و همیشه در فکر ساختن مکانی برای عبادت بوده است (معصومی،1385، ص40)
اصولاً معبد به معنای پرستشگاه است و امروزه سندها نشان می‌دهد که انسان‌ها در معابد، خدای خود را نیایش می‌کردند و همواره از او چیزی را درخواست می‌کردند. با گذشت زمان، کنیسه‌ها جایی برای عبادت یهودی‌ها شد و کلیساها مکانی برای عبادت مسیحیان و مکانی که خدا را در آن‏جا پرستش می‌کردند. بعد از کلیسا هم، مساجد مکانی برای نیایش مسلمانان بود.
تمامی این بناها در هر دوره‌ای با توجه به شرایط ساخته می‌شد، اما نکته مشترک این است که همه به سفارش کسانی ساخته می‌شدند که می‌خواستند خدا را نیایش کنند. (معصومی،1385، ص41)
معماران، این بناها را با عظمت و شکوه هرچه تمام‏تر در دوران‏های مختلف با سبک‌های مختلف ساخته اند و معماری‌های باعظمتی که به قصد نیایش و عبادت انجام شده‌اند، نشان‏دهنده همین مساله است. کنیسه‌ها، کلیساها و معابد و مساجد، هر اندازه با عظمت و بزرگ بنا شوند، عظمت و بزرگی را بیشتر نمایان می‌کنند و خداوند را بیشتر ستایش می‌کنند. مکانی که باید در یک جای ساکت و خلوت بنا شود.
بنابراین ساختن مکانی که شایسته‏ی عبادت باشد، منجر به ساختن چنین بناهای باعظمتی شده و نیایش باعث می‌شود انسان به فکر ساختن چنین بناهایی بیفتد. البته درست است که احتمال تظاهر هم در ساختن بناهای باعظمت وجود دارد اما در حقیقت، نیت اولیه و اصلی آن، ساختن بناهایی برای ستایش و نیایش است. مکان‌هایی که برای ساختن آن‏ها از بهترین‌ها استفاده شده است که سال‌های سال دوام پیدا کنند. (معصومی،1385، ص42)
معماری معابد کمال یافته ترین نمونه معماری قدسی در ادیان است از این رو این فصل از پژوهش به بررسی ابنیه عبادتگاهی چهار دین توحیدی اختصاص یافته، که در هر مورد به جمع بندی خصوصیات طرح معماری ابنیه پرداخت شده و نهایتا خصوصیات مشترک در معماری چهار دین توحیدی جمع آوری و ارایه ردیده است.

5-2- عبادتگاه زرتشتیان
5-2-1- آتش
آتش نماد دین زرتشتی و سوی زرتشتیان است. (دوستخواه، 1371، ص5) هر اندیشه و آرمان و نهادی برای شناساندن خود نمادی دارد و از همان زمان که آیین زرتشت پی ریزی شد، آتش نماد این کیش شد و تا به امروز هر جا که سخن از آتش و آتشکده می رود نشان از زرتشت و زرتشتی دارد. (دوستخواه 1377، ص3)
آتش مقدسی که در آتشکد ها دائم بطرف آسمان صعود می کند یاداور این نکته است که روان آدمی آرمان آسمانی دارد و مانند آتش دائم بطرف بالا صعود می کند این گفته از نظر درون ذاتی صدق می کند.از نظر برون ذاتی آتش نماد زندگی است چه حرکت و زندگی زاده نور و حرارت است و مرگ رکود و فقدان حرارت. ولی آتش باید مهار شود و بطور صحیح و به میزان درست مصرف گردد و اگر نه ویرانی به بار می آورند وجهان را به نابودی می کشاند. (رضایی، 1381، ص22)
هدف زرتشت از فراخواندن مردم به نیایش آتش آن است که آنها از اهمیتی که این عنصر زیبا و مفید در زندگیشان دارد متنبه بشوند و به آتش بصورت یک فرشته آباد کننده جهان احترام بگذارند و از آن در ویران کردن جهان سوء استفاده ننمایند.(رضایی، 1381، ص 23) زرتشت به پیروان خود امرکرده به هنگام عبادت و سپاس پروردگار رو به نور بایستند زیرا روشنایی دلها را صفا بخشیده و جان و روان را شاد می سازد. (رضایی، 1358،ص298)

5-2-2- جایگاه آتشکده
به عبادتگاه زرتشتیان “آتشگاه” یا “آتشکده” می گویند. این واژه در فارسی باستان نیامده است اما در فارسی میانه به صورت ātaxš-kadag یا kadag ī ātaxš آمده است. در دین زرتشتی، رفتن به آتشکده و نیایش در آن بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. زرتشتیان معتقدند آتشکده محلی است که دیوان راهی به درون آن ندارند و در نتیجه نیاش زرتشتیان در آن به درستی انجام خواهد پذیرفت و این امر خوشنودی امشاسپندان را به همراه خواهد داشت.(مزداپور، 1369، ص112)
در باور زرتشتیان معتقد، آتشکده دارای جایگاه ویژه ای است. آنها نمازهای پنج‏گانه و اعمال مذهبی را در آنجا انجام می‏دهند. آنان همچنین بر این باورند که اگر کسی سه بار در روز به آتشکده برود و دعای آتش را بخواند صاحب ثروت و فضیلت میگردد. البته توجه به آتشکده‏ها در مراسم و جشن‏های ویژه ای همانند گاهنبار بیشتر بوده است.(کریستین سن،1317،ص109)
در کنار آتشکده، محلی برای برگزاری جشن های ملی و مذهبی همچون مهرگان، سده و نوروز بوده است. (مولتون ،1384،ص 184) آتشکده علاوه بر آن که محلی برای پرستش بوده، کارکردهای دیگری نیز داشته است. آتشکده ها گاهی نقش محلی برای قضاوت را هم داشته اند و از آنجا که زرتشتیان، ایزد مهر را مسئول رسیدگی به اعمال آدمی می دانند به آتشکده ها دار یا دَر مهر نیز می گویند. در گذشته طبابت هم در آتشکده انجام می گرفت. آتشکده ها به نوعی مدارس علمیه نیز بودند و دروس دینی در آنها تدریس می شده است. علاوه بر تمامی این ها آتشکده ها محل نگهداری غنائم و هدایا وبیت المال و موقوفات بوده است. (اوشیدری،1379،صص 11و12)

5-2-3- تاریخچه آتشکده
برخی ایران شناسان شکل گیری و تأسیس آتشکده را به زمان هخامنشیان مربوط می‏دانند.(بویس47،1986،ص413) در اوستا نامی از آتشکده به میان نیامده است اما در کتاب وندیداد به معبد آتش اشاره شده. تصریح به نام آتشکده در دوره ساسانیان بیشتر و شفاف تر صورت پذیرفته است که “کرتیر” در کتیبه خود به روشنی از آن نام می‏برد. برخی بر این باورند که بنای آتشکده ها واکنشی بود به ساخت و ساز معابد برای ایزدان گوناگون در دوره هخامنشیان و یا اینکه لااقل به تقلید از اقوام دیگر ساخته شد.(کریستین سن،1317،ص103)
اشارت به آتشکده در دوره ی پارتیان بیشتر به چشم می خورد. آتشکده ها نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از مناطق اطراف نیز وجود داشته اند. استرابون می نویسد: «در “کاپادوکیه” طایفه ی مغان که آتش فروزان خوانده می‏شوند بسیارند… آتشکده ها دارند. محوطه ای وسیع که در میان آن محرابی نهاده اند …». ( بویس،1376،ص349)
همچنین “کرتیر” در کتیبه اش از آتشگاه هائی سخن می گوید که وی کار آنها را سروسامان داده است. ( بویس،1376،ص335) خلاصه آنکه منابع درباره ی وجود آتشکده در زمان هخامنشیان بسیار کم است اما از اشارات فراوانی که به آتشکده های بعد از هخامنشیان شده است می‏توان حدس زد که آتشکده ها در زمان هخامنشیان در حال شکل گیری بوده اند. ( بویس،1376،ص325)

5-2-4- معماری آتشکده
از آنجا که در نزد زرتشتیان آتش عنصری مقدس بوده است فلذا نگاهداری و مواظبت از آن شرایط خاصی را می طلبیده است. در متون زرتشتی دمیده شدن نفس انسان بر آتش بسیار مورد مذمت قرار گرفته است و نیایش کننده باید به هنگام نیایش نوعی دهان بنداستفاده کند تا مبادا نفس او آتش را آلوده کند. تنها موبدان به نزد آتش می روند و مردم عادی حق ورود به حریم آتش را ندارند. مسئله دیگر ممنوع بودن تابش نور خورشید بر آتش است و به همین خاطر، زرتشتیان آتشکده ها را به گونه ای می‏سازند که آتش در فضائی تاریک و بر روی یک آتشدان قرار دارد.(کریستین سن،1317،ص102)
عبادتگاه های زرتشتیان بر حسب مورد و متاثر از دیدگاه های مذهبی نسبتا متفاوت حاکمان زمان، اشکال متفاوتی را پیدا می کردند. بعضی از آن ها که دارای موقعیت برجسته ای بوده در سطح منطقه و یا حتی کشور عمل می کرده اند و زائرین از گوشه و کنار کشور جهت شرکت در مراسم نیایشی آن ها می آمدند که بالطبع به صورت مجموعه های بزرگی در می آمدند و شامل فضاهای متنوعی می گشتند. کما اینکه مجموعه هایی که در اواخر دوران پیش از اسلام ساخته می شدند علاوه بر بخش های مذهبی مورد لزوم مثل نیایشگاه، سالن تجمع، محل نگه داری آتش، محل سکونت موبدان و خادمین، شامل بخش های دیگری از جمله کتابخانه، کارگاه های حل و فصل اختلافات، مراکز آموزش موبدان، زائر سرا و بخش های اداری، محل های نگهداری اسناد دولتی و کاخ های مخص سکونت سلاطین و لشکریان و درباریان و … می شده اند. ( گدار ، 1365)
بناهای دیگری نیز بودند که تنها جنبه نیایشی داشتند و در محله و روستا کار می کردند.
شکل و فرم کلی بناهایی که تنها جنبه نیایش داشتند همگی شبیه بوده و از یک ایده کلی پیروی می کردهاند. بناهایی هم که بدان ها اضافه می گردید. بسیار مختصر بوده و مختص موبدان و خادمین آتشکده و یا بنایی فرعی و محفوظ تر جهت نگهداری آتش بوده، به این معنی که چهارطاق اصلی محل نیایش عمومی بوده و این قسمت جهت حفاظت و نگهداری دائمی آتش بوده است. ( گدار ، 1365)
شکل اصلی آنان هم گنبدی بوده که بر روی سکنجهایی (فیلپوش) که آن سکنجها نیز خود روی چهار طاقی نهاده شده و گاهی راهرویی حفاظ مانند. معبد درونی را احاطه ی کند ( گدار ، 1365)
معماری آتشکده های دوره ساسانیان به صورت یک بنای چهار ضلعی گنبد دار بوده است که آن را چهار ستون نگاه می داشته اند برخی از این گنبدها با آجر و ردیفی از سنگ بوده اند و بقایای آنها تا به امروز نیز وجود دارد. این بناها بنام چهار طاقی نیز معروف هستند. در “کریستین سن” در وصف آتشکده ها می گوید: «شکل همه آتشکده ها در همه جا تقریباً یکسان بوده است. آتشگاه در وسط آتشکده قرار داشته و هر آتشکده هشت درگاه و چند اتاق هشت ضلعی داشته است و نمونه آن بنا ها هم اکنون در شهر یزد آشکار است.» .(کریستین سن،1317،ص102)

تصویر شماره ‏51- آتشکده نیاسر (منبع: http://www.iran.ir)
چهار طاق ها که در ظاهر بنایی ساده بوده و جهت نیایش و نگه داری از آتش بنا می گشتند. سالیان سال به صورت های مشابهی در نقاط مختلفی طراحی و ساخته می شدند. آن چنان که به صورت یک فرم سنتی بسیار قوی مورد قبول قرار گرفته و بدون کم و کاست و یا تغییرات زیادی بارها اجرا گشتند. این بنا متشکل از گنبدی است که بر روی چهار ستون

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع ظاهر و باطن، فضای معماری، فضای کالبدی، زیبایی شناختی Next Entries پایان نامه با موضوع سلسله مراتب، نقطه مرکز، طبیعت انسان، سلسله مراتبی