پایان نامه با موضوع نظام سرمایه داری، مالکیت خصوصی، اقتصاد دانش، بانک های خصوصی

دانلود پایان نامه ارشد

سوسياليسم ميل مي کند. اقتصاد سنتي بيشتر متمايل بود که پويايي موجود در تاريخ و تغيير اجتماعي را ناديده گرفته و به اين شکل اقتصاد سياسي را به علم اقتصاد تنزل بخشد. بر طبق اين ديدگاه اقتصاددانان تنها قادر بودند که به اختصار توضيح بدهند که چگونه خريداران و فروشندگان بر سر قيمت هاي بازار به توافق مي رسند، اما آنان کاري به فرآيندهاي تغيير اجتماعي و اقتصادي که شرايط و زمينه ي توافق بر سر قيمت ها را فراهم مي کردند، نداشتند.
اقتصاد سياسي دانان معاصر با اخذ مواضع متفاوت با جريانات اقتصادي اصلي، خود را متمايز مي کنند. آنها همانند اقتصاد سياسي دانان کلاسيک، تغييرات و تحولات اجتماعي را مدنظر قرار مي دهند اما بيشتر تمرکزشان معطوف فرآيندهاي گذار، مانند گذار از اقتصاد صنعتي به اقتصاد خدماتي يا اطلاعاتي، است. ويژگي برجسته ديگر اقتصاد سياسي، علاقه ي آن به بررسي کليت اجتماعي يا کليت روابط اجتماعي است که در واقع عرصه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، و فرهنگي زندگي را شامل مي شود. از زمان آدام اسميت تا مارکس، و پس از او نيز تا نظريه پردازان صنعت محور، محافظه کار و نئومارکسيست معاصر، هدف ثابت اقتصاد سياسي، اتحاد اقتصاد و سياست بوده است که در اين راستا به تاثير متقابل اين دو بر يکديگر و همچنين ارتباط آنها با گستره ي اجتماعي و نمادين وسيع تري از فعاليت بشري پرداخته شده است. اقتصاد سياسي دان امروزي در پي پاسخ به پرسش هايي نظير موارد زير بر مي آيد: ارتباط قدرت و ثروت چگونه است؟ اين دو چگونه بر نظام هاي رسانه اي، اطلاعاتي، و سرگرمي ما تاثير مي گذارند؟
اما دیدگاه بازفئودالی که توسط ریچارد بی فریمن و هابرماس مطرح شده است جای تامل بیشتری دارد. جامعه بازفئودالی شده به شدت به مسئله تبعیض و بی عدالتی دامن زده و روسا ومدیران سرمایه دار را همچون حاکمان شبه فئودال با اختیارات وسیع متولی بی چون و چرای مردم می کند (بی فریمن،20012)
بنابراین بازگشت به نظام تبعیض آمیز فئودالیزم در جامعه آمریکا بالاخص در عرصه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی قابل مشاهده است.

1-7. متغيرهای تحقیق
متغير مستقل: تبعيض و نابرابري در نظام سرمايه داري آمريكا
متغير وابسته: جنبش تسخير وال استريت

1-8. تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق
– تبعیض ؛ بر اساس تعریف ارائه شده در فرهنگ لغات آکسفورد عبارت است از رفتار ناعادلانه و ناشی از تعصب با گروه‌هایی از اتباع جامعه، خصوصاً بر اساس تفاوت‌های نژادی، سنی و جنسی (oxforddictionaries.com). به این موارد می‌توان هر خصیصه‌ای را که بر اساس آن بتوان متن و اکثریت جامعه را از حاشیه ی آن جدا کرد نیز اضافه نمود. برای مثال مذهب، طبقه اجتماعی، معلولیت‌های جسمی و نیز رویه ی جنسی از جمله مواردی است که دیگر نویسندگان از آن به عنوان فیلترهایی برای تقسیم جامعه به متن و حاشیه استفاده می کنند.
– نابرابری ؛ به موقعيتهاي نابرابر بين افراد اشاره دارد كه مي‌تواند سياسي، اقتصادي، فرهنگي باشد. نابرابري اجتماعي، بنيانهاي متعددي مي‌تواند داشته باشد. عده‌اي از محققان معتقدند كه بنيانهاي اصلي نابرابري، تفاوتهاي فردي در توانايي‌هاي ذاتي و انگيزه و تمايل به سخت‌كوشي است. ديدگاه ديگر معتقد است نابرابري در اصل، مبتني بر تفاوتهايي است كه جامعه در رفتار و برخورد با افراد بين آنها قايل مي‌شود. علت اين فرق‌گذاري مشخصه‌هايي همچون طبقه اجتماعي، اقتصادي، نژاد، قوميت، جنسيت و دين است كه به طريق اجتماعي تعريف شده‌اند. از آنجا كه طبقه، اساسي‌ترين نوع نابرابري، يعني تفاوت در ميزان دسترسي مردم به ابزار مادي زندگي است؛ لذا در اكثر بحثهاي مربوط به نابرابري اجتماعي از اهميت بسياري برخوردار است.(شايان‌مهر، 1377، ص522)
– نظام سرمایه داری ؛ سیستمی که در آن مالکیت خصوصی سرمایه٬تعیین کننده چهره اقتصادی و سیاسی و نظم اجتماعی خاص آن سیستم است به این صورت که در آن طبقه حاکم٬که سرمایه داری یا بورژوازی نامیده میشود٬از نیروی تولیدی جامعه به سود خود بهره گیری میکند.این سود از راه کمتر پرداختن به کارگران بدست می آید٬یعنی کمتر از مبلغی که بنظر سوسیالیستها در حد ارزش تولید کارگران است.مبلغی که به کارگران پرداخت میشود برابر است با ارزش نیروی کار کارگر در شرایط مالکیت خصوصی ابزارهای تولید و بازار کار.(جاسبی، 1376)
– بازفئودالی شدن؛ به این معنا که حوزه عمومی تحت سلطه و سیطره تعداد معدودی از سازمان‌ها و تشکیلات عظیم و قدرت‌مند قرار می‌گیرد و در این میان تنها اجتماعات یا عامه سازمان یافته تا حدودی قادر به اعمال نفوذ هستند.(نوذری،1389)
– جنبش ضد وال استریت؛ جنبش ضد وال‌استريت در 17 سپتامبر 2011 (26 شهريور 1390) آغاز شد. جنبشی فراگیر که بر اثر بحران های ناشی از سیاست های نظام سرمایه داری در ایلات متحده آمریکا شکل گرفت و توانست در مدت زمان کوتاهی گسترش یابد. ایجاد برابری، اعتراض به مسائلي همچون فقر، قدرت و نفوذ شرکت‌هاي بزرگ، نابرابري اجتماعي، جنگ‌هاي خاورميانه، بدهي دانشجويان و پاداش‌هاي زياد براي مجريان وال استريت، نفوذ نظام سرمایه‌داری در سیاست آمریکا، وضع نامطلوب اقتصاد و بیکاری حاصل از سیاست‌های دولت و اعمال نفوذ لابی‌های سرمایه‌داری از جمله اهداف آغاز این جنبش اعلام شد.

1-9. مروری درادبیات و پیشینه تحقیق
از میان بسیاری از سخنرانی ها و مقاله های علمی خارجی مهمترین آن سخنرانی ریچارد بی فریمن تحت عنوان ” بازفئودالی کردن” در مرکز اقتصادی لندن(2012) به عنوان یک ایده و طرح جدید پیرامون دلایل شکل گیری جنبش ضد وال استریت مورد توجه محقق قرار گرفته است و همچنین دیدگاه های یورگن هابرماس درباره این رویداد نیز قابل تامل است. که به تفصیل در فصول آینده مورد بحث قرار گرفته است.
پيرامون جنبش تسخير وال استريت و بررسي علل وقوع آن در ايران تحقيقات زيادي صورت نگرفته است و فقط در حد ارائه مقالات علمي در يك يا دو فصلنامه يا مجله همچون فصلنامه مطالعات آمريكا ، فصلنامه آزاد سوره انديشه بسنده شده است. البته بايد اذعان داشت كه در اين مجال يكساله كه از شروع جنبش مي گذرد تحليل هاي سياسي و اقتصادي از سوي كارشناسان داخلي صورت گرفته است اما از انسجام نظر و وحدت رويه علمي برخوردار نبوده و هركدام با زاويه خاص و فراتر از مسايل آكادميك بلكه با سياست ورزي به اين موضوع پرداخته اند. در اين ميان موسسه مطالعات آمریکا با چاپ دو جلد كتاب با نام هاي “فقر در ایالات متحده آمریکا نگاهی به روش سنجش و علل افزایش” نوشته دکتر فؤاد ایزدي با همکاري مهسا ماه پیشانیان، و كتاب “جنبش وال استریت و آینده نظام سرمایه داری امریکا، تحلیل چالش های اقتصادی، و شکافهای اجتماعی داخلی” به نويسندگي دکتر سعیده لطفیان پيرامون اين موضوع به بيان ديدگاه هاي مختلف و تحلیل این موضوع پرداخته است. (ایزدی و ماه پیشانیان،1390)(لطفیان،1390)
همچنين كتاب “بحران نقد اقتصاد سياسي سرمايه داري ليبرال” به نويسندگي محمد قراگوزلو كند وكاوي علمي در جهت اوضاع نابسمان سرمايه داري ليبرال و بحران اخيرارائه کرده است.
مركز اسناد انقلاب اسلامي ايران نيز با ترجمه كتاب “تسخير وال استريت ؛ داستان جنبشي كه آمريكا را دگرگون كرد” علاقمندان به اين موضوع را به سوي يك واقعيت مستند نوشته شده توسط 60 نفر از متحصنين جنبش تسخير وال استريت رهنمون مي سازد. (www.irdc.ir)
لیکن حول محور مباحث اقتصاد سياسي نوشته های متعددی ارائه شده است. كتاب هاي مهمي كه توسط ماركس نوشته شده است همچون كاپيتال يا دست نوشته هاي سياسي و اقتصادي ماركس مرجع مهمي پيرامون اين تحقیق به حساب مي آيند كه در شرح آن كتاب هاي زيادي چه در داخل و چه درخارج از كشور نوشته و تدوين شده است.
همچنين آراء و نظريات ديگر متفكران اجتماعي همچون هابرماس (بحران مشروعيت) و ساير انديشمندان انتقادي در نقد نظام سرمايه داري از جمله منابعي است كه مي تواند ما را به رسيدن نتايج ارزنده اي در تحقيق رهنمون سازد.
ديدگاه برخي از تحليلگران اقتصادي و سیاسی آمريكا و سایر کشورهای درگیر نظام سرمایه داری در واكنش به جنبش تسخير وال استريت قابل تامل است.این اندیشمندان معاصر هر کدام بنا بر تخصصشان از منظری ویژه به این نظام توجه کرده اند در این قسمت به برخی از این دیدگاه ها اشاره می شود:
– پرفسور لستر تارو استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد و ام آی تی که از نظریه پردازان اقتصاد جهانی است، گر چه همچون فرانسیس فوکویاما که عصر کنونی سرمایه داری را «پایان تاریخ » نامیده، معتقد است نظام سرمایه داری در میدانی بی رقیب، تنها سرپا ایستاده است، اما معتقد است كه بین دموکراسی و سرمایه داری تناقض وجود دارد. نظام سرمایه داری در جانب تولید، نابرابری های بزرگی در میزان درآمد و ثروت ایجاد می کند.
«تارو» با نقل این ادعا که در نظام سرمایه داری، درآمد همه افراد جامعه افزایش می یابد، به عملکرد بیست سال گذشته اشاره کرده و پوچی این ادعا را برملا می سازد. وی می گوید:
«مدافعان نظام سرمایه داری معمولا ادعا می کنند که این نظام، درآمد همه را پیوسته افزایش می دهد و فقط گاهی ممکن است که نابرابری ایجاد شود. متاسفانه، این ادعا در تمام بیست سال گذشته ابطال شده است. اگر دولت در کار بازار، دخالت نکند و به یاری بازندگان نشتابد، تنها راهی که باقی می ماند این است که مستمندان را از جامعه بیرون بریزیم. هربرت اسپنسر از اقتصاددانان قرن نوزدهم، مفهومی ساخت که آن را در نظام سرمایه داری، “بقای اصلح” نامید.»
– استفان کلاسن استاد اقتصاد دانشگاه گوتنگن آلمان نیز سرخوردگی مردم آمریکا را مورد اشاره قرار مي دهد و ریشه های این جنبش را ناشي از نابرابری فزاینده در آمریکا و سرخوردگی از وضعیت بد اقتصادی مي داند. وي معتقد است كه معترضان خواستار وضع قوانین و مقررات بهتر در مورد بخش مالی و اخذ مالیات بیشتر از این بخش هستند. (farsnews.ir)
– راس لوین استاد دانشگاه براون آمریکا به عنوان يك اقتصاددان، اعلام کرد که منابع عمومی آمریکا برای کمک به ملاکان، بانکداران و مدیران ثروتمند بانک های خصوصی مصرف شده است. او نيز معتقد است كه ریشه های این جنبش را می توان در سرخوردگی عمومی و اعتقاد مردم به این نکته دانست که منابع عمومی برای کمک به مالکان، بانکداران و مدیران ثروتمند بانک های خصوصی مصرف شده است و این در حالی است که هم اکنون اقشار مختلف مردم در رنج به سر می برند اما مالکان، بانکداران و مدیران همچنان درآمد و حقوق و مزایای بالایی دارند. (farsnews.ir)
– دانیل هامرمش اقتصاددان غربی از دانشگاه تگزاس آمریکا، دانشگاه گوتنگن آلمان و دانشگاه براون آمریکا، بیکاری، نابرابری و سرخوردگی را ریشه های اصلی اعتراضات اخیر مردم در جنبش وال استریت عنوان کرده اند. (farsnews.ir)
از ديدگاه وي این جنبش بیش از همه از بیکاری بالا و نارضایتی عمومی برخاسته است. اين نابرابری در آمریکا بسیار شدید در حالي است كه كساني كه خود عامل بحران اقتصادی و مالی بودند از عواقب آن در امان مانده اند.
– در همین رابطه «دیوید شولتر»، استاد دانشگاه «هملاین» آمریکا نیز نتایج تحقیقات خود را طی مقاله‌ای منتشر کرد که به خوبی علت فوران خشم مردم آمریکا را برای هر خواننده ای قابل درک می کند.
براساس نتایجی که از این تحقیقات حاصل شده، شکاف طبقاتی در جامعه آمریکا از سال ۱۹۷۹ تاکنون به طور خیره کننده ای افزایش یافته است.
این تحقیقات نشان می دهد، براساس گزارش کنگره آمریکا، درآمد یک درصد مرفه آمریکا از سال ۱۹۷۹ تا سال ۲۰۰۷ بیش از ۲۷۵درصد رشد داشته است و این در حالی است که درآمد ۲۰درصد پائین جامعه تنها ۱۸درصد رشد به خود دیده است.
در این مقاله تحقیقاتی آمده است كه ثروتمندان آمریکا یا اصلا مالیات پرداخت نمی کنند یا بسیار کمتر از سایر مردم این کشور اقدام به پرداخت مالیات می کنند. در این گزارش به نام برخی شرکت های بزرگ آمریکایی از جمله بوئینگ، ولز فارگو، دوپانت و… اشاره شده که طی دو سال گذشته هیچ مالیاتی پرداخت نکرده اند.
– توماس نیلور استاد بازنشسته اقتصاد و رهبر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع نظام سرمایه داری، ایالات متحده، جنبش اشغال وال استریت، نظام اقتصادی Next Entries پایان نامه با موضوع نظام سرمایه داری، ارزش افزوده، جامعه شناسی، بیمه اجتماعی