پایان نامه با موضوع مشترک،، ، کتابخانه،، می‌زند”،

دانلود پایان نامه ارشد

کتابخانه، کار کردن بیشتر از وظیفه محوله، در نظر گرفتن منافع کتابخانه، جدیت در کار، نبود اهداف مشترک، نبود دید سازمانی مشترک، فقدان ارزش‌های مشترک، فقدان برنامه‌ریزی مناسب.
شواهد زیر در رابطه با این مقوله آورده شده‌اند:” تعهد من نسبت به اهداف کتابخانه آن‌قدر زیاد است که آن هم خوب نیست یعنی من بیشتر از توان خودم برای اهداف کتابخانه انرژی می‌گذارم”، “هیچ ارزش و هدف خاصی وجود ندارد هر مدیری که می‌آید یک حرف می‌زند”، “در انجام کارهای کتابخانه خیلی مسئولیت‌پذیر هستم تمام کارها را به نحو احسن انجام می‌دهم” و “سعی می‌کنم فراتر از وظیفه خودم کارهایم را انجام بدم” مفاهیم و شواهد مربوط به مقوله‌های یادشده در جدول 8-4 آمده است.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع منزلت اجتماعی، کتابداران، روابط شخصی، اعتماد متقابل Next Entries منابع پایان نامه با موضوع بودجه ریزی، سازمان های دولتی، مدیریت مالی، ارزیابی عملکرد