پایان نامه با موضوع مدیریت ایده ها، سیستم مدیریت، خدمات عمومی، فعالیت ذهنی

دانلود پایان نامه ارشد

مي شوند. (Shockley, 2006)

1_4 هدف پژوهش
1_4_1 هدف اصلي :
طراحي سيستم مديريت ايده ها در بخش دولتي ايران
1_4_2 اهداف فرعي :
1- شناخت عناصر سيستم مديريت ايده ها
2- شناسايي فرآيند مديريت ايده ها
3- شناسايي روابط عناصر مديريت ايده ها

1_5 سوالات پژوهش
1- سیستم مدیریت ایده ها در بخش دولتی ایران چگونه است؟
2- عناصر سیستم مدیریت ایده ها چیست؟
3- فرآیند مدیریت ایده ها چگونه است؟
4- روابط بین عناصر فرآیند مدیریت ایده ها چگونه است؟
1_6 روش کلی پژوهش
این پژوهش بصورت کیفی انجام می شود بدین صورت که محقق از طریق 1- مطالعه و دسته بندی ادبیات تحقیق 2- جمع آوری و کدگذاری و دسته بندی مشاهدات شخصی در سازمانهای دولتی و همچنین 3- مصاحبه با مدیران و کارکنان سازمانهای مختلف دولتی و جمع آوری اطلاعات به طراحی سیستم مدیریت ایده ها اقدام می کند. همچنین این پژوهش فرضیه نداشته و به همان سوالات پژوهش اکتفا شده است.

1_7 جامعه و نمونه آماری:
جامعه آماری این پژوهش شامل 28 نفر از مدیران ارشد و میانی در سازمان های دولتی ایران است. که اکثر این مدیران دارای تحصیلات آکادمیک در زمینه مدیریت و همپنین سوابق فعالیتهای علمی و اجرایی در این زمینه هستند. نمونه پژوهش انتخاب هدفمند مدیران بر اساس مسئولیت و رده مدیران در سازمان است به این صورت که در سازمانها با مدیرانی که در رده های بالا و همچنین مدیرانی که مسئولیت نظام ها و برنامه های ایده یابی و پیشنهادگیری را برعهده داشتند جهت مصاحبه انتخاب شدند. این سازمانها بصورت در دسترس و از بین سازمانهای دولتی تهران انتخاب شدند.
1_8 قلمرو پژوهش
قلمرو زمانی پژوهش از فروردین 1392 لغایت خرداد 1394 می باشد.
قلمرو مکانی پژوهش شهر تهران می باشد.

1_9 مراحل انجام پژوهش

شکل 1_1: مراحل انجام پژوهش
1_10 جنبه جديد بودن و نوآوري:
تحقیقات علمی در خصوص ایجاد سیستمی بمنظور بهره گیری و مدیریت ایده های کارکنان و سایر ذینفعان سازمان در راستای نوآوری در 2 دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است و سازمانهای زیادی در سطح جهان چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی توجه خود را به این موضوع معطوف کرده اند. اکثر این سازمانها با توجه به مقتضیات و موقعیت جغرافیایی و مشخصات بومی اقدام به طراحی سیستمهایی جهت استفاده از ایده های کارکنان خود نموده اند اما از آنجا که فاکتورهای زیادی از جمله فرهنگ بر نحوه اجرای این کار تاثیر گذار است هنوز بر سر یک مدل جامع که در اکثر سازمانها و در اکثر کشورهای دنیا قابل کاربرد باشد محققین به توافق نرسیده اند. از دهه 60 هجری شمسی در ایران نیز تلاشهایی به منظور بهره گیری از نظرات و ایده های کارکنان انجام شده که بیشتر براساس بهره گیری از توفیقات و دستاوردهای کشور ژاپن در این رابطه بوده است. از نمونه این تلاشها می توان به نظام پیشنهادهای کارکنان دولت اشاره نمود.
با توجه به ناکامی ها و مشکلاتی که در استفاده از نظام پیشنهادهای ژاپنی در ایران وجود داشت و از آنجا که تا کنون سيستم منسجمي بر اساس ويژگي هاي بومي ایران جهت ساماندهي به ايده هاي کارکنان طراحي نشده است و تحقیقات جامعی تاکنون در این زمینه در کشور صورت نگرفته است. لذا بر اين شديم تا طرحي را ارائه کنیم که اجراي آن منجر به ايجاد سيستم يکپارچه مديريت ايده ها در يک مجموعه منسجم و قابل استفاده در بخش دولتي ايران گردد.

1_11 تعریف واژگان
واژگان کلیدی این پژوهش عبارتند از : مدیریت ایده ها ، سازمان دولتی، خدمات عمومی.
مدیریت ایده ها: مدیریت ایده فضایی را فراهم می کند که در آن، ایده ها خلق و جمع آوری شوند، در شبکه ای با تمام پرسنل و کارکنان تسهیم شود، مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند و سپس برترین ها انتخاب شده، در صورت لزوم توسط تیم های بهبود تصحیح و عیب یابی گردند و به اجرا در آیند. در سخن کوتاه ، مدیریت ایده به سازمان اطمینان می دهد که هیچ ایده، اشتباه و مشکلی در سازمان مفقود نمی شود و از حافظه سازمان پاک نمی شود و تمام آن ها، در راستای ایجاد بهبود و نوآوری در سازمان بکار گرفته می شوند.
سازمان : سازمان روابط منظم افرادی است که تحت سلسله مراتب مختلف، دارای وظایف گوناگون می باشند؛ ولی برای رسیدن به هدف و یا اهداف مشترکی همکاری دارند.
مدیریت : فرآیندی است در جهت بکارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی شامل مراحل برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل برای دستیابی به اهداف سازمانی که براساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می پذیرد.
خدمات عمومی:  یک اصطلاح معمول به معنی فراهم‌آوری برخی خدمات توسط دولت به شهروندان است. این خدمات ممکن است به شکل مستقیم توسط دولت به مردم ارائه و یا با پشتیبانی دولت از بخش خصوصی به منظور ارائه خدمات به شهروندان انجام می‌پذیرد. بیانگر آن است که برخی خدمات باید بدون درنظرگرفتن سطح درآمد شهروندان و به شکل همگانی در دسترس عموم قرار گیرد. آموزش، انرژی و حمل و نقل عمومی از جمله‌ی این خدمات است.

2_1 مقدمه
چرا ایده مهم است؟
“چرخ، دستگاه چاپ، حباب لامپ، پنیسیلین، ترانزیستور و یا هر اختراع، اکتشاف و توسعه بزرگ دیگری که توسط انسان بوجود آمده است ابتدا از یک ایده ابتدایی آغاز شده.” مارک فریتز
در سازمانها و شرکتهای مختلف دنیا هر روزه شاهد تولید ایده های مختلف و درنتیجه محصولات، خدمات و اکتشافات بدیع و تازه هستیم که زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است. هرچند ممکن است که ارزش و هدف این ایده ها بسیار با هم متفاوت باشد اما مقالات و مطالعات متنوعی در رابطه با چگونگی خلق، یافت، پرورش، ارزیابی و اجرایی سازی ایده ها پرداخته است.
سازمان ها اغلب به عنوان مجموعه ای از ساختمانها، افراد، ارتباطات و گردش مالی شناخته می شوند و کمتر به آنها با نگرش مجموعه ای از ایده های غیر ملموس توجه شده است. در حالیکه این ابر ایده، ماده اولیه ایجاد کننده نوآوری به حساب می آید. پس اینکه این ایده ها چه هستند، حجمشان چه اندازه است، از کجا می آیند و به کجا می روند و چگونه پردازش می شوند سوالاتی است که باید به آنها پاسخ داده شود. فیلدهای جدید مطالعاتی از قبیل مدیریت ایده ها، مدیریت خلاقیت و مدیریت نوآوری به مطالعه اینکه چگونه شرکتها می توانند نسبت به تولید و مدیریت ایده ها اقدام کنند پرداخته است. بی شک ایده ها برای نوآوری بسیار مهم است و بعضی از آنها از بقیه با اهمیت تر هستند. (Glassman, 2009) لذا نیاز است که بدانیم ایده چگونه تعریف می شود.

2_1 _1 تعریف ایده:
در فرهنگ لغت فارسی و سایت vazheyab.com ایده به عنوان عقیده، فکر، اندیشه ، تصور و رای تعریف شده است و در فرهنگ لغت انگلیسی در وبسایت thefreedictionary.com به عنوان چیزی که در ذهن به عنوان حاصل یک فعالیت ذهنی ساخته شده و شکل می گیرد تعریف شده است. اچ جی ولز نویسنده انگیلیسی درباره ایده می گوید ” ایده دامنه وسیعی را شامل می شود، کل تاریخ بشر در یک عبارت تاریخچه ای از ایده هاست!”
افلاطون یکی از اولین افرادی است که نسبت به تعریف ایده بصورت جزئی بحث هایی را مطرح نمود. البته این نکته مهم است که مفهوم ایده بکار برده شده در فلسفه های یونانی با تعریف فعلی آن در زبان انگلیسی تا حدودی متفاوت است. در فلسفه، ایده ها معمولا به عنوان تصاویر تجسمی ذهنی از یک جسم ساخته می شوند. همچنین ایده ها می توانند مفاهیمی انتزاعی باشند که توسط تصاویر ذهنی تجسم نمی شوند.(Wikipedia, 2015)
در فرهنگ عربی و اسلامی واژه ایده و ایده آلیسم افلاطونی با واژه مُثُل ترجمه شده است. واژه مُثل، جمع «مثال» و برگرفته از كلمه ايده (Idea) است. ايده به معناى تصور، مفهوم ذهنى، انديشه، خيال، عقيده، نظر، گمان، نيت، مقصود، معنا، آگاهى، نقشه كار، طرح، طرز فكر و نمونه واقعى به كار رفته است. ايده يا ايدوس (eidos) يك واژه قديمى يونانى است كه در عربى به «مثال» ترجمه شده است.
انديشه‏وران اسلامى تفاسير فراوانى را درباره نظريه مُثل افلاطون ارائه كرده‏اند. آنان بسته به مشرب فكرى و ذوقى خود، برداشت و نگرشى ويژه نسبت به عالم مُثل عرضه مى‏كنند، و بالطبع، هريك، نگرش خود را تفسير صحيح نظريه مُثل، و نگرش‏هاى ديگر را نادرست مى‏داند. سهروردى به پيروى از برخى بزرگان حكمت همچون انباذقلس4 (ِامپدوکلس)، هرمس و فيثاغورس معتقد است هريك از انواع مادى و جسمانى مثالى در عالم عقل دارد و اين مثال، نورى مجرّد از ماده، قائم به ذات و تدبيركننده نوع و حافظ آن است كه در زمان و مكان جاى ندارد. اين صورت (مثال) بسيط، همانند روح براى صورت نوعيه جسمانى است و صورت جسمانى، حكم سايه و پرتو را براى آن نور پرفروغ دارد (رضایی و یزدانپناه، 2010)
جیمز وب یانگ نویسنده کتاب تکنیکی برای تولید ایده ها می گوید “یک ایده نه بیشتر و نه کمتر از یک ترکیب جدید از عناصر گذشته است” همچنین رابرت فوستر می نویسد: ” ایده چیست؟ اگر قرار است تنها یک چیز را از گفته های من به خاطر بسپارید، یادتان باشد که ایده یک شاهکار آمیزش است. “(Foster, 1998)
جکس سالامون هادامارد ریاضی دان فرانسوی و مبتکر تئوری آشوب عنوان می کند که ” واضح است که کشفیات و اختراعات چه در ریاضی و یا هر جای دیگر بوسیله ترکیب ایده ها بوجود می آید” (Ben-Menahem, 2009)
آرتور کوستلر نویسنده کتاب “اقدام خلاقیت” اینطور می نویسد که “خلاقیت در اصل به مفهوم خلق و یا تولید سیستمی از ایده ها از هیچ و پوچ نیست بلکه ترکیب الگوهای مناسب فکری بوسیله فرآیند باورسازی است” (Foster, 1998) بر اساس تعریف لغوی ایده می توان استنتاج کرد که ایده ها از انسان و نه ماشین و کامپیوتر و از طریق یک فرآیند ذهنی بدست می آیند پس می توان ایده را اینگونه تعریف کرد: حاصل یک فعالیت ذهنی ، جاییکه دانش، اطلاعات، واقعیت ها و ایده های گذشته با هم ترکیب می شوند و درنهایت در قالب یک ایده جدید نمایش داده می شود.(Glassman, 2009)
به نظر نگارنده این تحقیق، با توجه به جمیع نظرات می توان ایده را اینگونه تعریف کرد: ایده نتیجه یک تفکر ذهنی در رابطه با تغییر در دانش، اطلاعات،یافته ها و تصورات گذشته به کمک ترکیب و باز خلق آنها در راستای رسیدن به وضع مطلوب تر می باشد. که عبارت مطلوب تر به ایده دهنده مربوط می شود یعنی از نظر ایده دهنده مطلوب تر باشد. لذا اینگونه می توان عنوان کرد که در تعریف ایده 3 موضوع اصلی مطرح است: 1- تفکر ذهن انسان 2- ترکیب دانش و اطلاعات گذشته 3- رسیدن به وضع مطلوب تر. برای اثبات این تعریف می توان یک آزمایش کوچک انجام داد بدین صورت که ما بدنبال ایده ای برای اتومبیل جدید جمع شو هستیم، پس ما بدنبال ترکیب تفکر پایه ای اتومبیل (دانش گذشته) با ایده ها و مفهوم های دیگر در راستای رسیدن به وضعیت مطلوب تر (اشغال جای کمتر توسط اتومبیل در هنگام عدم استفاده) هستیم. برای مثال:
اتومبیل + اسباب بازی های تا شو کودکان= اتومبیل جمع شو جدید
مطمئنا ایده ها بسیار گسترده هستند و موضوعات مختلفی را در بر می گیرند اما از آنجا که این تحقیق مربوط به مدیریت ایده های سازمانی می شود لذا هدف ما از ایده عبارت است از فرصتها، مفاهیم و نظراتی که منجر به تولید محصولات و یا خدمات جدید و یا بهبود در فرآیندها و عملکرد سازمان شود و یا به عبارت کلی تر ایجاد کننده ارزش برای سازمان باشد. این تعریف ما را به مفهوم فرآیند نوآوری نزدیک می کند. راکفورد 10 محدوده را برای نوآوری برمی شمارد (Rochford, 1991):
مدیریت: ساختار سازمانی، فرآیند های مدیریت و خط مشی ها
استراتژی: چگونه سازمان اقدامات آینده را برنامه ریزی می کند
کارکنان: جذب، پذیرش، نگهداشت، آموزش، انگیزش و ارتباطات اجتماعی پرسنل
محصولات و خدمات
فرآیندها:فرآیندهای جدید و پیشرفت ها در فرآیندهای جاری، بازدهی و اثربخشی
ابزار: ماشین آلات، مدل ها، تئوری ها و فعالیت هایی که شازمان از آنها استفاده می

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع مدیریت ایده ها، حمل و نقل، سیستم مدیریت، شرکت حمل و نقل Next Entries پایان نامه با موضوع مدیریت ایده ها، شناسایی فرصت، فرهنگ سازمانی، پردازش اطلاعات