پایان نامه با موضوع مدیریت ایده ها، سازمانهای دولتی، سیستم مدیریت، موفقیت سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

موانع مقرراتی زیاد در سازمانهای دولتی باعث اختلال در سیستم مدیریت ایده ها می شود
وجود موانع مقرراتی بسیار زیاد در ساختار نظام اداری کشور که باعث بسته شدن دست کارکنان برای ایجاد بهبود و تغییر می شود
عدم ثبات سازمانی یکی از موانع اجرای مدیریت ایده ها
عدم ثبات سازمانی باعث می شود شرایط لازم برای اجرای این برنامه ها بدرستی ایجاد نشود
رابطه استخدامی و سیستم حقوق و مزایای کارکنان در سازمانهای دولتی یکی از موانع اجرای مدیریت ایده ها
در سازمانهای دولتی بدلیل اینکه حقوق کارکنان تضمین شده و رابطه زیادی با میزان کارایی ایشان ندارد پس نمی توان بعضی تشویقات و تنبیه ها را به حقوق گره زد
عدم شفافیت در سازمانهای دولتی یکی از چالشهای اجرای مدیریت ایده ها
بحث عدم شفافیت در سازمانهای دولتی مشکلی جدی برای بهبود و تغییر است
لزوم کنترل فساد در دستگاههای دولتی برای اجرای صحیح مدیریت ایده ها
کنترل فساد در دستگاههای دولتی برای ایجاد بهبود بسیار با اهمیت است
عدم باور مدیران دولتی به خرد جمعی از چالشهای مدیریت ایده ها
مدیران دولتی به خرد جمعی باور ندارند و سازمانها بیشتر بصورت استبدادی اداره می شود
لختی و بزرگی و ناکارآمدی سازمانهای دولتی از موانع اجرای مدیریت ایده هاست
بزرگ بودن سازمانهای دولتی و لختی آنها مانع بزرگی برای ایجاد بهبود و اجرای ایده های جدید است
عدم فرهنگ دگر اندیشی مانع اجرای مدیریت ایده ها
عدم وجود فرهنگ دگراندیشی یعنی مدیران ما نمی توانند ایده هایی را که در مخالفت افکار آنهاست گوش کنند
عدم ثبات مدیریتی و کاهش تمایل مدیران به برنامه های بلندمت یکی از چالش های مدیریت ایده ها
عدم ثبات مدیریتی انگیزه مدیران را برای اجرای برنامه های بلند مدت کاهش می دهند
تقابل موفقیت شخصی مدیران با موفقیت سازمان از چالشهای مدیریت ایده ها
اکثر قریب به اتفاق مدیران کشور بیش از موفقیت سازمان به موفقیت شخصی و حفظ پست مدیریتی خود توجه دارند
بروکراسی کمتر باعث ایجاد فرصتهای بیشتر خلق و اجرای ایده ها
در آندسته از سازمانهای خدمات عمومی که کمتر بروکراتیک هستند. فرصت های بهتری برای خلق و اجرای ایده ها وجود دارد
لزوم بکارگیری مشاور در اجرای مدیریت ایده ها
عدم بکارگیری مشاور و تیمهای متخصص در ایجاد سیستمهای مدیریتی در سازمانهای کشور بدلیل اینکه به این موضوعات به دید هزینه نگاه می کنند نه سرمایه گذاری
پایین بودن علاقمندی سازمانی در بین کارکنان سازمانهای دولتی چالشی برای مدیریت ایده ها
علاقمندی سازمانی در بین کارکنان دولت پایین است که این امر باعث کاهش انگیزه و تعهد آنها برای اجرای ایده های بهبود می شود

4_3 طراحی سیستم مدیریت ایده ها
در این قسمت به کمک اطلاعات جمع آوری شده در قسمت ادبیات موضوع و همچنین نتایج مصاحبه های انجام شده سعی می گردد تا سیستم مدیریت ایده ها با قابلیت کاربرد در بخش عمومی و دولتی ایران طراحی گردد و سپس بعد از اجرای آزمایشی آن در یکی از سازمانهای دولتی از طریق مصاحبه مجدد با افراد موثر و مرتبط در آن سازمان مورد سنجش قرار گیرد.
با توجه به نتایج مصاحبه های انجام شده و همچنین در نظر گرفتن موضوعات مطرح شده در ادبیات تحقیق مدل سیستم مدیریت ایده ها در 3 بخش جداگانه 1- خلق ایده 2- ساماندهی مدیریت ایده و 3- اجرایی سازی ایده ها طراحی می شود.

4_3_1 طراحی مدل فرآیند خلق ایده ها
بی شک شرط لازم مدیریت ایده ها وجود و خلق ایده می باشد. این ایده های خلق شده در صورتی که کاربردی و با ارزش باشند نتایج مدیریت آنها نیز موثر و مفید خواهد بود. لذا در اینجا سعی می شود تا مدلی برای خلق ایده ها تدوین شود.
4_3_1_1 ایجاد رویدادهایی برای خلق ایده
در حالیکه بنظر می رسد فرآیند خلق ایده می بایست بصورت مستمر و همیشگی در سازمانها جریان داشته باشد تا تمام ایده های ممکن در این سیستم دریافت و ضبط شوند اما برخی مصاحبه شوندگان اصرار داشتند که بهتر است رویدادهای برنامه ریزی شده ای برای خلق ایده بکار گرفته شود تا به نیازهای خاصی جهت خلق ایده پاسخ داده شود. این موضوع هنگامی که سازمان با مسئله خاصی روبروست و نیاز به خلق تعداد زیادی از ایده ها جهت حل آن دارد بسیار با اهمیت می شود. برای مثال اخیرا وزارت نیرو با یک مشکل حاد در زمینه تاثیرات مخرب زیست محیطی حاصل از سد سازی مواجه شد که بخشی از آن مربوط به خشک شدن دریاچه ارومیه بود. لذا برای حل این مسئله اقدام به شکل دادن رویدادهای متنوع و گسترده از قبیل، کنفرانس، فراخوان، هم اندیشی خبرگان و … کرد تا بتواند ایده های مختلف را جهت حل این مسئله خلق و جمع آوری کند.
رویدادهای خلق ایده عبارتند از هر نوع رویداد، کمپین، مسابقه و یا واقعه ای که منجر به تولید ایده بصورت رسمی و یا غیر رسمی گردد این رویدادها می توانند در زمانهای مختلف تکرار و با توجه به نوع مسائل و چالشهای موجود باز تعریف شوند.
روش های بکارگیری و تنظیم رویداد های خلق ایده بر نوع، کیفیت و حجم ایده های خلق شده تاثیر بسزایی خواهد داشت. لذا این محقق فاکتورهای مهمی که برای کنترل ایده های حاصل از این رویدادها نیاز است را اینگونه دسته بندی می کند:
• مشوق ها: مادی و معنوی
• تبلیغات
• زمانبندی و اجرا: چگونگی تنظیم و مدیریت رویداد
منطقا برای اینکه افراد تمایل داشته باشند ایده های خود را با سازمان شما در میان بگذارند نیاز به انگیز و مشوق دارند. در سازمانهای دولتی بدلیل شرایط استخدام مادام العمر و همچنین فرهنگ خاص کاری موجود در ایران این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می کند.
نحوه تبلیغات مستقیما تعداد و میزان منابعی را که سازمان برای خلق ایده نیاز دارد تحت تاثیر قرار می دهد و از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
زمانبندی و اجرا می بایست با دقت ویژه ای انجام شود چرا که انتخاب زمان نادرست و اجرای نا صحیح رویداد ها نتایج را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در بعضی مواقع ممکن است رویدادهای برنامه ریزی نشده شرایط و مقدمات خلق ایده را فراهم کنند. این رویدادها می توانند در داخل سازمان و یا خارج از سازمان به وقوع بپیوندند برای مثال اگر سازمان با مشکل خاصی مثل کمبود بودجه مواجه شود این رویداد ممکن است بدون اینکه سازمان بخواهد برای دریافت ایده ها برنامه ریزی کند باعث خلق ایده گردد.
4_3_1_2 کنترل منابع ایده
همانطور که قبلا نیز آورده شد افراد به عنوان منبع اصلی ایده نقش مهمی در تولید و خلق ایده ها دارند. بر اساس اطلاعات استخراج شده از مصاحبه ها و همچنین تحقیقات گذشته می توان عنوان کرد که با کنترل فاکتورهای مربوط به منابع ایده، فرآیند خلق ایده به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. برخی از این فاکتورها به شرح ذیل دسته بندی می شوند:
1. انتخاب منبع: از نظر داخلی، بیرونی، فردی، گروهی، میزان دانش، هوش و خلاقیت فردی
2. انگیزش منبع
3. آموزش و توانمندسازی منبع
4. ایجاد جو و محیطی مناسب برای خلاقیت و خلق ایده
با کنترل بر منابع ایده می توان کیفیت و کمیت ایده های تولید شده را تحت تاثیر قرار داد.
4_3_1_3 کنترل بر فعالیت های خلق ایده
همانطور که در فصل 2 برخی فعالیت های مرتبط با خلق ایده شرح داده شد در موارد ذیل می توان بر این فعالیت ها کنترل داشت.
• انتخاب و ترکیب انواع مختلف فعالیت ها و تکنیک های خلق ایده
• نحوه اجرای فعالیت ها و تکنیک های خلق ایده
البته موارد دیگری مانند ابزارهای مورد استفاده برای اجرای فعالیت های خلق ایده و همچنین محیط و فرهنگ سازمانی نیز بر کنترل این فعالیت ها تاثیرگذار هستند.
باید به این نکته توجه داشت که در مواقعی که فرآیند خلق ایده در خارج از سازمان و از منابع بیرونی انجام گیرد بسیاری از این فاکتورهای کنترلی از دست سازمان خارج می شوند.

4_3_1_4 پایش و فیلتر ایده ها در مرحله خلق
به نظر می رسد که با پایش ایده ها در مرحله خلق و قبل از ضبط آنها در سیستم مدیریت ایده ها می توان تعداد ایده های ناکارآمد را کاهش و کیفیت ایده های ضبط شده را افزایش داد برای مثال در برخی سازمانها با ایجاد سیستم های رای گیری در همان مراحل اولیه خلق ایده، نسبت به حذف ایده های غیر موثر اقدام می کنند.
این فیلترینگ می تواند در مراحل مختلف فرآیند خلق ایده و حتی توسط خود ایده دهندگان انجام شود. برای مثال اگر یک رویداد خلق ایده بصورت فراخوان و یا مسابقه در سازمان قرار است اجرا شود، برگزارکنندگان می توانند از قبل برخی شرایط و مشخصات ایده های قابل پذیرش را عنوان کنند و در صورتی که ایده های تولید شده این شرایط را نداشته باشند از چرخه رویداد حذف می گردند و یا اینکه از ایده دهندگان بخواهیم به انتخاب خودشان تنها برترین ایده خود را در سیستم ثبت نمایند.
شکل زیر فیلتراسیون ایده ها در مراحل مختلف فرآیند خلق ایده را نشان می دهد.

شکل 4_1: فیلتراسیون ایده
با توجه به اینکه منابع سازمانها در خلق ایده، انسانها می باشند. لذا مسائل متعددی می تواند باعث فیلتراسیون و حذف ایده ها در همان ابتدای کار و در ذهن افراد اتفاق افتد. برای مثال می توان به تجربه هایی که در برخورد با ایده های قبلی در سازمان وجود دارد، مسخره کردن برخی ایده ها، عدم اهمیت به ایده ها توسط مدیران سازمان و غیره اشاره کرد.
بطور خلاصه با توجه به موارد ذکر شده در بالا، 4 حوزه اصلی اعمال کنترل بر فرآیند خلق ایده شناسایی گردید که در شکل زیر نشان داده می شود.

شکل4_2: حوزه های اصلی کنترل در فرآیند خلق ایده

4_3_1_5 تاثیر استراتژی بر خلق ایده ها
ممکن است این سوال برای ما پیش آید که آیا لزوما استراتژی یک سازمان باید فرآیند خلق ایده را تحت تاثیر قرار دهد و یا اینکه ایده ها بهتر است بدون توجه به استراتژی های موجود خلق شوند؟
در پاسخ های مصاحبه شوندگان اشاره های مستقیم و غیر مستقیم به اهمیت تاثیر استراتژی سازمان بر ایده های تولید شده مشاهده گردید. بطوریکه برخی معتقد بودند که در صورتی که خلق ایده ها در راستای استراتژی اصلی سازمان انجام نشود منجر به تولید ایده های غیر کاربردی و غیر اجرایی خواهد شد. از طرف دیگر عنوان شد که در برخی سازمان های دولتی که استراتژی آنها به خواست ذینفعان و مردم ممکن است تغییر کند بهتر است که فرآیند بگونه ای طراحی شود تا ایده هایی که حتی در مخالفت با استراتژی های موجود هستند اجازه ظهور یابند.
چرا که برخی از ایده های بدیع و ساختار شکن می توانند منجر به تغییر جهت سازمان و استراتژی آن گردند.تاثیر استراتژی بر فرآیند خلق ایده را می توان به سه دسته تقسیم بندی کرد:
• تاثیر مستقیم: در این حالت استراتژی سازمان اهداف مشخصی را برای فرآیند خلق ایده ها تبیین می کند. بطوری که اکثر ایده هایی که از این طریق خلق می شوند هم راستا با استراتژی سازمان هستند.
• تاثیر غیر مستقیم: در این حالت استراتژی بدون اینکه اهداف مشخصی برای مدیریت ایده ها تبیین کند با مشخص کردن اهداف و برنامه های کلی سازمان بر این فرآیند تاثیر می گذارد. برای مثال استراتژی وزارت بهداشت بر مبارزه با بیماری خاصی متمرکز و برنامه های انگیزشی متنوعی برای این موضوع ترتیب داده می شود که بصورت غیر مستقیم بر منابع ایده تاثیر گذاشته و ایده هایی در این رابطه تولید می شود.
• بدون تاثیر: در این حالت سعی می شود تا تاثیر استراتژی بر خلق ایده به حداقل کاهش یابد و هیچ گونه ارتباط خاصی بین این دو برقرار نشود. بطوریکه ایده هایی که همراستا با استراتژی موجود هستند هیچ گونه رجحان و برتری نسبت به ایده هایی که مخالف با استراتژی موجود هستند نداشته باشند.

4_3_1_6 پایش و تنظیم فرآیند خلق ایده
اکنون که فرآیند خلق ایده طراحی گردید می بایست به خروجی این فرآیند توجه داشت و از طریق بازخور گرفتن از ایده های تولید شده بتوان فرآیند را اصلاح و به روز نمود.
برای این منظور نیاز است که ایده های تولید شده از منظر مختلف مورد برسی قرار بگیرند. نگارنده این تحقیق 3 فاکتور اصلی برای بررسی ایده ها به شرح ذیل معرفی می نماید؛
1. مشخصات ایده: شامل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع مدیریت ایده ها، پژوهش کیفی، خدمات عمومی، سازمانهای دولتی Next Entries پایان نامه با موضوع مدیریت ایده ها، سیستم مدیریت، قابلیت جستجو، ذخیره و بازیابی