پایان نامه با موضوع لازاروس،، فولکمن، ، (فولکمن

دانلود پایان نامه ارشد

برای کنترل و اداره کردن موقعیت هایی که به نظرش خطرناک و استرس زا است، به عمل می آورد. این تعریف که از لازاروس و فولکمن (1984) است، دارای سه ویژگی مهم است:
• بیانگر این است که مقابله مستلزم تلاش و برنامه ریزی است.
• نتیجه ی نهایی واکنش های مقابله ای را همیشه مثبت فرض نمی کند.
• مقابله را فرایندی تلقی می کند که در طول زمان اتفاق می افتد (فولکمن و لازاروس، 1983، نقل از گوارتز و گرگوری، 2004؛ فولکمن و لازاروس، 1984، نقل از کلینکه، ترجمه ی محمد خانی، 1386).
مقابله ها به دو دسته ی کلی تقسیم می شوند:
1. مقابله ی متمرکز بر مشکل238 (مسأله مدار)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع روابط بین فردی، ابراز وجود، عزت نفس، رفتار جرأت مندانه Next Entries منبع مقاله با موضوع تقسیم سود، قیمت سهام، سود سهام، بورس اوراق بهادار