پایان نامه با موضوع عملیات بانکی، هیات مدیره، ادله الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

خریداراختیار ، آن مقدار کالا یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا را به قیمت مذکور به وی بفروشد.
6- قرارداد اختیار فروش: مطابق این قرارداد ، خریداراختیار ، با پرداخت مبلغی حق پیدا می کند مقدار معینی کالا یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا به قیمت معین در تاریخ معین به فروشنده اختیار بفروشد و فروشنده اختیار ، متعهد می شود در صورت درخواست خریدار اختیار ، آن مقدار کالا یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا را به قیمت مذکور از وی خریداری کند. (فصل سوم،ماده 9، دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار در بورس کالای ایران ، مصوب5/7/1389 شورای عالی بورس)
مهلت تسویه
مهلت تسویه سه روز کاری بعد از انجام معامله به اضافه ی 7 روز تقویمی با پرداخت جرایم ( برای کالاهای داخلی) می باشد. زمان بندی انجام امور تسویه طی مهلت تسویه بر اساس مصوبه هیات مدیره بورس کالا تعیین می گردد.

زمان تحویل
مدت زمانی است که درآن ، کالای موضوع قرارداد طبق زمان های تعیین شده در اطلاعیه عرضه و مهلت های مقرر در این دستور العمل تحویل داده می شود.
وجوه تضمین
منابع مالی است که از محل پرداخت های اعضاء اتاق پایاپای یا ضمانت نامه های بانکی ایشان توسط (شرکت) تامین شده و نحوه اداره آن طبق ضوابطی است که به پیشنهاد (شرکت) به تصویب هیات مدیره سازمان خواهد رسید.( دستور العمل تسویه و پایاپای معاملات بورس کالای ایران مصوب 22/8/1389 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)
گواهی سپرده کالایی
اوراق گواهی سپرده کالایی ، اوراق بهاداری است که نشان دهنده مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا بوده و پشتوانه این اوراق ، قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تایید بورس صادر می‌گردد. منظور از قبض انبار ، سندی است که در فرمت مشخص تعیین شده ، توسط انباردار صادر شده و به مالکان کالا تحویل می گردد.

عمده مزایای اوراق گواهی سپرده کالایی عبارتند از:
الف: مزایای این اوراق در تامین مالی ، شامل:
•تامین مالی با استفاده ازکالاهای موجود در انبار از طریق وثیقه قرار دادن گواهی سپرده
•کاهش هزینه های تأمین مالی ناشی از کاهش اثرات بلایای طبیعی
•امکان دریافت وام های ارزی به منظور پوشش ریسک های ارزی
•امکان استفاده از پشتوانه گواهی سپرده کالایی برای تأمین مالی و جلوگیری از فروش اجباری دراثر تنگناهای مالی تولید کنندگان
•امکان بهره گیری همزمان از گواهی سپرده کالا و ابزارهای مدیریت ریسک جهت پوشش ریسک کاهش ارزش کالا (در مواردی که از گواهی سپرده به عنوان وثیقه بانک استفاده می شود)

ب: مزایای معاملاتی اوراق ، شامل:
•ایجاد زنجیره تأمین کوتاه و کارا تر از طریق ایجاد مزیت اطلاعاتی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان
•ایجاد بازاری متمرکز برای محصولات دارای پراگندگی جغرافیایی و مشتریان خرد
•افزایش مبادلات با توجه به عدم نیاز به جابجایی فیزیکی کالاها
•کشف مناسب تر قیمت کالاها با توجه به درجه بندی مناسب آن ها و دسترسی فعالان بازار به قیمت ها بصورت برخط
•افزایش نقد شوندگی کالا برای تولیدکنندگان
•افزایش هم زمان بازده تولیدکننده در حین کاهش قیمت تمام شده برای قیمت مصرف کننده
•افزایش اطمینان تولیدکنندگان و خریداران به دلیل نظارت مناسب بر انبارها
•حل و فصل سریع و کارای اختلافات مربوط به جبران خسارت
•کاهش ریسک شرکت های بیمه و موسسات تأمین مالی
•همچنین به دلیل ماهیت دیجیتالی، یک گواهی سپرده الکترونیکی قابلیت تقسیم پذیری و انتقال به اندازه های مورد تقاضا را دارد.
ج: مزایای این اوراق در زمینه نگهداری کالا، شامل:
•تشویق انبارداری علمی و مناسب کالاها
•استاندارد سازی درجه بندی مناسب کالاها
•اطمینان از کیفیت و کمیت کالاهای ذخیره شده در انبارها و این که این کالاها به دارنده این قبض ها تحویل می گیرد.
•حفظ و مدیریت گواهی های الکترونیکی آسان تر می باشد.
•نقل و انتقال اسناد کاغذی به همراه مخاطرات آن حذف می شود.
•انتقال اطلاعات سریع تر انجام می شود.
•فعالیت ممیزی و نگهداری با وجود نسخه های پشتیبان در روش الکترونیکی آسان تر است.
•خطر جعل گواهی سپرده کاهش می یابد.
عمده زیرساخت های لازم در این خصوص، فراهم بودن محیط قانونی مناسب برای معاملات اوراق گواهی سپرده کالایی است.
قوانین و مقررات مربوطه باید واجد شرایط ذیل باشد:
•گواهی سپرده کالایی باید عملکردی معادل کالاهای ذخیره شده داشته باشد.
•حقوق ، تعهدات و وظایف هر یک از طرفین مربوط به یک گواهی سپرده (برای مثال یک کشاورز ، یک بانک، و یا انباردار) باید به وضوح مشخص شده باشد.
•هزینه های انتقال گواهی سپرده باید پایین باشد.
•در زمان انحلال ، این اطمینان وجود داشته باشد که دارنده قبض انبار و گواهی سپرده کالایی در دریافت کالای انبار شده خود در اولویت قرار دارد.
•بخش بانکی به لحاظ جایگاه حقوقی بایستی این اوراق را به عنوان وثیقه قبول کند.
الزامات مورد نیاز جهت قابلیت سپرده شدن قبوض انبار:
•وجود یک بخش مستقل به منظور تأیید کمیت و کیفیت کالاهای انبار شده بر اساس سیستم استاندارد ملی
•قابلیت استفاده از بیمه اموال و تلفات
•اطمینان از تضمین عملکرد سیستم انبار
گام های اجرایی معاملات اوراق گواهی سپرده کالایی در بورس:
•تصویب گواهی سپرده کالایی بعنوان ابزار قابل معامله در بورس کالا
•همکاری با نهادهای ذی ربط جهت ایجاد و توسعه انبارداری پیشرفته
•پذیرش انبارها در بورس های کالایی
•تدوین فرایندها و مقررات مورد نیاز برای صدور قبض انبار استاندارد و انجام معاملات گواهی سپرده کالایی
•تهیه سیستم های یکپارچه و الکترونیکی صدور قبض انبار ، سپرده گذاری قبوض و راه اندازی سیستم معاملات
•فرهنگ سازی برای انجام معاملات
•امضای تفاهم نامه با موسسات اعتباری مانند بانک ها
•امضای تفاهم نامه با شرکت های بیمه در جهت بیمه انبارها و کالاها
•تعیین تعهدات ، وظایف و تضامین لازم برای انبارها
•تعیین جرایم ، حل و فصل دعاوی و جریمه های مربوطه
•تعیین فرمت گواهی سپرده
بانکداری در ایران و نقش اقتصادی آن
در ایران ، پیش از تأسیس بانک های جدید ، صرافان ، عملیات بانکی را انجام می دادند. ناصرالدین شاه قاجار دستور تأسیس بانک شاهنشاهی ایران را در سال 1267 صادر و امتیاز آن را به رویتر واگذار کرد. بدین ترتیب بانک تدریجاً مرکز معاملات پولی و بازار سرمایه ایران شد و مؤسسۀ مزبور قدرت اقتصادی کامل و تسلّط قوی بر عملیات بازار پیدا کرد و نرخ بهره و نبض بازار تابع سیاست پولی و اعتباری آن گردید. بعد از این زمان به ترتیب بانک های استقراضی ایران ، عثمانی ، پهلوی (سپه) ، مؤسسه رهنی ایران ، ملی و سایر بانک ها تأسیس شدند. در ایران نیز بانکداری مبتنی بر سود و بهره بوده است.
پیشینه و عقود بانکداری اسلامی
از اوایل قرن بیستم و با نهادینه شدن بانک در نظام های اقتصادی ، عده ای از دانشمندان مسلمان کوشیدند مشکل ربایی بودن بانک های سنتی را حل کنند. در میان اندیشمندان شیعه و سنی ، از نخستین افرادی که در این باره به تحقیق پرداخته اند ، می توان از شهید سید محمد باقر صدر ، شهید بهشتی، شهید مطهری نام برد. نخستین و قدیم ترین بانکی که براساس اصل حذف بهره تأسیس شد ، بانک پس انداز مایت گامت مصر در اوایل دهه 1960 بود. پس از آن ، بانک هایی به همین صورت در کویت ، امارات ، اردن ، سودان ، و پاکستان تأسیس شد.
تفاوتهای دو نوع بانکداری ربوی با غیر ربوی عمدتاً در مسئله تجهیز منابع و اعطای تسهیلات می باشد. روش های تجهیز منابع در بانکداری بدون ربا عبارتند از :
سپرده های قرض الحسنه جاری
سپرده قرض الحسنه پس انداز
سپرده سرمایه گذاری مدت دار
و اعطای تسهیلات بر مبنای فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا که به روش اعطای تسهیلات براساس عقود اسلا می تکیه دارد. روش هایی که در قانون ذکر شده است به ترتیب عقود اسلامی مناسبی را مطرح می سازد که با بسط روش های عملیاتی در شیوه نامه های بانکی امکان به کارگیری آنها فراهم شده است. اعطای تسهیلا ت مختلف به جز قرض الحسنه و خرید دین از محل منابع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار است ولی اعطای تسهیلا ت قرض الحسنه و خرید دین از محل منابع بانک صورت می پذیرد.
1) تسهیلا ت قرض الحسنه
قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (بانک) به عنوان قرض دهنده مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به طرف دیگر (افراد یا شرکت ها) واگذار می کند.
2) تسهیلا ت مضاربه
مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می شود با قید این که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کند و در سود حاصل شریک باشند. طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا
3) فروش اقساطی
واگذاری عین به بهای معلوم است بر غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسیدهای معینی دریافت شود
4) تسهیلات مشارکت مدنی
مشارکت مدنی در آمیختن سهم الشرکه نقدی یا جنسی شریک با سهم الشرکه نقدی یا جنسی بانک به نحو مشاع برای انجام کار معینی در زمینه های تولیدی بازرگانی و خدماتی به مدت محدود و به قصد انتفاع است
5) تسهیلات مشارکت حقوقی
مشارکت حقوقی تامین قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود است
6) تسهیلات اجاره به شرط تملیک
اجاره به شرط تملیک قرارداد اجاره ای است به شرط آنکه مستاجر در پایان مدت اجاره عین مورد اجاره را تملیک کند. اجاره به شرط تملیک از عقود خاصی است که بدون واگذاری و تملیک عین مورد اجاره تا پایان دوره اجاره اداره امور اموال و کالاها را همچنان در اختیار بانک باقی می گذارد.
7) تسهیلات بانکی جعاله
جعاله التزام شخص (جاعل یا کارفرما) به ادای مبلغ با اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین است. طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یا پیمانکار نامیده می شود
8) تسهیلات بانکی از طریق بیع سلف
معامله سلف در عملیات بانکی پیش خرید نقدی محصولات تولیدی (صنعتی، کشاورزی و معدنی) است به قیمت معین برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی.
9) تسهیلا ت بانکی از طریق مزارعه
مزارعه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معین به طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کند و حاصل را تقسیم کنند.
10) تسهیلا ت بانکی از طریق مساقات
مساقات عقدی است شبیه مزارعه و تسهیلا ت کوتاه مدتی است برای تامین نیازهای مالی در بخش کشاورزی. مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معینی از ثمره واقع می شود و ثمره اعم است از میوه ، برگ گل و غیره
11) بیع دین
خرید دین به تنزیل اسناد و اوراق تجاری اطلاق می شود که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد. نکته مهم درخرید دین تاکید برحقیقی بودن بدهی ناشی از معاملات تجاری است که موضوع این تسهیلات قرار می گیرد.
12) سرمایه گذاری مستقیم
عبارت است از سرمایه گذاری مستقیم بانک برای اجرای طرح های تولیدی و عمرانی انتفاعی. این سرمایه گذاری ها با توجه به اولویت های برنامه توسعه اقتصادی صورت می گیرد و پس از رسیدن به مرحله بهره برداری بانک ها با هماهنگی شورای عالی بانک ها می توانند سهام شرکت سرمایه گذاری را به فروش برسانند و وقتی که نسبت سهام بانک ها در این شرکت ها به 49 درصد یا کمتر کاهش یافت ادامه عملیات تابع مشارکت حقوقی خواهد شد.

تفاوت مبادله الکترونیکی با تجارت الکترونیک
مبادله الکترونیکی داده بصورت مکانیزمی تعریف می شود که به موجب آن انتقال و تبادل داده در راستای تحقق فعالیت های تجاری با ساختار و شکل تعریف شده و بکارگیری پیام های استاندارد شده بین المللی، توسط ابزار الکترونیکی از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر انجام می شود. در حالی که تجارت الکترونیک عبارت از مبادله تجاری بدون استفاده از کاغذ است که در آن از مبادله الکترونیکی داده ها به عنوان یک ابزار به همراه پست الکترونیک، تابلوی اعلانات الکترونیک، انتقال الکترونیک وب و سایر فناوری های مبتنی بر شبکه استفاده می شود. به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع قانون مدنی، تسویه و پایاپای، قوه قاهره Next Entries پایان نامه با موضوع تجارت الکترونیک، اسناد الکترونیکی، تجارت بین الملل