پایان نامه با موضوع روان شناختی، یشرفت تحصیلی، گروه همسالان، پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

تواند در بعضی از زمینه ها و در جرایم حمله به دیگران منعکس شود . با وجود این هیچ گونه مدارک قطعی مبنی بر اینکه ویژگی های شخصیت به این طریق به ارث می رسد وجود ندارد و اگر هم چنین بود ارتباط آنها با تبه کاری حداکثر ارتباط ناچیر بود. (معظمی، 1383: 84)
1-2-2-1-2 عوامل روانی
توجیه عوامل غیر عادی و ناسازگارانه انسان به وسیله علل و انگیزه های روانی و حتمی تشبیه اینگونه افراد به دیوانگان از قدیم الایام وجود داشته است ولی پیدایش علوم مختلف در قرون اخیر نگرشی جدید نسبت به موضوع را باعث توجه به عوامل روان شناسان بزهکاری نتیجه عدم تعادل شخصیت مجرم و نارساییهای روانی وی می باشد (نجفی ،1382: 62). . به عبارتی دیگر این متخصصان علت بزهکاری را اساسا روان شناختی می دانند به نظر می رسد که بسیاری از رفتارهایی که بر چسب بزهکارانه به آنها اطلاق می شود مانند خشونت دزدی و … نشانه ی برخی مشکلات روان شناختی پنهان باشند . روان شناسان به این مطلب اشاره می کنند که بسیاری از جوانان بزهکار دارای زندگی نامتناسب روابط نامطلوب با همسالان دوستان معلمان و تضاد با صاحبان قدرت به طور کلی هستند به نظر می رسد که این روابط حاکی از یک ساختار شخصیتی بیمار باشد . مطالعات متعدد در مورد جوانان زندانی نشان می دهد که شخصیت آنان دارای ویژگی های رفتاری منفی و رشد اجتماعی اقتصادی بروز می کنند روان شناسان این پدیده را نتیجه ی اختلال عاطفی و روانی در نظر می گیرند تا نتیجه ی عوامل اجتماعی شگفت آور نمی دهند اما میزان بروز این مشکلات آن قدر هستند که باعث نفوذ قدرتمند پزشکان بالینی در نظریه ی بزهکار می گردد . (سیگل – لاری و سنا – جوزف، 1381: 204)
بسیاری از تلاش های مربوط به پیشگیری از بزهکاری مبتنی بر نظریه ی روان شناختی است . قضاوت معمولا دستور می دهند که جوانان بزهکار از مشاوره و دیگر مراقبت های مرتبط با بهداشت روانی برخوردار شوند تا ازین طریق مسائل روان شناختی آنان مورد توجه و درمان قرار گیرد .
1-2-2-2 عوامل محیطی
بسیاری از جرم شناسان معتقدند نوعی رابطه ی کودکان با والدین همسالان و مدرسه تاثیری شدید بر مشارکت آنها در فعالیت های بزهکارانه دارد . کودکانی که در منزل مدرسه و محله ی خود با ناکامی و شکست مواجه می شوند احتمال ارتکاب بزه از سوی آنان محتمل است . تحقیقات نشان می دهد که بزهکاران مزمن افرادی هستند که به احتمال زیاد از زندگی خانوادگی مطلوب و موفقیت تحمیلی برخوردار نبوده اند .
صرف نظر از اهمیت تئوریک خانواده مدرسه و گروه همسالان این نهادها جایگاه های مهمی را در زندگی اجتماعی روزمره به خود اختصاص می دهند . نهادهای مزبور می توانند کودک را در اجتناب از بزهکاری مساعدت نماید یا این که مشوق فعالیت های غیر قانونی باشند بسیاری از تلاش های مربوط به پیشگیری از بزهکاری بر مواردی همچون بهبود روابط خانوادگی و حمایت از پیشرفت تحصیلی تمرکز می نماید .
این مبحث به تاثیر نیروهای اجتماعی مهم بر بزهکاری اختصاصی یافته است .
برای رفتار نوجوانان که در طول زندگی با آنان مخالفتی چندانی نشده است کودکانی که در خانواده های دارای ویژگی های سو رفتار تضاد تنش رشد پیدا می کنند . کودکانی که والدین آنها غایب هستند یا از هم جدا شده اند و کودکانی که فاقد عشق و محبت و حمایت خانوادگی هستند تبدیل به افرادی خواهند شد که بیشتر احتمال مشارکت آنان در خشونت و بزهکاری وجود خواهد داشت و در نقطه مقابل برخورداری از یک خانواده ی با محبت و حمایتگر در هر محیط یا گروه اجتماعی میتواند برای کودکان بسیار مفید باشد حتی کودکانی که در محله های به اصطلاح جرم خیز زندگی می کنند در صورت برخورداری از انضباط مراقبت حمایت از جانب والدین خود که به مثابه ی الگوهای قوی و مثبتی برای آنان عمل می کنند . رابطه ی بین بزهکاری و زندگی خانوادگی امروزه بسیار مهم است زیرا خانواده های سنتی در حال تغییر و تحولند (سیگل – لاری و سنا – جوزف، 1381: 406-463).
بسیاری از مسوولیت های والدین در زمینه ی پرورش کودک به پرستاران کودک تلویزیون مهد کودک واگذار می شود . علیرغم تغییر در ساختار خانواده بسیاری از خانواده ها قادرند در مقام نهادی سالم و مراقبت کننده به کارکرد خود ادامه دهند و کودکانی سالم سازگار و متعادل به جامعه تحویل دهند . خانواده هایی هم هستند که تاب تحمل فشارها و تغییرات را ندارند و تاثیرات شدیدا مخرب کوتاه مدت و بلند مدتی را بر کودکان خود باقی می گذارند این امر به ویژه زمانی مصداق پیدا می کند که سو رفتار و بی توجهی نسبت به کودک تبدیل به بخشی از زندگی خانوادگی شود .
1-2-2-2-1 خانواده
مفهوم خانواده در حال تغییر است . خانواده سنتی که در آن مرد نان آور خانواده و زن خانه دار است .
حداقل در مورد نسل جوان مصداق ندارد اکنون زنان بیش از هر زمان دیگری در گذشته در فرایند اقتصادی نقش دارند اگر چه از نظر حقوقی این تحول اجتماعی باعث ایجاد ساختار خانواده مبتنی بر برابری نشده است اما عملا زن و مرد به رفاه اقتصادی و اجتماعی خانواده کمک می کنند .
میزان طلاق افزایش یافته و کودکان طلاق به ویژه آنهایی که در خانواده هایی که دارای ویژگی سطوح بالای خصومت و سطوح پایین همکاری هستند احساس می‌کنند که بین والدین خود گرفتار شده‌اند .
احساس گرفتار شدن با رفتارهای منحرفانه بعدی در ارتباطات به علاوه احتمال اینکه کودکان طلاق در بزرگسالی با شکست در ازدواج مواجه می شوند بیشتر است که این امر چرخه ای از فروپاشی خانوادگی را ایجاد می نماید .
خانواده ی تک والدی پدیده ی جدید ی است بسیاری از کودکان تنهات با یکی از والدین خود زندگی می کنند . مراقبت بسیاری از کودکان به مهد کودکان سپرده می شود . بسیاری از خانواده های فقیر ناگزیرند در مسکن نامناسب و با حداقل امکانات از کودکان خود مراقبت کنند . فشارهای اقتصادی و مشکلات ناشی از نا به سامانی اجتماعی باعث می شود که بسیاری از والدین به گونه ای مخرب با کودکان خود برخورد نمایند .
سو رفتار و بی توجهی و یا وادار کردن کودکان به کارهای کاذب در خیابان ها تا آزار شدید جسمی و روحی در نوسان است کودکانی که قربانی سو رفتار هستند هم زمان وقوع آن و هم در مراحل بعدی زندگی از آسیب های و اختلالات جسمی و روانی رنج می برند .
1-2-2-2-2 تاثیر محیط تحصیلی ( مدرسه) بر بزهکاری
بسیاری از مشکلات زیر بنایی بزهکاری و همچنین راه حل پیشگیری و مهار آنها به شدت با ماهیت و کیفیت تجربیات افراد مدرسه مرتبط است .(معظمی-1383-145-147 )
از آن جایی که مدارس مسئول آموزش تمامی افراد در خلال دوره ای از زندگی آنان هستند که سالهای شکل‌گیری شخصیت آنان به شمار می‌رود و از آن جایی‌که بیشتر وقت یک نوجوان در مدرسه سپری‌می‌شود وجود‌رابطه بین رفتار‌بزهکارانه و‌آنچه در کلاسهای‌درس اتفاق می‌افتد منطقی به نظر می‌رسد .
مطالعات متعددی این مطلب را تایید کرد هاند که بزهکاری با پیشرفت تحصیلی در ارتباط است . برخی از مطالعات به این نتیجه رسیده است که متغیرهای مرتبط با مدرسه نسبت به تاثیرات ناشی از خانواده یا دوستان عوامل تعیین کننده ی مهم تری از ارتباط با رفتار بزهکارانه هستند . اگر چه دیدگاه های متفاوتی وجود دارد اما بسیاری از نظریه پردازان با این مطلب موافقند که نظام آموزشی تا حدودی مسئول میزان بالای جرائم نوجوانان است .
1-2-2-3 عوامل اجتماعی
بزهکاری اطفال یک آسیب اجتماعی محسوب می شود که امروزه مورد بحث قرار می گیرد که به صورت یک معضل جهانی در آمده است و در جامعه ما هنوز گریبان گیر بسیاری از افراد شده است (جمله پیوند ، 1385: 57). ان چه در این میان توجه برانگیزد و بسیار تکان دهنده جلوه می کند پایین آمدن میانگین سن اعتیاد و افزایش گرایش نوجوانان به جرم و جنایت است و آینده ی جامعه را با خطر مواجه می سازد. (مجله مشاور مدرسه، 1386: 23)
علل و عوامل گوناگونی در ایجاد آن موثر است که بعضی از آنها مربوط به دوستان و کارکردهای آن و منطقه محل سکونت است که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد .
1-2-2-3-1 معاشرت با دوستان ناباب
یکی از عوامل مهم به جرم و جنایت معاشرت و ارتباط با دوستان و همسالان ناباب و نالایق است انتخاب دوست و همنشین همواره یکی از مهم ترین و سرنوشت سازترین انتخاب های بشر بوده است .
تاثیری که دوستان بر شخصیت انسان دارند از دیگر عوامل شکل گیری شخصیت کمتر نیست .
این تاثیر گذاری در دوره ی نوجوانی به حد اعلای خود می رسد . متاسفانه برخی از خانواده ما آزاد گذاشتن فرزندان را نشانه دوستی و فرهنگ بالا می دانند که این خود می تواند عامل خطرناکی برای فرزندان باشد .
یکی از خطراتی که همیشه انسان های سالم را تهدید می کند و آنان را در خطر سقوط و نابودی قرار می دهد . معاشرت با دوستان ناباب و منحرف است . ارتباط و دوستی با همسالانی که مجرم هستند عامل مستعد کننده قوی برای ارتکاب جرم است .
بنابراین نوجوانان برای پذیرفته شدن در گروه همسالان اهمیت زیادی قائل هستند گاهی به خاطر گروه در برابر خانواده طغیان کرده و گروه را جانشین خانواده می کنند . اینجاست که بعضی از نوجوانان به دلیل سازگاری با دوستان ناباب و یک رنگ شدن با آنان چنان موجودیت فردی خانواده خود را فراموش می کنند که در برابر هر تقاضایی سر تسلیم فرود می آورند. (مجله پیوند، 1383: 38)
رسول گرامی اسلامی چه زیبا فرموده اند « المرء علی دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل»(محمد برفی، 1383: 120-121)
هر انسانی پیرو دین دوست نزدیک خود است پس هر یک از شما خوب بیندیشید که با چه کسی صمیمی است.
1-2-2-3-2 مهاجرت
در تمام ادوار زندگی بشر برای بقا تهیه حوائج زندگی و امرار معاش از محلی به محل دیگر مهاجرت نموده است . پیشرفت شبکه های مخابراتی و رسانه های گروهی دور افتاده ترین روستائیان و ساکنین شهرهای کوچک را از مزایا و رفاه شهری آگاه می سازد . روستائیان به علت درآمد ناکافی کار مشقت بار محرومیت از رفاه اجتماعی و وسایل آموزشی برای اشتغال به کار و کسب درآمد زیاد به شهر مهاجرت می کنند . مهاجرین مذکور در بدو ورود به شهرها به علت کمبود مسکن عدم پرداخت کرایه منزل با طرز رقت باری در حاشیه شهرها با برپایی آلونک ساکن می شوند .
مهاجرین چون در حرفه ای خاص تخصص ندارند استداد و قابلیت انان پرورش نیافته است به آسانی جذب بازار کار نمی گردند و در صورت اشتغال به کار به اندک بهانه ای از کار بر کنار و ناچار برای امر معاش به مشاغل کاذب نظیر دوره گری و دست فروشی روی می آورند و اینجاست که قاچاقیان و بزهکاران با آگاهی از فقر و بدبختی مهاجرین آنان را به سمت فروش و توزیع مواد مخدر و بزهکاری سوق میدهند .
نوجوانانی که به تنهائی محیط گرم و پر محبت خانواده را رها کرده و به امید دست یافتن به آرزوهای خویش روستا و شهر و دیار خویش را ترک می کنند حزن آورترین سرنوشت مهاجرین را دارند . این مهاجران بی پناه با سکونت در محلات فقیر نشین و کم درآمد بیش تر در معرض انحراف و بزهکاری قرار می گیرند. (دکتر محمد حسین فرجاد، 1377: 26)
1-2-2-4 عوامل اقتصادی
منظور از علل اقتصادی بحث در مورد نوسانات اقتصادی بحران اقتصادی تورم و رشد و توسعه نیست بلکه تاثیر فقر و ثروت بربزهکاری است .
البته فقر به تنهایی از علل بزهکاری نیست چه بسا در خانواده های فقیر و تهی دست که روابط خانوادگی توام با تعاون و همکاری صفا و صمیمیت است و افراد خانواده کمک و دستگیری از یکدیگر را وظیفه و جوانی و دینی خود می دانند در حالیکه در غالب خانواده های ثروتمند پول جانشین انسانیت و مهربانی می شود .
بحث و بررسی بیشتر پیرامون علل اقتصادی طی مباحث ذیل توضیح خواهد شد
1-2-2-4-1 فقر و رفاه خانواده
فقر در گرایش فرد به سوی بزهکاری موثر است ساده ترین تعریف از فقر می تواند ناتوانی فرد در برآورده نیازهایشان باشد و این نیازها که احتیاج بنیادین انسان بر شمار میرود خوراک پوشاک مسکن بهداشت و درمان آموزش و …. است در نتیجه فقر و تنگدستی موجب ناراحتی های مختلف شده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع بزهکاری اطفال، مواد مخدر، ضرب و جرح، بزهکاری نوجوانان Next Entries پایان نامه با موضوع ارتکاب جرم، سازمان ملل، تعلیم و تربیت، آداب و رسوم