پایان نامه با موضوع روابط بین فردی، ابراز وجود، عزت نفس، رفتار جرأت مندانه

دانلود پایان نامه ارشد

دارند، با اعمال قدرت، زورگویی و فشار بر دیگران غلبه کنند.
سبک توأم با نرمش: اینگونه افراد به روابط با دیگران اهمیت زیادی می دهند؛ درحالی که رسیدن به هدف را در درجه ی دوم اهمیت قرار می دهند. می خواهند که دوست داشتنی و محبوب باشند. باید از تعارض پرهیز کرد تا به این ترتیب هماهنگی و تعادل حفظ شود. به نظر آنان نمی توان در مورد اختلافات صحبت کرد، مگر اینکه به روابط بین فردی آسیب وارد شود. می ترسند که اگر تعارض ادامه یابد بالاخره یک نفر آسیب می بیند و رابطه خراب می شود. این افراد می گویند که من از خواسته و اهدافم می گذرم تا تو به خواسته ها و اهداف خود برسی و به این ترتیب تو مرا دوست خواهی داشت.
سبک مذاکره کننده181: افرادی که در حل تعارضات از این سبک استفاده می کنند، از یک سو نگران اهداف خود و از سوی دیگر نگران حفظ روابط بین فردی خود هستند. به همین دلیل به دنبال نوعی رضایت و توافق دوجانبه می گردند. آن ها از بخشی از اهداف خود می گذرند و دیگران را نیز وادار می کنند تا از بخشی از اهداف خود صرف نظر کنند. به دنبال راه حلی می گردند که هر دو طرف در آن سودی ببرند و حد میانه را می گیرند. آن ها از بخشی از اهداف و روابط خود می گذرند تا هردو طرف در این رابطه سودی ببرند.
سبک مقابله کننده182: اینگونه افراد هم برای اهداف و هم برای روابط بین فردی ارزش زیادی قائل هستند. اختلاف نظر یا تعارض، یک مساله یا مشکل است که باید حل شود و به دنبال راه حلی می گردند که هم خودشان و هم فرد مقابل به اهدافشان برسند. حل اختلاف روشی برای بهبود روابط و کاهش تنش بین فردی است. این افراد راضی نمی شوند مگر اینکه هم تنش و هم احساسات منفی هر دو طرف کاملاً حل و فصل شود (گراند، 2003؛ نقل از البرز، 1386).
عوامل تأثيرگذار در روابط بين فردي
گوش دادن فعال: گوش دادن با شنيدن فرق دارد، چرا كه شنيدن امري است غيرارادي و شامل تمام صداهايي مي شود كه همواره از محيط دريافت مي كنيم. گوش دادن فعال مهارتي است كه فرد با كسب آن، مي آموزد چگونه به پيام هاي كلامي و غيركلامي گوينده توجه نمايد تا درك معاني و فهم احساسات دقيق تر حاصل شود، كه اين امر موجب تقويت روابط بين فردي را فراهم مي آورد.
اهميت دادن: يعني بتوانيم به احساسات ، نيازها، و خواسته هاي فرد مقابل توجه نشان دهيم. زماني روابط بين فردي تقويت مي شود كه با توجه به توان و ظرفيت خود در مقابل عملكردهاي ديگران رفتار مناسبي داشته باشيم.
سؤال كردن: پرسيدن از رايج ترين و در عين حال ساده ترين مهارت هاست. زيرا پرسيدن علاوه بر شفاف سازي پيام، موجب برانگيختن تفكر افراد مي گردد. به خاطر داشته باشيم طرح سؤالات مكرر، به قصد مچ گيري، نه تنها به تقويت رابطه بين فردي كمك نمي كند، بلكه موجب تضعيف و مختل شدن آن نيز مي شود.
احترام گذاشتن: يعني پذيرفتن و گرامي داشتن بي قيد و شرط ديگران. با ديگران به گونه اي رفتار كنيم كه احساس نمايند برايشان ارزش و احترام قائل هستيم. يكي از نشانه هاي احترام گذاشتن رعايت قواعد و مقررات موقعيتي است كه در آن قرار مي گيريم.
ابراز وجود
از مهارت هاي مهم در برقراري ارتباط، ابراز وجود است كه شامل افكار، احساسات، اعتقادات و حقوق خويش است، به گونه اي كه در ديگران ايجاد مقاومت و ناراحتي ننمايد. بديهي است افراد خجالتي و كمرو در ابراز وجود بيش از ديگران با مشكل مواجه هستند.
نه گفتن
مهارتي است كه فرد بتواند در مقابل درخواست نابجاي ديگران از كلمه نه استفاده كند. كساني كه از قدرت نه گفتن عاجز باشند همواره در روابط بين فردي خود با مشكل مواجه شده و از ارتباط خود احساس امنيت و خرسندي نمي كنند.
كار گروهي
از ويژگي هاي كار گروهي تقويت همكاري، هم فكري، همدلي و هماهنگي بیشتر بين اعضاي گروه است. اين خود تقويت روابط بين فردي اعضاي گروه را بيش از پيش فراهم مي نمايد.
كاركردهاي روابط بين فردي
• موجب كسب و حفظ موقعيت و جايگاه افراد نزد ديگران مي شود.
• افراد به درستي و نادرستي عملكرد خود و ديگران بيشتر پي مي برند.
• موجب افزايش توانايي افراد براي مقابله با ناسازگاري ها و مشكلات زندگي مي شود.
• آرامش روحي و امنيت رواني بيشتر افراد را فراهم مي آورد.
• فرصتي به وجود مي آورد تا افراد چيزهاي جديدي ياد بگيرند و افق ديدشان را وسعت ببخشند.
• موجب احساس مسؤوليت بيشتر افراد نسبت به يكديگر مي شود.
• باعث تقويت احساس همدلي، همكاري ، هماهنگي و همفكري افراد با ديگران مي شود.

مهارت رفتار جرات مندانه
بطور کلی چهار سبک اصلی در برقراری ارتباط وجود دارد؛ که عبارتند از:
سبک پرخاشگرانه: در این سبک فرد با تهدید کردن، تضییع حق دیگران و برخورد توهین آمیز با آنان ارتباط برقرار می کند تا از این راه به اهداف خود برسد.
سبک منفعلانه: در این سبک از ارتباط، فرد با عذرخواهی افراطی و کوچک انگاری خود تمامی افکار، احساس ها و حقوق شخصی خود را به نفع طرف مقابل نادیده می گیرد.
سبک سلطه گرانه: در این نوع از ارتباط نیز هدف کنترل و زورگویی است. این کنترل نه به طور آشکار بلکه به صورت پنهان و با فریب اعمال می شود. برخورد های غیر مستقیم و پیچیده و توام با احترام ظاهری و در اصل با هدف استثمار دیگران دیده می شود (قربانی، 1384).
سبک جرأت مندانه: ارتباط جرأت مندانه گونه ای از ارتباط است که در آن هر احساسی به جز اضطراب به راحتی ابراز شده و نتیجه آن رسیدن به اهداف و مقاصد شخصی بدون ضایع کردن حق دیگران است (فتحی، 1385).
مقایسه ی سبک های مختلف برقراری ارتباط در جدول (1- 2) قابل ملاحظه است.

مقایسه ی سبک های مختلف برقراری ارتباط
سبک برقراری ارتباط
باورها
رفتار
رفتار کلامی
رفتار غیر کلامی
رویارویی و حل مساله
احساساتی که تجربه می کند
تاثیری که بر دیگران می گذارد
حالت ارتباطی

پرخاش گرانه
همه باید مثل من باشند.
من هرگز اشتباه نمی کنم.
حق بامن است.
خودم همه چیز را می دانم.
تحقیر دیگران
رأیس مآب
قدرت طلب
حمله به دیگران
عدم سپاسگزاری از دیگران
تو باید …
نپرس چرا؟ فقط این کار را انجام بده.
انگشت اشاره به طرف مقابل
اخم
نگاه خیره و چپ چپ
حالت بدنی خشک
لحن صدا انتقادی و آهنگ صحبت تند
باید پیروز باشد.
موضع برنده- بازنده
خشم
عصبانیت
ناکامی
بی طاقتی

رفتار مقابله با خشم، مقاومت، دروغ گویی، پنهان کاری، فاصله گیری در دیگران
اطاعت توأم با رنجش
شنونده
ضعیف
قطع کردن حرف ها و کارهای دیگران
اشکال در دیدن نقطه نظران دیگران

انفعالی
هرگز عواطف واقعی خویش را ابراز نکن.
طوفان ایجاد نکن.
مخالفت نکن.
دیگران بیش از من حق دارند.
به دردسرش نمی ارزد.
هوای دو طرف را داشتن.
پوزش بی دلیل خواستن.
نادیده گرفتن خود
اشکال در برنامه ریزی
دیگران برایش انتخاب کردن.
شما بیشتر از من تجربه دارید.
من نمی توانم.
ممکن است اشتباه باشد ولی…
می سعی خواهم کرد.
بیقراری
وضعیت بدنی خمیده
تن صدا پایین
لبخند از سر توافق
اجتناب به ظاهر موافق و در باطن مخالف
با تاخیر انداختن
موافق با هر چیزی
ناتوانی
اضطراب
ناکامی
خشم
پرتوقع کردن دیگران
برانگیختن دلیل تراشی در دیگران
غیر مستقیم همیشه موافق بدون هیچ اعتراضی
محتاط

سلطه گرانه
حق با من است. دیگران ابزاری در دست من هستند
فریب دیگران
کنترل و زورگویی
من بنفع تو صحبت می کنم.
درنهایت برایت مفید است.
آهنگ صدا ملایم و توأم با انتقاد.
باید برنده باشد.
ناکامی
بی طاقتی
پنهان کاری و فاصله گیری

احترام ظاهری و افراطی
غیر مستقیم

جرأت مندانه
هم خود و هم دیگران با ارزش هستند.
هم خود و هم دیگران برحق هستند.
اداره موقعیت به بهترین و کارامدترین نحو ممکن.
عمل مدار
محکم
منصف و عادل
انتظارات واقع بینانه
سویمند و قابل پیش بینی
رعایت حق دیگران
انتخاب من این است که…
من فکر می کنم…
به نظر من…
ژست های باز و طبیعی
بیان چهره ای حاکی از توجه و علاقه
تماس چشمی مستقیم
وضعیت بدنی مطمئن
صدای مناسب
مذاکره تراضی
عدم اجازه به احساسات منفی
رویارو شدن با مشکلات در همان زمانی که اتفاق می افتد.
شوق
رضایت
آرامش
افزایش عزت نفس دیگران
می دانند جایگاهشان کجاست.
احساس درک شدن
گوش دهنده ی فعال
ابراز محدودیت ها و انتظارات
مراقب احساسات دیگران
عدم قضاوت
ابراز صادقانه

تعریف جرأت مندی
از جرأت مندی تعاریف مختلفی به عمل آمده است که در ذیل به آن پرداخته خواهد شد.
فرهنگ دانشگاهی مری یم وبستر183 (1993)، جرأت مندی را به عنوان گرایش برای یک حالت یا اظهار نظرات، عقاید و تمایلات مثبت و اغلب بطور موثر یا تجاوزکارانه تعریف می کند (توماکا184 و همکاران، 1999). در محافل روان شناسی، الیوت185 و گراملینگ186 (1990) جرأت مندی در درجه ی اول به عنوان ضوابط هوش اختیاری اجتماعی تعریف شده است (توماکا و همکاران، 1999). آن ها پیشنهاد کردندکه در مراودات بین فردی، افراد جرأت مند با افکار و احساساتشان بطور اثربخشی ارتباط برقرار می کنند؛ به شیوه ای که افکار و احساساتشان را همراه با احترام و ملاحظات به دیگران ابراز می دارند (ولپه187، 1958 و ولپه و لازاروس، 1966؛ نقل از توماکا و همکاران، 1999). کاستا188 و ویدیگر189 (1994) نیز بطور مشابهی، افراد با جرأت مندی بالا را به عنوان افراد مقتدر، قوی و از نظر اجتماعی برتری طلب توصیف کرد. افرادی که احتمالاً بدون تردید و دودلی صحبت می کنند و اغلب رهبران گروه می شوند. در مقابل افراد کمتر جرأتمند، عموماً منفعل هستند و تمایل به ماندن در پس پرده را دارند و به دیگران اجازه می دهند که آنان سخنگو باشند. در این زمینه محققین اشاره می کنند که جرأت مندی در مقابل حوادث پر استرس به عنوان یک سپر190 یا تعدیل کننده عمل می کند علاوه براین بسیاری از محققین پیشنهاد کرده اند که جرأت مندی به عنوان یک سپر در مقابل حوادث استرس زا، واکنش افراد را در زمینه ی چگونگی کنار آمدن با استرس تغییر می دهد (لی191 و سوانسون-کروکت192، 1994؛ ماسانگ193، دیکسون194، ریتزر195 و لین196، 1982؛ سکیل197، تاوس198 و رامانیا199، 1981؛ نقل از توماکاو همکاران، 1999). به عنوان مثال راتوس200 (1975) پیشنهاد کرده است که افراد جرأت مند محتمل تر است که به سمت رفتارهای انطباقی سازشی جلب شوند. ازجمله، مناسب سازی درخواست ها برای حمایت اجتماعی و پیشنهادهای حمایتی نامناسبِ کاهش یافته و به بیانی دیگر بکارگیری یا حمایت خودشان در طی تعارض های میان فردی در مقابل افراد غیر جرأت مند. دیگران پیشنهاد کرده اند که استرس در افراد آسیب پذیر در مقابل جرأت مندی از طریق رابطه اش با عزت نفس201 (پتری202 و روترام203، 1982) یا کنترل شخصی (بینستین204 و میلر205، 1985؛ جونز206 و پگ207، 1986؛ ویلیامز208 و استاوت209، 1985)، دو عامل وابسته با کاهش فشار روانی و افزایش بهزیستی هستند (فولکمن، 1984؛ لازاروس و فولکمن، 1984؛ تیلور210 و براون211، 1988؛ نقل از توماکا و همکاران، 1999).
اهمیت رفتار جرأت مندانه
اشکال در رفتار جرأت مندانه می تواند مشکلاتی برای فرد ایجاد کند از قبیل:
• افسردگی212: عصبانیت از خود، احساس درماندگی، ناامیدی و عدم احساس کنترل در زندگی که می تواند منجر به افسردگی شود.
• رنجیدگی: عصبانیت از دیگران و احساس اینکه آن ها مرا کنترل کرده یا از من سوء استفاده می کنند که باعث رنجش و دلخوری فرد از دیگران می شود.
• ناکامی213: در بسیاری از موقعیت هایی که فرد نمی تواند به خواسته ی خود برسد.
• انفجار خشم214: عدم ابراز خشم به شیوه ای مناسب که باعث می شود این خشم انباشته شده و در مواردی به شکلی نامناسب و پرخاشگرانه ابراز شود.
• اضطراب215: اضطراب و به دنبال آن اجتناب از افراد یا موقعیت هایی که سبب ناراحتی می شود باعث می گردد فرد فرصت های زیادی را از دست بدهد.
• ضعف در روابط بین فردی و ناتوانی در بیان احساسات مثبت و منفی: باعث می شود طرف مقابل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع روابط بین فردی، مدیریت خشم، حل اختلاف، سازمان بهداشت جهانی Next Entries پایان نامه با موضوع رفتار جرأت مندانه، روابط اجتماعی، سازمان بهداشت جهانی، ابراز وجود