پایان نامه با موضوع حقوق بشر، کشورهای پیشرفته، زنان مسلمان، حقوق انسان

دانلود پایان نامه ارشد

می‌شود،
با آرزو و تلاش و تأثیرگذاری بیشتر علیه شکنجه و ديگر اعمال وحشیانه و غیرانسانی و مجازات و رفتارهائي که حقوق انسان‌ها را در سراسر جهان به مخاطره می‌اندازد.»44
« از آنجا که شناسايي حيثيت ذاتي کليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادي و عدالت و صلح را در جهان تشکيل می‌دهد،
 از آنجا که عدم شناسايي و تحقیر حقوق بشر منتهي به اعمال وحشیانه‌ای گرديده است که روح بشريت را به عصيان واداشته و ظهور دنيايي که در آن افراد بشر در بيان عقيده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است،
از آنجا که اساساً حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت کرد تا بشر به عنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد،
از آنجا که مردم ملل متحد ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش فرد انساني و تساوي حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کرده‌اند و تصميم راسخ گرفته‌اند که به پيشرفت اجتماعي کمک کنند و در محيطي آزادتر وضع زندگي بهتري به وجود آورند،
از آنجا که دولت‌های عضو متعهد شدهاند که احترام جهاني و رعايت واقعي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را با همکاري سازمان ملل متحد تأمین کنند،
از آنجا که حسن تفاهم مشترک نسبت به اين حقوق و آزاديها براي اجراي کامل اين تعهد کمال اهميت را دارد،
مجمع عمومي اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را آرمان مشترکي براي تمام مردم و کليه ملل اعلام می‌کند تا جميع افراد و کليه ارکان اجتماع اين اعلاميه را دائماً مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعليم و تربيت احترام اين حقوق و آزادی‌ها توسعه يابد و با تدابير تدريجي ملي و بینالمللی، شناسايي و اجراي واقعي و حياتي آن‌ها، چه در ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم کشورهايي که در قلمرو آن‌ها می‌باشند، تأمین گردد.»45
« با آگاهي به نياز فوري به اينکه حقوق و اصول مربوط به برابري، امنيت، آزادي، تماميت، و وقار همه انسان‌ها به طور جهانشمول درباره زنان اعمال شود،
با توجه به اينکه اين حقوق و اصول در اسناد بینالمللی محترم شمرده‌شده،
با نگراني از اينکه خشونت عليه زنان مانعي در راه دستيابي به برابري، پيشرفت و صلح است،
با تاکيد بر اينکه خشونت عليه زنان، مبنايي بر نقض حقوق بشر و آزاديهاي اساسي زنان است و برخورداري زنان را از اين حقوق و آزادی‌ها بطور ناقص يا کامل نفي می‌کند، و با نگراني درباره عدم موفقيت درازمدت در حمايت و ارتقاء اين حقوق و آزادی‌ها در موارد خشونت عليه زنان،
با آگاهي بر اينکه خشونت عليه زنان نمايشي از نابرابري تاريخي روابط قدرت ميان زنان و مردان است، که به تحت سلطه کشيدن و تبعيض عليه زنان توسط مردان و به پيشگيري از پيشرفت کامل زنان انجاميده، و اينکه خشونت عليه زنان يکي از مکانيزمهاي مهم اجتماعي است که زنان را به موقعيتهاي فرودست در مقايسه با مردان مجبور می‌کند،
با نگراني از اينکه برخي گروه‌های زنان، از جمله زنان متعلق به گروه‌های اقليت، زنان بومي، زنان پناهنده، زنان مهاجر، زناني که در مناطق روستايي يا دورافتاده زندگي می‌کنند، زنان بينوا، زناني زنداني يا در حبس، دختر بچه‌ها، زنان معلول و ناتوان، زنان کهنسال و زنان در مناطق جنگي، بطور ويژه در مقابل خشونت آسیب‌پذیر هستند،
با يادآوري نتيجه پاراگراف 23 پيوست قطعنامه شوراي اجتماعي 15/1990 به تاريخ 24 مه 1990 و تشخيص اين که خشونت عليه زنان در خانواده و جامعه فراگير بوده و از مرزهاي درآمد، طبقه و فرهنگ می‌گذرد، بايد با اقدامات فوري و موثر براي محو اين واقعه همراه باشد،
همچنين با يادآوري قطعنامه شوراي اقتصادي و اجتماعي 18/1991 به تاريخ 30 مه 1991، که در آن شورا پيشنهاد پيشبرد امر تدوين يک سند بینالمللی را که به طور صريح مسئله خشونت عليه زنان را مورد توجه قرار دهد،
با استقبال از نقشي که جنبشهاي زنان در جلب توجه روزافزون به ماهيت، جدي بودن، و ابعاد مسئله خشونت عليه زنان ايفا می‌کنند،
با احساس مخاطره از اين که فرصتهاي زنان براي دستيابي به برابري حقوقي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي در جامعه، به دلايلي از جمله خشونت فراگير و مداوم، محدود هستند، 
با اعتقاد به اينکه با توجه به نکات ذکرشده در بالا نياز براي تعريف جامع و روشن خشونت عليه زنان، يک بيانيه روشن از حقوقي که بايد اعمال شوند که حذف خشونت عليه زنان در همه اشکال آن تضمين شود، يک تعهد توسط دولت‌ها در احترام به مسئوليت هاي آنان، و يک تعهد توسط تمامي جامعه بین المللی به حذف خشونت عليه زنان،
رسماً اعلاميه حذف خشونت عليه زنان اعلان می‌دارد و اصرار دارد که هر گونه تلاشي براي شناختن و محترم شمردن آن توسط عموم، به عمل آيد.»46
تکرار مکرر الزام دستیابی به برابری زنان و مردان در عرصههای گوناگون نشانگر اهمیت احقاق حقوق زنان، نیاز به اسنادی جهت پیشبرد این حقوق و الزام بررسی جهت رفع تبعیضها میباشد.
2-7- مصادیق شکنجه علیه زنان
با توجه به تعاریفی که از شکنجه، کشورهای جهان سوم و کشورهای پیشرفته ارائه شد؛ و همچنین قوانین بینالمللی، به بررسی انواعی از رفتارها و هنجارها ـ که می‌توان شکنجه نامید ـ می‌پردازیم.
2-7-1- شکنجه در کشورهای پیشرفته
با توجه به اعلامیه حقوق بشر «هركس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد»47
با وجود اینکه کشور فرانسه از کشورهای عضو کنوانسیون حقوق بشر است ولی از پذیرش و حضور دختران باحجاب و مسلمان در مدارس و دانشگاه‌های دارای سطح علمی بالا امتناع میورزد. این اقدام، شکنجه و تبعیضی علیه زنان محسوب میشود و اعتراض بسیاری از ساکنین مسلمان کشور فرانسه را دربرداشت.
2-7-2- شکنجه در کشورهای جهان سوم
طبق اعلامیه حقوق بشر « تمام افراد بشر آزاد به دنيا ميآيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدان مي باشند و بايد با يكديگر با روح برادري رفتار كنند.» 48
در گذشته، کشورهای عربی با به دنیا آمدن فرزند پسر جشن و سرور برپا میکردند و در مقابل، دختران را زنده‌به‌گور می‌کردند. با تغییر فرهنگ جامعه بشری، اکنون این کشورها وضعی بهتر از سابق دارند ولی هنوز هم دیدگاهها نسبت به تولد فرزند دختر منفی است و خانوادههای صاحب دختر احساس سرخوردگی میکنند و تولد دختران برخلاف پسران، موجب خرسندی و رضایت خانوادهها نمیگردد.
در اعلامیه حقوق بشر آمده است:
«هركس ميتواند بدون هيچ تمايز – خصوصاً از حيث رنگ، جنس، نژاد، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيدهي ديگر و همچنين مليت و وضع اجتماعي، ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر، از تمام حقوق و كليهي آزاديها بهرهمند گردد.» 49
و هم چنین در کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان آمده است:
« دولتهاي عضو کليه اقدامات لازم و مناسب را در تمام زمينهها بهويژه سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و از جمله قانونگزاري، اعمال خواهندکرد تا بدينوسيله از توسعه و پيشرفت کامل (وضعيت) زنان اطمينان حاصل نمايند. ( اين اقدامات) به منظور تضمين حقوق زنان جهت اعمال و بهرهمندي آنان از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي بر پايه برابري با مردان انجام خواهد گرفت.» 50
در برخی کشورها، زنان و دختران اختیاری در انتخاب یا عدم انتخاب حجاب ندارند، یعنی در این کشورها مسئلهی حجاب، اجباری است و حتی زنان دارای مذهبی غیر از اسلام، که برای سیاحت و امور سیاسی یا اقتصادی وارد این کشورها می‌شوند باید حجاب مورد نظر آن کشورها را داشته باشند. در برخی کشورها مانند عربستان، زنان مجبور به پوشیدن چادر هستند و حتی بالجبار صورت خود را باید از دید نامحرمان دور نگه دارند. این امر سبب کمرنگ شدن حضور زنان در جامعه، سلب اعتماد به نفس و محرومیت آنان از برخی مشاغل میگردد.
طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر كس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد.» 51 با توجه به این ماده، تبعیض بین زنان و مردان در انجام امور اجتماعی، مدنی، سیاسی و هر امر دیگری خلاف قواعد حقوق بینالملل میباشد ولی زندگی بشری با این اصول مغایر است. در کشوری مانند عربستان، زنان حق رانندگی ندارند. آنها قادر به انجام امور شخصی خود و حضور بدون مانع در اجتماع نیستند، در نتیجه کاملاً از آزادی به دور میباشند و به گونهای حق زندگی آزادانه – در حدی که سایر زنان بهرهمنداند- از آنان سلب شده است.
در اعلامیه حقوق بشر آمده است:  «احدي را نميتوان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد كه ظالمانه يا خلاف انسانيت و شئون انساني يا موهن باشد.» 52
در عالم واقع بسیار اتفاق میافتد که مردان، به دلیل عقدههای روانی، وضع بد اقتصادی، فشارهای اجتماعی و … زنان را ربوده، اشیاء گرانبهای آنها را دزدیده و آنان را مورد تجاوز قرار میدهند. در کشورهای جهان سوم و توسعه نیافته این آمار بیشتر به چشم میخورد. زیرا بدلیل وضع بد اقتصادی و اجتماعی، فشارها بیشتر و مردان تعادل روانی خود را از دست میدهند و دست به شدیدترین شکنجهها علیه زنان میزنند.53
طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر: «احدي در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مكاتبات خود، نبايد مورد مداخلههاي خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد. هر كس حق دارد در مقابل اينگونه مداخلات و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد.» 54
و کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان:
« دولتهاي عضو اقدامات مقتضي راکه شامل وضع قانون بهمنظور (جلوگيري از) تمام اشکال معامله بر روي زنان و بهره برداري از روسپيگري آنان است، بعمل خواهند آورد.» 55
در کشوری مانند عراق، افغانستان و پاکستان، زنان را مانند ابزار و کالایی در نظر میگیرند که در زندگی خصوصی خود و عواملی از جمله انتخاب همسر، کمترین اختیاری ندارند. در این کشورها، دختران مانند کالا مورد معامله قرار میگیرند. ثمنی معین میشود و برای به اختیار درآوردن زوجه، آنرا به پدر دختر میپردازند56.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
«هر زن و مرد بالغي حق دارند بدون هيچگونه محدوديت از نظر نژاد، مليت، تابعيت يا مذهب با يكديگر زناشويي كنند و تشكيل خانواده دهند. در تمام مدت زناشويي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در كليه امور مربوط به ازدواج داراي حقوق مساوي مي باشند.» 57
و در همین اعلامیه آمده است:
«ازدواج بايد با رضايت كامل و آزادانه زن و مرد واقع شود»58.
در کشورهای اسلامی، زنان مسلمان فقط میتوانند با مردان مسلمان ازدواج کنند ولی مردان مسلمان میتوانند با زنی با هر مذهب و اعتقادی ازدواج کنند زیرا باز هم زن غیرمسلمان در این شرایط باید به دین همسر خود درآید. درنتیجه، مردان میتوانند با هر زنی ـ با هر دینی ـ ازدواج کنند، حتی در صورت یکسان نبودن مذاهب، مذهب مرد به زن تحمیل میشود ولی زنان مسلمان فقط باید با مردان مسلمان ازدواج کنند.59
همچنین، در بسیاری از کشورهای توسعهنیافته، حق طلاق فقط برای مردان درنظر گرفته شده است یعنی در بعضی خانوادهها زنان علیرغم شکنجه و خشونتی که متحمل میشوند، مجبور به زندگی در همان شرایط هستند و انحلال زندگی زناشویی فقط توسط مردان صورت میگیرد.
علاوه بر این، حقی برای زنان هنگام انحلال زندگی زناشویی مبنی بر تقسیم دارایی زوج، در نظر گرفته نشده است؛ درصورتیکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند فرانسه، امریکا، انگلیس و … نیمی از دارایی زوج که بعد از ازدواج بهدست آمده است، به زوجه انتقال مییابد.
طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر:
«هر كس حق دارد در ادارهي امور عمومي كشور خود، خواه مستقيماً و خواه از طريق نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند شركت جويد.» 60
و طبق کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان:
«دولتهاي عضو اقدامات مقتضي براي حذف تبعيض عليه زنان در حيات سياسي و اجتماعي کشور بعمل آورده و بويژه اطمينان حاصل نمايند که (در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع سازمان ملل، حقوق بشر، سازمان ملل متحد، جبران خسارت Next Entries پایان نامه با موضوع حقوق بشر، مسئولیت کیفری، سن مسئولیت کیفری، قانون اساسی