پایان نامه با موضوع جهان اسلام، حقوق انسان، سفارتخانه، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

آزاد قلمداد شود و چنين القا شود که چنين تفکراتي مخصوص سران ايران مي باشد.اما با همراه شدن کشورهاي آمريکاي لاتين با ادبيات سياسي دولت نهم مشخص شد که اين تفکرات مختص ايران نمي باشد در همين راستا هوگو چاوز رئيس جمهور ونزوئلا در سفر به ايران و کنفرانس خبري با رئيس دولت نهم گفت: “ايران و ونزوئلا در مقابله با امپرياليسم بايد همچنان متحد باشند زيرا پيروزي بر مستکبران فقط با وحدت محقق مي شود.”173
2- فرصت سازي و ايجاد ظرفيت هاي نوين متقابل:
با توجه به پتانسيل هاي سياسي ،اجتماعي ، اقتصادي و زيرساخت هاي مناسبي که در منطقه آمريکاي لاتين وجود داشت دولت نهم سعي کرد با تعامل با کشورهاي همسو و مخالف آمريکا به احياي جهت گيري سياست خارجي جنوب- جنوب بپردازد تا از اين طريق بتواند فضاي مناسبي را براي فعاليت هاي اقتصادي سياسي و فرهنگي فراهم کند.
3- گسترش عمق استراتژيک جمهوري اسلامي ايران:دولت نهم در راستاي تهديدزاديي و فرصت سازي به عنوان اولويت هاي سياست خارجي با انجام کارهاي بلندمدت چون راهبردهاي فرهنگي، سياسي و ابزار تجاري و اقتصادي همانند سرمايه گذاري مشترک مبادرت ورزيدند تا بتواند با تقويت ديپلماسي عمومي در منطقه آمريکاي لاتين به جايگاهي برسد که بتواند موقعيت نفوذ جمهوري اسلامي ايران را براي سياست خارجي باز تعريف کند. اصولاً ديپلماسي عمومي و توجه به نقش ملت ها در عرصه روابط بين الملل در دولت نهم بسيار پررنگ شد. درسخنان رييس دولت نهم شاهد هستيم که ملت ها جايگاه ويژه اي دارند هميشه يک روي سخنان او متوجه ملت ها است ،محمود احمدي نژاد با کنار زدن شيوه متداول در سخنان خود علاوه بر دولت ها ،ملت ها را نيز مورد خطاب قرار مي داد.
سفرهاي مکرر محمود احمدي نژاد به کشورهاي ‌امريکاي لاتين و استقبال مردمي در برخي از کشورها از وي و همچنين سفر متقابل مقامات کشورهاي آمريکاي لاتين باعث شد که بسياري از کارشناسان و حتي برخي از مسئولان ايالات متحده از اين امر ابراز نارضايتي و نگراني کنند، چرا که امريکاي لاتين زماني حيات خلوت آنها محسوب مي شد ولي در حال حاضر، کشورهاي اين منطقه پرچم مبارزه با آمريکا و امپرياليسم را برافراشته بودند و با ايران نيز روابط رو به گسترش داشتند، حتي برخي شايعات مبني بر احداث سايت موشکي توسط ايران در کوبا و ونزوئلا مطرح مي شد.
در کل در دولت نهم فعاليت هاي زيادي در زمينه هاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي در راستاي گسترش روابط با کشورهاي آمريکاي لاتين صورت پذيرفت که در ذيل به طور مختصر به برخي از اين اقدامات اشاره مي کنيم:
1- سياسي:
دردولت نهم روابط سياسي ايران با کشورهاي آمريکا لاتين بسيار گسترش يافت و رفت و آمدهاي زيادي بين طرفين شکل گرفت. در همين راستا دولت نهم به سوي ايجاد سيستمي گام برداشت تا در طي يک دوره 6 ماهه يا يک ساله براي گفتگوهاي سياسي بين مقامات عالي رتبه و کارشناسي در حد معاونين وزير امور خارجه به صورت متقابل انجام پذيرد. همچنين در دولت نهم شاهد تأسيس سفارتخانه هاي ايران در بوليوي، نيکاراگوئه و اکوادور هستيم که در همين راستا اعلاميه برقراري روابط ديپلماتيک بين ايران و بوليوي، منتشر شد و سفارت نيکاراگوئه نيز در تهران افتتاح شد.
2- اقتصادي:
توسعه روابط اقتصادي به منظور متنوع سازي روابط تجاري و ايجاد شرکت هاي مختلط براي سرمايه گذاري مشترک و همچنين همکاري هاي مشترک بين اکو و مرکوسور در بلندمدت از ديگر زمينه هاي موجود براي فعاليت دولت نهم با کشورهاي‌آمريکاي لاتين بود، چرا که به لحاظ سوق الجيشي ايران در منطقه اي استراتژيک واقع شده و به عنوان دروازه ورود به آسياي ميانه و قفقاز، امکانات ترانزيت کالا به شمال از طريق خليج فارس را دارا مي باشد.
دولت نهم در زمينه اقتصادي اقدامات ذيل را با توجه به توان مندي هاي کشورهاي آمريکاي لاتين انجام داد:
“1 تأسيس دفترهاي تجاري در شهرهاي مهم منطقه آمريکاي لاتين
2- ايجاد اتاق بازرگاني ايران و آمريکاي لاتين در اتاق بازرگاني، صنايع و معادل ايران
3- برقراري خط هوايي مستقيم (مسافري- باري) با کشورهاي منطقه
4- تأسيس بانک مشترک و صندوق مشترک يا ونزوئلا
5- عضويت در بانک جنوب
6- تأسيس شرکت مشترک براي اجراي پروژه هاي نفتي
7- تأسيس شرکت مشترک حمل و نقل نفتي
8- عضويت ناظر در آلبا174
3- فرهنگي:
جمهوري اسلامي ايران با توجه با پتانسيل هاي عظيم فرهنگي خود و با توجه به تخريب چهره ايران توسط رسانه هاي غربي هميشه سعي داشته است با اين موضوعات به مقابله بپردازد و نفوذ فرهنگي خود را در منطقه آمريکاي لاتين گسترش دهد چرا که به قول ويليام پيمن استاد دانشگاه در رشته مردم شناسي، فرهنگ ايران اسلامي ظرفيت چنين تأثيري را دارد. وي مي گويد: “فرهنگ ايراني در جهان غريب است و اين غربت بزرگ ترين ويژگي ايران در مقام يک ملت است، اين فرهنگ به شکلي عجيب و غير عادي قدرتمند و ماندگار است و تأثيري گيرا بر همه کساني که با آن ارتباط برقرار مي کنند، مي گذارد.”175
در راستاي همين تأثيرگذاري در دولت نهم شاهد هستيم که کرسي هاي زبان فارسي و ايران‌شناسي در دانشگاه هاي منطقه آمريکاي لاتين ايجاد مي شود و همچنين شاهد راه اندازي شعبه خبر گزاري جمهوري اسلامي ايران در ريودژانيرو هستيم،همچنين انجمن دوستي ايران با کشورهاي آمريکاي لاتين تأسيس مي شود و رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در چند کشور اين منطقه فعال مي شود.

5- اتحاد جهان اسلام: (حمايت قاطع از گروههاي مقاومت در منطقه و تلاش براي بيداري ملت هاي مسلمان منطقه در راستاي مقابله با ايالات متحده آمريکا و رژيم صهيونيستي):

با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، موجي جديدي در بين کشورهاي منطقه ايجاد و با توجه به اينکه، ماهيت انقلاب در ايران اسلامي بود و با توجه به اشتراک در دين بين کشورهاي منطقه، سران حکومت در ايران سعي در انسجام امت اسلامي و تضعيف قدرت هاي حکومت هاي سلطه گر داشتند که در اين زمينه اقدامات فراواني صورت انجام پذيرفت که در فصول گذشته به تفضيل درباره آن سخن گفتيم. و در همين راستا گروههاي مقاومت در منطقه استراتژي مقاومت اسلامي را در پيش گرفتند.
دولت نهم وقتي روي کار آمد آرمان خود را براساس آموزه هاي اسلامي و انقلابي، فراهم کردن زمينه هاي بر پايي حکومت عادلانه جهاني از طريق احياي مجدد تمدن اسلامي اعلام کرد.
در عرصه سياست خارجي، مخصوصاً در موضوع فلسطين دولت نهم با مطرح کردن موضوع هولوکاست بار ديگر توجهات را به موضوع فلسطين جلب کرد، گروههاي مبارز در منطقه و همچنين ملت ها بار ديگر از ايران صداهايي را مي شنيدند که يادآور مواضع سالهاي اوليه انقلاب اسلامي بود.از سوي ديگر دولت نهم با بهره گيري از ديپلماسي عمومي ،با توجه به اشتراکات فراوان دربين ملت هاي منطقه ،توانست افکار عمومي کشور هاي منطقه را به سوي خود جلب نمايد
همين امر موجب ايجاد موجي از اميد ، مقاومت وبيداري در بين ملت هاي منطقه و گروهها مقاومت به وجود آيد و آنان احساس کنند در علي رغم تمامي مشکلات ايران همچنان استوار بر مواضع اوليه خود ايستاده است و همين امر موجب مي شد که اين ملت ها در مقابله با زورگويي ها بيش از پيش مصمم شوند.
مهم ترين اين اميدواري و ميل به مقاومت در بين مردم فلسطين نمود پيدا کرد به طوري که آنان در انتخابات فلسطين به گروه حماس، که کاملاً مخالف باروند سازش بود، رأي دادند و حماس در تاريخ 5/11/1384 در انتخابات عمومي فلسطين پيروز شد که اين امر باعث بهت اسراييل و آمريکا شد.
دولت نهم در راستاي اتحاد جهان اسلام و ايجاد همگرايي بين کشورها ، نقش مهمي براي رسانه هاوديپلماسي عمومي قايل بود و در اين زمينه بسيار فعال بود. دولت نهم با ايجاد ادبيات سياسي و گفتماني جديد در بين ملت ها باعث که ملت هاي منطقه بيش از پيش روي به همگرايي و مبارزه با رژيم صهيونيستي بياورند.
اصولاً در روابط ايران با ملت هاي مسلمان منطقه مي توان گفت شاهد گذر از سطح سياست به سطح فرهنگ هستيم.
از سوي ديگر دولت نهم با هدف تأثيرگذاري بر سياست هاي سران کشورهاي اسلامي شاهد سفر رئيس جمهور به کشورهايي چون عربستان سعودي، آذربايجان، سوريه، کويت، عمان، امارات، قطر، اندونزي، الجزاير هستيم. مهم ترين موضوعي که دولت نهم مي خواست به کمک آن بتواند به بيداري و تحريک ملت هاي منطقه بپردازد موضوع فلسطين بود در همين راستا محمود احمدي نژاد، رئيس دولت نهم مي گويد: “ما توصيه مي کنيم به جاي لجبازي با ملت فلسطين، به حق مردم فلسطين براي تعيين سرنوشت احترام بگذاريد. اين بساطي را که خودتان 60 سال است در خاورميانه برپا کرده ايد، تا دير نشده جمع کنيد و خودتان را از خشم ملتهاي منطقه نجات بدهيد. البته اگر به اين نصيحت مشفقانه گوش ندهيد، اگر از حق تبعيت نکنيد، دست قدرت ملت فلسطين و ديگر ملت ها به زودي شما را خاضع، تابع و تسليم اراده خود خواهد کرد.”176
در همين ارتباط رئيس دولت نهم در مورد بي نتيجه بودن روند مذاکرات سازش مي گويد: “سردمداران اين جريان بايد توجه کنند که دوران زورگويي، تحقير ملت ها و تحميل به ملت‌ها به پايان رسيده است. خيال نکنند چند نفر جمع بشوند در شهري و تصميم بگيرند، مسئله فلسطين حل مي شود. ما آيات الهي را جلوي چشممان مي بينيم، آنهايي که از مسير خدا منحرف مي شوند، چشمشان کور مي شود، گوششان کر مي شود، دلهايشان مهر مي خورند، نمي فهمند. يک تجربه مخرب را باز تکرار مي کنند، بارها دور هم جمع شديد، افرادي را آورديد، پاي خيانتها را مهر زديد، اما آيا مسئله فلسطين حل شد؟ حل نخواهد شد.”177
اين مواضع رئيس دولت نهم در عرصه شعار باقي نماند و اين دولت با توجه به نفوذ ايران در ميان گروههاي مقاومت، آنها را تشويق به مبارزه عليه رژيم صهيونيستي مي کرد اين سياست دولت نهم از سويي باعث راديکال شدن اوضاع و همچنين رأي آوردن حماس در فلسطين شد، دولت رژيم صهيونيستي و ايالات متحده را ناچار به اتخاذ تصميماتي کرد که جنگ 33 روزه و 22 روزه غزه در همين راستا قابل بررسي است که در فصل بعدي به طور مفصل به آن خواهيم پرداخت.
اصولاً در تفکر دولت نهم اين گزينه مطرح است که انقلاب اسلامي ايران باعث آغاز روند جديدي در منطقه بوده و دولت نهم نيز به دنبال آن بود که همين روند را با قدرت و قاطعيت ادامه دهد.
در همين زمينه و با توجه به انتشار کاريکاتور عليه پيامبر اسلام (ص)، احمدي نژاد در ديدار با مردم گناوه در تاريخ 12/11/1384 گفت: ” با انقلاب اسلامي و حرکت ملت ايران بشريت به دوران جديدي وارد شده است؛ به دوران خداپرستي، تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدي است. امروز قدرت هاي فاسد مي ببينند که ملت ها فوج فوج به سمت اسلام و اسلام ناب در حرکتند.
آنها مي بينند تنها قدرتي که امروز در مقابل زورگويي، ظلم و چپاول آنها و تضييع حقوق انسان‌ها ايستاده است، قدرت اسلام است و تصور مي کنند اگر به ساحت مقدس پيامبر اسلام جسارت بکنند مي توانند در مقابل اين موج عظيم و سيل عظيم پيشرفت اسلام بايستند. من به آنها مي گويم همان طور که شما همه توان خودتان را به کار گرفتيد تا جلوي پيروزي ملت فلسطين را بگيريد و نتوانستيد، مطمئن باشيد که در مقابل موج اسلام خواهي و گرايش به اسلام و معنويت هم نمي توانيد بايستيد.”178
اين سخنان محمود احمدي نژاد در مورد آغاز روند جديد با انقلاب اسلامي و در پي آن گرايش به معنويت و عدالت در سطح جهان تأثيرگذاري و گرايش کشورهاي اسلامي به اسلام و پيروزي خط مقاومت در فلسطين حاکي از تأثيرگذاري انقلاب اسلامي است که اين موضوع در چهارچوب نظريه پخش (diffusion) قابل تحليل و بررسي است و برخي کارشناسان به بررسي بازتاب انقلاب اسلامي در چهارچوب نظريه پخش نيز پرداخته اند که ابراهيم برزگر يکي از اين افراد است.
اما نظريه پخش چيست؟
نظريه پخش در مورد شيوه گسترش نوآوري ها و ترويج ايده ها و انديشه ها مي باشد اين نظر براي نخستين بار توسط دانشمندي سوئدي که در رشته جغرافيا فعاليت داشت مطرح شد اين دانشمند هاگراسترند (Hager strand) نام داشت.
هر چند اين نظريه ابتدا در رشته جغرافيا مطرح شد اما به مرور زمان اين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع خواست قدرت، نفت و گاز Next Entries پایان نامه با موضوع سلسله مراتب، جهان اسلام، محاصره غزه