پایان نامه با موضوع جنگ 22 روزه، آرمان شهر

دانلود پایان نامه ارشد

ندارند.))197
از سوي ديگر با توجه به اينکه قطعنامه ي شوراي امنيت در حين جنگ 33 روزه عليه ايران صادر شد اين امر باعث شد که اين قطعنامه تحت الشعاع جنگ قرار گيرد و پيروزي حزب الله در اين جنگ باعث شد که قدرت چانه زني ايران در مورد موضوعات منطقه اي و بين المللي تقويت شود و ايالات متحده و رژيم صهيونيستي در موضع انفعال قرار گيرند و عملاً طرح خاور ميانه ي بزرگ به دست فراموشي سپرده شود و به اغما برود ، چرا که بعد از روي کار آمدن دولت نهم در ايران و اجرايي نشدن خواسته هاي ايالات متحده دولت جرج بوش براي خروج از اين وضعيت اقدام به اجراي راه برد انتقال بحران به ديگر محور هاي منطقه کند ، دولت جرج بوش بر اين باور بود که با شکستن بازوان ايران و سوريه در لبنان و محروم کردن تهران و دمشق از عمق استراتژيک منطقه اي شان ميتواند در پيش برد اهداف منطقه اي آمريکا و اسرائيل بسيار مؤثر باشد ، اما اين شکست دردناک تمام نقشه هاي آنهارا بر باد داد وبدين ترتيب جايگاه ايران در منطقه و مخصوصاً در عراق تقويت شد.
ناکامي رژيم صهيونيستي در اين جنگ باعث شد که دولت اسرائيل در جلسه ي هفتگي خود در تاريخ 17/9/2006 به رياست ايهود اولمرت، تشکيل کميته ي دولتي تحقيق در باره ي رخداد هاي جنگ شمال را به رياست قاضي وينوگراد تصويب کند ، تا درباره ي عمل کرد دولت و ارتش در جنگ دوم لبنان (33 روزه) تحقيق کنند.
قاضي الياهو وينوگراد بالاخره بعد از انجام تحقيقات اعلام کرد که مسؤليت اصلي ناکامي متوجه ارتش مي شود و همچنين ضعف بدنه ي سياسي نيز در اين امرسهيم بوده است.در پي آن برخي از مسؤلان رژيم صهيونيستي استعفا دادند . از آن جمله ميتوان به استعفاي عمير پرتس وزير دفاع اسرائيل اشاره کرد.
هرچه بيشتر از زمان جنگ 33 روزه مي گذشت تبعات اين جنگ بيشتر نمايان مي شد . بطوري که خود مسؤلان رژيم صهيونيستي به اين امر اذعان داشتند و برخي از آنان اين موضوع را در کنفرانس هشتم هرتزيليا بيان کرده اند.
کنفرانس هرتزيليا از کنفرانس هاي مطالعاتي بسيار مهمي است که رژيم صهيونيستي و کشورهاي جهـــــان به آن توجه خاص دارند. شرکت کنندگان کنفرانس از مقامات ارشد رژيم صهيونيستي و کارشناسان سياسي ، اقتصادي ، امنيتي اين رژيم و کشورهاي آمريکا ، کانادا و برخي کشورهاي اروپايي اند که به بحث و بررسي خطرهاي فرارو و گزينه هاي رژيم صهيونيستي براي مقابله با اين خطرها مي پردازند.عوزي آراد مدير سابق مرکز تحقيقات موساد از بنيان گذاران مرکز هرتزيلياست . وي از سال 2000مسؤل برگزاري کنفرانس سالانه با حضور مقامات و صاحب منصبان اسرائيلي و خارجي شد. اما کنفرانس هشتم هرتزيليا در سال 2008 همچنان متأثر از جنگ 33 روزه و تبعات آن بود .
بعنوان مثال سرلشگر ايهود بارک دراين کنفرانس مي گويد:((در سالهاي اخيرهم جنگ گرايان و هم صلح گرايان در اسرائيل اعتقادات افراطي خود را رها کردند.راستي ها فهميده اند که نمي توانند تمام سرزميني که مد نظرشان است حفظ کنند.چپي ها نيز پذيرفته اند آرمان شهر “خاور ميانه ي جديد” به وجود نخواهد آمد))198 همچنين بنيامين نتانياهو در اين کنفرانس مي گويد : “بايد از نفوذ بيشتر ايران هسته اي و نزديک شدن اين کشور به مرزهايمان جلوگيري کنيم.عقب نشيني از جنوب لبنان سبب افزايش نفوذ ايران در جنوب اين کشور شد و از همان منطقه هزاران راکت بسوي ما پرتاب شد.نبايد به ايران اجازه ي نفوذ بيشتر را داد و کار را به جايي رساند که حتي به منطقه ي داخلي و اورشليم(قدس) نيز نفوذ کند.مانبايد به کشوري که موشکهاي خود را در سه جهت براي پرتاب نشانه رفته است اجازه ي چنين اقداماتي بدهيم.ما بايد بگوييم که در سامريه و يهوديه (کرانه ي باختري) امنيت توسط ما تامين مي شود.عامل ديگر بر هم زننده ي ثبات و امنيت ، رژيم تروريستي حماس است که در غزه بوجود آمده است…))199
اين سخنان بنيامين نتانياهو حاکي از موضع منفعلانه ي اسرائيل در برابر سياست تهاجمي دولت احمدي نژاد مي باشد که بيانگر نفوذ روز افزون ايران و تضعيف اسرائيل است.
همچنين پرفسور يهزکل دروو رئيس و بنيان گذار مؤسسه ي سياست گذاري ملت، در اين کنفرانس گفته است:”تصوير آرمانهاي کشور اسرائيل نابود شده است.درگذشته بحث در مورد ساخت کيبوتس و شکوفا ساختن بيابانها بود اما امروزاين تصوير تا حدي به دليل حوادث سياسي خدشه دارشده است.اسرائيل زماني به عنوان پناهگاه يهوديان سر کوب شده شناخته مي شد اما اين تصوير با واقعيت ژئوپلتيک امروز نا مأنوس است. درمقابل يهودياني وجود دارند که اسرائيل را عامل يهود ستيزي مي دانند ، زيرا کشمکش با فلسطيني ها سبب خيزش اسلام افراطي و متعصب شده است” 200
اما در اين کنفرانس تحليل شائول موفاز در مورد سياست خارجي ايران و مخصوصاً راهبرد دولت نهم قابل توجه است.وي ميگويد : “ايران بيش از آنکه به برنامه ي هسته اي بعنوان يک هدف بنگرد به آن بعنوان ابزاري براي تبديل شدن به قدرتي هژمون در خاور ميانه مي نگرد.جاه طلبي هاي اين کشور تنها تهديدي عليه اسرائيل نيست . احمدي نژاد در اظهار نظر هاي خود تلاش کرده است جامعه ي جهان را متقاعد کند منافع استراتژيک ايران تنها در مقابله با اسرائيل خلاصه مي شود.اما اسرائيل در ملاحظات استراتژيک ايران جايگاه جدي و عمده اي ندارد و ايران تلاش مي کند تا مسئله ي اسرائيل را به عنوان تنها دغدغه خود به جامعه ي جهاني نشان دهد به گونه اي که اسرائيل نقطه ي کانوني ستيزه جويي ايران باشد . اين رويکرد اهداف دولت ايران را تأمين مي کند و چشم رهبران بسيار از کشورهاي جهان را به روي حقايق مي پوشاند. ظهور ايران هسته اي فاجعه بار خواهد بود. ايران زير چتر هسته اي، ارزشها و باورهاي خود را به کشورهاي ضعيف تر تحميل خواهد کرد… هيچ سرويس اطلاعاتي در جهان وجود ندارد که ادعا کند ايران از توان موشکهاي بالستيک برخوردار نيست موشکهاي دور برد و موشکهايي که مي توانند پايتخت هاي اروپا و ساحل هاي شرقي آمريکا را تحت هدف قرار دهد ثمره ي تلاشهاي ايران است”201
اين سخنان شائول موفاز بيانگر اين واقعيت است که اصولاًجمهوري اسلامي ايران طرف خود را در منافشات منطقه اي اسرائيل نمي داند بلکه اختلاف اصلي بين ايالات متحده و ايران در منطقه مي باشد و از سوي ديگر سياست تهاجمي دولت نهم را نشانه ي تغيير نگاه ها و تغيير کانون بحران مي داند و از سوي ديگراين واقعيت آشکار مي شود که اسرائيل و کشورهاي غربي از هسته اي شدن ايران نگران نمي باشد بلکه از قدرت گيري کشور اسلامي با ارزش هاي مبتني بر تعاليم اسلام است که مدل زندگي غربي را قبول ندارد و توانايي الگوشدن در بين ملتهاي منطقه را دارا مي باشد،واهمه دارند.
به هرحال جنگ 33 روزه باعث شد که سياست هاي منطقه اي اسرائيل در منطقه با مشکل اساسي رو برو شود و از سوي ديگر اسرائيل نتوانست خواست ايالات متحده را در به وجود آمدن خاور ميانه ي جديد محقق سازد.
بنابر اين مي توان گفت که سياست هاي منطقه اي اسرائيل و همچنين استراتژي خاور ميانه آمريکا در پي حمايت قاطع ايران از حزب الله و پيروزي اين گروه در جنگ 33 روزه با مشکل اساسي روبرو گشت و اين کشورها موضع انفعال قرار گرفتند. در آخر مي توان گفت که جنگ 33 روزه يکي از اصلي ترين مصاديق تضعيف سياست هاي منطقه اي اسرائيل است، چراکه نه تنها خاورميانه جديد شکل نگرفت بلکه زمينه براي شکل گيري خاورميانه اسلامي مهيا شد.
اسراييل براي رفع تبعات اين شکست و همچنين ايجاد اميد در بين مردم خود اين با حمايت آمريکاجنگ بر عليه حماس را شروع کرد که در ادامه به بررسي آن خواهيم پرداخت.

3- حمله ي اسرائيل به نوار غزه(جنگ 22 روزه):
يکي ديگر از مصاديق تضعيف سياست هاي منطقه اي اسرائيل، حمله اين رژيم به نوار غزه و شروع جنگ 22 روزه مي باشد. همان طور که بيان شد، رژيم صهيونيستي متاثر از راديکال شدن فضاي منطقه دست به اقداماتي زد که جنگ 22 روزه نيز يکي از آن اقدامات مي باشد. به همين دليل در اين گفتار به طور کامل به بررسي حمله اسرائيل به نوار غزه خواهيم پرداخت.
در فصول گذشته بيان شد که گروه حماس مولد فکر انقلاب اسلامي ايران مي باشد. گروه هاي مقاومت در منطقه همواره مورد حمايت جمهوري اسلامي ايران بوده اند ،اما باتوجه به تحولات منطقه پس از حوادث 11سپتامبر اين گروه ها در موضع انفعال قرار گرفتند ،چرا مهمترين حامي آنها يعني جمهوري اسلامي ايران ،خود شديدا تحت فشار بود .
تااينکه با روي کار آمدن دولت نهم به رياست محمود احمدي نژاد و اتخاذ مواضع ضد صهيونيستي و ضد آمريکايي شديد توسط وي وهمچنين حمايت ها و کمکهاي فراوان ايران از اين گروه ها ددر اين مقطع، دوباره روحي تازه در آنان دميده شد و آنها بار ديگر به ادامه ي مقاومت مصمم شدند.
گروه حماس با الهام از گفتمان انقلابي احيا شده توسط دولت نهم با سه شعار محوري: اسلام خواهي ، مقاومت و خدمات رساني به مردم. وارد انتخات پارلماني فلسطين شد و در اين انتخابات حماس با کسب 9/42 درصد آراء در مجموع 74 کرسي را بدست آورد در حالي که فتح توانست 45 کرسي را تصاحب کند. اين پيروزي حماس باعث شگفتي کشورهاي اروپايي، آمريکا و اسرائيل شد. اين انتخابات نشان داد که مردم فلسطين گزينه ي مقاومت را انتخاب کرده اندو نشان دادند که سر سازش با رژيم صهيونيستي را ندارد .
از سوي ديگر بزرگترين منادي مقاومت و عدم سازش در منطقه جمهوري اسلامي ايران بود که محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران با قاطعيت تمام اين موضوع را در مجالس بين المللي مطرح مي کرد.
کشورهاي غربي و مخصوصاً اسرائيل نتوانستند پيروزي حماس را تحمل کنند ، مقام هاي اسرائيلي از آن به عنوان زلزله ي سياسي ياد کردند و اعلام کردند حاضر به همکاري با اين دولت نيستند. با پيروزي حماس در 5/11/1384 قرار بود که مجلس قانون گذاري فلسطين در 29 بهمن ماه 1384 افتتاح شود اما نيروهاي اسرائيلي همزمان با اين روز تدابير شديد امنيتي و پست هاي بازرسي را در اطراف رام الله به اجرا گذاشتند و به نمايندگان جنبش حماس براي شرکت در اين جلسه اجازه نداد ، نمايندگان حماس ناچار شدند از طريق ويدئو کنفرانس در اين مراسم شرکت کنند.
اصولاً بعد از پيروزي حماس در اين انتخابات سياست گرسنه نگه داشتن ملت فلسطين و محاصره ي غزه با هدف مجازات دسته جمعي فلسطيني ها در خصوص انتخاب اين دولت و نيز وادار ساختن حماس به تغيير موضع خود در قبال رژيم صهيونيستي از سوي اسرائيل و با حمايت غرب به مرحله ي اجرا گذاشته شد.
با آغاز به کار دولت جديد فلسطين به رهبري حماس در تاريخ 10/1/1385 (2006) اسرائيل پرداخت درآمدهاي گمرکي و ساير عوارضي را که از تشکلات خود گردان جمع آوري مي شد متوقف کرد، در اين بين محاصره ي غزه شديد تر شد و بعد از گذشت حدود چند ماه از اين وضعيت اسرائيل حملات شديدي عليه حماس در نوار غزه را به اجرا درآورد ،در اولين اقدام اسراييل نيروگاه برق غزه را منهدم کرد و غزه را در خاموشي فرو برد.بعد از حدود گذشت دوهفته از اين اوضاع مي رفت که حماس با خطر جدي مواجه شود که نيروهاي حزب الله با انهدام يک تانک ميرکاوا و به اسارت در اوردن 2 سرباز اسرائيلي جبهه ي جديدي دي برابر اسرائيل گشودند که منجر به جنگ 33 روزه گشت. که در گفتار پيشين بطور مفصل آنرا بررسي کرديم.
بعد از حوادث مربوط به جنگ 33 روزه اوضاع بر رژيم صهيونيستي بيش از پيش سخت شد ازسوي ديگر محاصره ي نوار غزه همچنان ادامه داشت و رژيم صهيونيستي توانست با اختلاف افکني بين حماس و فتح بين اين دو گروه درگيري ايجاد کند و پس از درگيري هاي اين دو گروه حماس توانست ضمن بيرون راندن فتح از نوار غزه کنترل اين منطقه را بدست آورد.نوار غزه به لحاظ جغرافيايي در حاشيه ي درياي مديترانه با مساحتي حدود 360 کيلومتر مربع واقع است.اين منطقه از جنوب غربي با مصر و از شمال و شرق با رژيم صهيونيستي هم مرز است .مردم غزه عموماً مسلمان و فلسطيني هستند و کمتر از يک درصد مسيحي نيز دارند.غزه نسبت به مساحتش يکي از نقاط پرتراکم جمعيتي در سطح دنياست.
تحريم ها عليه حماس همچنان ادامه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع جهان اسلام، وزارت امور خارجه، وزارت خارجه Next Entries پایان نامه با موضوع باراک اوباما، محاصره غزه