پایان نامه با موضوع بزهکاری اطفال، مواد مخدر، ضرب و جرح، بزهکاری نوجوانان

دانلود پایان نامه ارشد

هستند برای قضاوت اینکه فرد بزهکار است یا بیمار روانی بعضی سو رفتارها غیر قانونی است و بعضی غیر اخلاقی ولی همه رفتارهای غیر قانونی غیر اخلاقی نیستند . توجه به رفتار غیر قانونی و غیر اخلاقی حائز اهمیت بوده و برای تعریف بزهکاری نیز لازم است .
بزهکاری در معنا و مفهوم لفظی عبارت است از ترک انجام وظیفه قانونی و یا ارتکاب عمل خطایی که لزوما عنوان جرم ندارد با این وجود این اصطلاح غالبا معادل جرم به ویژه در ارتباط با جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان به کار می رود .
بزهکاری اطفال در معنای متداول و غیر حقوقی آن شامل رفتارهایی از قبیل مدرسه گریزی فرار از خانه یا فرار از کنترل والدین می گردد که در یک فرد بالغ مجرمانه تلقی نمی شود. (ابرند آبادی، 1377: 199)
از این توضیح نتیجه میگیریم که بزهکاری مجموعه جنحه ها و جرایم کیفی کم اهمیت است و چون اطفال نوعا مرتکب جرایم خفیف می شوند در مورد اطفال واژه بزهکاری و در مورد بزرگسالان واژه مجرمیت به کار میرود. (ابرند آبادی،1377: 44)
در اسناد سازمان ملل متحد اصطلاح بزهکاری تعریف نشده و از واژه ی جرم استفاده شده است و مطابق این اسناد جرم عبارت است از هر گونه عمل (فعل یا ترک فعل ) که قانونا در نظام خاص حقوقی قابل مجازات می باشد . در صورتی که بزهکاری یعنی تفسیر بزهکاری به عنوان یک پدیده کلی ( مجموعه جرایم ارتکابی در زمان و مکان معین ) (عباسی، 1380: 33)
1-1-4-2-1-1 بزهکاری اطفال
بزهکار صفت مرکب و فاعلی واژه بزه است در لغت نامه دهخدا در تعریف این واژه آمده است بزه گناه و خطا می باشد، بزهکار عاصی، بزه مند، تبه کار را گویند (علی اکبر دهخدا، 1341: 1049) .و به طور کلی باید گفت بزهکاری اطفال به کودکی اطلاق می شود که متهم به ارتکاب جرمی شده یا محرز گردیده که جرمی مرتکب شده است و در برخی موارد به طفلی نسبت داده می شود که صرفا مرتکب جرم نشده است بلکه به طور کلی فردی سرکش و ضد اجتماعی است.
در ارتباط با مجرمان کم سن و سال که کرارا دردادگاه های اطفال ظاهر می شوند توجیه علمی و مفیدی به چشم می خورد این افراد غالبا به نحوی از انحا دردسر آفرین هستند و در برابر امر و نهی والدین مقاومت می کنند . آماده طغیان های تهاجمی و پرخاشگرانه اند از دیدگاه آموزگارا نشان غیر عادی و مساله سازند از نظر تحمیلی عقب افتادگی دارند و به طور مرتب در مدرسه حاضر نمی شوند . آماده اختلاط و جوشش هستند . در واقع در این سن طفل لذت جو بوده و خواهان لذت و هر عملی که ناشی از غریزه باشد انجام می دهد .در مفهوم کلی تر می توان گفت طفل به سمت لذت طلبی سوق داده می شود و بزهکاری آنان صرفا به معنی جرم نیست و می تواند یک عمل غیر اجتماعی مانند بیکاری گریز از مدرسه و از این قبیل مسائل باشد. (منصور محمود، 1351: 67)
1-1-4-2-1-2 بزهکاری نوجوانان
گاهی لفظ طفل بزهکار و گاهی لفظ مجرم نوجوان به کار برده می شود و در مقام تعریف مجرم نوجوان را فردی می دانند که قبل از رسیدن به سن 18 سالگی مرتکب جرم شده باشد . به عبارت دیگر به جای لفظ طفل بزهکارلفظ مجرم نوجوان به کار رفته است . که از جمله بزهکاری نوجوانان شامل تخریب دسته جمعی مصرف مواد مخدر می باشند و نوجوانان مستعد حمل سلاحهای تهاجمی و درگیری در نزاع و زد و خورد هستند . آنها حالتهای تفوق طلبانه و پرخاشجویانه داشته و در مقابل تمامی قدرتها از هر نوع که باشند به ویژه در برابر پلیس شکاک و بدبین هستند . نحوه ی زندگی این عده به تدریج که رشد می کنند به نحو قابل توجهی به سمت لذت طلبی سوق می یابد و مشخصه آن مصرف فراوان مشروبات الکی بی بند و باری جنسی انتخاب های شغل های نیمه وقت و کوتاه مدت که نیازمند تبحر و کارآموزی خاصی نیست بیکاری های پی در پی و عدم هر گونه استفاده ی منظم و یا سازنده از ساعات بیکاری است . این روحیه ضد اجتماعی عام در میان نوجوانان تکرار کننده ی جرم خواهد بود که بیش از بقیه ی ممکن است دارای منش های مجرمانه شده و زندگی آنان در بزرگسالی توام با جرایم محدود و غیر سازمان یافته ای باشد که مالًا منجر به تحمل مکرر حبس در زندان شود.( ابرند آبادی، 1377: 200)
1-2 مبانی و اهداف ضمانت اجراهای جرایم اطفال و نوجوانان
1-2-1 انواع بزهکاری اطفال و نوجوانان
عده ای از علمای حقوق در تعریف بزهکاری اطفال آن را مجموعه اعمالی می دانند که به وسیله ی قانون پیش بینی و برای آنها مجازات تعیین شده است . (نجفی، 1382: 19)
این تعریف در برگیرنده ی تمام اعمال مجرمانه اطفال همانند بزرگسالان خواهد بود . البته ترسیم یک طبقه بندی فراگیر در خصوص کل بزهکاری اطفال امر آسانی نیست
مع الوصف در چهار گروه مورد بررسی قرار می گیرد .
که ما در این بحث به طور خلاصه به برخی از آنها اشاره می نماییم .
1-2-1-1 بزهکاری علیه اموال
مهم ترین نوع جرم جرایم علیه اموال در میان اطفال بزه سرقت است که به صور تمامی مختلف ارتکاب می یابد . جیب بری که با آموزش های مربوطه آغاز می شود و به عمل می انجامد . کیف زنی که امروزه در میان اطفال شایع گردیده و همچنین وسایل نقلیه ( اعم از موتور سیکلت و اتومیبل ) از مختصات جرایم ارتکابی پسران به شمار می رود دختران در این گونه جرایم اصولا شریک جرم هستند و راسا اقدام به سرقت در این مورد نمی نمایند . البته انگیزه سرقت در نوجوانان به جهت تظاهر به قدرت، مهارت، شهامت است و گاه به لحاظ گذران وقت ارتکاب می یابد .
البته غیر از سرقت جرایی مثل تخریب و اتلاف عمومی و خصوصی نیز در حد چشمگیری توسط اطفال ارتکاب می یابد . خرابکاری و ایجاد خسارت در اموال مردم مانند پنجر کردن اتومبیل شکستن شیشه و ورود خسارت به بدنه و رنگ آن شکستن شیشه منازل خرابکاری در وسایل راهنمایی و رانندگی شکستن آینه جاده ها کندن علایم وسایل قلیه پاره کردن روکش های صندلی های وسایل نقلیه عمومی سینماها تخریب تلفن های عمومی و خرابکاری در سایر موارد از مصادیق این گونه جرایم اند که بالغ بر میلیاردها ریال خسارت مادی به جامعه وارد می کند این جرایم عمدتا به منظور ارضا روحی و گرفتن انتقام از یک دشمن معین یا فرضی اتفاق می افتد و کمتر انگیزه مالی برای آن میتوان تصور نمود . (نجفی، 1382: 23)
1-2-1-2 بزهکاری علیه اشخاص
به لحاظ جنبه آماری جرایم خشونت آمیز وصدمات جسمی و روحانی بعد از جرایم علیه اموال قرار دارند . ضرب و جرح و قتل دو بزه شاخص در این گروهند (همان: 24) ایراد ضرب و جرح عمدی در بین کودکان و نوجوانان فراوان است این گونه جرایم بیشتر بین سنین 16 تا 20 سالگی و در میان نوجوانان دیده می شود زیرا در این سنین نوجوانان به ویژه پسران در این سن و سال افرادی پرخاشگر خشن و زود رنج می شوند که به کمتر بهانه ای از کوره در رفته و با طرف به زد و خورد می پردازند و نزاع و پرخاشگری نوجوانان ممکن است منشا مختلفی داشته باشد گاهی این اعمال در زمین ورزش و گاهی داخل وسایل نقلیه عمومی در خیابان و درمدرسه و … رخ می دهد(شامبیاتی، 1380: 110-111). البته علل موثر در ارتکاب این جرم می تواند بیماری های روانی یا مورد توهین و تمسخر قرار گرفتن از سوی دیگران انتقام جویی و .. با شد .در مورد ارتکاب قتل در بین اطفال و نوجوانان نیز باید گفت که انگیزه ی ارتکاب آن با بزرگسالان متفاوت است . اطفال و نوجوانان معمولا در حال خشم و غضب شدید و یا دفاع از جان و ناموس یا انتقام جویی مرتکب قتل می شوند یا بهتر بگوییم شاید خشونت و در نتیجه آن ایراد ضرب و جرح عمدی نه به قصد کشتن می تواند به ارتکاب قتل منجر گردد. (دانش، 1374: 45-46)
1-2-1-3 بزهکاری علیه عفت و اخلاق عمومی
از مهم ترین جرایم ارتکابی اطفال در این گروه می توان به روسپیگری هم جنس بازی رابطه نامشروع و سقط جنین اشاره کرد البته اطفال گاهی اعمالی که خلاف اخلاق نیز می باشد از قبیل اذیت و آزار دیگران و خسارت های مادی را انجام میدهند.
1-2-1-4 بزهکاری علیه نظم عمومی جامعه
در قالب این عنوان برخی از جرایم مهم اطفال که از لحاظ آماری و اطفال در نظم عمومی قابل اهمیت می باشند عبارتند ازاعتیاد،خرید و فروش مواد مخدر ولگردی و تکدی.
وجه مشخصه و اشتراک اکثر کودکانی که مرتکب این جرایم می شوند،فقدان سر پرست به علت طلاق،فوت والدین و یا بد سرپرستی،فرار از منزل،ناتوانی والدین از پاسخگویی به نیاز های اولیه،ترک تحصیل اعتیاد والدین، زندانی بودن پدر یا مادر می باشند.
1-2-2 عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانان
1-2-2-1 عوامل شخصی و شخصیتی
عوامل شخصی(فردی) مجموعه ای ازعللی است که در ارتباط با ویژگی ها و یا خصوصیات انسان بوده و از جسم یا روان وی سر چشمه می گیرد.کین برگ عوامل فردی را از مجموعه تمایلات واکنشی می داند که در لحضه مشخصی به صورت واقعی در شخص وجود دارد.این تمایلاتممکن است ارثی یا اکتسابی باشد.بنابراین می توان گفت شخصیت افراد مجموعه ای از خصوصیات موروثی،مادر زادی یا خطری و یا اکتسابی متأثر از محیط خانواده، تأثیرات رشد جسمی و عقلی می باشند (نجفی ، 1382: 54).این عوامل را می توان به دو گروه عوامل جسمی و عوامل روانی تقسیم نمود (نجفی ، 1382: 54).
1-2-2-1-1 عوامل جسمی
یکی ازعواملی که شخصیت افراد را تحت تاثیر قرار داده و مورد توجه جرم شناسان نیز واقع شده است عوامل ارثی است همان طور که انسان از لحاظ مالی وارث بستگان خود می باشد ممکن است از نظر فردی نیز وارث استعداد ها خو و خصلت های خوب که از راه نیاکان به او منتقل می شود باشد (نور بها، 1380: 26). بدیهی است که این تئوری نمی تواند به تنهایی توجیه کننده بزهکاری باشد زیرا بسیاری از بزهکاران دارای والدین سالم یا حداقل غیر بزهکاری باشند و اساسا اعتقاد به بزهکاری فطری امروزه محل تردید می باشد .البته نمی توان انکار کرد که از طریق انتقال ژن بسیاری از خصوصیات جسمانی ازوالدین به فرزندان منتقل می گردد و به همین جهت ممکن است بعضی از نارسایی های جسمی و روانی ذاتی و اکتسابی به اطفال انتقال یابد مثلا والدین معتاد به مواد مخدر یا الکل ممکن است دارای فرزندان نامتعادل جسمی یا روانی شوند و امروزه ثابت گردیده که اگر والدین در حین امتزاج نطفه مست باشند یا مادر در دوران حاملگی مشروب یا مواد مخدر یا سیگار مصرف نماید کودکان آنان در مقام مقایسه با دیگران دچار عدم تعادل بیشتری خواهند گردید .
برای مثال طبق آماری که از 100 کوک بزهکار در ایران اخذ شده تعداد 18 نفر دارای پدر الکی بوده اند. (نجفی ، 1382: 56).
اندیشه ی ارتباط میان ساختمان زیستی و تبه کاری که توسط لمبروزو مطرح گردیده بود و در سالهای 1940 توسط ویلیام شلون6 احیا گردید . شلون سه نوع اصلی ساختمان بدنی انسان را متمایز کرد و مدعی گردید که یکی از آنها مستقیما با بزهکاری ارتباط دارد .
به گفته او انواع دارای ماهیچه های قوی و فعال ( مزومورخما)7 بیش از افراد دارای ساختمان بدنی لاغر ( الکترومورفها)8 یا افراد فربه تر ( اندومورنها)9 احتمال دارد که بزهکار شوند . مطالعات بعدی که توسط محققان دیگر انجام شد مدعی یافته های نسبتا مشابهی گردیدند اما در حالی که نظراتی از این گونه هنوز طرفدارانی دارند . این تحقیقات وسیعا مورد انتقاد قرار گرفته اند . حتی اگر رابطه ای کلی میان نوع ساختمان بدنی و بزهکاری وجود داشت این امر هیچ چیزی را درباره ی وراثت نشان نمیداد . افراد دارای ساختمان بدنی ماهیچه ای که شلون آنها را با بزهکاری مربوط می داند ممکن است از آن روی به سوی فعالیت های تبهکارانه کشانده شوند که این فعالیت ها فرصت هایی برای نمایش ورزشکاری را فراهم می کنند .
بزهکاری و ساختمان بدنی وجود داشته باشد ممکن است از این جهت باشد که بزهکارانی که قوی تر و ورزشکار به نظری می رسند بیشتر در معرض زندانی شدن قرار دارند تا بزهکارانی که لاغر و شکننده به نظر می آیند .
احتمال دارد که برخی ازعوامل زیستی تاثیر جزیی بر بعضی انواع جرم داشته باشند برای مثال بعضی افراد ممکن است ساختمان ژنتیکی داشته باشند که آنها را در جهت تحریک پذیری و پرخاشگری متمایل سازد . این امر می

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع مسئولیت کیفری، سن مسئولیت کیفری، قانون مجازات، مسئولیت کیفری اطفال Next Entries پایان نامه با موضوع روان شناختی، یشرفت تحصیلی، گروه همسالان، پیشرفت تحصیلی