پایان نامه با موضوع باراک اوباما، محاصره غزه

دانلود پایان نامه ارشد

داشت و نوار غزه همچنان در محاصره بود از سوي ديگر با توجه به نزديک شدن سالهاي پاياني دولت جرج بوش و در پي در موضع انفعال قرار گرفتن ايالات متحده و اسرائيل در منطقه با توجه به سياست هاي تهاجمي جمهوري اسلامي ايران و پيروزي حزب الله در جنگ 33 روزه ايالات متحده سعي کرد به هر نحوي که شده لا اقل در مورد صلح اعراب و اسرائيل کاري انجام دهد به همين دليل کنفرانس صلح آناپوليس در تاريخ 3 شنبه 6 آذر 1386 (27نوامر2007) در آکادمي نيروي دريايي ايالت مريلند آمريکا با حضور رهبران آمريکا و اسرائيل و چند کشور ديگر برگزار شد .و در پايان اين کنفرانس اعلام شد که توافق شده بين اسرائيل و محمود عباس که يک کميته ي راهبردي براي حل و فصل مشکلات تشکيل شود.اما همانطور که بعداً نيز مشخص شداين امر بديهي است صلحي پايدار در خاور ميانه بدون خواست ايران تحقق پيدا نخواهد کرد.
چراکه هدف استراتژيک حماس آزادي همه ي سرزمين فلسطين ، بر اساس خط مشي حماس که در ماده ي 32 جنبش حماس بيان شده، بود. حماس همين امر را مورد تاکيد قرار مي داد و به همين دليل از به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي سر باز مي زد و جمهوري اسلامي ايران از اين موضع حمايت مي کرد.از سوي ديگر حماس با توجه به شرايط خود اهداف مرحله اي داشت که آن رامي توان چنين دسته بندي نمود:
1- آزاد سازي کرانه ي باختري و نوار غزه.
2- اسلامي کردن جامعه ي فلسطين
3- تاکيد بر مشروعيت پيکار مسلحانه
?- ادامه ي انتفاضه
5- پاسداري از وحدت ملي
6- برچيدن آبادي هاي يهودي نشين ، آزادي زندانيان و عدم تجاوز به غير نظاميان
7- فعال کردن عمق عربي و اسلامي .
رژيم صهيونيستي و ايالات متحده سعي داشتند به هر نحو شده اين گروه را با چنين تفکراتي از صحنه ي سياسي فلسطين حذف کنند.مخصوصاً اينکه اين گروه متحد ايران نيز بود.
از سوي ديگر بعداز جنگ 33 روزه شکافهاي اجتماعي اسرائيل زياد شده بود و همين بسترهاي اجتماعي مسلماً بر رفتار سران صهيونيست اثر گذار بوده است.اين عوامل را چنين مي توان بر شمرد:
“1- ماهيت نقش کاربردي طرح صهيونيستها و تضاد ريشه اي آن با ساکنان اصلي سر زمين فلسطين و کشور هاي هم جوار آن
2- نگرش توسعه طلبانه براي تکميل عمليات شهرک سازي و جايگزيني(يهوديان به جاي اعراب) به عنوان مبنا اصلي طرح صهيونيسم
3- ماهيت حکومت بطوري که خشونت ابزاري ضروري، براي ارتش اسرائيل به شمار مي آيد و اين رژيم همواره با ترويج مفهوم “دژ محاصره شده” ضرورت پايبندي به خشونت رامورد تاکيد قرار مي دهد
4- ايجاد نهاد هاي فاشيستي و نظامي سرکش براي اسرائيلي ها که خشونت را منشا و سمبل اثبات وجود خود مي دانند
5- احساس قدرت برتر بودن “202
همچنين مي توان براي جامعه ي اسرائيل 3 ويژگي ذيل را نيز ذکر کرد:
“نخست اينکه:اکثريت جامعه از مهاجران يا فرزندان آنان تشکيل شده است.مهاجراني که از زمان تشکيل گروه هاي صهيونيستي به آنجا مهاجرت کرده و تا امروز نيز فرايند مهاجرت ادامه دارد.
دوم اينکه جامعه ي اسرائيل اسکان يافته است به اين معني که صرفاً جامعه ي مهاجران تلقي نمي شود،بلکه در نتيجه فعاليتهاي استعماري دولتي مستقر تشکيل شده است و جدال دايم ميان اسکان يافتگان و بوميان فلسطين فصل مميز اين جامعه است.
جدالي که ساختار کلي جامعه ، سياست و اقتصاد اسرائيل را تشکيل داده است و ساختار خشني از قدرت ايجادکرده است چنانچه ژنرال دايان در سخنراني مشهور خود در تدفين يکي از احالي کيبوتص ها ي اسرائيل توضيح مي دهد که ما جامعه ي اسکان يافتگان بدون توپ و تانک قادر به ساختن يک خانه و کاشتن يک درخت نيستم.تنها راه زندگي ما اين است که آماده و مسلط قوي و خشن باشيم تا مبادا شمشير از دستمان بيفتد و زندگيمان به پايان برسد.
سوم اينکه تنوع قومي جامعه ي اسرائيل که در قالب قوميتها ، فرهنگهاونگرش هاي مختلف مذهبي تجلي پيدا کرده و موجب بروز شکافهاي اجتماي شده است.”203 باتوجه به اين شرايط در جامعه ي رژيم صهيونيستي و در پي شکست در جنگ 33 روزه مسؤلان اين رژيم با سر در گمي خاصي مواجه شده بودند و اکثر وعده هاي آنها دربين مردم رنگ باخته و زير سؤال رفته بود
مخصوصاً در پي تبادل اسراي اسرائيل و لبنان در 16 ژوئيه 2008 که به “عمليات رضوان” معروف گشت که در زاي دو جسد سرباز اسرائيلي 5 اسير لبناني از جمله سميرقنطار با 199 جسد از رزمندگان عربي مبادله شد.
رژيم صهيونيستي که جنگ 33 روزه رابه خاطر آزادي اين دو سرباز آغاز کرده بود تالحظه ي مبادله از زنده نبودن دو سربازش آگاهي نداشت و پس از مبادله مشخص شد که دو سربازش کشته شده اند.اين موضوع بسيار براي جامعه ي اسرائيل گران آمد و فضاي سنگيني را بر جامعه ي اسرائيل تحميل کرد.چراکه از سويي در لبنان موجي از شادي و شادماني حاکم بود و در سوي ديگر در اسرائيل مراسم تشييع جنازه برپا شده بود.اين امر بيش از پيش مسؤلان رژيم صهيونيستي را تحت فشار قرار داد و با توجه به چنين شرايطي رژيم صهيونيستي در منطقه احساس ضعف و بن بست مي کرد و از سوي ديگر دولت جمهوري خواه ايالات متحده در حال پايان کار خود بود و با توجه به شکست هاي آمريکا در منطقه ي خاور ميانه ، جواب ندادن سياستهاي جنگ طلبانه آمريکا ، قدرت گرفتن جمهوري اسلامي ايران و جبهه ي مقاومت و همچنين با وجود دوسال محاصره غزه و از سوي ديگر با توجه به در پيش بودن انتخابات کنيست در سرزمينهاي اشغال و تمايل به حزب کاديما براي ماندن در قدرت ، رژيم صهيونيستي آماده ي حمله به نوار غزه شد تا از اين وضعيت خارج شوند.از سوي ديگر با توجه به انتخابات و جابجايي قدرت در ايالات متحده و آمدن باراک اوباما و اينکه او در 22 ژانويه ي 2008 در اولين صحبتهاي خود در مورد اسراييل ، چنين اظهار نظر کرده بود که ((اجازه دهيد شفاف سخن بگويم.آمريکا امنيت اسرائيل را به عهده گرفته است و ما همواره از اسرائيل براي دفاع از حق مشروع خود در برابر تهديدات حمايت خواهيم کرد.حماس بايد شرايط مشخص را بپذيرد . حق بقاي اسرائيل را تاييد کند،خشونت را کنار گذارد و به توافقات پيشين وفادار بماند.))204
اين سخنان حاکي از حمايت بي چون و چرا ي دولت جديد ايالات متحده از رژيم صهيونيستي مي باشد.
اصولاً “آمريکا واهمه داشت که موفقيت حماس در اداره ي امور به الگويي براي کشورهاي منطقه به خصوص مصر و اردن دو همسايه ي طرفدار آمريکاو حامي مرز هاي اسرائيل شود. اما گسترش جريان هاي اسلامي اخوان المسلمين که ريشه ي نزديکي با حماس دارند اين کشورهارا فراگرفته است.بنابراين
تصميم دولت آمريکا براي محاصره ي حکومت حماس بخشي از محاصره ي تکميلي بر جريانهاي ديني در منطقه با هدف جلو گيري از رشد آنهاست . آمريکا اسلام سياسي را با امنيت ملي خود در تضاد مي بيند” 205
از سوي ديگر اين سخنان ايهود اولمرت نخست وزير وقت اسرائيل در تاريخ 27 ژانويه ي 2008 جالب توجه است.وي چنين مي گويد:”رئيس جمهور آمريکا به امنيت اسرائيل و ماهيت قطعي و غير قابل انکار اسرائيل بعنوان کشوري يهودي متعهد است و در تاريخ ما بي سابقه است همکاري بين اسرائيل و آمريکا مورد پذيرش شفاف است.سطح صميمت روابط بين اسرائيل و آمريکا و عمق درک آنها از نياز اساسي ما به امنيت و آينده ي اسرائيل بي سابقه است.تمايل دارم جزئيات بيشتري در مورد اين همکاري استراتژيک، دغدغه و سخاوت تقريباً نا محدود دولت کنوني آمريکا و هماهنگي آن با جزئي ترين مسايل جدي مربوط به آينده و شکوفايي اسرائيل مطرح کنم. اما تنها به اين نکته بسنده مي کنم که افزايش شديد کمک خارجي آمريکا به ما تقريباً 6 مليارد دلار طي 10 سال به رقم کلي 30 مليارد دلار خواهد رسيد.اين ميزان کمک ،نوک کوه يخي است که اغلب حجم عظيم آن ناپيدا است.حمايتهاي عظيم آمريکا از ما شامل حفاظت، پشتيباني، حمايت و کمک مي شود که همگي در مورد موضوعاتي که به شدت براي ما مهم هستند ضروري است.”206
ايهود اولمرت در ادامه ي همين سخنراني مي گويد که بسيار به شخص محمود عباس براي عملي سازي صلح اميدوار است و بيان مي دارد که اعتقاد دارد ،هيچ رهبر فلسطيني بهتر از محمود عباس وجود ندارد که بشود با وي در مورد صلح سخن گفت و از سوي ديگر وي مي گويد که با حماس بايد به شدت برخورد کرد. اين سخنان ناشي از هماهنگي کامل آمريکا واسراييل در رابطه با موضوع فلسطين است که همين امر بستر را براي شروع جنگ 22روزه فراهم مي کند ،در کمتر از چندماه اين سخن ايهود اولمرت عملي شد و اسرائيل در تاريخ هفتم دي ماه 1387 (27 دسامبر 2008 ) حمله اي شديد را برعليه حماس در نوار غزه شروع کرد.
البته شايان ذکر است که اين جنگ امر غير منتظره اي نبود چراکه هم مقامات اسرائيلي به اين امر هشدار داده بودند و از سوي ديگرحدود ده ماه قبل از آغاز جنگ غزه محمود احمدي نژاد در تاريخ 14/12/1386دراين مورد چنين گفته بو د:”اينها خيال نکنند با ماجرا جويي مي توانند شکست پارسال(جنگ 33 روزه)را جبران کنند.شما مي دانيد رژيم صهيونيستي با زور حاکم بود . در کشورهايي هم که سازش کردند و اين دور و بر مي رويد ، مي گويند آقا زور دارد ، بايد با او کنار بياييم. سال گذشته اين فلسفه و افسانه ي شکست ناپذيري شکسته شد.آنها مي خواهند اين را جبران کنند.مقدمه اش حمله به غزه است. اصلش جاي ديگر است، ما مي دانيم ، خودشان هم مي دانند . بدانند هم اين مقدمه و هم اصل طراحي شان باشکست مواجه خواهد شد و اين دفعه از ريشه کنده خواهند شد.”207
اين سخنان احمدي نژاد حاکي از رصد و اشراف کامل ايران در مورد اوضاع منطقه مي باشد و هشدار ايران نسبت به حمله به نوار غزه و ترسيم آينده ي اين اقدام نشانگر اين موضوع است که جمهوري اسلامي ايران به آينده ي گروه حماس به شدت حساس است ولي رژيم صهيونيستي به اين امر توجه نمي کند و با توجه به روابط عميق بين اسراييل وآمريکا، که ايهود اولمرت بيان کرده بود که حتي در کوچکترين مسايل با هم هماهنگ هستند،اسرائيل با هماهنگي آمريکا به نوار غزه حمله کرد .

الف ) مهمترين اتفاقات در طي جنگ ?? روزه :
در روز اول هجوم اسرائيل به نوار غزه در طي چند دقيقه ?? جت جنگنده اف ?? اسرائيلي ?? نقطه در غزه را بمباران کردند که طي آن ??? فلسطيني کشته و نزديک به هزار نفر زخمي شدند و اين حملات ادامه پيدا کرد تا اين که پس از يک هفته در شامگاه روز ?? دي ، ????? نيروي نظامي در پناه تانک هاي پيشرفته ي ميرکاوا و با پشتيباني خط آتش بمب افکن ها به سمت غزه يورش بردند. اين نيروها از پنج محور به سمت عرض کوتاه بين ?-?? کيلومتر هجوم بردند.
اسرائيل تلاش داشت تا از هفت محور مناطق مسکوني را تهديد و بر آن مسلط شود. اين هفت محور شامل دو محور از کنار دريا مشرف به شهر غزه و منطقه ي مياني نتاريا ، دو محور بيت حانون و بيت لاهيا در سمت شمال ، و يک محور در حي الشجاعيه مشرف به شمال غربي شهر غزه محور بيت لاحيا و محور خان يونس بوده اما در طول هفت روز عمليات زميني تنها توانست يک روستاي کوچک را به تصرف خود در آورد.
از سوي ديگر رزمنده هاي حماس نيز با شليک موشک به شهرک بئر السبع در عمق خاک فلسطين اشغالي مقابله به مثل کردند.در طي اين جنگ چندين نيروي اسرائيلي کشته شدند و چندين تانک آنها منهدم شد اما موضوع بسيار قابل توجه در اين جنگ ، هماهنگي کشور هاي عربي با رژيم صهيونيستي بود و در اين ميان از همه مهمتر هماهنگي مصر به رياست حسني مبارک با اسرائيل بود. حسني مبارک در هماهنگي کامل با رژيم صهيونيستي ضمن بستن مرز رفح اجازه ي عبور هيچ کمکي را براي مردم غزه نمي داد حتي از پذيرفتن مجروحان جنگي نيز سر باز مي زد. دراين جنگ اسراييل با بي توجه به تمام کنوانسيون هاي بين المللي ر برابر چشم دوربين هاي تلويزيوني از بمب هاي فسفري عليه مردم غزه استفاده کرد.افکار عمومي درسطح منطقه اي وبين المللي به شدت اين امر را محکوم کردند.
طي جنگ ?? روزه جمهوري اسلامي ايران بسيار در عرصه ي ديپلماتيک فعال بود در همين زمينه با توجه رايزني هاي جمهوري اسلامي ايران رئيس جمهور ونزوئلا سفير اسرائيل را از اين کشور اخراج کرد و پس از آن دبير کل حزب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع جنگ 22 روزه، آرمان شهر Next Entries پایان نامه با موضوع نقض حقوق، حقوق بشر