پایان نامه با موضوع استفاده از اینترنت، تعاملات اجتماعی، روابط شخصی

دانلود پایان نامه ارشد

اينترنت:
1) کمتر از 1 سال 2) 1 تا 3 سال 3) بيشتر از 3 سال

ردیف
سوالات
کاملاً موافقم
موافقم
تا حدی موافقم
مخالفم
کاملاً مخالفم
1
خرید اینترنتی باعث صرفه جویی در پول من می شود.

2
خرید اینترنتی باعث می شود که کمتر خرج کنم.

3
خرید اینترنتی قیمت های رقابتی را به من پیشنهاد می دهد.

4
با استفاده از خرید اینترنتی هر زمان که بخواهم می توانم خرید کنم.

5
با استفاده از اینترنت بدون اینکه نیازی به بیرون رفتن از منزل باشد می توانم خرید کنم.

6
خرید اینترنتی با برنامه زمانی من تطابق دارد.

7
خرید اینترنتی برای من راحت است.

8
با استفاده از خرید اینترنتی به کالا های زیادی می توانم دسترسی داشته باشم.

9
با استفاده از خرید اینترنتی می توانم به مارک های بیشتری از محصولات دسترسی داشته باشم.

10
با استفاده از خرید اینترنتی دامنه انتخاب گسترده تری خواهم داشت

11
با استفاده از خرید اینترنتی دسترسی سریعی به حجم زیادی از اطلاعات خواهم داشت.

12
اطلاعات بدست آمده از شبکه مفید است.

13
اینترنت باعث می شود که اطلاعات را آسانتر بدست آورم.

14
خرید اینترنتی باعث دوری از تعاملات اجتماعی با دیگران می شود.

15
خرید اینترنتی باعث دوری از ارتباط رو در رو با فروشنده می شود.

16
خرید اینترنتی باعث می شود که خرید خود را بدون دستپاچگی و احساس خجالت انجام دهم.

17
در خرید اینترنتی پیشنهادهای خریدی که ارائه می شود مطابق نیازهای من می باشد.

18
خرید اینترنتی باعث می شود محصولی را سفارش دهم که دقیقا در خور و مناسب من باشد.

19
خرید اینترنتی متناسب با نیازهای من می باشد.

20
خرید اینترنتی باعث می شود احساس کنم مشتری منحصر به فردی هستم.

21
خرید اینترنتی باعث می شود احساس کنم که در دنیایی جدید متعلق به خودم هستم.

22
من خرید اینترنتی را بسیار مهیج می دانم.

23
خرید اینترنتی برای من نوعی ماجراجویی است

24
خرید اینترنتی باعث می شود اطلاعات را با دوستانم مبادله کنم.

25
خرید اینترنتی باعث می شود تجربیاتم را با دیگران به اشتراک بگذارم.

26
خرید اینترنتی باعث می شوددوستی ها و رفاقت هایی را با سایر خریداران اینترنتی توسعه دهم.

27
خرید اینترنتی باعث می شود روابط شخصی خود را توسعه دهم.

28
خرید اینترنتی باعث می شودگرایشات موجود در دنیای جدید را درک کنم و با آنها همراه شوم .

29
خرید اینترنتی باعث می شود پا به پای مدلهای جدید پیش روم.

30
خرید اینترنتی باعث می شود از محصولات جدیدی که به بازار عرضه می شوند آگاهی یابم.

31
خرید اینترنتی باعث می شود هنگامی که حراجی وجود دارد به خرید برخط بروم.

32

من از جست و جو برای تخفیف در خرید اینترنتی لذت می برم.

33
من از چانه زنی اینترنتی لذت می برم.

34
هنگام خرید اینترنتی من احساس می کنم همه عوامل را تحت کنترل هستم.

35
هنگام خرید اینترنتی من بر فرایند خرید کنترل دارم.

36
فضای شبکه به من اجازه می دهد خطاهای خرید اینترنتی را کنترل کنم.

37
اینترنت روش فوق العاده ای برای جست و جوی محصولات وخدمات می باشد.

38
در اینترنت امکان جست و جوی برخط محصولات و خدمات وجود دارد.

39
من در آینده نیز به جست و جوی محصولات وخدمات بصورت اینترنتی ادامه خواهم داد.

40
اینترنت روش فوق العاده ای برای خرید است.

41
در اینترنت امکان خرید محصولات و خدمات وجود دارد.

42
من در آینده نیز به خرید خرید اینترنتی ادامه خواهم داد.

43
قصد من از خرید اینترنتی لذت بردن است.

44
قصد من از خرید اینترنتی دست یابی به احساس شادمانی است

45
قصد من از خرید اینترنتی رسیدن به هیجان است.

46
قصد من از خرید اینترنتی سرگرم شدن است.

47
خرید اینترنتی برای من سودمند است.

48
خرید اینترنتی برای من ضروری است

49
خرید اینترنتی برای من کارآمد است.

50
خرید اینترنتی در خرید محصولاتی که می خواهم به من کمک می کند.

پیوست 2: خروجی لیزرل

DATE: 7/23/2011
TIME: 23:13

L I S R E L 8.80

BY

Karl G. J¤reskog & Dag S¤rbom

This program is published exclusively by
Scientific Software International, Inc.
7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100
Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.
Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140
Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2006
Use of this program is subject to the terms specified in the
Universal Copyright Convention.
Website: www.ssicentral.com

The following lines were read from file C:UsersmehdyDesktopasooasoo.Spl:

Title:
example sem
Observed Variables:
sarfe1 sarfe2 sarfe3 rahat1 rahat2 rahat3 rahat4 ent1 ent2 ent3 dast1 dast2 dast3 noej1 noej2 noej3 sefa1 sefa2 sefa3 sefa4 majara1 majara2 majara3 ejtema1 ejtema2 ejtema3 ejtema4 ide1 ide2 ide3 arzesh1 arzesh2 arzesh3 tasalot1 tasalot2 tasalot3 sod1 sod2 sod3 sod4 lezat1 lezat2 lezat3 lezat4 jostojo1 jostojo2 jostojo3 kharid1 kharid2 kharid3
Latent Variables:
sarfe rahat ent dast noej sefa majara ejtema ide arzesh tasalot sod lezat jostojo kharid
Sample Size: 350
Correlation Matrix From File as
Relationships:
sarfe1=sarfe
sarfe2=sarfe
sarfe3=sarfe
rahat1=rahat
rahat2=rahat
rahat3=rahat
rahat4=rahat
ent1=ent
ent2 ent3=ent
dast1 dast2 dast3=dast
noej1 noej2 noej3=noej
sefa1 sefa2 sefa3 sefa4=sefa
majara1 majara2 majara3=majara
ejtema1 ejtema2 ejtema3 ejtema4=ejtema
ide1 ide2 ide3=ide
arzesh1 arzesh2 arzesh3=arzesh
tasalot1 tasalot2 tasalot3=tasalot
jostojo1 jostojo2 jostojo3=jostojo
lezat1 lezat2 lezat3 lezat4=lezat
sod1 sod2 sod3 sod4=sod
kharid1 kharid2 kharid3=kharid
kharid= sod lezat jostojo
jostojo=lezat sod
lezat=majara tasalot ejtema ide arzesh
sod=sarfe rahat ent dast noej sefa
Path Diagram
Lisrel Output
End of Problem

W_A_R_N_I_N_G: Matrix to be analyzed is not positive definite,
ridge option taken with ridge constant = 0.100

example sem

Covariance Matrix

sod1 sod2 sod3 sod4 lezat1 lezat2
——– ——– ——– ——– ——– ——–
sod1 1.10
sod2 0.80 1.10
sod3 0.71 0.77 1.10
sod4 0.80 0.81 0.84 1.10
lezat1 0.18 0.23 0.26 0.26 1.10
lezat2 0.15 0.18 0.21 0.22 0.65 1.10
lezat3 0.20 0.27 0.25 0.17 0.74 0.73
lezat4 0.29 0.25 0.25 0.19 0.72 0.76
jostojo1 0.43 0.30 0.32 0.35 0.21 0.20
jostojo2 0.24 0.27 0.30 0.39 0.24 0.17
jostojo3 0.22 0.23 0.23 0.24 0.27 0.25
kharid1 0.33 0.40 0.26 0.23 0.21 0.22
kharid2 0.35 0.44 0.36 0.37 0.30 0.25
kharid3 0.39 0.36 0.32 0.40 0.21 0.34
sarfe1 0.36 0.40 0.40 0.40 0.00 0.04
sarfe2 0.41 0.45 0.32 0.39 0.04 05/0
sarfe3 0.32 0.39 0.38 0.41 0.06 0.08
rahat1 0.31 0.32 0.42 0.41 0.03 0.13
rahat2 0.38 0.43 0.32 0.37 01/0 0.07
rahat3 0.27 0.34 0.41 0.40 0.02 0.13
rahat4 0.40 0.33 0.28 0.43 -01/0 0.08
ent1 0.37 0.37 0.34 0.36 01/0 0.07
ent2 0.43 0.29 0.36 0.33 0.03 0.06
ent3 0.33 0.32 0.36 0.35 0.02 0.06
dast1 0.44 0.42 0.45 0.37 0.08 0.06
dast2 0.30 0.32 0.34 0.31 0.09 0.10
dast3 0.41 0.36 0.36 0.32 0.06 0.06
noej1 0.04 0.03 0.07 0.06 0.09 01/0
noej2 -0.08 -0.03 0.00 -0.03 0.15 0.09
noej3 -01/0 0.02 05/0 0.02 0.11 0.10
sefa1 -0.02 -0.02 -01/0 0.02 0.04 0.04
sefa2 01/0 0.04 0.04 01/0 0.03 0.00
sefa3 -05/0 01/0 0.00 -0.02 0.13 05/0
sefa4 -0.10 -0.07 -0.07 -0.11 -0.04 -0.14
majara1 0.12 0.21 0.19 0.18 0.41 0.33
majara2 0.18 0.22 0.19 0.18 0.28 0.35
majara3 0.14 0.17 0.13 0.17 0.30 0.40
ejtema1 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -01/0 0.03
ejtema2 0.03 0.08 0.09 0.06 0.06 0.09
ejtema3 -0.03 0.02 0.04 -01/0 0.03 -01/0
ejtema4 0.11 0.10 0.18 0.12 0.04 0.07
ide1 0.06 0.08 0.13 0.12 0.03 -0.04
ide2 0.11 0.06 0.13 0.17 05/0 05/0
ide3 0.06 0.07 0.09 0.14 0.00 -0.04
arzesh1 0.06 -01/0 0.00 01/0 0.07 0.10
arzesh2 05/0 -0.04 0.00 0.02 -01/0 0.11
arzesh3 05/0 0.00 0.03 05/0 -0.02 0.06
tasalot1 0.03 0.02 0.06 0.02 0.36 0.33
tasalot2 0.03 05/0 05/0 -01/0 0.38 0.36
tasalot3 -01/0 0.06 0.03 -0.04 0.39 0.25

Covariance Matrix

lezat3 lezat4 jostojo1 jostojo2 jostojo3 kharid1
——– ——– ——– ——– ——– ——–
lezat3 1.10
lezat4 0.79 1.10
jostojo1 0.22 0.25 1.10
jostojo2 0.27 0.25 0.71 1.10
jostojo3 0.29 0.31 0.76 0.74 1.10
kharid1 0.33 0.39 0.31 0.21 0.28 1.10
kharid2 0.21 0.36 0.29 0.31

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع لذت گرایی، دسترسی به اطلاعات، دانشکده اقتصاد، منابع فارسی Next Entries پایان نامه با موضوع --------، 1.10، -0.02، -0.03