پایان نامه با موضوع ارگونومی، هویت فرهنگی، عوامل انسانی، فرم و عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

شهروندان و هماهنگی طرح آن‌ها با وقایع و اتفاقات آن مکان سازگاری داشته باشند و این مستلزم آن است که به نقاطی از قبیل ایست ها و مکث ها، گذرها، آمد و شدهای جمعیتی توجه داشته باشیم تا تطابق بین فرم و عملکرد را در طراحی رعایت کرده باشیم.
پس در طراحی پیش رو با استفاده از دو عنصر نور و آب که ارتباط مستقیمی با فرهنگ جامعه ما دارند «در نزد ایرانیان از گذشته دارای تقدس بسیار زیادی بوده است» و استفاده از المان ها و نماد های تاریخی«پدیده های فرهنگی وقتی در طول زمان تداوم پیدا می کنند تاریخ را شکل می دهند» این دو عنصر که در بخش های پیش مورد بررسی قرار گرفت قصد درایجاد فضایی داریم که بازتاب باورها،ارزش ها و آداب و رسوم مردم جامعه باشد تا با برقراری ارتباط هر چه بهتر با شهروندان فضایی امن و آرامش بخش ایجاد کند.
نتیجه گیری
در فصل قبلی شاخصه های فرهنگی استخراج شد.هدف این است که طرح درفضا با استفاده از شاخصه های فرهنگی استخراج شده ایجاد هویت فرهنگی ایرانی کند(با توجه به عناصر نور و آب).و در تقویت حس ارتباط ،تملک و احترام شهروندان موثر واقع شود

3-3 بررسی عوامل انسانی
ارگونومی محصول هم در رابطه با نصاب و مونتاژکار باید در نظر گرفته شود و هم در رابطه با افرادی که از اطراف محصول عبور می کنند یا می نشینند.که سطح دید،ایمنی،بهداشت نور،صوت و… در مورد آن ها باید در نظر گرفته شود.
3-3-1 ارگونومی رنگ
عملکرد ارگونومی رنگ با ملاک هایی همچون دستیابی به ایمنی،شرایط دید خوب،دوام و بقای ظاهری محصول با توجه به ماهیت کالا و سازگاری با محیط مورد ارزیابی قرار می گیرد.در واقع تاثیرات ساختاری رنگ برای دستیابی به اهداف ارگونومیکی به کار می رود.با توجه به اینکه برخی از کالاها در معرض عوامل آلوده کننده و تحت شرایط جوی نا مساعد قرار دارند رنگ در ظاهر کالا بی تاثیر نیست زیرا محصول در اثر تماس با آلوده کننده ها کثیف و خراب می شود.چنانچه نتوان از آلوده شدن کالا به وسیله این عوامل جلوگیری کرد بکارگیری سه استراتژی در انتخاب رنگ گره گشا خواهد بود:
1-رنگی انتخاب شود که حتی اگر کثیف شد ظاهر آن همچنان مورد پذیرش باشد در این جا می توان رنگ های خاکستری و سبز تیره را نام برد.
2-رنگی انتخاب شود که با کوچکترین آلودگی ظاهری ناخوشایند پیدا کند و استفاده کننده را وادار کند که آن را تمیز کند یا مراقبت بیشتری در نگهداری محصول اعمال نماید.
3-رنگی انتخاب شود که با عوامل آلوده کننده سازگار باشد.با این کار ظاهر کالا مستعمل به نظر نمی رسد.

3-3-2 عناصر منظر سازی
عواملی که در انتخاب گیاهان تعیین کننده اند،در مرحله نخست،هدف از کاشت آن ها است و سپس ارتفاع،حجم و تراکم گیاهان مورد نظر.
ارتفاع
مناسب ترین ارتفاع گونه های مختلف گیاهان را هدف از کاشت آن ها تعیین می کند
1-ارتفاع قوزک پا برای پوشاندن زمین؛
2-ارتفاع زانو برای جهت دادن و راهنمایی مسیر؛
3-ارتفاع کمر برای کنترل عبور و مرور و حصار های جزئی؛
4-ارتفاع سینه برای تقسیم فضا؛
5-ارتفاع بالاتر از ارتفاع دید برای محصور کردن محوطه های خصوصی؛
ارتفاع نهایی گیاهان یکی از ملاحظات مهمی است که در تعیین کارایی آن ها در معماری فضای سبز باید در نظر گرفته شود.نوع،سن و وضعیت و شرایط گیاه،میزانی را که می تواند به عنوان جدا کننده و یا محدود کننده یک چشم انداز به کار رود،تعیین میکند.
1-5/2 تا 25 سانتی متر پوشش زمین
2-45 سانتی متر ارتفاع زانو
3-90سانتی متر ارتفاع کمر
4-180 سانتی متر ارتفاع چشم
5-240 سانتی متر «محافظ کامل»
6-بیش از 240 سانتی متر ،دید به آسمان
(سید صدر،ابولقاسم،ص240)

عکس(3-1)ارتفاع مناسب گیاهان
3-3-3 تامین روشنایی محوطه
هدف اصلی از تامین روشنایی مسیر های عمومی در شب،ایجاد محیطی مناسب برای تردد وسایل نقلیه و اشخاص پیاده است،به طوری که دید وسیع،دقیق و راحت آن ها امکان پذیر باشد.
در مورد اشخاص پیاده نیز معبر باید به اندازه ای روشن باشد که افراد بتوانند به راحتی و جزئیات کتمل محیط اطراف خود را دیده و کارهای مورد نیاز را انجام دهند.همچنین بتوانند به سهولت سایر افراد پیاده،وسایل نقلیه و اشیاء موجود در محیط اطراف خود را مشاهده و تشخیص دهند.
یک طراحی خوب ،علاوه بر تامین مناسب روشنایی معبر صرفه جویی در مصرف انرژی را نیز سبب می شود.به همین منظور ،طراح و بهره بردار از سیستم روشنایی معابر باید موارد زیر را در نظر داشته باشد:
الف)انتخاب لامپ و چراغ راندمان بالا.
ب)دارا بودن برنامه ی تعمیر و نگهداری منظم.
ج)انتخاب مناسب ارتفاع نصب چراغ های روشنایی معبر و محل استقرار آن ها

3-3-4 چشم زدگی و روش جلوگیری از آن ها
هرگاه اشعه مستقیم نور چراغ ،با شدت زیاد در محور دید رانندگان و عابرین قرار گیرد پدیده چشم زدگی به وجود می آید.این پدیده علاوه بر کم کردن دید باعث ناراحتی عابرین نیز می گردد.بنابر این تا حد امکان باید از وقوع این پدیده جلوگیری نمود.برای جلوگیری از چشم زدگی ناشی از چراغ های خیابانی از روش های زیر می توان استفاده نمود:
1-افزایش ارتفاع نصب چراغ که باعث خارج کردن چراغ ها از محور دید رانندگان و عابرین شده و چشم زدگی را کاهش می دهد.شکل روند تغییرات چشم زدگی با ارتفاع نصب را نشان می دهد.
2-استفاده از چراغ هایی که شدت نور حداکثر آن ها در زوایای بزرگ نسبت به محور عمود چراغ که معمولا در محور دید افراد قرار می گیرد اتفاق نمی افتد

3-3-5 کنترل انعکاس نور های مزاحم
یکی از نورهای مزاحم در روز نور خورشید است و گیاهان می توانند مانع تابش نور خورشید شده و یا از شدت آن بکاهند.میزان نورگیری گیاهان به ارتفاع ،تراکم و محل کاشت آن ها بستگی دارد.
در طول شب نیز ،چراغ های خیابان،چراغ های وسط اتوبان ها،چراغ ماشین ها،علائم و چراغ اعلانات ایجاد نور مزاحم می کنند که در این مواقع از گیاهان پرچین،پاراوان استفاده می شود.(سید صدر ،ابولقاسم،1389،ص105تا 106)

عکس(3-2) نمودار کاهش چشم زدگی نسبت به ارتفاع نصب(شار نوری لامپ ثابت)
هدف از روشنايي پارك ها
-ايجاد حالت دكوراتيو براي جذب گردشگر(نورپردازي)
-ايجاد فضاي دوستانه جهت تجمع و ملاقات دوستان
-امكان حركت امن عابرين پياده
-امكان بازي براي بچه ها
-افزايش امنيت عمومي(كاهش جرأت ارتكاب جرائم با حذف نقاط
تاريك)

3-3-6 اصول مهم در طراحي روشنايي پارك ها
-روشنايي در پارك ها بصورت مورد به مورد مشخص مي شود و يك نسخه كلي براي تمام پارك ها
نمي توان تجويز كرد.
-به روشنايي معابر مجاور پارك ها توجه شود.
-از ايجاد مزاحمت نوري براي همسايگان مجاور پارك پرهيز شود.
-به تعمير و نگهداري توجه خاص شود.
-با توجه به كاربري محيط سطح نور لازم تأمين شود.
-چراغ ها و پايه ها با مبلمان پاركي هماهنگ باشد.
-به ظاهر و شكل از نظر زيبايي اهميت ويژه داده شود.
-مصرف انرژي الكتريكي بهينه باشد.
-به منظور برقراري امنيت ، امكان شناسايي مقاصد افراد از روي چهره آنان از فاصله حداقل 4 متري
وجود داشته باشد.
-موانع ، پله ها و سراشيبي ها قابل رؤيت باشد.
علائم راهنما ، تابلوها و جهت ها قابل شناسايي باشد.

3-3-7 مقادير پيشنهادي در استاندارد CIE136 براي روشنايي پارك ها
معابر عابرين پياده
-متوسط شدت روشنايي افقي : 5 لوكس
-حداقل شدت روشنايي افقي : 2 لوكس
-شدت روشنايي نيمه استوانه اي : 2 لوكس
-راه پله ها و شيب ها
-متوسط شدت روشنايي عمودي ارتفاع پله : كمتر از 20 لوكس
-متوسط شدت روشنايي افقي كف پله و شيبها: بيش از 40 لوكس
محدوديت خيرگي چراغ:
-نبايد از 4000 بيشتر باشد L.A براي ارتفاع نصب كمتر يا مساوي 4.5 متر: 0.5
-نبايد از 5500 بيشتر باشد L.A براي ارتفاع نصب بين 4.5 تا 6 متر: 0.5
-نبايد از 7000 بيشتر باشد L.A براي ارتفاع نصب بيش از 6 متر: 0.5
-بزرگترين درخشندگي متوسط چراغ به كاندلا بر متر مربع در جهتي بين 85 و 90 درجه نسبت به L
-خط عمود رو به پايين
-مساحت سطح انتشار نور چراغ به متر مربع در جهت 90 درجه نسبت به خط عمود رو به پايين A
-نسبت بين شدت روشنايي عمودي به شدت روشنايي نيمه استوانه اي : بين 0.8 تا1.3

پيشنهاد94 CIE براي نورپردازي فواره هاي عمودي
-براي فواره با ارتفاع پرتاب 3 متر : نورافكن باريك تاب 3 عدد 150 وات
-براي فواره با ارتفاع پرتاب 3 تا 6 متر : نورافكن باريك تاب 6 عدد 150 وات
-براي فواره با ارتفاع پرتاب 7 تا 10 متر : نورافكن باريك تاب 9 عدد 250 وات

عکس(3-3)نور پردازی فواره های عمومی

پيشنهاد94 CIE براي نورپردازي فواره هاي مورب
-براي فواره با پرتاب 3 متر : در نقطه پرتاب : نورافكن باريك تاب 1 عدد 250 وات
-در نقطه فرود : نورافكن باريك تاب عدد 250 وات
-براي فواره با پرتاب 3 تا 6 متر : در نقطه پرتاب : نورافكن باريك تاب عدد 250
-در نقطه فرود : نورافكن پهن تاب 2 عدد 250 وات
-براي فواره با پرتاب 7 تا 10 متر : در نقطه پرتاب : نورافكن باريك تاب 3عدد 250

عکس(3-4)

3-3-7 نورپردازي آبشارها
-نورافكنها در پاي ديوار آبشار كار گذاشته ميشوند.
-ارتفاع آبشار و حجم آب ، در انتخاب توان و ميزان نور خروجي مؤثر
است.
-معمولاً از منابع نوري خطي استفاده مي شود

عکس(3-5)نور پردازی آبشار
3-3-8 مقادير شدت روشنايي پيشنهادي در CIE 94براي نورپردازي سطوح با توجه به روشنايي محيط و جنس سطح جدول(3-1)

جدول(2-3)

3-4 آنالیز عوامل محیطی
3-4-1 محیط استفاده از محصول
شرایط محیطی که محصول در آن قرار دارد مانند دمای هوا،آفتاب،برف،باران،طوفان،رطوبت هوا و آلودگی در طراحی محصول باید در نظر گرفته شود.
3-4-2 رطوبت
بخار آب به وسیله تبخیر آب سطح اقیانوس ها و دریاها و همچنین سطوح مرطوبی چون گیاهان وارد هوا می شود .به دلیل متفاوت بودن هوای مناطق مختلف رطوبت هوا در آن ها یکسان نیست زیرا هوا گرم رطوبت بیشتری را در خود نگه می دارد.
با توجه به اینکه در محصول مورد نظرممکن است نور و آب در کنار یکدیگر قرار بگیرند به غیر از رطوبت محیطی رطوبت مستقیم هم باید در نظر گرفته شود.به همین دلیل عایق بندی بسیار دقیق در قسمت های نورانی بسیار حائز اهمیت می باشد.همچنین اتصالات و قسمت های در معرض آب با از جنس ضد زنگ انتخاب شود.
3-4-3 دمای محیط
محصول مورد نظر در شهر تهران قرار خواهد گرفت به همین دلیل بیشترین و کم ترین دما در این شهر مورد بررسی قرار می گیرد که 8/41 تا 5- می باشد که بر روی قسمت روشنایی محصول تاثیر چندانی ندارد ولی در مورد بخشی از محصول که در آن از عنصر آب استفاده می شود باید به یخ زدگی و ضریب انبساط و انقباض متریال هایی که با آب سرو کار دارند توجه شود.
3-4-4 صوت
عنصر روشنایی ارتباطی با صوت پیدا نمی کند.در صورت استفاده از آب، ریزش و چرخش آب و هم چنین پمپی که برای این منظور در نظر گرفته می شود ایجاد صوت می کند و از آن جا که یکی اهداف طرح ایجاد آرامش نیز می باشد باید از پمپ هایی با صدای کمتر وهم چنین عایق صوتی استفاده شود وشدت آب طوری در نظر گرفته شود که صدای آرامش بخش تولید کند نه شدید.
3-4-5 نور
از آن جایی که نور ساطع شده از محصول ممکن است بر قسمت هایی از خود محصول نیز بتابد نباید باعث صدمه به محصول شود مانند:داغ شدن و آب شدن برخی قسمت های محصول،رنگ پریدگی،مات شدن و … به همین دلیل باید در انتخاب نوع لامپ و هم چنین فواصل استاندارد دقت شود.
هم چنین در هنگام شب رفلکت های حاصل از تابش نور نباید بر چشم عابران و بینندگان اثر منفی داشته باشد.
از آن جایی که نور فقط در شب بر زیبایی محصول تاثیر گذار است ترکیب کلی محصول باید طوری طراحی شود که در هنگام روز بدون عنصر نور نیز زیبایی خود را تامین کند.
3-4-6 گرد و غبار و آلودگی هوا
هوای محیط همواره حاوی مقدار کمی ذرات معلق می باشد،این ذرات می توانند به راحتی بر روی اجسام بنشینند و باعث آلودگی و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع مبلمان شهری، دوران اسلامی، سلسله مراتب، فضاهای شهری Next Entries پایان نامه با موضوع آلودگی زیست محیطی، حداقل گرایی، زیست محیطی، زیبایی شناسی