پایان نامه با موضوع ادیان الهی، جرم انگاری، فعالیت های فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

ادیان الهی خصوصاً دین مبین اسلام از طریق فعالیت های تبلیغی خصوصا علیه دین جهانی اسلام است.
ابتدا لازم است گفته شود یکی از مهم ترین آموزه های فرقه ی بهائیت نفی مطلق تعصبات دینی است. همانگونه که عباس افندی یکی از رهبرانی بهایی گفته است امتیاز شکل گیری بهائیت آن بود که ما را از هر تعصبی نجات داد تعصبات است که عالم را خراب کرده ، هر عداوت و هر نزاعی و هر کدورت و ابتلایی که در عالم واقع شده است یا از تعصب دینی بوده یا از تعصب وطنی یا از تعصب جنسی یا تعصب سیاسی. تعصب مذموم و مضر است از هر نوع که باشد. وقتی که این تعصبات ازعالم دور باشد آن وقت عالم انسانی نجات می یابد ، ما برای این مقصد عزیز می کوشیم.270 همچنین میرزا حسینعلی بهاء ، بنیان گذار بهائیت، نخستین بشارت به خلق در ظهور این مسلک را محو حکم جهاد از متن شرایع آسمانی می داند و می گوید: « این ظهور ، ظهور رحمت کبری و عنایت عظمی است. زیرا حکم جهاد را از کتاب محو و منع کرده است».271 علاوه بر این عباس افندی نیز تصریح می کند که در بهائیت برخلاف ادیان الهی پیشین و آیین بابیت، سیف به کلی نسخ شده و تعرض به کلی ممنوع گشته ، حتی مجادله با سایر ملل جایز نیست تا چه برسد به جبر و اکراه و ایذاء. بلکه نص کتاب است : عاشرو الادیان بالروح و الریحان.272 نه تنها این فرقه در فعالیت تبلیغی خود امر درجهاد فی سبیل الله که امری پذیرفته شده در تمام ادیان الهی است را محو نموده بلکه فعالیت تبلیغی خود را به این امر محدود ننموده و حتی نزاع با شیطان را نیز ممنوع دانسته است. این اقدام تبلیغی را یکی از رهبران بهائیت به نام عباس افندی انجام می دهد. او در اواخر ایام اقامت خود در لندن ، در ایام میلاد حضرت مسیح در پیامی خطاب به خوانندگان روزنامه ی کرسجن (کریستچین) کامنولث لندن چنین بیان کرد : « ملاحظه کنید که حضرت آدم و سایرین در جنت بودند. به مجرد آنکه در جنت عدن ، در میان حضرت آدم و شیطان نزاعی حاصل گشت ، همگی از بهشت خارج شدند تا آنکه انسان عبرت گیرد و آگاه شود که نزاع و جدال سبب حرمان است حتی اگر این نزاع و مجادله با شیطان باشد. بنابراین دراین عصر نورانی به موجب تعالیم الهی حتی با شیطاان نیزجدال و نزاع جایز نیست».273 این در حالی است که خداوند متعال در آیات مختلف از قرآن کریم صریحاً حضرت آدم و فرزندان او را از دوستی با شیطان نهی کرده و با تاکید به آنان می گوید از این نکته غافل نمانند که شیطان فریبکار ، دشمن آبا و اجدادی شماست.274 یکی دیگر از فرامین قرآن کریم لزوم دفع تجاوز از دشمن و قبل از آن لزوم پیشگیری و بازدارندگی از آن است. قرآن کریم آنجا که از تکلیف مسلمین در برابر کسانی سخن می گوید که احتمال جنایت و تجاوز از سوی ایشان به مسلمانان می رود275 تاکید به آمادگی و تجهیز مسلمانان در برابر آنان می کند276 و هم چنین در آیات بعدی تصریح می کند که اگر به صلح گراییدند شما نیز با توکل بر خدا و حفظ آمادگی رزمی به آنان روی خوش نشان دهید.277 این در حالی است که یکی از رهبران فرقه ی بهایی صراحتاً جهاد اسلامی را که معطوف به نبرد با مستکبران و برداشتن موانع هدایت و سعادت از پیش پای ملتهای جویندهی حقیقت است در برابر حکم بهائیت مبنی بر نفی جهاد میگذارد و دومی را ناسخ اولی میشمارد.278 یکی دیگر از اعمالی که در ادیان الهی شدیداً مورد نهی واقع شده و حتی در دین مبین اسلام از آن به جنگ با خداوند تعبیر شده است رباخواری است در حالیکه در کتب معتبر بهائیان رباخواری تجویز شده است. علاوه بر این بهائیان با فرامین الهی دیگر نیز به گونه ای مخالفت کرده اند که مهم ترین آنها عبارت اند از : 1- برداشتن حکم نجاست ازکلیه اشیاء 2- آوازه خوانی زنها که دین مبین اسلام به شدت از آن نهی کرده است و …279 فرقه ی بهائیت برای تبلیغ و تبلیغات اهمیت زیادی قائل است. در این راستا با توجه به نقش خاص و تعیین کننده ی فعالیت های فرهنگی و تبلیغی در رشد و گسترش فرقه های نوظهور ساخته و پرداخته ی دست استعمار در شرایط کنونی شاهد فعالیت تبلیغی گسترده این فرقه در ابعاد جهانی هستیم. به عنوان نمونه در حال حاضر 400 پایگاه اینترنتی در سایت های اینترنتی به تبلیغ مسلک بهائیت مشغولند که بعضا در پوشش عنون مقدس مهدویت به فعالیت می پردازند. از دیگر فعالیت های تبلیغی این فرقه در سطح بین المللی جذب نیرو و سازمان دهی علیه اسلام است. آن ها از روش های گوناگونی مثل دادن وام و کمک های مالی به مستمندان و فقرا ، توسل به شعارهایی مانند تساوی حقوق زن و مرد ، ممنوعیت جنگ و لزوم تحقق صلح جهانی و دیگر اقدامات سعی در توسعه فعالیت تبلیغی خود علیه ادیان الهی و به خصوص دین مبین اسلام و جمهوری اسلامی ایران دارند. به عنوان یکی از مستندات این ادعا می توان به پرونده معروف بهائیان شیراز کلاسه ی 8279/85 اشاره کرد. در این پرونده تعدادی از بهائیان در کشورهای خارجی به وسیله ی اساتیدی که همه از رژیم اشغالگر قدس به کشورهای خارجی اعزام شده بودند آموزش هایی در زمینه جذب و تبلیغ در سطح پیشرفته فرا گرفتند و بعد از فراگیری این آموزش ها به شیراز آمدند و در مناطقی از شهر که بیشتر افراد فقیر در آنجا سکونت داشتند به آموختن آموزه ها و تعالیم خود در قالب نقاشی ، کاردستی و … بدون اینکه از بهائی بودن خود نامی به میان بیاورند و آن هم با مجوز از مراجع ذیصلاح پرداختند.
جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام از جرائم عمد است که قطعاً نیاز به سوءنیت عام یعنی عمد در فعالیت تبلیغی دارد در این جرم انگیزه یا هدف ذهنی و نهایی از این جرم به عنوان یک جرم مطلق جانشین و جایگزین سوءنیت عام میگردد اگر چه اصولاً انگیزه در ماهیت جرم ارتکابی تاثیری ندارد ولی در جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام از اهمیت بسزایی برخوردار است به گونه ایی که براساس همین انگیزه است که می توان این جرم را جرم سیاسی قلمداد کرد280
با توجه به توضیحاتی که گفته شد هر تبلیغی که باعث تضعیف یکی از ارکان حکومت شود جرم علیه نظام محسوب میشود، در کشورهای لائیک اصولا دین در ارکان حکومت جایگاهی ندارد، ولی در نظام های مذهبی تبلیغ علیه دین باعث دو دستگی و تشتت آراء در آن جامعه شده و امنیت جامعه را به خطر می اندازد نمونه آن رژیم اسرائیل است که تبلیغ بهائیت را در آن کشور ممنوع اعلام کرده است بنابراین تبلیغ دین در کشورهای لائیک نمی تواند امنیت آن کشور را به خطر اندازد و در نتیجه جرم علیه نظام محسوب شود ،مجموعه قوانین ما هم از فقه و شریعت اسلام گرفته شده است و اصول مختلف قانون اساسی بر اسلامی بودن قوانین تاکید میکند و اسلام را رکن اساسی حکومت بر میشمارد که هر گونه تهدید علیه اسلام در واقع تهدید علیه نظام محسوب میشود و این توجه و تاکید بر اسلام در قوانین عادی هم نمود پیدا کرده است.281
بنابراین تبلیغ عقاید انحرافی بهائیت چون به صورت فرقه ایی و سازمان یافته صورت می گیرد در عین اینکه می تواند از مصادیق این جرم باشد مشمول جرم تشکیل دسته و گروه برای به هم زدن امنیت قرار می گیرد و مشمول تشدید مجازات می شود.

نتیجهگیری و پیشنهادات

با توجه به مباحث مختلف میتوان گفت سالهای متمادی است که فرقهی انحرافی بهاییت برای تحقق بخشیدن به اهداف خود در راستای مبارزه با ادیان الهی خصوصا دین جهان شمول آسمانی اسلام در جبهه های فرهنگی، فکری، سیاسی، اقتصادی و … به فعالیت پرداختهاند. فرقه بهاییت که ادیان الهی را همواره بزرگ ترین دشمن خود میدانند، قصد تخریب آنها را از بیرون و از درون داشتهاند. در بین ادیان الهی دین مبین اسلام و شیعیان به دلیل برخورداری از فرهنگ عاشورایی و مهدویت، بیشتر مورد تهاجم بهاییت واقع شدهاند و در میان شیعیان نیز شیعیان ایران به دلیل بهرهمندی از حکومتی مقتدر و ولایت مدار، بیش از سایر شیعیان هدف آماج بهاییت در جنبههای گوناگون قرار گرفتهاند. اصول مهم مشترک میان ادیان توحیدی، توحید، معاد و نبوت است و این در حالی است که اساس بهاییت نفی توحید، نبوت، معاد، نسخ اسلام و تحریف حقیقت انکار ناپذیر مهدویت است.
بهاییت که فرقهی انحرافی خود رادر تمام کشورهای دنیا خصوصا کشورهای اسلامی و شیعی پراکنده است، سعی در به رسمیت شناختن فعالیت های خود در این کشور ها داشته است به گونه ای که حق آزادی بیان را دست مایهی تجویز فعا لیت های منحرفانهی خود قرار می دهند.بدون تردید فعالیت گسترده ی بهاییت در سطح جهانی در زمینه های سیاسی،اقتصادی و خصوصا عقیدتی فرهنگی بر اساس شواهد و مستندات موجود بدون حمایت دول و سازمان های متخاصم آمریکا،انگلیس و رژیم اشغالگر قدس میسر نیست. یکی از مهم ترین روش های بهاییت تاکید بر عنصر تبلیغ است، تشکیلات بهائیت تلاشی سازمان یافته را در راستای این تبلیغات آغاز نمود، اصولاً در بهائیت تبلیغجایگاهویژهاییداردبهطورمثالدرپیامبیت العدل 26 جون سال 2006 شدیداً تاکید به تبلیغ شده است و تا آنجا پیش رفته است که به اعضای بهایی گوشزد می کند که اگردر تبلیغ سستی کنید رگ حیات تشکیلات قطع می شود و در هر صورت باید تبلیغ کرده ولی با سیاست اگر تبلیغ اشکار ممکن نشددر پنهان به جذب بپردازید.
در این راستا با توجه به نقش خاص و تعیین کننده ی فعالیت های فرهنگی و تبلیغی در رشد و گسترش فرقه های نوظهور ساخته و پرداختهی دست استعمار در شرایط کنونی شاهد فعالیت تبلیغی گسترده این فرقه در ابعاد جهانی هستیم.. یکی از مهم ترین فعالیت های تبلیغی این فرقه در سطح بین المللی جذب نیرو و سازمان دهی علیه اسلام است. آن ها از روش های گوناگونی مثل دادن وام و کمک های مالی به مستمندان و فقرا ، توسل به شعارهایی مانند تساوی حقوق زن و مرد ، ممنوعیت جنگ و لزوم تحقق صلح جهانی و دیگر اقدامات سعی در توسعه فعالیت تبلیغی خود علیه ادیان الهی و به خصوص دین مبین اسلام و جمهوری اسلامی ایران دارند. علاوه بر این حمایت ها رسانه های کشور های غربی نیز به حمایت از بهائیت پرداخته اند و به روشهای مختلف ضمن استفاده از همه رسانه ها به تبلیغ بهائیت می پردازند.
جنگ نرم در هر عصر و زمانی متناسب با اوضاع و احوال به وجود آمده است و هر یک از طرفین این جنگ سعی در حفظ ارزش های خود می کنند.در دوره ی معاصر نیز به این دلیل که روابط فرهنگی و سیاسی،شکل گیری جنگ سخت را تقریبا غیر ممکن ساخته است بیگانگان تلاش می کنند تا اهداف خود را به صورت مبارزه ی عقیدتی سیاسی عملی کنند.درهمین راستا فرقه بهاییت نیز یکی از جریان های فاسد فکری است که بیگانگان از آن به عنوان یکی از مهم ترین ابزار خود در جهت عملی کردن اهداف پلید و شوم خود به کار گرفتهاند.
با توجه به بروز عقاید منحرفانه و بر خلاف ضوابط امنیت فرقه بهاییت می توان مبانی شرعی و عرفی برای جرم انگاری تشکیل و عضویت در فرقه بهائیت و آن دسته از رفتارهای مجرمانه ی فرقه بهاییت که مربوط به تضعیف عقاید مذهبی و لطمه به ارکان و حقایق ادیان الهی و بر اندازی نرم است استنتاج کرد. هم چنین با توجه به اصول 4 و167 قانون اساسی که منابع و فتاوای معتبر فقهی را در حکم قوانین و اساس و مبنای قوانین اسلامی به شمار آورده است،می توان چنین رفتار های مجرانهای را علی رغم عدم جرم انگاری صریح به طور مستقل،می توان در زمره جرائم علیه دین و در اغلب موارد جرم علیه امنیت دانست..جرم انگاری تشکیل و عضویت در فرقه بهاییت می تواند تا حد زیادی از ابهامات و سر در گمی های دستگاه محترم قضا در برخورد با چنین پدیده های خطرناکی بکاهد.
همچنین باید مد نظر داشت در اغلب موارد امکان تحقق این رفتارهای مجرمانه بدون تحقق عناوین جرایم علیه امنیت و دین چون بدعت،توهین به مقدسات،فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه های مخالف نظام و …وجود ندارد.در اینگونه موارد با توجه به جمع جرایم تعزیری و یا جرایم حدی با تعزیری بر حسب مورد مجازت اشد یا هر دو مجازات در خصوص مرتکب به اجرا گذاشته می شود.
در اغلب موارد ارتکاب رفتارهای مجرمانه بهاییت توسط دسته یا جمعیت و به صورتی متشکل تحقق می یابد به گونه ای که جسارت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی Next Entries پایان نامه با موضوع حقوق جزا، تاریخ معاصر ایران، حقوق بشر