پایان نامه ارشد رایگان درمورد کسب وکار خانوادگی، بهره مندی، دوره های آموزشی، منابع اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

خواهد شد. مثلا اگر مدیریت کسب و کار بخواهد استراتژی رشد را درپیش بگیرد که طبیعتا منجر به صرف منابع مالی خواهد شد و درصدی ریسک به همراه دارد، ممکن است با مخلفت و مقاومت این گروه مواجه شود که نگران سهم دریافتی ماهانه شان هستند..

2-2-1-4-2 اعضاء غیر خانواده:
2-2-1-4-2-1 کارمند ولی غیر مالک:
این گروه معمولا با پدیده پارتی بازی، قوم و خویش پرستی و ائتلافهای فامیلی در کار مواجه هستند. همچنین مسائل و مشکلات خانواده مالک بر عملکرد روزانه آنها تاثیر می گذارد.
نگرانی مالکین در مورد این دسته، نحوه استخدام، نگهداری آنها در سازمان و انگیزش آنهاست زیرا این افراد معمولا به دلیل فرصتهای پیشرفت بسیار محدود، دچار فقدان انگیزه می شوند. همچنین در برخی موارد مالکین مجبور هستند که فرزندان مدیران غیر فامیل را در شرکت استخدام کنند که در این صورت ممکن است مجبور شوند سیاستهای حمایتی خود را از اعضاء فامیل کمرنگ کنند.
2-2-1-4-2-2 کارمند و مالک:
با افزایش سیاستهای واگذاری سهام به کارمندان، این گروه نقش پر رنگ تری پیدا می کنند. ممکن است طی فرآین جانشینی، کامندان به مالکین تبدیل شوند. در مواردی که جانشین مناسبی وجود ندارد فروش شرکت به کارمندان می تواند گزینه ای منطقی باشد. کارمندانی که مالک می شوند انتظار دارند که رفتار اعضاء خانواده مالک با آنها تغییر کند که درک این امر برای اعضاء خانواده مشکل است.
2-2-1-5 راهکارهای مناسب جهت موفقیت در کسب و کارهای خانوادگی
کسب وکارهای خانوادگی نقش مهمی را در اقتصاد کشورها ایفا می کند. بخش قابل توجهی از کسب وکارهای موجود بر پایه مدیریت یا مالکیت خانوادگی استوار است، به طوری که حدود نیمی از تولید ناخالص ملی از طریق این کسب وکارها تامین می شود. اما تصور و باور اکثر ما از کسب وکار خانوادگی چیست؟ بسیاری از کسب وکارهای خانوادگی، بخش عمده ای از هویت خانواده ها را تشکیل می دهد.
رونق و شکوفایی چنین کسب وکارهایی، رشد و ترقی خانواده را در پی خواهد داشت. از طرفی برخی از این کسب وکارها زمانی شکوفا خواهند شد که توسط اعضای یک خانواده اداره شود.آنچه باعث حفظ و رونق کسب وکار خانوادگی می شود، آموختن این مطلب است که چگونه با کسانی که به آنها علاقه و ارتباط عاطفی داریم، فعالیت شغلی سالمی داشته باشیم. شاید این کار ساده به نظر برسد، چه چیز بهتر از اینکه شما با کسانی کار کنید که آنها را به خوبی می شناسید و به آنها علاقه قلبی دارید، اما در واقع این کار چندان هم ساده نیست.
کلید ۱- درک و پذیرش ارتباطات درونی بین نقش های خانوادگی و نقش های شغلی
آنچه به راستی کسب وکار خانوادگی را منحصر به فرد می کند وجود این ارتباطات درونی بین نقش های شغلی و خانوادگی است، یعنی رابطه ای که به طور معمول و در کسب وکارهای غیرخانوادگی یافت نمی شود. درک این ارتباطات درونی را می توان شاه کلید سالم سازی کسب وکار خانوادگی دانست. «نقش» بخشی از فرآیند کسب وکار خانوادگی است که انجام آن بر عهده فرد خاصی قرار می گیرد. در کسب وکارهای خانوادگی با سه نقش اصلی مواجه هستیم:
نقش خانوادگی (پدر، مادر، پسر، برادرزاده، دایی یا خویشاوند سببی).
نقش مالکیت (شریک و سهامدار) .
نقش شغلی (مدیر، کارمند یا کارگر).
این امکان وجود دارد که نقش ها با گذشت زمان تغییر یابند و افراد از نقش های متضادی برخوردار شوند و باعث بروز اختلالاتی در روند کار شوند. برای مثال، «پدر» در یک کسب وکار خانوادگی ممکن است مالک، رئیس، پدر و همسر باشد. فرزندان نیز ممکن است از نقش های متعدد و متضادی برخوردار باشند، مثلاَ
در سیستم :دختر (عضو خانواده)، کارگر، دختر رئیس و مالک بالقوه کسب وکار.
وقتی رئیس در محل کار دستوری صادر می کند، گاهی برای کارگران(دختر، عضو خانواده) آسان نیست که به وی به عنوان رئیس نگاه کنند نه یک «پدر بهانه گیر». و از طرفی برای رئیس دشوار خواهد بود که به راحتی کارگر را به عنوان کارگر مد نظر قرار دهد نه به عنوان فرزندی نا فرمانبردار که از خواسته های والدین سرپیچی می کند.
به کارگیری رویکرد سیستمی ،روش ساده ای است که با استفاده از آن می توان این رفتارهای متقابل را مجسم کرد. نگرش سیستمی، درک روشنی از تاثیر متقابل سه سیستم فرعی خانواده، مالکیت و کسب وکار را بریکدیگر و برمحیط، ارائه می دهد. توجه به این نکات بسیار مهم است که تغییرات در هر جزء از سیستم، کل سیستم را تحت تاثیر قرار می دهد و همچنین افراد حاضر در هر سیستم از اهداف و انتظارات متفاوتی برخوردار هستند.برای مثال، زمانی که افراد در نقش «عضوی از خانواده» به کسب وکار می نگرند، کسب وکار را به عنوان بخش مهمی از هویت خانوادگی، میراث آینده و منبع تأمین نیاز های مالی برای رفع احتیاجات معمول زندگی در نظر دارند. از سوی دیگر، اگر ایشان حرفه شان را دلیل پیوند خود با کسب وکار دانسته و در نقش «عضوی شاغل» به کسب وکار بنگرند، تمایل خواهند داشت تا کسب وکار را وسیله ای برای توسعه شغلی و موفقیت های اقتصادی مد نظر قرار دهند. و سرانجام، سهامداران یعنی افراد در نقش «مالک»، عمدتاً به کسب وکار به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری و کسب منفعتی رضایت بخش توجه نشان می دهند.هر چند پی بردن به عملکرد نقش های متضاد در کسب وکار خانوادگی، به تنهایی قادر به رفع تضادها نیست اما می تواند ما را در درک و فهم چگونگی رخ دادن آنها یاری رساند. درک چنین موضوعی، ما را قادر می سازد تا به این تضادها توجه کافی کرده و آنها را به نفع خانواده و کسب وکار حل و فصل کنیم.
کلید ۲- پرداختن به کسب وکار خانوادگی به عنوان یک کسب وکار جدی و رسمی
باید باور داشت که کسب وکار خانوادگی یک فعالیت جدی و رسمی است نه تفنن و سرگرمی. این بدین معنا نیست که نمی توان و یا نباید ارتباطی عاطفی با کسب وکار و فعالیت های مربوط به آن برقرار کرد، بلکه موضوع اصلی این است که برای تامین هزینه ها و حفظ فعالیت، وجود یک کسب وکاری سودآور و موفقیت آمیز مورد نیاز است. آنچه واضح است، هر فرد یا گروه برای کسب درآمد وسود آوری به تأسیس یک کسب وکار می پردازند نه برای سرگرمی، در غیر اینصورت، بایداطمینان داشت که کسب وکار هرگز بیش از یک سال دوام نخواهد آورد .از دیگر نکاتی که برای ثمربخشی و سلامت هر چه بیشتر کسب وکار باید به یاد داشت، بهره مندی و استخدام کارمندان غیرخویشاوند و خارج از خانواده است. ایشان جزء حیاتی اکثر کسب وکارهای خانوادگی هستند. بسیار مهم است که ایشان به صورت مناسب در تصمیم گیریها دخالت داده شوند. درباره فرصت هایی که ایشان در کسب وکار موسسه ایجاد می کنند، بایدصادق بود، از آنها به نحوی شایسته قدردانی شود و به ایشان وعده پاداشی که انجامش میسر نیست، داده نشود. فرصت های یادگیری و کارآموزی باید برای تمامی کارمندان و سهامداران فراهم شود تا توان علمی و عملی منابع انسانی سازمان را در حداکثر کارایی حفظ شود. به عنوان یک راهکار عالی برای ارتقای افق دید افراد شاغل در کسب وکار خانوادگی، می توان امکانی فراهم آورد تا ایشان در دوره های آموزشی و کارآموزی مفید شرکت کنند. این جلسات حرفه ای فرصت های کارآموزی و آموزشی وسیعی را فراهم می آورد، برنامه ای که اغلب در سازمان های بازرگانی و صنعتی مورد استقبال واقع می شود. لازم است همسران صاحبان و مدیران نیز به درک و فهم بهتر کسب وکار ترغیب شوند. نیاز است که امکان شرکت در کارگاه های آموزشی و جلسات حرفه ای برای آنان نیز فراهم شود. همسر ان حتی اگر در کسب وکار حضور فعالی نداشته باشد، باز هم نقشی حیاتی در کسب وکار خانوادگی ایفا می کنند. در صورتی که آنها به درک بهتری از کسب وکار دست یابند، می توانند به عنوان همراهی دلسوز و شایسته برای دست اندر کاران در مسیر موفقیت شغلی و خانوادگی ایفای نقش کنند. و چه بسا در آینده ای نه چندان دور، قادر شوند به واسطه اشتغال یا سرمایه گذاری و مالکیت در کسب وکار، به طور فعال در کسب وکار مشارکت کنند. باید برای تمامی افراد وابسته به کسب وکار خانوادگی، شرح شغل واضحی تهیه شود. هرگز نباید پنداشت که فرزندتان قادر هستند، ذهن پدرانشان را بخوانند و پی به انتظارات آنها ببرند، حتی اگر شما زمان زیادی را صرف شود . لازم است مدیران و افراد شاغل در کسب وکار در جلساتی درباره وظایف شغلی، انتظارات و اهداف موسسه بحث کرده و برای پیگیری بهتر آنها را مکتوب کنند. به طور مداوم درباره این موضوعات بحث و گفت وگو کنند و در مواقع لازم، انتظارات و اهداف خود را تعدیل و اصلاح نمایند.
کلید ۳- برنامه ریزی برای آینده کسب وکار خانوادگیبسیار واضح و قابل درک است که در بطن یک مدل سیستمی کسب وکار خانوادگی، خانواده و کسب وکار را نمی توان از هم مجزا کرد. بنابراین زمانی که برای هر یک از آنها برنامه ریزی شود، ناگزیر بدون اینکه قصد چنین کاری وجود داشته باشد برای دیگری نیز برنامه ریزی شده است ، به منظور دستیابی به شیوه های مفید برنامه ریزی، بایداز دو مهارت زیر استفاده کرد:
1- اهداف و مقاصد عملکرد کسب و کار را مشخص کرده و در جهت توسعه آنها گام برداشت.
2- زمینه و مهارت گفتگوی موثر را بر قرار کرده و توسعه داد. بایدتوجه داشت که گفت وگوی موثر شامل حرف های قابل بیان و حرف های غیرقابل بیان است.اولین گام در برنامه ریزی توجه و دقت به چشم انداز و ماموریت عنوان شده در بیانیه است. . دانستن این موضوع که در آینده در چه جایگاهی برای پیشرفت موسسه در نظر گرفته شده است ، مستلزم تعیین اهداف و مقاصد قابل اندازه گیری و تهیه برنامه ای عملی است. این کار برای تمام اعضای خانواده مفید خواهد بود. می توان جلسات خانوادگی خود را روی این موارد متمرکز کرد. در مورد خانواده های پر جمعیت ، می توان اعضای خانواده را به گروه های کوچک تقسیم کرده و هر گروه را به بررسی و فعالیت بخش خاصی از برنامه تشویق کرده و نتایج حاصل از نشست هر گروه را برای دستیابی به برنامه ای کامل، باهم تلفیق کرد.
کلید ۴- بهره مندی از تجارب دیگران و مشاوره های حرفه ای امروزه منابع و مراجع بسیاری با موضوع کسب وکار وجود دارد. برگ برنده، شناخت مرجع شایسته و مراجعه به آن است. نباید از مطالعه غافل شد ، چرا که ابتدایی ترین مراجع برای افزایش آگاهی و به روزماندن، کتاب ها و نشریات است. از دیگر منابع بالقوه اطلاعات و مشاوره می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱-دوستان و آشنایان، اقوام، اعضای خانواده و همکاران شغلی
۲-مراجع خدماتی حرفه ای همچون حسابداران، بانکداران، وکلا، مشاورین مالی، نمایندگی های بیمه و مشاورین کسب وکار.
۳-آژانس های توسعه، اساتید دانشگاه ها، اعضای سازمان های دولتی مختلف و اتحادیه های صنفی
این موارد تنها بخشی از منابع متنوع و گسترده اطلاعاتی است که می تواند مدیران را در رشد و موفقیت کسب و کار یاری کند. همچنین برای انتخاب مشاوری مناسب بایدموارد زیر را مد نظر قرار داد:
1- مراجعه به مشاورین مختلف .
2- انجام مصاحبه قبل از استخدام مشاور.
3- بایداز مشاورین خواست تا فهرستی از منابع اطلاعاتی مناسب ارائه دهند.
4- بایدمطمئن که مشاور مورد نظر از مهارت های فنی لازم برخوردار است.
5- بایداز دستمزدها و حق مشاوره ها اطلاع کسب کرد.
اصلی ترین معیار در انتخاب مشاور مناسب، میزان توانایی وی در درک کامل وضعیت ویژه کسب وکار خانوادگی است. برخی مشاورین بر این باورند که در مورد حفظ کسب وکار خانوادگی، «بهترین راه حل» را می دانند. گروهی از آنها چنین می اندیشند که بهترین راه برای حفظ و رونق کسب وکار خانوادگی، خروج خانواده از فضای کسب وکار است. هرچند این راهکار در برخی شرایط صحیح به نظر می رسد، اما همواره بهترین راه حل نیست. در این موارد به مشاوری مورد نیاز است که نه تنها بر موضوعات فنی کار تخصصی اش مسلط باشد، بلکه نقش های درونی کسب وکار خانوادگی را نیز به خوبی درک کند. مشاور باید که مدیران و خانواده ها را در مورد روش های صحیح روبه رو شدن وتصمیم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عملکرد شرکت، عملکرد کارکنان، حقوق صاحبان سهام، شرکت های سهامی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد کارت امتیازی متوازن، استراتژی ها، دارایی ها، فناوری اطلاعات