پایان نامه ارشد رایگان درمورد کارت امتیازی متوازن، استراتژی ها، دارایی ها، فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

گیری درباره موارد مهم کسب وکار، راهنمایی کند، نه این که تنها به جای مسئولین تصمیم گیری کند.
نتیجه گیری
با توجه به مطالب ارائه شده مي توان گفت كه:
1- مسائل كسب و كار خانوادگي را نمی توان با روشي يكسان، همانطوري كه اكثر كارآفرينان برخورد مي كنند ، مديريت کرد.
2- فرآيند دريافت نظر اعضاي خانواده، روش برقراري ارتباط با اعضاي خانواده و شيوه ي بحث كردن در مورد موضوعي خاص و حصول به يك توافق جمعي به اندازه ي خود مسأله ي پيش آمده براي خانواده و راه حل آن با اهميت است. 
3- مسائل كسب و كار خانوادگي پيچيده هستند و مدت زمان زیادی وقت لازم است تا اعضاي خانواده با آن كنار بيايند و آن را درك كنند.
4- مديريت پيشگيرانه مسائل كسب و كار خانوادگي بهتر از مديريت انفعالي است.
5- ارزش هايي نظير احترام، درستي، عدالت، محبت و خدمتگزاري به يكديگر پايه و اساس رسيدن به نتايجي است كه در دراز مدت به نفع كسب و كار و خانواده است.
6- توجه كردن محترمانه به نظرات اعضاي خانواده مهمتر از يك پاسخ سريع يا يك راه حل سريع است. در اغلب موارد مسائل خانوادگي عميق تري وجود دارند كه نياز به بررسي دارند و بايد در نظر گرفته شوند.
حال با توجه به شرايط اقتصادي حاكم بر كشور  بايد اميدوار باشيم بتوانيم با رشد و توسعه كارآفريني بويژه كسب و كارهاي خانوادگي راهبردي اثر بخش براي رويارويي با بسياري از چالش ها و مشكلات ایجاد گنیم. (زعفرانی و همکاران، 1386)
2-2-1-6 کارت امتیازی متوازن:
مدیران ارشد همواره در جستجوی راه حلی برای حصول اطمینان از اجرای استراتژی های خود بوده اند، برای این منظور از روشهای ارزیابی عملكرد، به عنوان ابزاری جهت كنترل اجرای استراتژی ها استفاده كرده اند . اما ویژگیهای عصر اقتصاد مبتنی بر دانش و اطلاعات، كارامدی روشهای ارزیابی عملكرد سنتی را به شدت زیرسوال برده است . درچنین شرایطی، روش ارزیابی متوازن به عنوان ابزاری جهت كمك به تحقق استراتژی توسط رابرت كاپلان45 استاد صاحب نام دانشگاه هاروارد و دیوید نورتون46 مشاور برجسته مدیریت آمریكا مطرح شد كه به شدت مورداستقبال صاحب نظران مدیریت و مدیران سازمانها قرار گرفت. نویسندگان نظر داده اند كه در عصر رقابت مبتنی بر دانش، توانایی سازمانها برای توسعه و بسیج دارائیهای نامشهود، عاملی حیاتی در سازمانها به شمار می رود و آنها را قادر می سازد تا با استفاده از قابلیتها، انگیزش كاركنان، پایگاهها و فناوری اطلاعات، فرایندهای كارا و پاسخگو، نوآوری در محصولات و خدمات، و بهبود روابط با مشتریان، بتوانند مقبولیت قانونی، سیاسی، و اجتماعی بدست آورند، و روش ارزیابی متوازن را به عنوان راه حلی برای این مسئله در سنجش عملكرد سازمانها توصیه كرده اند.
در اواخر دهه 1980 میلادی، مقالات متعددی در نشریات مدیریتی درمورد ناكارامدی روشهای ارزیابی، عملكرد شركتها منتشر شد. سیستم های سنتی ارزیابی عملكرد عمدتاً متكی بر سنجشهای مالی هستند كه در عصر اقتصاد صنعتی كارامدی داشتند . در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش، فعالیتهای ارزش آفرین سازمانها فقط متكی به دارائیهای مشهود آنها نیست. ابزار سنجش عملكرد با معیارهای مالی دارای نارسائیهایی است كه عمده ترین آنها به شرح زیر است:
1. معیارهای سنجش مالی عمدتاً كوتاه مدت و غیر استراتژیك هستند.
2. ارزیابی مبتنی بر اطلاعات تاریخی است.
3. ارزیابیها عمدتاً یك بعدی هستند.
4. ارزیابیها فقط به اطلاعات حسابداری متكی هستند و متغیرهای مهمی مانند، كیفیت، نوآوری، و رضایت مشتریان در آنها لحاظ نمی شود . در اوایل دهه 1990 ، رابرت كاپلان استاد دانشكده بازرگانی دانشگاه هاروارد به اتفاق دیوید نورتون كه در آن زمان مدیر یك شركت تحقیقاتی بود، طرحی تحقیقاتی را به منظور بررسی علل توفیق دوازده شركت برتر آمریكایی آغازكردند. نتایج در مقاله ای منتشر گردید و تأکید کرد كه شركتهای موفق برای ارزیابی عملكرد خود فقط به سنجشهای مالی متكی نیستند، بلكه خود را از سه منظر دیگر نیز موردارزیابی قرار می دهند . نتیجه تحقیق بیانگر این واقعیت بود كه اكثر شركتهای موفق اهداف استراتژیك خود را در چهار منظر مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد تعیین می كنند و از این چهار منظر عملكرد خود را ارزیابی می كنند.
بنابراین، استفاده از روش ارزیابی متوازن در سازمان، جایگاهی ویژه و مهم دارد، زیرا برخلاف شاخصهای سنتی ارزیابی عملكرد، در این ارزیابی روابط علت و معلولی وجود دارد
مفهوم کارت امتیازی متوازن در سال ۱۹۹۲ توسط کاپلان و نورتون، به منظور ایجاد ارتباطی بین شاخص های مالی و غیر مالی با استراتژي سازمان ، توسعه داده شد و توسط صاحبان بسیاری از کسب و کار های موفق دنیا مورد تایید قرار گرفت. اگرچه کارت امتیازی متوازن به عنوان ابزاری جهت سنجش عملکرد معرفی شد، ولی تبدیل به یک چهارچوب سازماندهی، یک سیستم عامل و یک ابزار مدیریت استراتژیک شد (کاپلان ونورتون، 2006).
از انجا که در مدیریت سیستم، اتکا بر مقیاس های مالی کافی به نظر نمی رسد،کارت امتیازی متوازن، شاخص ها را به دو دسته شاخص های پیشرو و انفعالی، تقسیم میکند. مقیاس مالی یک شاخص انفعالی است زیرا از نتایج کارهایی که در گذشته انجام شده است خبر می دهد ( کاپلان و نورتون، 2001، ص 18). مثال هایی از این نوع شاخص عبارتند از بازگشت سرمایه، درآمد حاصل از رشد، هزینه های نگهداری مشتری، درآمد حاصل از محصول جدید، میزان در آمد به ازای هر مشتری و غیره. این شاخص ها باید بوسیله شاخص هایی که عملکرد مالی آتی شرکت را هدایت می کنند (شاخص های پیشرو)، تکمیل شوند. مثال هایی از این نوع شاخص عبارتند از آمیختهۀ درآمد زایی، عمق روابط با سهامداران کلیدی، رضایتمندی مشتریان، توسعه محصولات جدید، تنوع پذیری ، قرارداد ها و غیره.
همچنین طبق نظر چندلر47 )۱۹۹۰( این روش به اندازه گیری و مدیریت دارایی های مشهود و نامشهود کمک میکند. دارایی های مشهود مانند، صورت اموال، ساختمان ها، املاک و تجهیزات و دارایی های نا مشهود عبارتند از ارتباط با مشتریان، خدمات و محصولات نو آورانه، فرآیند های کاری با کیفیت و مسئولانه، مهارت و دانش نیروی کار، فناوری اطلاعات پشتیبانی کننده از نیروی کار و ارتباط دهنده شرکت با مشتریان و تامین کنندگان، و جو سازمانی که منجر به حل مسئله نوآورانه و پیشرفت می شود (کاپلان ونورتون، 2001، ص88). کارت امتیازی متوازن در تعریف ۴ وجه مهم استراتژیک به شرکت ها کمک می کند: مالی، مشتری، فرآیند های داخلی، یادگیری و نوآوری. این ۴ دیدگاه در چشم انداز و ماموریت تعریف شده سازمانها قابل تشخیص هستند و به تیم مدیریت کمک می کنند تا اهداف و اقدامات لازم جهت نیل به آنها را شناسایی و اجرا کنند. به لحاظ نظری، به گفته نورتون و کاپلان آن دسته از تحقیقات دانشگاهی که به عملکرد اصلی کارت امتیازی متوازن توجه داشته اند بیشتر به عنوان ابزار اندازه گیری از آن یاد کرده اند تا یک سیستم مدیریت(کاپلان و نورتون، 2001، ص 100)
2-2-1-7 ابعاد کارت امتیازی متوازن:
در هسته کارت امتیازی متوازن، یک گام قبل از تلاش جهت رسیدن به آنچه که کاپلان و نورتون در سال ۲۰۰۱ از آن به عنوان نقشه استراتژی یاد کرده اند، لزوم بررسی بیانیه ماموریت سازمان( دلیل وجود سازمان، ارزشها و باورهای سازمان) حس می شود. پس از آن میتوان چشم انداز استراتژیک را توسعه داد. چشم انداز “ تصویری شفاف از سازمان و اهداف کلی آن تبیین می کند در حالیکه استراتژی مسیر رسیدن به هدف را نشان میدهد”. کارت امتیازی متوازن چهارچوبی برای اهداف استراتژیک سازمان در ۴ وجه ایجاد می کند: ۱) مالی، ۲) مشتریان، ۳) فرآیندهای داخلی کسب وکار، ۴) رشد و یادگیری.

2-2-1-7-1 وجه مالی
استراتژی های رشد مالی معمولا از منظر رشد درآمد و بهره وری مورد بررسی قرار می گیرد. رشد درآمد شامل افزایش در آمد از بازار های جدید، محصولات و مشتریان جدید، و یا افزایش فروش به مشتریان فعلی است و استراتژی های بهره وری شامل بهبود ساختار هزینه با کاهش مخارج و یا استفاده بهتر از دارایی ها است اینها سنجه های اصلی دیدگاه مالی هستند.
2-2-1-7-2 وجه مشتری
آمیخته منحصر به فرد از محصول، قیمت، خدمات، ارتباط، وتصویری که سازمان از خود ارائه میکند، هسته اصلی استراتژی هر سازمانی است و در کارت امتیازی متوازن به عنوان وجه مشتری معرفی می شود. ارزش ارائه شده به مشتری نشان می دهد که چگونه یک شرکت خود را از رقیبانش متمایز می سازد و این کار به دلیل “ ارتباط دادن فرآیندهای داخلی سازمان با خروجی های مرتبط با مشتریان” مهم و حیاتی است(کاپلان ونورتون، 2001، ص 19).
ارزش ارائه شده شامل برتری عملیاتی، صمیمیت با مشتری و رهبری محصول است. شناخت نوع ارزش قابل ارائه به مشتریان، به شرکت این امکان را می دهد تا مشتریان هدف خود را انتخاب کند، به علاوه وجه مشتری خروجی مورد انتظار از ارائه یک ارزش جدید و متفاوت ، مثلا سهم بازار از مشتریان هدف، بدست آوردن و نگهداری مشتریان در بازار هدف و میزان سود آوری مشتریان را معین میکند(کاپلان ونورتون، 2001).
2-2-1-7-3 وجه فرآیند داخلی
این وجه آن دسته از فعالیتهای حیاتی سازمان را نشان میدهد که شرکت می تواند به وسیله
آنها ارزشی متفاوت را ارائه نماید و اهداف مالی و بهره وری را بهبود ببخشد(کاپلان ونورتون، 2001). این فعالیت ها عبارتند از:
۱) نوآوری به منظور تولید محصولات و خدمات جدید و نفوذ به بازارها و مشتریان جدید.
۲) افزایش ارزش مشتریان بوسیله بهبود روابط با مشتریان فعلی.
۳) دستیابی به تعالی عملیاتی با بهبود مدیریت زنجیره تامین و غیره.
۴) برقراری روابط موثر با ذینفعان خارجی.
فوائد مالی معمولا در مراحل کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت رخ می دهند.
2-2-1-7-4 وجه رشد و یادگیری
اساس ساختار هر استراتژی، نوآوری و یادگیری است. برای پشتیبانی استراتژی، ظرفیت ها و مهارتهای کارمندان، فناوری و جو مساعد سازمان مورد نیاز است. این عوامل شرکت را قادر می سازند تا “ نیروی انسانی و فناوری اطلاعات خود را با نیازهای استراتژیک و حیاتی فرایند داخلی اش همراستا سازد، و بتواند ارزشی متفاوت به مشتریان ارائه دهد”.هرکدام از ۴ وجه مذکور توسط سازمان و باتوجه به چشم انداز و بیانیه ماموریت سازمان شناسایی می شوند، همچنین اهداف، شاخص ها و شاخص های هدف بر همین اساس تعیین می شوند. از کارت امتیازی متوازن جهت انجام ۴ فرآیند مدیریتی کمک گرفته می شود. ۱) ترجمان چشم اندار: اهداف و شاخص ها، ۲) گفتگو و ارتباط دهی: بالا بردن درک کارمندان مرتبط، از اهداف حیاتی و نحوه اندازه گیری آنها، ۳) برنامه ریزی کسب و کار: به سازمان ها کمک میکند با شناخت اهداف ، شاخص های هدف را تعیین کند تا برنامه ریزی ها یکپارچه باشند. ۴) بازخور و یادگیری: اجرایی بودن استراتژی کلی را بررسی میکند. در نتیجه کارت امتیازی به سهامداران، مدیران و کارمندان سود می رساند. به سهامداران درک بهتری از فرآیند کاری می دهد تا بدانند که کسب و کار فقط سود مالی نیست و میتوان به جای تمرکز بر مسائل مالی، تمرکز بیشتری بر بهبود فرآیند های داخلی داشت.
مدیریت می توانند با چشم انداز سازمان ارتباط بهتری بر قرار کنند، با تغییرات و رشد بهتر کنار بیایند، اطلاعات مرتبط و ساختار یافته بیشتری فراهم کنند، نیروی کاری تربیت کنند که تمایلاتش همراستا با استراتژی ها باشد و در جهت رسیدن به اهداف تعریف شده کار کند و در نهایت میتوانند عملکرد حقیقی را اندازه گیری کنند.
از طرف دیگرکارمندان تسلط بیشتری بر موقعیت شغلی خود پیدا می کنند، به تاثیر فعالیتشان بر روی جهت گیری استراتژیک عملکرد واقف می شوند، و متوجه می شوند که باید چه مهارتهایی را در خودشان افزایش دهند و عملکرد آنها چگونه ارزیابی می شود.
طی چهار سال پس از انتشار اولین مقاله در این زمینه تعدادی از سازمانها روش ارزیابی متوازن را پیاده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد کسب وکار خانوادگی، بهره مندی، دوره های آموزشی، منابع اطلاعاتی Next Entries مقاله رایگان با موضوع وب سایت ها، توزیع فراوانی، خاورمیانه، قرن نوزدهم