پایان نامه ارشد رایگان درمورد ژئوپلیتیک، دولت اسلامی، خاورمیانه

دانلود پایان نامه ارشد

آخر الزمان، فردي از فرزندان پيامبر كه هم نام او است، قيام خواهد كرد و جهان را پر از عدل و داد مي كند، همان گونه كه پر از ظلم و جور شده است.
اعتقاد به ظهور امام مهدي(علیه السلام) چنان در ميان مسلمانان ريشه دارد كه علاوه بر آنكه مورد قبول همه فرقه ها است و در كتب روايي مانند صحاح سته، مسند احمد، مستدرك حاكم(از عامه)، و اصول كافي و بحار الانوار (از شيعه) روايات متعددي درباره او ذكر شده است. كتاب هاي متعددي نيز ويژه آن حضرت به رشته تحرير در آمده است. براي نمونه ، ميتوان از كمال الدين و تمام النعمه، اثر شيخ صدوق، الغيبة، نوشته نعماني و الغيبة نوشته شيخ طوسي، منتخب الاثر، اثر لطف الله صافي گلپايگاني از علماي معاصر شيعه، و فتن ابن حماد و الاربعين ابو نعيم اصفهاني از اهل سنت اشاره كرد.
پيامبر گرامي (ص) فرمود:
مهدي از عترت من از نسل فاطمه (س) است.
در سنن ابوداوود كه از كتابهاى مهم اهل سنّت است، در باب «ما جاء فى المهدى» حديث شماره 3735 از امسلمه نقل شده است كه : سمعت رسول اللّه يقول: «المهدى من عترتى من ولد فاطمة»؛ شنيدم پيامبر فرمود: «مهدى، از عترت من از نسل فاطمه است». در حديث شماره 3736 از ابى سعيد خدرى نقل شده است كه رسول الله(ص) فرمود: «المهدى منّى اجلى الجبهة اقنى الانف يملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما؛ مهدى، از من است.پيشاني او آشكار و هويدا است ، بيني بلند و كشيده دارد ، زمين را از عدل و داد پر ميكند ، همان طور كه از ظلم و جور پر شده است.»
ذكر اين نكته مناسب است كه به اعتقاد شيعه، امام مهدي(علیه السلام) فرزند امام حسن عسكري(علیه السلام) است كه در سال 255 هـ . ق به دنيا آمد و اكنون در پرده غيبت قرار دارد تا زماني كه خداوند اذن ظهور و قيام دهد. بر اين اساس او زنده است، ولي به اعتقاد اهل سنت، او به دنيا نيامده، بلكه در آخر الزمان و حدود چهل سال قبل از ظهورش، متولد خواهد شد.( www.monjiemoud.com)

3-2- روش تحقیق
روش تحقیق در این پایان نامه از نوع مطالعات توصیفی، تحلیلی می باشد و به روش کتابخانه ای انجام می پذیرد. اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای از طریق مراجعه به کتب، مجلات علمی وپژوهشی، مقالات و سایت های اینترنتی گردآوری شده است.
مطالعات کتابخانه ای، به عنوان محور اصلی و اساسی در زمینه دسترسی به اطلاعات و منابع مورد نظر قرارگرفته است و سعی گردیده با فیش برداری از منابع مختلف و تاکید بر منابع مهم کتابخانه ای زمینه قوام یابی اطلاعات تحقیق بیشتر گردد. اطلاعات به دست آمده بعد از طبقه بندی، مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در این رابطه از جداول و نقشه های مربوط به موضوع نیز استفاده گردیده است.
3-2-1- روش گردآوری دادهها
در تدوين پیشینه موضوع و مباحث نظري تحقيق، جمع آوري اطلاعات به صورت كتابخانه‌اي و بررسي اسنادي بوده كه با مطالعه متون، مقالات، كتب، نقشه و پایگاه‌های اینترنتی با استفاده از روش فيش برداري حول محور موضوع مورد بحث جمع آوري گرديده است.
3-2-2- روش تجزیه و تحلیل دادهها
دادههای گردآوری شده بر اساس روشهای منطقی مبتنی بر شیوه استقرایی و قیاسی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند.

4-1-تحولات مبتنی بر بهرهگیری از قدرت ژئوکالچر در خاورمیانه
4-1-1- ژئوپلیتیک شیعه
ژئوپلیتیک علم مطالعه روابط متقابل جغرافیا، قدرت و سیاست و کنش های ناشی از ترکیب آنها با یکدیگر است. در این راستا نقش آفرینی مذهب در سیاست و پیوند خوردن آن با مفهوم قدرت، امری مربوط به زمان حال و مختص به مذهب شیعه نیست. مذهب در گذشته یکی از عوامل موثر در جداسازی مرزهای جغرافیایی بوده و در حال حاضر نیز نقش آفرینی مولفه های مذهبی در تصمیم گیری های سیاسی و پدیده های ناشی از آن محسوس است. در عصر حاضر نیز قوام و دوام بسیاری از کشورها به مقوله مذهب گره خورده و این مولفه در کنار زبان یکی از عوامل اصلی تشکیل و پایداری کشورهای مستقل می باشد. در مورد مذهب تشیع و تحلیل ماهیت ژئوپلیتیکی آن باید گفت که، تاثیرگذاری تشیع را در سیاست، علی الخصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران می توان مشاهده کرد.به عبارتی با رخ دادن انقلاب اسلامی در ایران، نیروی نهفته در دل مذهب تشیع، بیشتر از راه گسترش حوزه نفوذ ایران به عنوان مهم ترین کشور شیعه مذهب شکوفا شده و سبب شده تا این مذهب ماهیت ژئوپلیتیک پیدا کند.(احمدی،65:1391)
به طور کلی پراکندگی شیعیان در خاورمیانه را می توان به صورت یک مجموعه ی حاوی از(مرکز، نیمه پیرامون و پیرامون) فرض کرد. به طوری که کشور ایران را باتوجه به جمعیت شیعیان و نوع حکومت به عنوان، کانون تشیع در خاورمیانه در نظر گرفت و کشورهایی چون آذربایجان، عراق، افغانستان و دیگر کشورهای حوزه ی خلیج فارس به عنوان کشورهای نیمه پیرامون محسوب می شوند. فراتر از این کشورها شیعیانی هستند که با فاصله ای دورتر از ایران در کشورهایی مانند سوریه، لبنان و غیره زندگی می کنند. به لحاظ تاریخی شیعه اقلیتی از مسلمانان را تشکیل می دهد که تحت جور و ظلم خلفای اموی و عباسی قرار گرفتند و به دلیل اعتقاد محکم خود به اصل امامت در جهان پراکنده شدند. از نظر تاریخی شیعه از مدینه به عراق و از عراق به سرزمین های دیگر عربی و غیر عربی از جمله کشور ایران مهاجرت کردند. بخش های زیادی از شامات، لبنان، حلب، یمن و مصر به تشیع گرویدند. از کهن ترین مناطق شیعه نشین عربی می توان به حاشیه ی جنوبی خلیج فارس، مناطق شرقی عربستان و بحرین اشاره کرد. در ایران نیز شیعیان توانستند پایگاه مستحکمی ایجاد کنند. تشیع از طریق ایران به شبه قاره هند و افغانستان انتقال یافت. یکی از دلایل اصلی معرفی تشیع به عنوان یک موضوع ژئوپلیتیک در جهان امروز قرار گرفتن قسمت عمده ای از پیروان این مذهب در منطقه ای است که بر روابط قدرت در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی بسیار تأثیر گذار می باشند. فرانسوا توآل در تحلیل کانون های نهضت شیعی از دو مفهوم ژئوپلیتیکی استفاده نموده است.
1- «ژئوپلیتیک داخلی» که گستره و شدت تأثیرگذاری هر جامعه ی شیعی بر تحولات و سیاست های داخلی یک کشور است.
2- «ژئوپلیتیک خارجی» که قدرت تأثیر گذاری جامعه ی شیعی بر تحولات و سیاست های منطقه ای و بین المللی است.(تلاشان،109:1389)
به نظر می رسد موقعیت حساس ژئوپلیتیک جهان اسلام و جمعیت بالای یک میلیارد نفری آن سبب شده که بسیاری از صاحب نظران و سیاست مداران دروازه ی علم ژئوپلیتیک به پدیده ی تشیع توجه ویژه ای نمایند. مارتین کرامر در مورد اهمیت عنصر ژئوپلیتیک شیعه می نویسد: در دوران معاصر تشیع برخی از قوی ترین مفاهیم طغیان انقلابی را پدید آورده است. جنبش های شیعی امروزه استراتژی های سیاسی فوق العاده اصیلی را ابداع کرده اند که موجب شگفتی جهان اسلام و غرب شده است. این شیوه در ایران از مؤفقیت زیادی برخوردار بوده و الهام بخش شیعیان شده است. کمربندی از تشیع، حیات اقتصادی، استراتژیکی و تاریخی اسلام را در بر می گیرد و بخش هایی از لبنان، عراق، عربستان، کویت، بحرین، ایران، افغانستان، پاکستان و هندوستان را می پوشاند. این کمربند دنیایی است که تأثیرات گوناگون در آن به سرعت انتقال می یابد. (فاضلی نیا،130:1386)
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و رخدادهای بعد از آن، تشیع به یکی از عوامل تاثیرگذار دنیای ژئوپلیتیک تبدیل شد. بر اثر این تحول، موجی از خودآگاهی و بیداری اسلامی کشورهای مسلمان و جوامع شیعه نشین را در بر گرفت. ازآنجا که انقلاب اسلامی در کانون قلمروهای شیعی جهان رخ داده بود، به طور طبیعی تاثیر شدیدی در پیرامونی های که به نوعی مکمل های فضایی ایران بودند، بر جای گذاشت.

4-1-2- تلاش برای ایجاد کردستان بزرگ
کردها ی ایرانی با شرکت مشتاقانه در شکل گیری انقلاب اسلامی 1357، آن را به عنوان فرصتی در جهت خودمختاری کردستان می دانستند. به طوری که پس از انقلاب حزب دموکرات کردستان ایران و گروه کومله، فعالیت هایی در این زمینه را با فشار بر دولت مرکزی تازه تأسیس شروع کردند. امام خمینی(ره) به عنوان رهبر انقلاب اسلامی این مسئله را منطبق با ایدئولوژی اسلامی نمی دانست و بیان داشت که در اسلام نژاد، زبان، قومیت و ناحیه مطرح نیست. تمام مسلمین چه اهل سنت و چه شیعی برادر و برابر و برخوردار از حقوق اسلامی هستند. در اسلام کرد، ترک، فارس، بلوچ مطرح نیست و اسلام برای همه و جمهوری اسلامی حق همه گروه ها را ادا خواهد کرد(احمدی،101:1384).
هرچند گروه های کرد، منتظر پاسخ دولت برای خودمختاری نماندند، آنها بب حمله به پادگان های مهاباد خود را به سلاح مجهز کردند و یک ماه پس از پیروزی انقلاب در کردستان شورش به راه انداختند. امام خمینی(ره)، برای مردم کرد اعلام کرد کسانی که به پادگان های ارتش حمله کردند، نه مسلمان، بلکه عوامل خارجی هستند. بازرگان، نخست وزیر ایران هیأتی را برای مذاکره با کردها اعزام کرده بود. اما حوادث بعدی کردستان این مذاکرات را بی نتیجه گذاشت.
شورش های مختلف کردها در نواحی مختلف و اقدام آنها به شیوه های خشونت آمیز، سبب ایجاد هراس در کشور گردید و ایرانیان این حرکت را توطئه ای از خارج تلقی کرده و از آن حمایت نکردند. پس از مدتی که گروهی از پاسداران انقلاب به اسارت کردها درآمدند، امام خمینی(ره) به ارتش دستور مداخله در کردستان دادند. با پیش آمدن ماجرای گروگان گیری در سفارت آمریکا، کشمکش قدرت در تهران، تهاجم عراق به ایران، سبب گردید تا مسئله کردها در حاشیه قرار بگیرد. در جریان جنگ ایران و عراق، نیروهای مسلح ایران در کردستان تقویت شدند.
پس از شروع جنگ ایران و عراق، برخی از کردهای ساکن در مناطق مرزی، از فرصت استفاده کرده و نوعی استقلال موقت از دولت مرکزی کسب کردند. اما پس از برقراری آتش بس میان ایران و عراق، دولت ایران به سرعت حاکمیت خود را در آن مناطق برقرار کرد. از آن دوره تاکنون کردهای ایران تا حد زیادی در کسب حقوق مدنی موفق بوده اند. کردهای ایران می توانند وارد نهادهای مهم و دموکراتیک ایران شوند و به عضویت آنها دربیایند. اما جدایی طلبی و استقلال سیاسی از دولت مرکزی برای آنان همچنان دست نیافتنی به نظر می رسد(ادوارد و رستگار،98:1390)

4-1-3- دولت اسلامی عراق و شام(داعش)
دولت اسلامی در عراق و شام با نام اختصاری داعش که در حال حاضر خود را دولت اسلامی نامیده‌است،گروهی شورشی فعال است که در عراق و سوریه حضور فعال دارد و بخش‌های بزرگی از شمال سوریه و عراق را در تصرف خود دارد. این گروه به رهبری ابوبکر البغدادیاز جهادگرایان سلفیجداشده از شبکه القاعدهتأسیس شده و با دولت‌های عراق و سوریه و دیگر گروه‌های شورشی مخالف دولت سوریه وارد جنگ شده‌است.
فعالیت نظامی داعش نخست در سوریه آغاز شد. داعش که از گروه‌های تندرو جدا شده‌بود موفق شد بخش‌هایی از شمال سوریه را تصرف و تقریباً سراسر استان رقه را تصاحب کند. سپس همزمان با اقدام نظامی در سوریه به عراق حمله کرد و موفق شد رمادی و فلوجه ـ مرکز استان انبارـ را در عراق بگیرد. در سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴ میلادی) داعش با گسترش اقدام نظامی خویش توانست موصل ـ دومین شهر عراق ـرا تصرف کند و بخش زیادی از خاک عراق از جمله تکریترانیز به دست آورد. سپس در سوریه نیز پیشروی کرد و منطقه‌هایی که دست دیگر مخالفان نظام سوریه در استان‌های دیرالزور و حسکه بود را به دست آورد. تا تیرماه (ژوئیه) حدود یک سوم خاک سوریه در تصرف داعش بوده‌است و بخش‌های زیادی از عراق را نیز در دست دارد. بیشتر بخش‌های نفت‌خیز سوریه و بسیاری از نفت‌خیز عراق را داعش در اختیار دارد. البته فعالیت‌های داعش تنها به سوریه و عراق محدود نمی‌شود و فعالیت‌هایی از او در اردن گزارش شده‌است، همچنین به دولت لبنان اعلان جنگ کرده‌است.
داعش که پس از گرفتن موصل بیانیه تشکیل خلافت اسلامی با خلیفگی ابوبکر بغدادی را صادر کرد و فعالیت‌های حکومتی خود را که از پیش بیشتر در سوریه آغاز شده ‌بود گسترش داد نام خود را از «دولت اسلامی عراق و شام» به «دولت اسلامی» تغییر داد. دولت اسلامی در مدت کوتاهی بدلیل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد پیامبر (ص)، آداب و رسوم، تجاوز نظامی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سیاست خارجی، شورهای اسلامی، کشورهای اسلامی