پایان نامه ارشد رایگان درمورد های غیر دولتی، امنیت اجتماعی، مشارکت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

جامعه نشأت می گیرد. هر قدر روابط و مشارکت اجتماعی بر اصول انسانی و عدالت استوارتر باشد، انضباط اجتماعی در جامعه از سطح بالاتری برخوردار می شود. بنابراین انضباط اجتماعی زمانی در جامعه به بهترین حد خود می رسد که افراد جامعه احساس اجحاف نکنند و از مدیریت اجرایی جامعه فاصله نگیرند و نسبت به جامعه خود احساس تعلق داشته باشند. لذا عوامل مختلفی در تقویت و تضعیف نظم عمومی و امنیت اجتماعی مؤثر می باشد که از آنجمله می توان به ایمان، آگاهی و اعتماد اجتماعی به عنوان عوامل تقویت کننده و انزوا و بیگانگی اجتماعی ( آنومی اجتماعی ) به عنوان عوامل تضعیف کننده اشاره نمود.
اگر چه یکی از متداولترین شیوه های تامین امنیت اجتماعی در جوامع کمتر توسعه یافته استفاده از عوامل قهرآمیز و سیاست سرکوب کیفری می باشد، اما تجربه ثابت نموده که با وجود سریع الوصول بودن این نوع امنیت، پایداری و دوام آن بسیار کوتاه و ناچیز می باشد. ثبات و دوام امنیت تنها از رهگذر نهادینه کردن ایمان، آگاهی و اعتماد در یک جامعه و احساس مشارکت و مسئولیت عمومی در قبال امنیت اجتماعی حاصل می شود. در شرایط کنونی عده ایی براین باورند که با توجه به پیچیدگی جوامع، گسترش کلانشهر ها و . . . امنیت باید بر تعداد جمعیت یک جامعه قابل تقسیم باشد، چرا که اگر حکومت بخواهد به تنهایی ایجاد امنیت کند بطور حتم ناموفق خواهد بود، زیرا ملت باید داوطلب آن باشند و در آن مشارکت نمایند. پلیس باید بر این عقیده باشد که امنیت و انضباط اجتماعی حاصل بر آیند تعامل و مشارکت همگانی کنشگران اجتماعی و در نتیجه یک تولید اجتماعی است که با میزان احساس مسئولیت و مشارکت اجتماعی ارتباط نزدیک دارد. به این معنا که امنیت و انضباط اجتماعی مقوله ای است که از طریق مردم و برای مردم ایجاد می شود. طی سالهای اخیر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درصدد رشد رفتارهای مشارکت جویانه و مبتنی بر اعتماد مردم به پلیس بوده است. اعتماد یک پدیده اجتماعی و عمومی است که نه تنها در تمامی روابط بین انسانها و نهادها اعم از فردی و گروهی ایفای نقش می کند و با امنیت عمومی جامعه نیز پیوند خورده است ، رابطه بسیار تنگاتنگی با آن دارد. زمانی که شهروندان احساس کنند که در رفتار، موضع گیری و فعالیت های یک نهاد شفافیت ،صداقت و کارآمدی وجود دارد به او اعتماد می کنند. در خصوص فعالیت های پلیس نیز نخستین مورد جهت جلب اعتماد عمومی، تقویت میزان مشارکت اجتماعی فعال و آگاهانه آنهاست. مورد دیگر ارتقاء کارایی سیستم است. به این معنا اگر مردم امید و احساس اثربخشی داشته باشند مشارکت آنها بیشتر می شود و اگر شهروندان احساس کنند که ارتباط آنها با پلیس و اطلاع رسانی درباره ابعاد انتظامی تأثیرگذار نیست این وظیفه مهم را انجام نخواهند داد. در حال حاضر میزان مشارکت مردم در فعالیتهایی که در حوزه اقدامات پلیس قراردارد در سطح مطلوب و مورد انتظار نمی باشد.
بی تردید یکی از دلایل این امر را باید در میزان آگاهی و شناخت آنها از عملکرد پلیس و نیازهای امنیتی مردم جستجو کرد. بنابراین باید در این زمینه اقدامات گسترده ایی را ساماندهی نمود. به رغم تلاش های بسیار جدی از سوی مسئولان نیروی انتظامی و تغییراتی که در رویکرد پلیس صورت گرفته، هنوز هم وجود متغیرهای متعدد درون سازمانی و عوامل اجتماعی در خارج از نیروی انتظامی، موجب شده تا میزان مشارکت شهروندان در فعالیت های پلیسی به حد مطلوب نرسد. زیرا اساس تعامل پلیس با مردم یک مقوله فرهنگی است و این امر بیانگر آن است که توسعه فرهنگی ضرورت نخست برای ایجاد امنیت اجتماعی مشارکت جویانه در یک جامعه است و در غیر این صورت سیاست ها و برنامه های کارآمد نیز جوابگو نبوده و به دلیل مقاومت فرهنگی شهروندان، در عمل نافرجام خواهد بود. از طرفی جدای از فراهم نمودن بستر و زیر ساخت ها، مشارکت مردم در کلیه فعالیت های اجتماعی از جمله مشارکت و همکاری با پلیس برای تحقق امنیت اجتماعی، این فعالیت ها نیاز به ساز و کاری مناسب دارد. بنابراین باید به دنبال راهکارهایی بود که منافع مردم از رهگذر مشارکت با پلیس ملموس و واقعی گردد. مطابق نظر کارشناسان، پلیسی کارآمد است که در اجرای وظایف و مسئولیت های خود با توجه به تغییرات اجتماعی، نیازها و شرایط جدید انعطاف پذیر باشد و ساز و کارهای خود را متناسب وضعیت موجود نماید. مهمترین تغییری که در این رابطه قابل طرح می باشد تغییر در پیش فرض پلیس نسبت به فعالیت های خود می باشد. یعنی تغییر رویکرد پلیس از « تهدید محوری به جامعه محوری ». لذا با توجه به پیچیدگی نقش های اجتماعی و گستردگی شهرها، اجرای امور امنیتی و برقراری نظم و امنیت پایدار امری دشوار می باشد. از طرفی برای توسعه و گسترش فرهنگ خود کنترلی و توسعه مبانی نظم پذیری در جامعه، بررسی عملکرد ها و تقویت مأموریت های محوله، بررسی مسائل و مشکلات انتظامی از دیدگاه اقشار مختلف اجتماعی و گسترش فرهنگ اعتمادسازی و اطمینان مردم در بررسی معضلات اجتماعی، شیوه های مشارکت شهروندان با پلیس از ظرافت و پیچیدگی های خاصی برخوردار است.
در راستای اجرای هر چه بهتر مأموریت های محوله بر مبنای جلب مشارکت سازمان های دولتی و غیردولتی و استفاده از توانمندی های بالقوه و بالفعل آنها و به منظور پیشگیری از ظهور و بروز بسیاری از نابهنجاری ها و بحران های اجتماعی، ترویج فرهنگ قانونمداری در طول سالهای اخیر، طرح ها و همایش های مشترک با همکاری سازمان ها برگزار و طرح هایی مانند طرح نظم و انضباط اجتماعی، طرح همیار پلیس ، پلیس یار جوان و مراسم نکوداشت هفته معلم ، کارگر ، خانواده ، جوان و . . . در راستای توسعه اقدامات مشارکتی با آحاد جامعه و نمایندگان اقشار مختلف به مرحله اجرا در می آید.
البته اهمیت سازمان های غیر دولتی و جایگاه بخش خصوصی در جوامع کا ملاً واضح می باشد تا جایی که صاحب نظران علوم اجتماعی، مشارکت این نوع سازمان ها را از عوامل اصلی توسعه کشورها می دانند. پلیس نیز به عنوان یک نهاد اجتماعی که متولی امنیت در جامعه می باشد باید با برقراری تعامل و ارتباط مناسب و جلب مشارکت این سازمان ها بتواند به توسعه نظم و امنیت پایدار در سطوح مختلف جامعه دست یابد. چرا که سازمان های غیردولتی، متشکل از نیروی هایی با ویژگی های متفاوت و از تمام سطوح جامعه به خصوص جوانان که عامل اصلی توسعه پایدار در جامعه هستند می باشند. از دیگر ضرورت های مشارکت با سازمان های غیر دولتی که می تواند جزو اهداف پلیس باشد عبارتند از : 1-توانمندسازی سازمان های غیردولتی و تقویت آنها در راستای نهادینه سازی امنیت و انضباط اجتماعی 2-استفاده از توان بالقوه و بالفعل سازمان های غیر دولتی در ایجاد و توسعه نظم و امنیت پایدار 3-هدایت سازمان های غیردولتی به سوی فعالیتهای فراجناحی و موجد امنیت 4- ایجاد حس اعتماد نسبت به پلیس در سازمان های غیر دولتی 5-استفاده از سازمان های غیر دولتی به عنوان حلقه واسط بین پلیس و مردم 6-توسعه بسترهای مناسب در زمینه های اجتماعی و فرهنگی به منظور کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی 7-ایجاد هماهنگی و همسویی بین فعالیت های سازمان های غیر دولتی با آسیب ها و معضلات واقعی جامعه با توجه به اطلاعاتی که پلیس از این موارد دارد .

فصل سوم

جایگاه پلیس امنیت مدار در پیشگیری اجتماعی رشد مدار:
توجه پیشگیری رشد مدار بر روی دوران کودکی است که اگر طفل یا نوجوان به دلیلی از خود مظاهر بزهکاری را نشان داد با مداخله زودرس بر روی وی و محیط پیرامون وی ، مانع از بروز بزهکاری در آینده گردد. پیشگیری رشد مدار به دلیل اهمیت دوران رشد طفل و نقش محیط در پیشگیری از یزهکاری ، از ارزش بالایی برخوردار می باشد . با توجه به موارد فوق رسانه های جمعی در دنیای امروز چه در شکل مکتوب و چه در قالب صوت و تصویر نقش قابل توجهی در فضا سازی و ارائه الگوهای سازنده و مثبت و یا مخرب بویژه برای کودکان و نوجوانان دارند . رسانه ها با معرفی اعمال و افکار به عنوان هنجار یا ضد هنجار در ابعاد گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و… نقش مهمی در پیشگیری رشدمدار و نیز پیشگیری جامعه مدار ایفا می کنند. قلمرو تعریف رسانه همچون وسیله ای برای انتقال اطلاعات و مفاهیم و پیام ها در سطح داخلی و خارجی بسیار وسیع می باشد . با وقوع انقلاب الکترونیکی و پیشرفت روز افزون تکنولوژی ارتباطات و دریافت تصاویر شبکه های تلویزیونی خارجی از طریق ماهواره ها در سراسر جهان و بویژه ارتباط مردم جهان از طریق اینترنت در اقصی نقاط دنیا بویزه از طریق شبکه های ارتباطی اینترنتی که مخاطب های میلیونی نیز دارند، مسائل جدیدی در رابطه با جرم و رسانه در علوم جرم شناسی پدید می اورد. گسترش کمی و کیفی برخی رسانه ها از جمله تلویزیون در عمل می تواند هم فرصت و هم تهدیدی برای پایداری امنیت اجتماعی باشد . آنچه در اینخصوص قابل بحث می باشد حضور پلیس در رسانه های جمعی می تواند به اشکال گوناگونی اتفاق بیافتد . پلیس می تواند با برقراری تعامل مناسب با رسانه های جمعی و تهیه ویژه برنامه هایی در راستای جلوگیری از بزهکاری و بویژه جرائم خاصی که دامنگیر اقشار قابل توجهی از مردم جامعه و شهروندان می باشد، همچون جرائم مربوط به مواد مخدر که ریشه بسیاری از ناهنجاری ها و ناامنی ها را بوجود می اورد، نقش مؤثری ایفا نماید .ارائه گزارش و امار مجرمین مربوط به مواد مخدر بصورت منظم از طریق روزنامه ها و انعکاس گرفتاری های دامنگیر خانواده های اینگونه مجرمین بویزه از طریق رسانه ای همچون تلویزیون که مخاطب زیادی دارد، ارائه برنامه ها و راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم از طریق مصاحبه های تلویزیونی با نیروهای ویژه پلیس پیشگیری و متخصص در این امور، و دیگر برنامه های منظم مشورتی با خانواده ها از طریق تلویزیون بویژه استفاده از شخصیت های محبوب سینمایی و تلویزیونی و هنرمندان مشهور و نیز حضور فعال در فضای مجازی و فعالیت مؤثر با راه اندازی و توسعه سیاست های پیشگیری از وقوع جرم و همچنین حضور در سایت های پرمخاطب که بویژه حضور جوانان در اینگونه فضاها بسیار چشمگیر می باشد و این قشر در این نوع فضاها در معرض انواع خطرات و تهاجمات در سطح داخلی و بویژه در سطح بین المللی قرار دارند، می تواند پلیس را در رسیدن به اهداف پیشگیری از وقوع جرم در بعد اجتماعی یاری رساند . بنابراین با توجه به اینکه امروزه هیچ تردیدی در قدرت نفوذ رسانه های دیداری و شنیداری در میان اقشار مختلف شهروندان وجود ندارد، پلیس باید از این اهرم بیشترین استفاده را بعمل اورد و این امر نیازمند تعامل مناسب پلیس با رسانه های گروهی و نیز تخصیص بودجه های متناسب با این موضوع که گاه نیز ممکن است هزینه های بسیار هنگفتی را تحمیل دولت و حکومت نماید می باشد چرا که برای رسیدن به جامعه ای سالم و امن که زیربنای هرگونه پیشرفت در جامعهرا هموار می سازد، تحمل هر هزینه ای هر چند هنگفت، بسیار ناچیز می باشد و سرمایه گذاری در این امر از نیازهای اساسی هر جامعه ای می باشد .
مبحث اول : ویژگی های پیش گیری اجتماعی رشد مدار:

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد ماقبل مدرن، سلسله مراتب، فرهنگ کار Next Entries دانلود تحقیق در مورد جامعه مدرن، اقتصاد بازار، روم باستان