پایان نامه ارشد رایگان درمورد نهج البلاغه، آیات و روایات، نماز جماعت

دانلود پایان نامه ارشد

الصالحات ان لهم اجرا کبیرا»
(حقاً که این قرآن] جامعه ی انسانی را[ به پایدارترین و استوارترین طریقه و آیین هدایت می کند، و مؤمنانی را که پیوسته عمل صالح به جا می آورند بشارت می دهد که برای آنان در دنیا و آخرت پاداشی بزرگ است.)(سوره ی اسراء – آیه 9)
قرآن ناطق، امام علی(ع) می فرمایند:«آگاه باشید که همانا این قرآن پند دهنده ای است که نمی فریبد و هدایت کننده ای است که گم راه نمی سازد و سخن گویی است که هرگز دروغ نمی گوید. کسی با قرآن هم نشین نشد، مگر آن که قرآن بر او افزود یا از او کاست: در هدایت او افزود و از کور دلی و گم راهی اش کاست.»
«آگاه باشید که کسی با داشتن قرآن نیازی ندارد و بدون قرآن بی نیاز نخواهد بود . . .»
«همانا خداوند سبحان کسی را به چیزی چون قرآن پند نداده است که قرآن ریسمان استوار خدا و وسیله ی ایمنی بخش است. در قرآن، بهار دل و چشمه های دانش است. برای قلب، جلایی جز قرآن نتوان یافت، به خصوص در جامعه ای که بیدار دلان در گذشته اند و غافلان و تغافل کنندگان حضور دارند.»(نهج البلاغه – خطبه ی 176)
– هر چه می توانید قرآن بخوانید
«فاقرء و اما یتسرمن القرآن»
( . . .پس هر چه میسر شد از قرآن بخوانید . . .) (سوره مزمل – آیه ی 20)
بنابرروایات اسلامی، تلاوت قرآن برترین عبادت و کفاره ای برای گناهان محسوب است و شایسته نیست بر مسلمان روزی بگذرد، مگر این که در آن، 50 آیه تلاوت کرده باشد، زیرا تلاوت قرآن دل را از زنگار می زداید و آن را جلا می دهد. (اسکندری- 1381: 46)
– قرآن نسخه ی شفا بخش است. درمان را در آن بجویید.
«و ننزل من القران ما هو شفاء و رحمه للمؤمنین و لایزید الظالمین الا خسارا»
( و از قرآن آن چه را برای مؤمنان شفا و رحمت است فرو می فرستیم، و بر ستمگران جز زیان نمی افزاید.) (سوره ی اسراء – آیه 82)
«پس درمان خود را از قرآن بخواهید، و در سختی ها، از قرآن یاری بطلبید که در قرآن، درمان بزرگترین بیماری ها، یعنی کفر و نفاق و سرکشی و گم راهی، است. پس به وسیله ی قرآن، خواسته های خود را از خدا بخواهید و به دوستی قرآن، به خدا روی آورید و به وسیله ی قرآن، از خلق خدا چیزی نخواهید، زیرا وسیله ای برای تقرب بندگان به خدا بهتر از قرآن وجود ندارد.» (نهج البلاغه- خطبه ی 176)
ارزش قرآن از نگاه حضرت علی (ع)
پیامبر(ص)؛ میان خلق آمد در حالی که کتاب های پیامبران پیشین را تصدیق کرد، و با نوری هدایتگر انسانها شد که همه باید از آن اطاعت نمایند و آن نور، نور قرآن کریم است. از قرآن بخواهید تا سخن گوید که هرگز سخن نمی گوید، اما من شما را از معارف آن خبر می دهم، بدانید که در قرآن علم آینده و حدیث روزگاران گذشته است، شفا دهنده دردهای شما و سامان دهنده امور فردی و اجتماعی شما است.
همانا خداوند بزرگ کتابی بی هدایت گر فرستاد، نیکی و بدی و خیر و شر را آشکارا در آن بیان فرمود. پس راه نیکی در پیش گیرید که هدایت شوید و از شر و بدی پرهیز کنید تا در راه راست قرار گیرید.(نهج البلاغه- خطبه 167)
واجبات! واجبات! در انجام واجبات کوتاهی نکنید تا شما را به بهشت رساند، همانا خداوند چیزهایی را حرام کرده که ناشناخته نیست، و چیزهایی را حلال کرده که از عیب خالی است، و در این میان حرمت مسلمان را برهر حرمتی برتری بخشید و حفظ حقوق مسلمانان را به وسیله اخلاص و توحید استوار کرد.
آگاه باشید همانا این قرآن پند دهنده ی است که نمی فریبد، و هدایت کننده ای است که گمراه نمی سازد، و سخنگویی است که هرگز دروغ نمی گوید . کسی با قرآن هم نشین نشد مگر آنکه بر او افزود یا از او کاست؛ در هدایت او افزود و از کوردسی و گمراهی اش کاست. آگاه باشید کسی با داشتن قرآن، نیازی ندارد و بدون قرآن، بی نیاز نخواهد بود؛پس درمان خود را از قرآن بخواهید، و در سختی ها از قرآن یاری بطلبید که در قرآن درمان بزرگ ترین بیماری ها، یعنی کفر و نفاق و سرکشی و گمراهی است؛ پس به وسیله قرآن خواسته های خود را از خدا بخواهید،و با دوستی قرآن به خدا روی آورید، و به وسیله ای برای تقرب بندگان به خدا، بهتر از قرآن وجود ندارد؛ و آگاه باشید که شفاعت قرآن پذیرفته و سخنش تصدیق می گردد. آن کس که در قیامت، قرآن شفاعتش کند بخشوده می شود، و آن کس که قرآن از او شکایت کند محکوم است.
و در روز قیامت ندا دهنده ای بانگ می زند(آگاه باشید امروز هر کس گرفتار بررسی است که کاشته و عملی است که انجام داده، جز اعمال منطبق با قرآن)
پس شما در شمار عمل کنندگان به قرآن باشید، از قرآن پیروی کنید، با قرآن خدا بشناسید وخویشتن را با قرآن اندرز دهد و رأی و نظر خود را برابر قرآن متهم کنید، و خواسته های خود را با قرآن نادرست بشمارید.
همانا خداوند در جهان کسی را به چیزی چون قرآن پند نداده است، که قرآن ریسمان استوار خدا، و وسیله ایمنی بخش است. در قرآن بهار دست و چشمه های دانش است. بررسی قلب جلایی جز قرآن نتوان یافت، بخصوص در جامعه ای که بیدار دلان در گذشته و غافلان و تغافل کنندگان حضور دارند.(نهج البلاغه- خطبه 176، 167، 158)
فرضیه ی2 : نماز در قرآن و دین اسلام و زندگی انسان ها نقش مهمی ایفا می کند.

نماز در قرآن
«اقم الصلاه ان الصلاه تنهی من الفحشاء المنکر و الذکر ا. . . و اکبرو ا . . . یعلم ما تضنعون» و نماز به پادار، به درستی که نماز بازدارنده ی از فحشاء و ناشایست است و هر آینه یادخدا بزرگتر است و خدای می داند آن چه که شما فراهم می کنید».(سوره ی عنکبوت – آیه ی 45)
فرمان خدای در انجام و به پاداشت نماز در این آیه متجلی است؛ و ضمن فرمان به اقامه ی نماز فلسفه و انگیزه ی حکم نماز را بیان فرموده است. نماز بخوانید و در سایه سار پرستش و فضای روشن و سبز ارتباط با خداوند پرهیزگار و پاکدامن شوید، که نماز آدمی را از گناه و ناشاسیت باز می دارد و نام و یاد او برای بندگان از هر چیز بزرگتر و حیاتی تر است و خدا ی بر آنچه که در اندیشه و قلب خود می سازید و به آن سرگرم می شوید آگاه است. این آیه حکایت کننده ی علت و فلسفه ی نماز است و نتیجه ی اقامه ی نماز را بازداشت و دور داشت.
نمازگزاران از فحشاء و ناشنایست به وسیله ی نماز می داند. این همان ادعای سازندگی نماز است نمازگزاران بیدادگر و سجده کنندگان ستم پذیر و نیایش کنندگان آلوده رامان هرگز خدایی را پرستش و ستایش نمی کند، زیرا فرهنگ نماز و فرهنگ طهارت دل و پاکیزگی رامان و فسلفه ی نماز قیام علیه ناپاکی و ناشایست و گناه و ستم و شرک است.
و در این آیه ی قرآنی به روشنی و صراحت تمام می بینیم که خداوند از نماز به عنوان یک عامل بازدارنده از گناه و نگهدار از زشتی و ناشایست یاد می کند و یادآور این حقیقت است که نه تنها نماز انگیزه و علتی برای بازماندن از گناه و دوری از فساد است. بلکه نمازگزاران حقیقی نیز کسانی هستند که در پرتو ستایش و پرستش خداوند و ارتباط با جهان قدس و قرب و طهارت، دامان به گناه و فساد نمی آلایند و گناه کاران بی راه و ستمگر را از فساد و انحراف و ستم باز می دارند و در هر حال و در هر زمانی، یاد و نام و راه خداوند برای ایشان از همه چیز و همه کس بزرگتر و محبوب تر است.
پس نماز در منطق قرآن راهی به سوی پاکی دل و طهارت دامان و طراوت اندیشه ی اسلامی است. نمازگزاران قرآن کسانی هستند که قلبی پاک و اراده ای همه خیر و اندیشه ای مردمی و انسانی دارند پس نمازگزاران واقعی هم در زندگی فردی و هم در زندگی اجتماعی و هم در عرصه های دیگر هم در دنیا و هم در آخرت پیروز و موفق خواهند بود. (رضا پور جاغرق- 1379- 1378:ص 11)
اهمیت نماز:
زندگی بی یاد خدا تاریک است، و انسان بدون تکیه گاه هراسان! هر کس در زندگی به چیزی دل می بندد و امیدوار می شود و تکیه می کند اما خدا شناسان و یکتاپرستان دل به خدا می بندند و او را که تکیه گاهی مطمئن و پرتوان است، الهام بخش خویش قرار میدهند. مگر نماز چیزی جز تکیه و امید و خواهش و عرض نیاز به آن ذات بی نیاز است، هستی خود را مدیون خداییم زندگی ما، غرق در موهبت ها و نعمتهای خدایی است. نفسی که می کشیم غذایی که می خوریم، عقل و احساسی که داریم، ایمان و اندیشه ای که ما را به تلاش وا می دارد؛ تندرسی و قوای جسمی ما و . . . آنچه که به وصف و شماره نمی آید و از حدو حساب بیرون است همه از عطاهای خداوند به ماست. عطایی که شایسته اش نیستیم، نعمتی که توفیق و توان شکرش را نداریم.
باری . . .نماز اظهار بندگی وادای سپاس به درگاه آن بی همتای بخشنده و توانایی مهربانی است که به ما لطف دارد و کمال او را می خواهد. نماز- اگر آنگونه که باید باشد- روزی پنج بار ما را در آستان عظمت خدا بشناسد دیگر شیطان طمع به در به گناه افکندن ما نخواهد بست. فرد نماز خوان بیمه شده الهی است. جامعه نماز خوان مصون از بسیاری فسادها و تبهکاری هاست. نماز نور چشم پیامبر است. و توصیه همه انبیا و اوصیا نماز نردبان تعالی روح و ملکوت معنویت است. نماز تسلا بخش و آرامشگر دلهای مضطرب و خسته و مایه صفای باطن و روشنی روان است. نخستین چیزی است که در قیامت هنگام حسابرسی اعمال، از آن می پرسند و قبولی آن شرط پذیرش عبادتهای دیگر است. هم اهمیت دادن به نماز وظیفه مهم ماست و هم توجه دادن به اهمیت نماز رسالت عمومی است و هم تربیت نسلی نماز خوان و خداشناس و شاکر تکلیف همه ماست این فریاد بلند عرفان و معنویت را به گوش جان بشویم و خود را مخاطب«حی علی الصلاه» بدانیم. باورمان شود که با ضعف نماز در زندگی فردی و اجتماعی ما نه اسلاممان اسلام است و نه جامعه مان اسلامی. بیایید نماز را از غربت در آوریم . . . تا در آخرت گرفتار غربت نشویم.
امام صادق(ع) در بیان اهمیت نماز می فرماید: بهترین اعمال در نزد خدا نماز است و نماز آخرین وصیت انبیااست. اولین کار انسان که در قیامت و به آن رسیدگی می شود نماز است و پس اگر آن قبول شود دیگر اعمال نیز پذیرفته خواهد شد و اگر پذیرفته نشود دیگر اعمال نیز قبول نخواهد شد. پیامبر اکرم محمد(ص) در نکوهش تارک نماز می فرماید: هر کس از روی عمد نماز را ترک کند از اسلام خارج شده و کافر است.
کسی که به سوی مسجد جهت شرکت در نماز جماعت حرکت کند در هر قدمش هفتاد هزار حسنه برایش می نویسند و درجاتش به همین صورت بالا می رود، پس اگر در همین حال بمیرد خداوند هفتاد هزار ملک را برای یاری او در قبر قرار می دهد که در تنهاییها او را مونس و همدم باشند و تا هنگامی که برای روز حساب سراز خاک بر می دارد برایش طلب آمرزش کنند. اگر یک نفر به امام جماعت اقتدا کند در هر رکعت از نماز آنان ثواب صد و پنجاه رکعت نماز دارد و اگر دو نفر اقتدا کنند هر رکعتی ثواب ششصد نماز دارد. و هر چه بیشتر شوند ثواب نمازشان بیشتر می شود تا به ده نفر برسند وعده آنان که از ده گذشت اگر تمام آسمانها کاغذ و دریاها مرکب و درختها قلم و جن و انس و ملائک نویسنده شوند نمی توانند ثواب یک رکعت آن را بنویسند. شفاعت ما نمی رسد، کسی که پس از داخل شدن وقت نماز آن را به تأخیر اندازد تا وقت آن بگذرد.(محمدی- 1381: 10-8)
نقش نماز در زندگی فردی و اجتماعی انسان
آثار نماز در زندگی فردی و اجتماعی انسان: نماز نه تنها قرب و نزدیکی به خداوند را برای انسان به ارمغان می آورد بلکه تأثیرات آن را در زندگی فردی و اجتماعی انسان نیز بی شمار است؛ آثاری که در بهبود زندگی آدمی نقش به سزایی دارد و بی شک با برپا داشتن نماز و با توجه به آثار و فواید بی شمار آن جامعه رفته رفته به سوی کمال و سعادت پیش می رود.
بعضی از آثار نماز عبارتند از:
1- فلسفه اصلی نماز یادخداست که در آیات و روایات از آن به «ذکرالله» تعبیر می شود، ذکر الله از آن جهت دارای اهمیت است که نماز گزار همواره وجود خدا را در هر لحظه و هر مکان یادآور می شود و همواره در امور خویش خدا را ناظر می داند و بدین ترتیب اعمال نیک و شایسته، سرلوحه زندگی انسان قرار می گیرد و اعمال ناشایست و پلید از کارنامه اعمال انسان زدوده می

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های دادگاه صالح Next Entries تحقیق رایگان درمورد الگوریتم ژنتیک، سلسله مراتب، مدل ریاضی