پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت کیفیت، مدیریت بازرگانی، شرکت های تولیدی، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه ارشد

internationalization and innovation performance. International Business Review, 1-9.
Jain, Ankur., & Gupta, S. L. (2012). Effects of Total Quality Management on Perceptual Human Resource Management Outcomes in Software Industry in India. Research in Business and Management, 1, 2, 23-35.
Jiebing Wu, Bin Guo, Yongjiang Shi(2013),” Customer knowledge management and IT-enabled business model innovation: A conceptual framework and a case study from China”, European Management Journal, 31, 359-372.
Jimenez-Jimenez, D,Vall,R.S, Espallardo M.H, (2008),”Fostering innovation – The role of market orientation and organizational learning”, European Juornal of innovation Management, 11, 3, 389-412.
Kafouros, Mario., Mario, Chengqi., Piperopoulos, Panagiotis., & Zhang, Mingshen. (2014). Academic collaborations and firm innovation performance in China: The role of region-specific institutions. Research Policy, 1-15.
Kebriaei, A., & Roodbari, M. (2005). Gap Analysis of Educational Service Auality in Zahedan Medical Science University: Students Point of View from Current & Ideal Situation. Journal of Training in Medical Science, 5, 1, 57.
Lochan, Dhar Rajib. (2015). Service quality and the training of employees: The mediating role of organizational commitment. Tourism Management, 46, 419-430.
Manser Kristina, Hillebrand Bas, Driessen Paul, Willem Ziggers Gerrit, Bloemer Josée, (2015), “Activity sets in multi-organizational ecologies: a project-level perspective on sustainable energy innovations”, Technological Forecasting & Social Change, 90, 444-455.
Noori, Behrooz. (2014). Strategic business unit ranking based on innovation performance: a case study of a steel manufacturing company. Int J Syst Assur Eng Manag, 1-13.
Ozturan, Meltem., & Kutlu, Birgul. (2010). Employee satisfaction of corporate e-training programs. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 5561-5565.
Prajogo D.I, Sohal A.S,(2006), “The relationship between TQM practices, quality performance, and innovation performance”, The International Journal of Quality & Reliability Management, 20, 8, 901–918.
Pramuka, Bambang Agus., Adawiyah, Wiwiek Rabiatul (2012). THE HUMAN RELATED DIMENSIONS OF TQM PRACTISE IN SERVICE SETTINGS. American International Journal of Contemporary Research, 1, 2, 124-131.
Rahman, S. (2004). The future of TQM is past. Can TQM be resurrected?. Journal of Total Quality Management, 15, 4, 411–422.
Ren, Shengce., Eisingerich, Andreas., & Tsai, Huei-ting. (2014). Search scope and innovation performance of emerging-market firms. Journal of Business Researchm, 1-7.
Sadikoglu Esin, Zehir Cemal, (2010),” Investigating the effects of innovation and employee performance on the relationship between total quality management practices and firm performance: An empirical study of Turkish firms”, International Journal of Production Economics, 4, 13-26.
Sadikoglu, Esin., & Zehir, Cemal. (2010). Investigating the effects of innovation and employee performance on the relationship between total quality management practices and firm performance: An empirical study of Turkish firms. International Journal of Production Economics, 13-26.
Saeed, Saadat., Yousafzai, Shumaila., Paladino, Angela., & De Luca, Luigi. (2015). Inside-out and outside-in orientations: A meta-analysis of orientation’s effects on innovation and firm performance. Industrial Marketing Management, 1-13.
Talib, Faisal., Rahman, Zillur., & Qureshi, M. N. (2010). The relationship between total quality management and quality performance in the service industry: a theoretical model. International Journal of Business, Management and Social Sciences, 1, 1, 113-128.
Tohidi, Hamid., & Jabbari, Mohammad Mehdi. (2012). Product Innovation Performance in Organization. Procedia Technology, 1, 521-523.
Vang, Helgesen Anders. (2009). Influence of the Stage Gate on Innovation Performance in Creative Organisations an exploratory study. MSc in Management of Innovation and Business Development, 1-85.
Walter Christian,(2012), “Work environment barriers prohibiting creativity”,Procedia – Social and Behavioral Sciences, 40, 642-648.
Wu, Chih-Wen. (2013). Global-innovation strategy modeling of biotechnology industry. Journal of Business Research, 66, 1994-1999.
Wu, Chih-Wen. (2013). Global-innovation strategy modeling of biotechnology industry. Journal of Business Research, 66, 1994-1999.
Yuan, Hung Richard Yu., Ya-Hui, Lien Bella.,Yang, Baiyin., Wu, Chi-Min., Kuo, Yu-Ming. (2011). Impact of TQM and organizational learning on innovation performance in the high-tech industry. International Business Review, 20, 213-225.
Zehir Cemal, Gülen Ertosun Öznur, Zehir Songül, Müceldilli Büşra,(2012), “Total Quality Management Practices’ Effects on Quality Performance and Innovative Performance”, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 41, 273-280.
Zeng Jing , Phan Chi Anh, Matsui Yoshiki,(2014),” The impact of hard and soft quality management on quality and innovation performance: An empirical study”, International Journal Production Economics, xxx, 1-11.
Zeng, Jing., Phan, Chi Anh., & Matsui, Yoshiki. (2014). The impact of hard and soft quality management on quality and innovation performance: An empirical study. Int. J. Production Economics, 1-11.

پیوست‌ها

پیوست شماره ی یک : پرسشنامه ی تحقیق
بنام خدا
پاسخگوي محترم:
با سلام و احترام
پرسشنامه اي که در اختيار شماست, مربوط به يک تحقيق دانشگاهي بوده و هدف از آن تاثیر توانمندی در اجرای ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری مدیریت کیفیت بر عملکردنواوری با توجه به نقش میانجی عملکرد کیفیت در شرکت های تولیدی استان گیلانمی باشد.خواهشمند است با تكميل دقيق اين پرسشنامه محقق را در انجام این تحقیق ياري كنيد. ضمنا یادآور می شود که نظرات شما كاملا محرمانه تلقي شده و فقط در جمع بندي و نتایج تحقيق لحاظ خواهد شد. پيشاپيش از همکاري و همدلي شما, صميمانه تشکر و قدرداني مي گردد.
با سپاس
سید شامخ هاشمی تکلیمی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

بخش اول : سوالات عمومي
1-جنسيت:
مرد  زن
2- سن:
زیر 40 سال  بین 40 تا 45 سال  بین 46 تا 50 سال  بین 51 تا 55 سال  بالای 55 سال 
3- تحصیلات:
دیپلم فوق دیپلم  لیسانس فوق لیسانس  دکترا 
4- سابقه ی کار
زیر 7 سال  بین 7 تا 14 سال  بین 15 تا 21 سال  بین 22 تا 28 سال  بالای 28 سال 
5- سابقه ی مدیریت
زیر 4 سال  بین 4 تا 8 سال  بین 9 تا 12 سال  بین 13 تا 16 سال  بالای 16 سال 
6- تعداد پرسنل
زیر 80 نفر  بین 80 تا 160 نفر بین 161 تا 240 نفر بین 241 تا 320 نفر  بالای 320 نفر
7- نوع فعالیت شرکت
منظور نوع تولیدات سازمان به عنوان مثال نساجی، صنایع غذایی، فولاد، پلاستیک سازی و غیره………..
8- گواهینامه های در اختیار از نظر گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت
منظور گواهینامه هایی مانند سیستم های مدیریت کیفیت، EFQM و غیره……..

تعداد سوالات
عملکرد نوآوری
بسیار زیاد (5)
زیاد

(4)
متوسط
(3)
کم

(2)
خیلی کم
(1)
1
تا چه اندازه ای سرعت معرفی محصولات جدید شرکت شما در مقایسه با رقبایش در صنعت مربوطه بیشتر است؟

2
تا چه اندازه ای نوآوری در تولیدات شرکت شما در مقایسه با رقبایش در صنعت مربوطه بیشتر است؟

عملکرد کیفیت

3
تا چه اندازه ای شاخص های عملکرد شرکت شما در مقایسه با رقبایش در صنعت مربوطه بیشتر است؟

4
تا چه اندازه ای اقدامات برجسته ی شرکت شما در مقایسه با رقبایش در صنعت مربوطه بیشتر است؟

5
تا چه اندازه ای ثبات و دوام محصولات شرکت شما در مقایسه با رقبایش در صنعت مربوطه بیشتر است؟

6
تا چه اندازه ای همراستایی در کیفیت شرکت شما در مقایسه با رقبایش در صنعت مربوطه بیشتر است؟

7
تا چه اندازه ای ماندگاری و استمرار محصولات جدید شرکت شما در مقایسه با رقبایش در صنعت مربوطه بیشتر است؟

8
تا چه اندازه ای قابلیت خدمت دهی شرکت شما در مقایسه با رقبایش در صنعت مربوطه بیشتر است؟

9
تا چه اندازه ای زیبایی و تصویر محصول شرکت شما در مقایسه با رقبایش در صنعت مربوطه بیشتر است؟

10
تا چه اندازه ای کیفیت ادراک شده ی محصولات جدید شرکت شما در مقایسه با رقبایش در صنعت مربوطه بیشتر است؟

ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت

گروه هاي كوچك حل مسئله

11
تا چه اندازه ای در طول جلسات حل مسئله، تلاش می شود تا از نظرات و ایده های کل اعضای تیم قبل از تصمیم گیری نهایی استفاده شود؟

12
تا چه اندازه ای در شرکت برای حل مسئله تیم های تخصصی تشکیل شده است؟

13
تا چه اندازه ای در طول سه سال گذشته مشکلات سازمان از طریق جلسات گروه های کوچک رفع شده است؟

14
تا چه اندازه ای تیم های حل مسئله به بهبود فرآیند تولید در این شرکت کمک می کنند؟

15
تا چه اندازه ای کارکنان تیم ها برای حل مشکلات شرکت مورد تشویق و ترغیب قرار می گیرند؟

16
تا چه اندازه ای در این شرکت تیم های حل مسئله مورد توجه قرار می گیرند؟

پيشنهادات كاركنان

17
تا چه اندازه ای مدیریت برای کلیه ی فرآیندها و محصولات پیشنهادات کارکنان را به صورت جدی مورد توجه قرار می دهد؟

18
تا چه اندازه ای مدیریت ، کارکنان را ترغیب و تشویق می کند تا پیشنهاداتی را برای بهبود عملکرد شرکت ارائه دهند؟

19
تا چه اندازه ای مدیریت به کارکنان می گوید که چرا پیشنهادات آنها اجرا گردید و یا مورد استفاده قرار نگرفت؟

20
تا چه اندازه ای پیشنهاداتی که مفید و سازنده هستند در این شرکت اجرا می شوند؟

21
تا چه اندازه ای فرآیند نظام پیشنهادات در این شرکت به صورت جدی مورد توجه قرار می گیرد؟

آموزش مرتبط با شغل

22
تا چه اندازه ای شرکت برای آموزش کارکنان و توسعه ی مهارت های کاری آنها دوره هایی را به طور منظم در نظر می گیرد؟

23
تا چه اندازه ای مدیریت بر این اعتقاد است که آموزش پیوسته و به روز رسانی مهارت کارکنان دارای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت کیفیت، انحراف معیار، ابعاد سخت افزاری، تحلیل مسیر Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد --------، SEIPR3، SEIPR5، SEIPR4