پایان نامه ارشد رایگان درمورد فضای مجازی، احساس امنیت، نظم و امنیت

دانلود پایان نامه ارشد

می شود. عوامل زیادی در شکل گیری اعتماد ساسی در جامعه مؤثر تر می باشند از جمله عوامل فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و . . . دارد اما یکی از مهمترین عملکرد های حکومت ، توانایی آن در ایجاد امنیت است برقراری و حفظ امنیت در جامعه نیز برعهده نیروی پلیس می باشد بنابراین اگر مردم در جامعه احساس امنیت و آرامش کنند اعتماد شان به حکومت افزایش پیدا می کند و عکس آن هم موجب کاهش اعتماد سیاسی می شود. بنابراین پلیس با حضور گسترده خود در سطح جامعه ، نقش بسیار زیادی در ایجاد حفظ یا کاهش اعتماد مردم به حکومت دارد لذا هر جا که اعتماد سیاسی مورد بررسی قرار گیرد اعتماد به پلیس و نقشی که پلیس در ایجاد اعتماد سیاسی دارد باید مورد توجه قرار گیرد. اگر پلیس در رفتار خود به هنگام رویارویی با جرائم ، درگیری ها ، مبارزه با مواد مخدر ، برخورد با اراذل و اوباش ، تأمین امنیت تجمعات و مسابقات ، برخورد با آشوب ها و اعتراضات غیر قانونی دسته جمعی ، تأمین امنیت جاده ها و برخورد با رانندگان متخلف ، مبارزه با سازمان یا گروه های جنایتکار ، راهکارهای معین ، علمی ، جدید و کاربردی داشته باشد و از اندیشمندان و نظریه پردازان در این زمینه کمک بخواهد و از نظریات شهروندان نیز بهره مند گردد به طور حتم موجب نگرش مثبت مردم به کارآمدی ، مدیریت و توانمندی آنها می شود و این نگرش مثبت به کل ارکان حاکمیت تعمیم می یابد و اگر پلیس قابلیت بالایی در اداره امور مربوطه داشته باشد و بتواند با بسیج امکانات خود نیاز همگانی را مرتفع و مشکلات را کاهش دهد ، قطعاً نگرش مثبت مردم را در پی خواهد داشت. اگر افسران پلیس نسبت به مردم و جامعه احساس مسئولیت کنند و منافع آنها را بر منافع خود ترجیح دهند مردم به این باور می رسند که پلیس در قبال آنها متعهد است و این بر می گردد به رفتار فردی و اخلاق پلیس که بسیار مشهود و مورد توجه مردم است. ظاهرپلیس ، رفتار و اخلاق و طرز برخورد مناسب پلیس با شهروندان اولین عاملی است که ملاک قضاوت مردم در مورد پلیس را شکل می دهد از آنجا که پلیس مستقیماً در ارتباط با مردم است و به عنوان یک نیروی انتظامی دولتی در جامعه مطرح است با زندگی روزمره و مداوم مردم سروکار دارد در شرایط بحرانی و اضطراری در صحنه حاضر می باشد در گرفتاری های مردم به کمکشان می شتابد انتظار پیشگیری از جرم و سایر آسیب ها و انحرافات اجتماعی از آنان می رود و همواره در معرض انواع خطرات و آسیب های اجتماعی نیز قرار دارد لذا به عنوان نماد و مظهر اقتدار حکومت تأثیر زیادی بر اعتماد مردم به دولت دارد. البته نتایج تحقیقات نشان می دهد که اعتماد مردم به پلیس نسبتاً خوب می باشد پیمایش ارزشها و نگرش های ایرانیان که از سال 1378 آغاز و در سال 1380 به اتمام رسید ، در خصوص اعتماد مردم کشور به گروه های شغلی نشان می دهد که از 16 گروه شغلی مورد سئوال 7/55 درصد پاسخگویان اعتماد زیادی به پلیس داشته 1/29 درصد حد متوسط و فقط 2/15 درصد درحدکم اعتماد داشته اند. این نظر سنجی نشان می دهد که اعتماد به معلمان با 80 درصد در صدر جدول و اعتماد به بنگاه دارها با 5/6 درصد در ذیل جدول قراردارد. اعتماد به پلیس بعد از معلمان، اساتید دانشگاه ها ( با 1/72 درصد )، پزشکان ( با 3/64 درصد )، و ورزشکاران ( با 62 درصد ) قراردارد. یعنی پلیس در ردیف پنجم از نظر اعتماد مردم قراردارد که این موضوع امیدوارکننده بوده و باید تلاش نمود تا این اعتماد هرچه بیشتر افزایش یابد. 1 لذا از آنجا که هیچ رفتاری از دید مردم دور نمی ماند و آنها نظاره گر رفتار های متصدیان حکومتی می باشند پلیس باید رویکرد سنتی خود را که فقط در مواقع بحران های شدید وارد عرصه می شد کنار گذاشته و وارد جامعه شود و با مردم حرف بزند و مسئولیت پذیر باشد و فعالانه در تصمیم گیری های جامعه سهیم شود، با ساکنان محله تعامل داشته باشد و در شناسایی و ارائه راه حل مشکلات از مردم کمک بگیرد تا مردم نیز با حسن نیت با پلیس رفتار نمایند و این نکته را دریابند که می توانند در راستای مطلوبیت و بهبود کیفیت زندگی خود نقش مؤثری داشته باشند و به پلیس اعتمادکنند. بنابراین به عنوان نیرویی که مهم ترین وظیفه آن تأمین امنیت و نظم عمومی است و در ارتباط مستقیم با مردم است تأثیرزیادی بر دیدگاه مردم نسبت به خود و جلب اعتماد یا بی اعتمادی انها دارد که بر مبنای اصل اعتماد تعمیم یافته، این اعتماد یابی اعتمادی به کل کارگزاران حکومتی نیز تسری می یابد .

گفتار سوم : ارتقای کارآیی پلیس :
هر چه سازمان پلیس تعاملات بیشتر و مناسب تری با شهروندان جامعه داشته باشد درک این سازمان از نیازها، مشکلات و نقصان های موجود در حوزه نظم عمومی و امنیت اجتماعی افزایش پیدا می کند. و در صورت دور افتادن پلیس از بطن جامعه و عدم توانایی لازم در برقراری تعاملات لازم با مردم مشکلات و نگرانی ها در حوزه نظم و امنیت افزایش می یابد و همین امر پیامدهای بسیار مخربی می تواند در جامعه برای سازمان پلیس بوجود آورد. هنگامی که پلیس در متن جامعه حضور گسترده و مؤثری داشته باشد و با اجزاء تشکیل دهنده جامعه تعامل خوبی بر قرار نماید و از دیدگاه ها و نظرات مردم در حوزه نظم و امنیت و نیز از انتظارات آنها از سازمان پلیس آگاهی یابد می تواند در تدوین سیاست جنایی مؤثرترین راهکارها را برگزیند به نحوی که منجر به کنترل و کاهش قابل توجه جرم در جامعه شود و در نتیجه کاهش ترس مردم از ناامنی وبی نظمی و به عبارتی دیگر احساس امنیت در جامعه تحقق یابد .

1 – تمرکز زدایی در سازمان پلیس :
یکی از اصول مهمی که لازمه موفقیت پلیس در استقرار امنیت اجتماعی و نظم عمومی و در نتیجه جلب رضایت شهروندان می باشد لزوم تمرکز زدایی سازمانی است. به این معنی که نباید تمام قدرت تصمیم گیری ها و اختیارات سازمانی در ستاد ادارات پلیس متمرکز بوده و بخش های دیگر پلیس که در ارتباط مستقیم با امور و مشکلات مختلف اجتماعی شهروندان می باشند و در انتخاب راهکارهایی مؤثر تر، مناسب تر جهت حل این مشکل می توانند بهتر تصمیم گیری نمایند، از هیچ گونه قدرت تصمیم گیری برخوردار نباشند. بنابراین باید به تمامی رده های صنفی پلیس تا سطح افسرانی که در محلات ایفای وظیفه می نمایند اختیارات و قدرت تصمیم گیری متناسب با وظیفه ایی که دارند داده شود .

2 – اصول جلب مشارکت انتظامی :
اولین گام مهم در جلب مشارکت مردمی در فعالیت های انتظامی تلاش در جهت ایجاد یک برداشت مشترک از مفهوم نظم و امنیت در بین پلیس و مردم می باشد. یعنی جامعه و پلیس هر دو مفهومی مشترک از امنیت دارا باشند. عدم وجود چنین درک مشترکی تلاش های پلیس را در رسیدن به اهداف خود که همان برقراری امنیت می باشد نافرجام می سازد. گام دوم فرهنگ سازی است، یعنی ایجاد ارتباط مناسب میان فرهنگ حاکم بر جامعه و امنیت تا از این طریق بتوان به لحاظ روحی و روانی زمینه های مشارکت مردم در برقراری امنیت پایدار فراهم نمود. یکی از مباحث مهم در حوزه فرهنگ و امنیت آن است که شهروندان نسبت به سرزمینی که در آن زندگی می کنند احساس تعلق داشته باشند و این موضوع کاملاً جنبه روانی دارد و در ضمیرناخودآگاه انسان هاست. اگر مردم در جامعه ایی که زندگی می کنند پایبند به آب و خاک آن کشور نباشند و احساس تعلق به وطن نداشته باشند پیامد این وضعیت عدم صرف نیروی شهروندان برای مدیریت جامعه می باشد و لذا جامعه در بخش های مختلف در اداره امور و حل مشکلات با موانع جدی روبرو می شود. لذا شهروندان یک جامعه باید به این احساس مشترک دست یابند که همه جزو یک مجموعه به هم پیوسته و متحد می باشند و این امر اهمیت لزوم همبستگی اجتماعی را مطرح می سازد. اگر افراد جامعه به مسئولیت های فردی و اجتماعی خود عمل نمایند بسیاری از هزینه های و فعالیت های دولت نیز کاهش می یابد و این مسئله نیاز به تربیت و آموزش شهروندان دارد. مدارس و رسانه های جمعی جایگاه ویژه ایی در امر تربیت و آموزش شهروندان می توانند داشته باشند چنانکه در برخی کشورهای توسعه یافته آموزش مهارت زندگی از دوره ابتدایی در مدارس به دانش آموزان شروع می شود. پلیس نیز می تواند با ایجاد تعامل مناسب با سازمان آموزش و پرورش بسیاری از مسائلی را که برای استقرار امنیت اجتماعی لازم می باشد در مدارس به دانش آموزان که قشر عظیمی از جامعه را تشکیل می دهند آموزش دهد و در نهادینه سازی رعایت و احترام به قوانین عملکرد بسیار موفق و مؤثری داشته باشد و شهروندان را به درجه ای از تفکر برساند که آنها برای رفتار هنجارمند نیاز به پلیس نداشته باشند و پلیس خود و دیگر همنوعان باشند. بنابراین مقوله امینت محصول مشترک حاکمیت و مردم است .

3 – سرعت و انسجام در نیروی پلیس جامعه محور :
گسترش و حفظ نظم عمومی و امنیت اجتماعی در جامعه با توجه به پیچیدگی امور در دنیای امروز و وسعت تبادل اطلاعات امر ساده ایی نبوده و نیاز به برنامه ریزی دقیق در سطح کلان دارد. سازمان های متولی نظم و امنیت در جامعه می بایست با شناخت ظرفیت ها و به ویژه اهمیت فضای مجازی در عصر کنونی بر اساس یک رویکرد تعاملی با شهروندان و جلب رضایت و اعتماد آنها از عهده وظایف خود به خوبی بر آیند. موضوع مهم آن است که در دنیای مدرن دیگر زندگی شهروندان محدود به دنیای فیزیکی نیست لذا حضور گسترده پلیس در دنیای مجازی برای کنترل بسیاری از ناهنجاریهایی که ممکن است در این محیط شکل بگیرد ضروری می نماید. ایجاد یک ایستگاه پلیس مجازی می تواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای شهروندان باشد و در صورت برقراری تعامل مناسب میان مردم و پلیس در این محیط و جلب رضایت مردم می توان انتظار تعامل فعالانه از مردم نیز داشت. لذا با فعال سازی پایگاه های پلیس در فضای مجازی امکان انجام بخش وسیعی از فعالیت های پلیسی که درمراکزپلیس در فضای واقعی انجام می شود درفضای مجازی وبا سرعت بیشتر وبه وسادگی فراهم میشود.
البته عملکرد صحیح پلیس درفضای مجازی به عنوان متولی امنیت علاوه برشناخت درست قابلیت های این فضا نیاز به قانون گذاری مفید در این حوزه نیز دارد. جرائم اینترنتی وتعاریف آنها بایدبه صورت دقیق مشخص گردد.که دراین زمینه میتوان از تجارب سایر کشورها در این زمینه استفاده نمود وبا در نظرگرفتن شرایط داخلی مبادرت به وضع قوانین موثری نمود. همانگونه که پلیس با حضور فیزیکی موثر در سطح جامعه در تلاش است تا احساس امنیت را درشهروندان جامعه افزایش دهد.
در فضای مجازی نیز پلیس می تواند با حضورخود، احساس امنیت را درکاربران این شبکه تقویت نماید واین امر مستلزم داشتن تعاملات مناسب با کاربران میباشد. .به عنوان مثال درج آدرس اینترنتی بسیاری از سازمانهای متولی امنیت، مسئولان وشماره تماس آنها میتواند در جلب اعتماد کاربران موثر واقع گردد .از جمله راه کارهایی که میتواند درچابک سازی پلیس مفید واقع شود تشکیل پلیسهای تخصصی میباشد تا بتوان مدیریت روانتری داشت وپاسخگوی نیاز های بیشتر شهروندان شد. البته همانگونه که قبلا نیز گفته شد باید با تفویض اختیارات بصورت منطقی مشغله مدیران وفرماندهان را کاهش داد تا فرصت بیشتری جهت تصمیم گیری درسطح کلان داشته باشند .واگذاری عرصه هایی که پلیس میتواند بدون آن که خدشه ای به امنیت وارد شود به بخش خصوصی، کاستن از حجم کاری پلیس نیز میتواند در چابک سازی پلیس عامل مهمی باشد . پلیس در امرآموزش چه دربعد سخت افزاری وچه در بعد نرم افزاری باید همیشه از نرم میانگین جامعه بالاتر باشد .چرا که بزهکاران وقانون شکنان معمولا یک گام از پلیس جلوترند . قابلیت سازگاری با تحولات وشکل دهی مجدد ، بهره گیری از تحولات به عنوان فرصت استفاده از دانش جامعه ومحیط، توانایی بقا وپیشرفت در محیط متغیر و غیرقابل پیش بینی از دیگر عوامل ایجاد یک پلیس چابک میباشد.

گفتار چهارم : بحران های طبیعی وپیامدهای امنیتی – انتظامی
بررسی حوادث وبحران ها ی طبیعی در ایران وجهان ما را متوجه این مسئله می سازد که مولفه های امنیتی –انتظامی سهم قابل توجهی در تشدید ویا

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد مشارکت مردم، شرکت در انتخابات، منابع معتبر Next Entries دانلود تحقیق در مورد حکومت قانون، مشارکت مردم، صدور انقلاب