پایان نامه ارشد رایگان درمورد رشته تحصیلی، انتخاب رشته، رشته های تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

ن خانواده زبان، مهارت ها و ارزشهای اجتماعی و اخلاقی فرهنگ خود را یاد می گیرند و افراد در تمام سنین برای دریافت اطلاعات و کمک به اعضای خانواده روی می آورند (برک10،2005، ترجمه سید محمدی،1390).
مانع اصلی در کانال های آگاهی حرفه ای به راهنمائی های غلط والدین مربوط می شود و مداخله آنها در بسیاری موارد مسئول انتخاب های نادرست فرزند می باشد (اقبال،2013).
خانواده به ویژه پدر و مادر، در امر تحصیل فرزندان از جمله : پیشرفت تحصیلی و انتخاب هدف و رشته تحصیلی فرزندان خود دخالت می کنند، گاه این دخالت ها مناسب و در پیشرفت و جهت گیری صحیح فرزند مؤثر است ولی گاهی این دخالت ها موجب عقب ماندگی و یا انتخاب نادرست می شود که نتیجه آن نارضایتی و عدم موفقیت خواهد بود (امین بیدختی و دارایی،1390).
تایلر11(1961) بی تصمیمی را یکی از مشکلات انتخاب شغل می شمارد. به نظر تایلر چهار عامل باعث بی تصمیمی و تردید فرد در انتخاب شغل می باشند. یکی از عوامل این است که گفتار و خواستار خانواده و دوستان می تواند بی تصمیمی و تردید در انتخاب شغل را باعث شود. اگر تمایلات و خواسته های والدین با رغبت های فرد مغایرت داشته باشد ، فرد در انتخاب شغل مردد خواهدبود (شفیع آبادی،1389).
در تحقیقات گذشته به نقش خانواده در انتخاب های فرزندان پرداخته شده است اما میزان همسویی یا اختلاف فرزندان و والدین آنها در خصوص این انتخاب ها نادیده گرفته شده است. تحقیقی نیز با عنوان تقریبا مشابهی در سال 1372 توسط پور بختیار با عنوان بررسی گرایشهای تحصیلی و شغلی نوجوانان دختر و پسر سال سوم راهنمایی و مقایسه آن با آرزوها و علائق والدین در تهران انجام شده است. اما تحقیق مذکور از لحاظ روش تحقیق، کمی بوده که به تبع آن نمونه گیری نیز متفاوت بوده است. این تحقیق روی دانش آموزان سوم راهنمایی انجام گرفته است و هم چنین محقق نوع رشته و مشاغل مورد علاقه دانش آموزان و والدین را به صورت درصد و فراوانی مشخص کرده است ولی میزان این اختلافات مشخص نشده است. تحقیق حاضر از لحاظ روش کیفی است که می تواند درک عمیق تر و غنی تری از مسئله فراهم آورد و نیز میزان اختلاف یا هم سویی والدین با هم و والدین و فرزندان مشخص خواهد شد. هم چنین این تحقیق در شهرستان پاکدشت و روی دانش آموزان سال اول متوسطه انجام شده است.
با این توصیف سوال اصلی این است : میزان همسویی گرایشات تحصیلی و شغلی دانش آموزان با آرزوهای شغلی و تحصیلی والدین آنان چگونه است ؟
اهمیت و ضرورت تحقیق :
یکی از دلایل مطالعه نوجوانان این است که اطلاعاتی بدست آوریم که ما را به عنوان درمانگر، معلم، پدر یا مادر یاری دهد. معلمان، مربیان، مشاوران، مددکاران اجتماعی، دست اندرکاران امور قضایی و سایر کسانی که ارتباط نزدیکی با نوجوانان دارند، اگر اطلاعات مفیدی در مورد نوجوانان داشته باشند، در کار خود بهتر عمل می کنند (هاشمی آذر،1383 به نقل از کرم رازی،1392).
آمارها نشان می دهد که در حدود 10 میلیون نفر از جمعیت کشورمان را نوجوانان تشکیل می دهند که این آمار حدود 14 درصد جمعیت کشور را شامل می شود (مرکز آمار ایران،1393). بنابراین اهمیت بررسی مسائل مختلف زندگی نوجوانان که آینده سازان جامعه می باشند مشهود می باشد. لازم است مسائل و مشکلات نوجوانان بررسی شود و راه حلهایی برایشان ارائه گردد تا آنان در جهت مثبت حرکت کنند و خود و کشورشان را به رشد و توسعه همه جانبه برسانند. پیشرفت جامعه مستلزم شکوفا شدن استعداها و توانمندیهای بالقوه آنهاست. برای محقق شدن این امر مطالعه و تحقیق در مورد مسایلی که مربوط به آنها می باشد ، ضروری به نظر می رسد که در اولین قدم باید واقعیتهای موجود بررسی و توصیف شود. انتخاب رشته به یک مشکل پایدار برای دانش آموزان در جامعه معاصر تبدیل شده است (آنتونی و بیمبو،2012).
خانواده و والدین سهم زیادی در شکل دادن به انتخاب های شغلی و تحصیلی فرد دارند. مسئله انتخاب رشته تحصیلی و در نهایت انتخاب شغل در راستای انتخاب رشته از مهمترین مسائلی است که نوجوانان با آن سرو کار دارند و در تحقیقات متعدد نوجوانان این دو مسئله را به عنوان اساسی ترین مشکلات خود مطرح کرده اند (مرادی و اخوان تفتی،1392).
به طور کل آمال و آرزوهای تحصیلی و شغلی گزارش شده در دوره نوجوانی پیش گویی کننده های معنی داری از احتمال دست یافتن به مشاغل و تحصیلات در دوره جوانی هستند (بورک و هولتر12،1997 به نقل ازمحمدی کاجی و قربانی،1387). بنابراین تعیین و شناسایی عواملی که بر آمال و آرزوها تأثیر می گذارند در جهت روشن کردن این موضوع که آمال و آرزوها چگونه به مسیرهای تحصیلی و شغلی منجر می شوند حائز اهمیت است که یکی از این عوامل تأثیرگذارخانواده می باشد.
عمده پژوهش هایی که در زمینه آرزوهای تحصیلی و شغلی بوده به نقش خانواده و تأثیر آن بر گرایشات تحصیلی و شغلی اشاره ای ننموده است. تحقیق حاضر به بررسی نقش خانواده بر انتخاب های تحصیلی و شغلی فرزندان می پردازد.
یافته های این تحقیق می تواند میزان ناهماهنگی ها و اختلافات والدین و فرزندانشان را در زمینه انتخاب رشته تحصیلی و انتخاب شغل مشخص کند. این عدم هماهنگی می تواند مشکلات بسیاری را برای نوجوان بوجود آورد و مانع از شکوفا شدن استعدادهایش شود. با توجه به اینکه والدین در انتخابهای فرزندانشان تاثیر به سزایی دارند و گاهی نیز انتخابهای خود را به فرزندانشان تحمیل می کنند و آنها را تحت فشار قرار می دهند اگر انتخاب های آنها متناسب با علایق و استعدادهای فرزندانشان نباشد و نا آگاهانه صورت گیرد ، مشکلات بسیاری بوجود خواهد آمد، از جمله نارضایتی و ناخشنودی فرزندان و نیز پایین آمدن بازده و کارایی آنان.
یافته های این تحقیق می تواند به والدین و مسئولین مدرسه بویژه مشاورین در جهت اجرای بهتر اهداف مربوط به انتخاب رشته تحصیلی و شغلی یاری دهد و از اطلاعات بدست آمده در جهت راهنمایی نوجوانان و آموزش خانواده ها استفاده کرد. همچنین یافته های تحقیق حاضر می تواند برای برنامه ریزان هدایت تحصیلی و شغلی این امکان را فراهم نماید که گرایشات و علائق نوجوانان و خانواده هایشان را بسوی هماهنگی و تطبیق با واقعیات، امکانات و نیازهای جامعه سوق دهند.

اهداف تحقیق:
هدف کلی تحقیق، تعیین میزان همسویی گرایشات تحصیلی و شغلی دانش آموزان با آرزوهای شغلی و تحصیلی والدین آنان می باشد.
این پژوهش از نظر هدف کاربردی می باشد و انجام آن می تواند در حل مسایل انتخاب رشته تحصیلی و متعاقب آن انتخاب شغل کاربرد داشته باشد.

سئوالات تحقیق:
1. میزان هم سویی گرایشات تحصیلی و شغلی دانش آموز با آرزوهای تحصیلی و شغلی پدر و مادر چگونه است ؟
2. میزان شناخت دانش آموزان از رشته های دبیرستانی و دانشگاهی چگونه است؟
3. نظر دانش آموز در مورد رشته های دبیرستانی چیست؟
4. رشته های تحصیلی مورد علاقه دانش آموزان در دبیرستان و دانشگاه کدامند؟
5. دلایل دانش آموزان برای انتخاب رشته تحصیلی مورد نظر خود در دبیرستان و دانشگاه کدامند؟
6. میزان آگاهی دانش آموزان از شرایط ورود به رشته تحصیلی مورد علاقه خود در دبیرستان و دانشگاه چگونه است؟
7. میزان تحقیق دانش آموزان در مورد رشته مورد علاقه خود در دبیرستان و دانشگاه چگونه است؟
8. منابع اطلاعات دانش آموزان در مورد رشته تحصیلی مورد علاقه خود در دبیرستان و دانشگاه کدامند؟
9. نظر پدر و مادر در مورد انتخاب رشته تحصیلی فرزندشان در دبیرستان و دانشگاه چیست (از دیدگاه دانش آموز)؟
10. آیا بین والدین در مورد انتخاب رشته تحصیلی فرزند در دبیرستان و دانشگاه اختلاف نظر وجود دارد (از دیدگاه دانش آموز)؟
11. آیا بین دانش آموز و والدین در مورد انتخاب رشته تحصیلی در دبیرستان و دانشگاه اختلاف نظر وجود دارد (از دیدگاه دانش آموز)؟
12. اختلاف نظر دانش آموز در مورد انتخاب رشته تحصیلی در دبیرستان و دانشگاه با مادر بیشتر است یا با پدر؟
13. میزان اهمیت دانش آموز به نظر پدر ومادر در انتخاب رشته تحصیلی چگونه است؟
14. چه افرادی به غیر از والدین برای دانش آموز و چه افرادی برای مادر در انتخاب رشته تحصیلی حائز اهمیت هستند؟
15. رشته تحصیلی مورد علاقه پدر ومادر در دبیرستان برای فرزند کدام است (از دیدگاه مادر)؟
16. دلایل والدین برای انتخاب رشته تحصیلی مورد علاقه خود برای فرزند در دبیرستان کدام است (از دیدگاه مادر)؟
17. رشته تحصیلی مورد علاقه پدر و مادر در دانشگاه برای فرزند کدام است (از دیدگاه مادر)؟
18. دلایل والدین برای انتخاب رشته تحصیلی مورد علاقه خود برای فرزند در دانشگاه کدام است؟
19. آیا بین نظر والدین و دانش آموز در مورد انتخاب رشته تحصیلی اختلاف نظر وجود دارد (از دیدگاه مادر)؟
20. میزان اشتراک نظر همسران در مورد انتخاب رشته تحصیلی فرزند چگونه است؟
21. فرزند نقش پدر و مادر را در تصمیم گیری رشته های تحصیلی چگونه ارزیابی می کند؟ آیا نظر آنها در انتخاب فرزند تأثیر دارد و این تأثیر به چه علت است؟
22. آرزوهای شغلی والدین کدامند (از دیدگاه مادر)؟
23. آیا آرزوهای آنها در انتخاب رشته فرزندشان نقش دارد؟

تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم
تعریف نظری :
گرایشات تحصیلی: با توجه به معنای گرایش در فرهنگ لغت معین، گرایشات تحصیلی عبارت است از میل و رغبت به انتخاب یک رشته تحصیلی از بین رشته های موجود.
گرایشات شغلی : با توجه به معنای گرایش در فرهنگ لغت معین، گرایشات شغلی عبارت است از میل و رغبت به انتخاب یک شغل از بین مشاغل موجود.
آرزوهای تحصیلی : با توجه به معنای آرزو در فرهنگ معین، آرزوهای تحصیلی عبارت است از شوق و اشتیاق و امید و چشم داشت به یک رشته تحصیلی از بین رشته های موجود .
آرزوهای شغلی : با توجه به معنای آرزو در فرهنگ معین، آرزوهای شغلی عبارت است از شوق و اشتیاق و امید و چشم داشت به یک شغل از بین مشاغل موجود.
انتظارات شغلی نیز با آرزوهای شغلی در ارتباط است.
انتظارات شغلی: آن گروه از مشاغل را شامل می شود که فرد در آینده آرزو دارد به انجام آنها بپردازد. انتظارات شغلی بیشتر جنبه رویا دارند و تا حدود زیادی از واقعیت بدورند.. یعنی انتظارات شغلی بر خواست ها و امیال استوار می باشند.انتظارات شغلی معمولا در زمینه مشاغلی است که فرد تمایل به اشتغال در آن زمینه ها را دارد (شفیع آبادی، 1389).
همسویی گرایشات تحصیلی با آرزوهای تحصیلی: با توجه به معنای همسویی در فرهنگ لغت دهخدا عبارت است از اینکه گرایشات تحصیلی دانش آموزان با آرزوهای تحصیلی والدین در یک جهت در حرکت باشند.
همسویی گرایشات شغلی با آرزوهای شغلی: با توجه به معنای همسویی در فرهنگ لغت دهخدا عبارت است از اینکه گرایشات شغلی دانش آموزان با گرایشات شغلی والدین در یک جهت در حرکت باشند.

تعاریف عملیاتی :
گرایشات تحصیلی : گرایشات بیان شده که دانش آموز از طریق مصاحبه ابراز نموده است.
گرایشات شغلی : گرایشات بیان شده که دانش آموز از طریق مصاحبه ابراز نموده است.
آرزوهای تحصیلی : آرزوهای بیان شده که مادر از طریق مصاحبه اظهار نموده است.
آرزوهای شغلی : آرزوهای بیان شده که مادر از طریق مصاحبه اظهار نموده است.

فصل دوم
مبانی نظری و تجربی پژوهش

مقدمه:
در این فصل مبانی نظری متغیرهای مربوط به پژوهش حاضر مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین برخی از نظریه های مربوط به انتخاب شغل و حرفه که در آن به اهمیت نقش خانواده پرداخته شده است، ارائه می گردد. در قسمت آخر نیز، تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور، مطرح می شود.

اهمیت انتخاب رشته تحصیلی :
انتخاب شغل از زمان کودکی آغاز می شود و تا دوره جوانی به طول می انجامد (سلیگمن، وین استاک و هفلین13، 1991 به نقل از محمدی کاجی و کامکاری،1390)، اما دوره نوجوانی برای افراد موقعیتی فراهم می آورد تا آمال و آرزوهای تحصیلی و شغلی خود را از طریق انتخاب رشته و واحدهای درسی مقطع دبیرستان برآورده سازند و اهداف آتی خود را بازنگری و مورد ارزیابی مجدد قرار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد رشته تحصیلی، انتخاب رشته، نیروی انسانی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد رشته تحصیلی، انتخاب رشته، رشته های تحصیلی