پایان نامه ارشد رایگان درمورد دیپلماسی انرژی، امنیت انرژی، نفت وگاز، سیاست خارجی

دانلود پایان نامه ارشد

ن منطقه خواهد کرد.
-مصلی نژاد و حق شناس با انتشار مقاله ای در نشریه پژوهشنامه علوم سیاسی در شماره زمستان سال 91 ،موضوع جايگاه چين در اقتصاد انرژي خليج فارس را بررسی کرده اند. نویسندگان مقاله بر این باورند که چيني ها درك كرده اند كه امنيت انرژي نيز مي تواند حوزه اي براي آسيب پذيري استراتژيك آن كشور باشد.از اين رو بر اساس ضعف قدرت نظامي چين،به ويژه نيروي دريايي آن ومضافاً نياز فزاينده به انرژي وارداتي ،چين نوعي خط مشي تدافعي جويانه(با آمريكا ومتحدانش)، تعاملي هم افزا(با عربستان) و ديپلماسي حذفي(با مرجح بودن ج.ا.ايران)با كشورهاي عمده اين منطقه را در پيش گرفته است.
-موسوی شفایی ودارابی با انتشار مقاله ای با عنوان اهداف وابعاد دیپلماسی انرژی چین در فصلنامه مطالعات بین المللی روابط خارجی در شماره زمستان 1390،این ایده را مطرح کرده اند که وابستگی روزافزون کشورها به منابع انرژی، باعث تقویت جایگاه امنیت انرژی در عرصه سیاسی و دیپلماتیک شده و رقابت‌های بین‌المللی بر سر دسترسی به این منابع را تشدید کرده است. چین با توجه به رشد بالای اقتصاد و مصرف روزافزون انرژی، تلاش‌های عمده‌ای در زمینه دیپلماسی انرژی انجام داده است و اکنون متغیر انرژی به عنوان یکی از عوامل اصلی جهت‌دهنده سیاست خارجی این کشور محسوب می‌شود. این مقاله به نگرانی‌های عمده چین در حوزه انرژی و جایگاه آن در دستگاه سیاست خارجی پرداخته است. نویسندگان معتقدند چین تلاش کرده، جهت‌گیری سیاست خارجی خویش را بر مبنای منافع اقتصادی تنظیم کند و در این میان به دلیل جایگاه ویژه انرژی در رشد اقتصادی، تامین امنیت انرژی نقش بسیار مهمی در سیاست خارجی آن پیدا کرده است.
-کمپ و هارکاوی در بحثی عمدتاً از منظر مسائل ژئوپلوتیک، رابطه میان قدرت و منابع انرژی را در خلال دو سده اخیر مورد بررسی قرار داده اند. آنها تغییر در موقعیت قدرت مسلط در عرصه جهان با تغییر در منبع عمده انرژی مورد استفاده را به هم مرتبط دانسته اند.به گفته آنها انگليس در قرن نوزدهم به سبب كنترل تجارت جهاني ذغال سنگ از راه دريا، از امتيازات استراتژيك فراوان مرتبط با هر گونه رقابت دريايي بهره مند بود اما اين موقعيت به خاطر تغييرات سريع در طراحي موتور كشتي هاي غول پيكر تضعيف شد و دليل اين امر را مي توان در يك كلمه يعني نفت خلاصه كرد. به سبب تغيير سريع سوخت كشتي ها از ذغال به نفت، اين مقطع از تاريخ اوايل قرن بيستم نمونه اي بسيار عالي از اين واقعيت است كه چگونه يك امپراتوري ممكن است به سبب دسترسي نداشتن به منابع حياتي از بين برود. به همين علت بود كه بريتانيا به شكلي فزاينده به رقيب صنعتي اش يعني ايالات متحده وابسته شد. (كمپ و هاركاوي، 73:1383)دیدگاه های مطرح شده توسط پیتر اودل(1357) ولاوری اورست(1358) را نیز می توان رویکردهایی کلاسیک در پیوند زدن نفت و قدرت امپریالیستی در سطح جهان به حساب آورد.
-درباره بازار جهانی نفت ،تحولات وقدرت های تأثیر گذار در آن می توان به آثاری اشاره کرد که یا به تشریح تحولات بازار نفت پرداخت اند و یا موقعیت کشورها و قدرت های مشخص در بازار را مورد بررسی قرار داده اند. فرضاً دکتر میرترابی در کتابی با عنوان مسائل نفت ایران(1384) الگویی برای تحلیل بازار نفت ارائه کرده و این بحث را در اثری جدید با عنوان درآمدی بر اقتصاد سیاسی نفت ومسائل نفت ایران(1391) تکمیل کرده است.
– ZhongXiang Zhang, “ Shifting Energy Geopolitics “, School of Economics, Fudan University, Shanghai, China, Paper presented at The Conference on Energy Security in a Multipolar World The Royal Society, London, 12 December 2012.
این مقاله ضمن بررسی ابعاد مختلف بخش انرژی در چین و روندهای جاری وآینده آن، نشان می دهد که چین به ویژه در بخش انرژِی نفت وگاز، آسیب پذیری رو به افزایشی دارد و نیاز آن برای واردات این دو منبع انرژی به شدت رو به افزایش خواهد گذاشت. در نتیجه نویسنده مقاله سیاست های انرژی چین در این دو بخش و تأثیر آن بر ژئوپلوتیک انرژی را بررسی کرده است.
-Joel B. Eisen,”The New Energy Geopolitics?” University of Richmond School of Law,2011.
http://www.whitehouse.gov/blog/2010/07/27/anotherbipartisan-meeting-help -small- business-energy-reform.
این مقاله ضمن یادآوری رشد فزاینده مصرف انرژی در چین، این ایده را مطرح کرده که رشد پرشتاب اقتصادی در این کشور و رشد مصرف انواع انرژی، مشکلات زیست محیطی فزاینده ای را برای این کشور پدید آورده است به ویژه با عنایت به این مساله که حدود 70 درصد مصرف انرژی در چین بر مصرف ذغال سنگ مبتنی است. نویسنده در ادامه سیاست های چین دربهره گیری از منابع پاک تر و تجدیدپذیر انرژی را مورد بررسی وارزیابی قرار داده است.
WU Lei,”The Oil Politics & Geopolitical Risks with China “Going out” Strategy toward the Greater Middle East” Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia) Vol. 6, No. 3, 2012.
این مقاله به قلم یکی از صاحب نظران چینی در دانشگاه یونان این کشور نوشته شده است. نویسنده با اذعان به نیاز فزاینده چین به مصرف انواع انرژی این ایده را مطرح کرده که پکن در مواجهه با شرایط جدیدی که در دهه 1990 با آن روبرو شد دو راهبرد عمده را در نظر گرفت: یکی راهبرد خروج از چین در جستجوی منابع انرژی و دیگری راهبرد تنوع بخشیدن به منابع عرضه انرژِِِی.نویسنده ضمن تشریح هریک از این دو راهبرد و نقش آنها در دیپلماسی انرژی این کشور، مهمترین موانعی را که پکن در هریک از آنها با آن روبروست ،بررسی کرده است.
– Zoran Milošević1 and Slobodan Marković, “The Changing Geopolitics of Energy” University of Novi Sad, Faculty of Natural Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, reviewed 6 March 2011, Available online at www.gi.sanu.ac.rs
-نویسندگان این مقاله بر این باورند که مجموعه ای از عوامل در سال های اخیر در بازار انرژی جهان پدید آمده اند که بر ژئوپلوتیک مسائل انرژِی اثر خواهند گذاشت. این عوامل که به نوعی با هم مرتبطند را می توان شامل افزایش شدید تقاضا برای مصرف انرژی در یک دهه گذشته، سرعت گرفتن رشد تقاضا در شرق آسیا نسبت به دیگر مناطق جهان، پیک شدن تولید نفت متعارف جهان و شروع برداشت گسترده از انواع نفت وگاز غیر متعارف در امریکا و کانادا دانست. این چهار عامل در حال تغییر معادلات بازار انرژی هستند و ویژگی های جدیدی به این بازار خواهند بخشید که نویسندگان به تفصیل آنها را بررسی کرده اند.

سوال اصلی
عوامل تاثیرگذار بر مناسبات ایران و چین در حوزه انرژی در هزاره جدید کدامند و چگونه بر روابط دو کشور تاثیر گذاشته اند؟

فرضیه های پژوهش
1- مناسبات انرژی چین و ایران در هزاره جدید تحث تأثیر سه عامل اساسی یعنی نیاز فزاینده چین به واردات نفت وگاز ، رقابت جهانی امریکا و چین در حوزه انرژی و تحریم های غرب علیه ایران در بخش انرژی قرار داشته است.
2- نیاز فزاینده چین به واردات نفت وگاز به همراه رقابت جهانی امریکا و چین در حوزه انرژی،بر گسترش همکاری های ایران وچین دربخش انرژی اثر مثبت گذاشته و تحریم های غرب علیه ایران در بخش انرژی اثر مختلطی بر همکاریهای تهران وپکن بر جا گذاشته به گونه ای که تحریم محدود غرب به نفع طرف چینی عمل کرده است.

متغیرهای پژوهش
متغیرهای مستقل
1- نیاز فزاینده چین به واردات نفت وگاز
2- رقابت جهانی امریکا و چین در حوزه انرژی
3-تحریم های غرب علیه ایران در حوزه انرژی.

متغیر وابسته:
مناسبات ایران و چین در حوزه انرژی.
تعریف مفاهیم
تحريم:
در چشم انداز كلي، تحريم، شامل هرعمل منفي يا پاسخ به عمل يا كنش در چارچوب اهداف تحريم است. ” هنري بنين”‌و “‌رابرت گيلپين” تحريم را دستكاري روابط اقتصادي به منظور دستيابي يه اهداف سياسي توصيف مي‌كنند كه بمنظور ناگزيركردن جامعه به تغيير سياست يا حكومت خود، آن را تهديد به تنبيه اقتصادي مي‌كند. ” مايكل مالوي ” اعتقاد دارد كه تحريم سلسله اقدامات بدون استفاده از قواي تهديد عليه كشور هدف يا افراد مورد نظر است. همچنين از نظر ” بر اي كارتر” تحريم عبارتست از اقدامات اجباري عليه يك يا چند كشور براي ايجاد تغيير در سياستها يا دست كم يا نمايش ايده هاي يكي كشور در قبال سياستهاي ديگر كشور ها است. همچنين تحريم را نيز مي توان عمل تنبيهي بوسيله كشوري عليه كشور ديگر براي تلافي رفتار قبلي غيرقابل پذيرش تعريف كرد.
مارگارت داكسي از نويسندگان مطرح در زمينه تحريم اقتصادي، تحريم هاي بين المللي را اينگونه تعريف مي كند: تنبيهاتي كه در قالب تبعات اعلام شده ناكامي هدف در تبيعيت از استانداردها يا الزامات بين المللي، تهديد به اجرا و يا واقعأ اعمال شده اند. كارتر تعريف ديگري از تحريم هاي بين المللي دارد و آن اينكه: اقدامات اقتصادي زورمدارانه كه عليه يك يا چند كشور اعمال مي‌شوند و هدف آن تلاش براي اجبار به تغيير سياست يا حداقل اثبات نظر كشور تحريم كننده درباره سياست هاي كشور ديگر است.
“رابرت پي اوكوئين در كتاب خود ” راهنماي تحريم هاي اقتصادي”‌اين مسئله را مطرح مي‌كند كه آيا تحريم ها و اقعأ‌راهي مناسب براي تأمين اهداف سياست خارجي هستند؟” و براي اطمينان از پيشبرد منافع از طريق اين تحريم ها چه راهبردهايي بايد براي كنترل آنها به كار برده شوند. وي مي‌افزايد تحريم ها، تسليحاتي مهم در زرادخانه سياست هستند. البته اين تسليحات نيز مانند تمامي ديگر تسليحات راهبردي بايد با حداكثر احتياط بكار گرفته شوند تا مبادا شركتهاي خودي و كارگران، تأمين كنندگان و سهامداران آنها هدف آتش خودي قرار گيرند.
همانگونه كه در سطور فوق اشاره گرديد تعاريف متعددي از انديشمندان حوزه علوم سياسي و روابط بين الملل از تحريم ها بوي‍ژه تحريم هاي اقتصادي ارائه گرديد اما نكته مشترك در همه تعاريف فوق، اين مطلب مي‌باشد كه همه انديشمندان به تغيير رفتار كشور تحريم شونده اشاره كرده اند. به عبارت ديگر هدف تحريم از ديد همه آنها، تغيير رفتار كشور تحريم شونده است.
عبارت «تحريم‏هاى اقتصادى» به معناى اقدام‏هاى غيرنظامى است كه برانتقال كالا، خدمات و يا سرمايه به يك كشور خاص، تأثیر نامطلوبى مى‏گذارد و هدف ازبرقرارى آن، تنبيه يا مجازات و يا وادار ساختن آن كشور به تطبيق خود با هدف‏هاى سياسى‏دولت تحريم كننده و يا بيان ناخرسندى تحريم كننده از اقدام‏ها و رفتارهاى آن كشور است.
امنیت انرژی
کمیسیون اروپا امنیت انرژی را «توانایی مطمئن شدن از نیازهای آینده انرژی هم در بخش استفاده از منایع داخلی در چارچوب ضوابط اقتصادی و یا ذخایر استرانژیک و هم در بخش خارجی بصورت دسترسی به مبادی عرضه باثبات می داند». بنظر باری بارتون و همکاران او امنیت انرژی شرایطی است که اکثریت یک ملت یا تمام آنها می توانند دسترسی مناسب به منابع انرژی با قیمتهای معقول در حال حاضر و آینده فارغ از احتمال قطع و ریسک بالا داشته باشند(بارتن1،2004:62)

دیپلماسی انرژی
دیپلماسی انرژی به کارگیری ابزار رابطه ومذاکره برای پیشبرد اهداف و سیاست های بین المللی بخش انرژی و انعقاد قرار داهای بین المللی مربوط به آن است (حسن تاش،1389: 353) . دیپلماسی انرژی انجام ماموریت های دیپلماتیک در حمایت از تجارت کشور و بخش مالی در تشویق موقعیت اقتصادی و اهداف کلان توسعه کشور در بخش انرژی و شامل تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه انرژی است.(ملکی، 1390: 52).

روش گردآوری مطالب
روش گردآوری داده ها در این تحقیق اسنادی و کتابخانه ای است.

سازمان دهی تحقیق
این پایان نامه از یک مقدمه کلی و سه فصل و یک نتیجه گیری کلی تشکیل شده است. مقدمه مختص به کلیات پژوهش است که شامل بیان مسئله، سوال، فرضیه، متغیرها و … می شود. فصل دوم به مبانی نظری اختصاص دارد که مسائل مربوط به امنیت انرژی و بازار انرژی و تحولات تاریخی و بازیگران موثر در این عرصه را در بر می گیرد.
فصل دوم نیز تحولات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد خاورمیانه، امنیت انرژی، خلیج فارس، توسعه اقتصادی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد امنیت انرژی، نفت و گاز، مصرف کننده، ژئوپلیتیک