پایان نامه ارشد رایگان درمورد دورکاری، فناوری اطلاعات، پذیرش فناوری

دانلود پایان نامه ارشد

قرار داشتند و غير قابل انتقال بودند؛ بنابراين حضور فيزيكي در محل كار براي كارمندان ضروري بود. وسايل توليد و عرضه در عصر اطلاعات هرچه بيشتر به صورت الكترونيكي ساخته و توزيع مي شوند. با ظهور كامپيوترهاي ارزان قيمت، شبكه ها و اينترنت قابل دسترسي براي همه، نياز به حضور فيزيكي در محل كار كم شده است. در اين دوره كه با پيشرفت هاي عظيم در فناوري همراه است، ماهيت كار ديگر نيازمند حضور فيزيكي كاركنان در زماني معين سر كار نيست.پذیرش دورکاری همانند هر فناوری نوظهور دیگر با چالش ها و مسائلی مواجه است .دورکاری زمانی تحقق می یابد که مخاطبان آن یعنی کارکنان و مدیران از آن استقبال نموده و سعی در بکارگیری آن داشته باشند .امروزه سازمان ها با تغییرات عمده و بسیار سریعی مواجه اند .سرعت تغییرات و تحولات در جنبه های مختلف به گونه ای است که سازمان ها برای تضمین بقای خود مجبورند در عرصه های مختلف ماموریتی خویش بسرعت از زمینه های بروز تغییرات آگاه شوند و متناسب با آنها در خود تغییراتی ایجاد کنند .
سازمان های موفق در این عصر سازمانهایی هستند که یک گام از تحولات محیط جلوتر باشند .یکی از مهمترین تغییرات به وجودآمده در سازمان ها و جوامع امروزی ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات است .
استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با افزایش کارایی ، کاهش هزینه ها و در دسترس بودن خدمات عمومی برای موسسات وکسب و کارها موجب تسهیل امور میشود . از طرف دیگر تنها بکارگیری ساده یک فناوری برای کسب مزایای حاصل از آن کافی نیست . بلکه فناوری اطلاعات باید به وسیله کاربران نهایی به کار گرفته شود و مورد استفاده قرارگیرد .پژوهش های زیادی در مورد پذیرش فناوری ها به عمل آمده است و به جرات می توان گفت دغدغه اصلی همه آنها به کارگیری و استفاده از این فناوری های جدید بوده است .
عنوان تحقیق
این تحقیق با عنوان ” بررسی پذیرش دورکاری بر مبنای مدل پذیرش فناوری ” تعریف شده است .
طرح مسئله و بیان موضوع
در چند سال اخیر بحث های زیادی درباره دورکاری شده و مزایای بسیاری برای آن برشمرده اند [42]. دورکاری را می توان از منظر های متفاوتی بررسی کرد . از دید ما دورکاری به عنوان فناوری جدیدی است که باید مورد پذیرش قرار بگیرد.[33]در این دید افراد و رفتارهایشان اهمیت دارد .افراد هستند که باید فناوری را بکار گیرند و تغییرات سازمان را بپذیرند.بر این اساس پذیرش دورکاری به عنوان گونه ای نوظهور از فناوری اطلاعات در غالب مدل پذیرش فناوری قرارمیگیرد.پذیرش دورکاری می تواند به عنوان مزیت بالقوه برای کارکنان و مدیران در رسیدن به اهداف شغلی مورد ارزیابی واقع شود .
شواهد نشان می دهد با وجود سرمایه گذاری های بسیاری که در زمینه سیستم های فناوری اطلاعات انجام میشود ،ناکامی در این سرمایه گذاری ها بیشتر از توفیق آن بوده است .سازمان ها نتوانسته اند کارایی و اثر بخشی مورد نظر خودرا از سرمایه گذاری در این امر بدست بیاورند .از این رو در کاربرد فناوری با معمای بهره وری ربرو هستند .در اواخر دهه 1990 در مطالعاتی که به انجام رسیدند ،شواهدی از بازده مثبت در سرایه گذاری های انجام شده در حوزه سیستم های فناوری اطلاعات مشاهده شدند.بدین ترتیب این پرسش که “آیا سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات دارای بازدهی است ؟” به پرسشی جدید تبدیل شد “چرا و در چه هنگام ممکن است سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بازدهی داشته باشد ؟”
از سوی دیگر تقاضای مشتری نقش مهمی در تصمیم شرکت ها به استفاده از یک نوآوری دارد .بهره برداری سودآور از یک نوآوری به پذیرش آن از سوی جامعه بستگی دارد.از این رو زمانی که تقاضای جامعه ناهمگن (غیر یکنواخت) است بنگاهها در تصمیم گیری برای به کارگیری فناوری نیازمند ارزیابی تمایلات کاربران در استفاده از فناوری ،محصول یا خدمت جدید هستند .[6]
طرح دورکاری از جمله پروژه های فناوری اطلاعات است که از این قائده مستثنی نیست .با توجه به این امر که هزینه هاي زیادي براي توسعه طرح دورکاری صرف می شود ، اطمینان یافتن از اینکه شرایط برای اجرای درست این طرح بخوبی مهیا شده است از اهمیت بسزایی برخوردار است. اجرای طرح هاي فناوري اطلاعات فقط به فراهم کردن سازو کار تکنولوژیک آن نیست.[5] بیشتر مقالات در باره دورکاری به کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری اشاره می کنند مثل تخمین 60 درصد کاهش در هزینه اداره IBM و 20 درصد افزایش بهره وری در بین دورکاران CISCO [9] اما متاسفانه تاثیرات استراتژیک بلند مدت در آنالیز آنها در نظر گرفته نمی شود .سازمان های پیشرو به دید واضحی از آینده نیازمندند .آنها نیاز دارند بدانند آیا و چگونه طرح های فناوری اطلاعات با موفقیت اعمال می شود یا خیر و این تصمیم را مبتنی بر منطق و دلیل و نه بر مبنی حدس بگیرند .
باتوجه به اين كه بخش عمده‌اي از افراد دوركار، نيروهاي دانش بنيان شركت‌ها هستند، اين نيروها عاملي اساسي در فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه شركت‌ها به حساب مي‌آيند.[10] مقاومت در برابر تغییر و یا همان عدم پذیرش دورکاری از افراد درگیر در طرح (سازمانها و کارکنان و خانواده های آنها ) يكي از ريسك هاي اجراي دوركاري می باشد.
بر این اساس بررسی دورکاری در مدل پذیرش فناوری توضیحی برای چگونگی و چرایی انتخاب دورکاری توسط مدیران و کارکنان را فراهم می آورد. در این پژوهش برآنیم پذیرش دورکاری را در قالب مدل پذیرش فناوری پیشنهادی مورد بررسی قرار دهیم .این مطالعه همچنین قادر است تمایل به دورکاری را در ایران پیش بینی کند .
اهداف تحقیق
هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل تاثیر گذار بر قصد از استفاده از دورکاری با استفاده از مدلی مبتنی بر مدل پذیرش فناوری است . مدل پذيرش فناوري يكي از مدل هايي است كه به طور گسترده و وسيع براي تشريح عوامل اثرگزار بر پذيرش سيستم هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط كاربران و مشتريان مورد استفاده قرار گرفته است. دو باور سهولت استفاده درك شده و سودمندي درك شده به عنوان دو سازه اساسي در تعيين پذيرش انواع فناوري هاي اطلاعات در دهه هاي گذشته مدنظر قرار گرفته است[13]. در اين پژوهش سازه هاي ديگر كه تاثيري بر پذيرش دوركاري دارد بررسی میشود .
شناسایی عواملی که با قصد از دورکاری رابطه معنی داری دارند .
ارائه پیشنهاداتی برای راه اندازی دورکاری به گونه ای که واقعا مورد استفاده افراد باشد .
اهداف جزئی تر این تحقیق شامل موارد زیر است :

ویرایش و استخراج مولفه ها و متغییر های برونزای مدل
بررسی مولفه های پذیرش دورکاری در مدل مذکور
بررسی تاثیر متغییر ها بر پذیرش دورکاری
جمع آوری داده در Case Study
آنالیز داده ها
ارائه مولفه های موثر در جهت پذیرش و یا عدم پذیرش فناوری دورکاری

یافته هاي این پژوهش استراتژی های ایجاد اعتماد و مکانیزم های پیشگیرانه ای می باشد که می تواند در جهت توسعه سیستم هاي دورکاری مورد استفاده قرار بگیرد. در اين پژوهش با استفاده از روش تحقيق«توصيفي- پيمايشي» نمونه اي از کارکنان دورکار و غیر دورکار همچنین مدیرانی که ارائه دورکاری می کنند و مدیرانی که کار دورکاری ارائه نمی کنند , با استفاده از ابزارهاي آماري مورد بررسي قرار می گیرند.
سوالات تحقیق
با توجه به اهداف فوق سوالات زیر در این زمینه مطرح میشود :
چه رابطه ای بین پذیرش دورکاری و رفتار وجوددارد ؟
چه رابطه ای بین پذیرش دورکاری و هنجار وجوددارد ؟
چه رابطه ای بین پذیرش دورکاری و کنترل رفتاری وجوددارد ؟
آيا بین درک از مفید بودن و رفتار رابطه معنی داری وجوددارد ؟
آيا بین راحتی استفاده و رفتار رابطه معنی داری وجوددارد ؟
آيا بین سازگاری شغل با دورکاری و رفتار رابطه معنی داری وجوددارد ؟
آيا بین درک منافع شخصی و رفتار رابطه معنی داری وجوددارد ؟
آيا بین درک از حقانیت و درستی و هنجار رابطه معنی داری وجوددارد ؟
آيا بین فرهنگ و هنجار رابطه معنی داری وجوددارد ؟
آيا بین کارایی فرد و کنترل رفتاری رابطه معنی داری وجوددارد ؟
آيا بین در دسترس بودن منابع و کنترل رفتاری رابطه معنی داری وجوددارد ؟
آيا بین دردسترس بودن فناوری و کنترل رفتاری رابطه معنی داری وجوددارد ؟
فرضیه ها
بر اساس مدل پیشنهادی که بسطی از مدل رفتاربرنامه ریزی شده و مدل پذیرش فناوری اطلاعات است فرضیات ذیل در نظر می گیریم:

فرضیه 1: برداشت ذهنی از سودمندی دورکاری تاثیر مثبتی بر رفتار استفاده از دورکاری دارد.
فرضیه 2: برداشت ذهنی از راحتی استفاده از دورکاری تاثیر مثبتی بر رفتار استفاده از دورکاری دارد.
فرضیه 3: میزان منافع شخصی افراد از دورکاری تاثیر مثبتی بر رفتار استفاده از دورکاری دارد.
فرضیه 4: سازگاری انجام شغل دردورکاری تاثیر مثبتی بر رفتار استفاده از دورکاری دارد.
فرضیه 5: برداشت ذهنی از درستی و حقانیت دورکاری تاثیر مثبتی بر نگرش استفاده از دورکاری دارد .
فرضیه 6: فرهنگ ، ‌تاثیر درک دیگران از دورکاری (تفکر دوستان و افراد خانواده) تاثیر مثبتی بر هنجار استفاده از دورکاری دارد .
فرضیه 7: کارایی فرد در انجام کار بصورت دورکاری تاثیر مثبتی بر کنترل رفتاری استفاده از دورکاری دارد .
فرضیه 8: در دسترس بودن منابع درهنگام دورکاری تاثیر مثبتی بر کنترل رفتاری استفاده از دورکاری دارد .
فرضیه 9: در دسترس بودن فناوری در هنگام دورکاری تاثیر مثبتی بر پذیرش دورکاری دارد .
فرضیه 10: برداشت ذهنی از سودمندی دورکاری تاثیر مثبتی بر پذیرش دورکاری دارد .
فرضیه 11: برداشت ذهنی از راحتی استفاده از امکان دورکاری تاثیر مثبتی بر پذیرش دورکاری دارد .
روش تحقیق
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردي ، ازلحاظ روش توصیفی واز لحاظ زمانی از نوع روش پژوهش پیمایشی می باشد .روش پیمایشی برای گرد آوری دادههای در زمان حال بکار میرود .در این روش پژوهشگر در شرایطی نیست که بتواند متغیر های محیط را دستکاری کند و کنترل کمتری بر محیط پژوهش دارد وپیش فرض اصلی روش پیمایش آن است که با بکارگیری دقیق روش های علمی می توان از طریق مطالعه یک نمونه ، به تعمیم نتایج آن به یک جامعه بزرگ تر نائل شد .
ابزار گردآوري داده ها
در این پژوهش داده هاي ثانویه از طریق روش کتابخانه اي شامل مطالعه کتب، اسناد و مدارك و همچنین مطالب مورد نیاز از اینترنت و پایگاههای علمی معتبر نظیر margarine ( بانک اطلاعات مجلات فارسی)‌ ، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (sid) ,Emerald,Ebsco, Springer, ‌ISI , Proquest, Sciencedirect, IEEE جمع آوري شده و از این داده ها براي تدوین مبانی نظري استفاده شده است و براي داده هاي اولیه براي تست مدل از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .
اعتبار درونی پژوهش
جهت تعیین اعتبار و روایی پرسش نامه از روش اعتبار محتوا استفاده شده است. براي تعیین روایی این پرسشنامه با مطالعه منابع مربوط ، طرح اولیه پرسش نامه تهیه می گردد و بعد از اینکه توسط اساتید ومتخصصان مورد بررسی قرار گرفت و مواردي اصلاح شد پرسشنامه نهایی تدوین میشود.در نمودار 1-1 فرآیند اجرای این تحقیق نشان داده شده است:

شكل 1-1)‌ فرآیند تکمیل تحقیق

طراحی طرح تحقیق
در هر تحقیقی قبل از اجرای واقعی (گردآوری و تحلیل داده ها و پاسخ گویی به سوالات تحقیق) لازم است تا طرح اجرای تحقیق بطور کامل طراحی و تدوین شود .فرآیند طراحی تحقیق حاضر به سه مرحله کلی قابل تقسیم است .
مرحله اول : بررسی مبانی نظری
هدف این مرحله دستیابی به شناخت مورد نیاز از دورکاری و مدل های پذیرش دورکاری است .با انجام این کار مدل مفهومی تحقیق که رابطه بین متغییر های مورد مطالعه در این تحقیق را نشان می دهد نیز انتخاب یا توسعه داده میشود.
مرحله دوم : تعریف متغییر ها و سنجه های اندازه گیری

در این مرحله براساس مدل مفهومی تحقیق متغییر هایی که در این تحقیق باید اندازه گیری شوند به همراه سنجه ها یا شاخص ها ی اندازه گیری آنها تعریف می شوند . این کارها همان تعریف عملیاتی متغییر ها ست که اندازه گیری مفاهی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دورکاری، مدل اندازه گیری، تحلیل عاملی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دورکاری، تحلیل داده، پذیرش فناوری