پایان نامه ارشد رایگان درمورد دورکاری، توسعه منطقه، سوانح طبیعی

دانلود پایان نامه ارشد

مختلفی دارد که از دیدگاههاي مختلفی قابل بیان است در ادامه انواع دورکاری از منظر شیوه های متفاوت راه اندازی و کنترل در اروپا بکارگرفته شده عنوان شده است :
: Out sourcing برون سپاري
این بخش دربرگیرنده سازمانهایی است که وظایف آنها به راحتی در خانه انجام می شود و بواسطه قراردادي به شرکت پیمانکار دورکاري، سپرده می شود.
Work Peak Buffer
در مواردي که شرکتها با پیک کاري مواجه می شوند، فعالیتهاي خاصی را به دورکاران می سپارند.
Improving the home-work interface بهبود واسطه کار در منزل
در این الگو دورکاري براي فراهم کردن محیطی براي کارکنان جهت ترکیب انعطاف پذیر نیازهاي خانواده – مثل مراقبت از کودك – با شغل می باشد.
دورکاري تناوبی
این الگوي دورکاري به موقعیت هایی برمی گردد که دورکاران و سازمانهاي دورکار ترجیح می دهند به کار تناوبی بین دفتر مرکزي و منزل و مراکز دورکاري بپردازند.
خویش فرمایی جدید
این الگوي دورکاري آن روي دیگر سکه براي برون سپاري و پیمانکاري است. این الگو زمانی اتفاق می افتد که کارمندان رسمی یک سازمان وظایفی که توسط سازمانها برون سپاري شده اند را بر عهده می گیرند.
دورکاري شبکه اي ) سازمانهاي مجازي(
در برخی از موارد پیمانکاران دورکار مستقلا یک شبکه دورکاران را راه اندازي می کنند تا حضور خود یا حداقل پتانسیل خود را در بازارافزایش دهند.
توسعه منطقه اي
در این الگو ممکن است کلبه هاي روستایی از راه دور با هدف توسعه منطقه اي شروع به کار کنند.
تجمع گروهی نیازمندان خاص
این الگو به شکلهایی از دورکاري بر می گردد که به دنبال تجمیع کردن افراد ناتوان ( معمولان) به دنیاي کار با استفاده از دورکاري به عنوان یک رسانه می باشد.
بازاریابی و فروش از راه دور
این نوع از دورکاري، از آنجائیکه کارکنان دورکاري از خانه و دورکاري از مرکز عادت کرده اند که یک شرکت و محصولاتش را سریعا و با قیمت مناسب در بازار ترویج کنند، بسیار متداول شده است
دورکاري از مرکز
امروزه این نوع از دورکاري اشکال مختلفی از خود را نشان می دهد . این محدوده از دورکاري Satellite ,Televillage ,Telecottage، neighbourhood workcenters را در بر می گیرد.
بطور کلی سه بعد متفاوت از دورکاری از منظر مکان انجام کار متصور است .
جدول 2-1) ابعاد دورکاری
Self employed in SOHOS
Mobile
Home based
Small office ,home office
اداره کوچک و یا اداره در خانه
خانه محل اصلی کار است
استفاده از ICT برای ارتباط با مشتری
کار در جایی به غیر از اداره (لزوما خانه نیست)
استفاده از ارتباطات آنلاین در طول مسافرت های کاری احتمالی
استفاده از ایمیل اینترنت و دسترسی از راه دورremote
کار در خانه با یک pc
استفاده از ICT برای انتقال نتایج
این نوع دورکاری می تواند بصورت پیوسته .جایگزین یا کار مکمل انجام شود

هدون و برینن در مطالعاتی که درباره ویژگی ها ی دورکاری و دورکاران ارائه داده اند در سال 2008 آماری از چند کشورپیشرو در دورکاری ارائه کرده اند .مطالعه آنها از منظر رویکرد متفاوت در کشورهای پیشرو در انواع متفاوت دورکاری بوده است .مطابق نمودار و بر اساس دسته بندی عنوان شده درصد کاربردی بودن انواع مختلف دورکاری مورد توجه بوده است .

شکل 2-1) مقایسه انواع دورکاری در کشورهای پیشرو

بر اساس نوع دوركاري كه پياده سازي شد دوركاري به 4 نوع زير تقسيم بندي مي‌شود.
مدل1: پرسنل از خانه و به صورت نيمه وقت كار مي‌كنند( معمولاٌ فعاليت‌هاي Word Processing را شامل مي شود)
مدل2: پرسنل حرفه‌اي از خانه و به صورت پاره وقت يا تمام وقت.
مدل3: دوركاران مستقل به صورت قراردادي(معمولاٌ برنامه نويس كامپيوتر و آناليزور و…)
مدل4: سازمان‌هايي كه به طور كلي فقط به صورت دوركاري كار مي كنند و بر اساس Chunk (واحد كاري در هفته) حقوق مي‌گيرند.[19]
مزایای دورکاری

در سال‌هاي اخير منافع و مسائل مربوط به دوركاري از ديد كارفرما و كارمند روشن‌تر شده است. مزایاي دورکاري از دو جنبه مورد توجه است: مزایاي فردي، مزایاي سازمانی
از ديد سازمان:
افزايش بهره وري
بهره وري دورکاران در اثر چند عامل افزایش می یابد:
کاهش حواس پرتی در اثر مکالمات روزانه بین همکاران و افزایش تمرکز افراد ، مزاحمت هاي همکاران و دیگر مسائل حاشیه اي
حذف زمان اختصاص یافته به رفت و آمد و تبدیل آن به زمان مفید کاري
کاهش غیبتهاي مرتبط با بیماري افراد (تحقیقات نشان می دهد که دورکاران غیبت کمتري دارند)
همچنین کاهش غیبت از کار براي مسائل شخصی (مطالعات انجام شده نشان می دهد که دورکاران براي مسائل شخصی و خانوادگی حدود دو تا چهار ساعت در ماه مرخصی می گیرند)
و افزایش انعطاف پذیري (دور کاران از انعطاف پذیري بیشتري نسبت به کارمندان سنتی برخوردارند)
کاهش مشکلات مرتبط با کنترل حضور و غياب کارکنان
كاهش هزينه هاي ثابت
دورکاري را می توان در هر جایی که امکان راه اندازي آن وجود دارد، با کمترین هزینه انجام داد و به همین دلیل از هزینه هاي مربوط به سرمایش، گرمایش، تعمیرات، حفاظت، فضا، و …جلوگیري می شود.
سازماندهي شغلي
كاهش نياز به فضاي اداري
كاهش هزينه‌هاي قصاي اداري و پاركينگ
افزايش جذب كارمند ( شامل افراد مسن و افرادي كه ناتواني‌هايي دارند)
افزايش نگهداري كاركنان با مهارت
یکی از ویژگیهاي دورکاري، شیوه به کارگیري کارکنان داراي تخصصهاي کمیاب براي انجام کار است. با دورکاري می توانیم افراد را در مشاغلی که دچار کمبود متخصص هستند یا کسانی که تخصصهاي ویژه دارند و به صورت مرسوم نمی توان آنان را استخدام کرد، به کار گرفت. همچنین وقتی که خانواده فرد نقل مکان می کند، می توان بدون از دست دادن فرد دورکار ازفاصله دور از مهارت هاي او استفاده کرد.
بهبود سرويس دهي به مشتري و بهبود وجهه سازمان
برگشت پذیري ( بهبود پذیري):
سازمان هایی که از دورکاري استفاده مؤثر می کنند در مواجهه با اتفاقات خارجی (اعتصابات، حمل و نقل، دگرگونی آب و هوا، اعمال تروریستی یا سوانح طبیعی) توان برگشت پذیري بیشتري دارند و نسبت به سازمان فیزیکی خیلی زودتر می توانند به ارائه خدمات بپردازند.[25]
دورکاری از دید كاركنان مزایای متفاوتی دارد که در ذیل به چند نمونه از آن اشاره میشود:
زمان كاري قابل تغيير
یک نگرش منعطف به ساعات کار، اغلب با یک برنامه دورکاري موفقیت آمیز همراه است.هرکس یک آهنگ روزانه شخصی دارد: بعضی ها بیشتر در اوایل صبح نشاط و خلاقیت دارند وبعضی ها در آخر شب ، این نوع نگرش منعطف در دورکاري به معناي آزادي فرد در آغاز کردن و پایان دادن کار، به هر شکلی که بهتر می داند، می باشد.
كاهش و يا حذف نياز به طي مسير
زندگي كاري راحت تر(كاهش گرفتاري و افزايش تمركز)
توجه به نتيجه کار و نه به ساعات حضور فرد
صرفه جويي در هزينه‌هاي مختلف زماني و مالي کارکنان
افزايش زمان آزاد کارکنان,ارتباطات خانوادگي و بهبود شرايط خانواده
این مزیتها براي بعضی دورکاران، اساسی ترین انگیزش محسوب می گردد؛ دورکاران در مکانی که ترجیح می دهند زندگی میکنند و هزینه هاي رفت وآمد، اضطرابهاي عصبی ناشی از رفت وآمد و زمان صرف شده کاهش می یابد. یک برنامه کاري منعطف و دورکاري مؤثر، لزوم تغییر شغل در هنگام نقل و انتقال را کاهش میدهد؛ یعنی فرد می تواند بعد از تغییر محل زندگی هم شغل خود را حفظ کند.
افزايش فرصت‌ها براي درآمد بيشترو فرصت براي انجام كار نيمه وقت
در دورکاري، فرصت هاي کاري تنها به مشاغلی که فاصله محل انجام آنها با خانه کارکنان از لحاظ رفت و آمد معقول باشد محدود نمی شوند؛ به عبارتی می توان بدون رفت وآمد، براي سازمان هاي مختلفی کار را از راه دور انجام داد. به عبارت بهتر دورکاري به طور بالقوه افراد را قادر می سازد که در هر منطقه یا فاصله اي که باشند بتوانند از فرصتهاي کاري موجود در دیگر مناطق و حتی کشورهاي دیگر نیز بهره مند گردند.
بهبود شرايط کار، و بهره وري کارکنان
در پي استقلال و كنترل خود بر نحوه انجام كار به دلیل وجود رضایت شغلی، بعضی از دورکاران در مدت زمان کوتاهتر، کار بیشتري انجام می دهند بنابراین دورکاري در بهبود بهره وري کارکنان مؤثر است.
افزايش استقلال شغلي کارکنان و افزايش رضايت شغلي
کاهش فشارهاي روحي ناشي از محيط کار و تعاملات اجتماعي روزمره
زمان كوتاهي براي طي مسير و استفاده كارا تري از زمان كار
برنامه ريزي منعطف براي زندگي
تعادل كار خانواده و اوقات فراغت
اگرچه فرد دورکار ممکن است ساعات بیشتري را صرف انجام کار بکند، ولی باز هم می تواند اوقات بیشتري را با خانواده خود بگذراند و مسئولیت هاي متنوع زندگی خانوادگی همچون بردن بچه به مدرسه، خرید و … را بپذیرد. او می تواند آزادانه کار کند و کسري پرداختی هاي مربوط به کارش را با بعضی مزایاي دیگر جایگزین نماید.” چارلز هندي” در این خصوص از واژه “سبک زندگی چند وجهی ” استفاده می کند .[1]
صرفه جويي بنزين و هزينه پاركينگ و نهار و …
فرصت براي ارتباطات بيشتر
افزايش ارتباطات خانوادگي و مراقبت از خانواده
طبقه بندي هزينه و فايده [19]

برای جمع بندی مزایای دورکاری نموداری در زیر آورده شده که نتیجه نظر سنجی بین شرکتهایی با بیش از پنج سال سابقه دورکاری و درباره مهمترین نتایج حاصل از دورکاری شده است .نتایج این نظر سنجی در مجله network world به چاپ رسیده است [26]

شکل 2-2) مزایای دورکاری منتشر شده از سوی CEO
مشکلات پیاده سازی دورکاری

همانطور که در قسمت هاي قبلی اشاره شد، دورکاري داراي مزایاي فراوانی براي فرد، سازمان(کارفرما) و جامعه می باشد. اما دسترسی به این مزایا به سادگی امکان پذیر نیست، مگر اینکه بتوانیم بر موانع موجود غلبه کنیم. از جمله مهمترین موانع دوركاري در سال 2003 منتشر شده شامل ماهيت كار- عدم پوشش برای حل برخی چالش‌ها – امنيت داده‌ها – مقاومت مديريت و تامين بودجه براي تجهيزات و فناوري بوده است . در سال 2005 موانع مهم دوركاري از سوی دولت فدرال منتشر شده شامل : چالش‌هايی كه نتيجه فرهنگ سازماني است – مقاومت مديريت – امنيت داده‌ها و تامين تكنولوژي‌هاي مرتبط با دوركاري [17] است .
از ديد پياده سازي و پذيرش دوركاري معايب دوركاري را می توان برشمرد.
تاثير روي فرهنگ سازمان
كاهش انتشار دانش دورن سازمان
اثرات منفي بر كارهاي تيمي
كاهش جنبه‌هاي اجتماعي محيط كار
كاهش تعاملات افراد حرفه‌اي
نياز براي سرمايه گذاري روي ICT
كنترل كمتر بر امنيت داده و مشكل در مانيتورينگ خروجي كار- عدم نظارت ادمين
كنترل وابهام نسبت به مسائل حقوقي حاكم بر كار در خانه نظير جراحات يا خطر سلامتي براي كاركنان
مقاومت در برابر تغيير
دانش كم كامپيوتري دوركاري و هزينه هاي ارتباطي
هزينه هاي معرفي دوركاري
مقاومت مديران براي دسترسي به تجهيزات دوركاري
اجتماع هاي بي ميل /نگرش منفي اجتماع به دوركاري
مشكلات فراهم آوردن Back Up
مشكلات درروش پرداخت به دوركاران [19]
معايب از ديدگاه كاركنان:
ايزوله شدن در سازمان
عدم ارتباطات اجتماعي در محيط كار
عدم دسترسي به شبكه‌هاي اجتماعي غير رسيمي
عدم حمايت‌هاي احساسي از طرف مقابل
عدم پيشرفت شغلي
احتمال برهم زدن همكاري‌هاي تيم پروژه
استرس كاري بيشتر
عدم مشاركت در تصميم‌هاي سازمان
عدم نظارت و سرپرستي
ايزوله شدن كاركنان و جدايي به نوبه خود مي‌تواند باعث از دست دادن دانش سازماني شود.
عدم تمركز در خانه
نگراني براي انجام بخشي از كار كه ممكن است در اضافه كار ديده نشود و در نتيجه عدم اعتماد بين طرفين حادتر مي‌شود.[18]
دورکاری چالش عصر حاضر

دورکاري بحث تازه اي در اشتغال نيست و قدمت زيادي در تمام دنيا دارد. بسياري از شركت هاي بزرگ دنيا از جمله از [39] CISCO, IBM [38] AT &Tاز دوركاري بهره مي‌گيرند. بر طبق گزارش انجمن بين المللي دوركاري سازمان هاي خصوصي و عمومي امريكايي به مزيت هاي دوركاري پي برده اند.[41]
تاريخچه دورکاري از اواخر سالهاي 1970 ، وقتي که ريز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دورکاری، تحلیل داده، پذیرش فناوری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دورکاری، پذیرش فناوری، فناوری اطلاعات